Przejdź do głównej zawartości

Personalizacja

Dostarczaj spersonalizowane, odpowiednie środowiska dla każdego z Twoich użytkowników.

Tworzenie zoptymalizowanych środowisk użytkowników

Zwiększ konwersję i zaangażowanie oraz popraw istotność rekomendacji produktów w czasie rzeczywistym, korzystając z możliwości uczenia przez wzmacnianie dostępnych tylko za pośrednictwem platformy Azure. Wybierz zawartość główną, zoptymalizuj układy i spersonalizuj oferty za pomocą dwóch wywołań interfejsu API. Używaj usługi Personalizacja, będącej częścią usług Azure Cognitive Services, jako autonomicznego rozwiązania do personalizacji lub jako uzupełnienia istniejących aparatów pozycjonowania — bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy w zakresie uczenia maszynowego.

Ulepszanie rekomendacji, następnych najlepszych akcji i ofert zawartości

Tryb praktykanta pozwalający sprawdzić, czy usługa Personalizacja może zapewnić wyniki podobne do obecnego rozwiązania

Monitorowanie i dostosowywanie pętli uczenia zgodnie z parametrami i kluczowymi wskaźnikami wydajności za pomocą interfejsu przyjaznego dla użytkownika

Nie jest wymagana żadna wiedza specjalistyczna z zakresu uczenia maszynowego

Maksymalizacja wyników biznesowych dzięki uczeniu w czasie rzeczywistym

Zapewnij klientom dostosowane środowiska, ulepszane z czasem w zależności od ich zachowania. Poprawiaj współczynnik klikalności na stronach głównych, twórz spersonalizowane kanały lub optymalizuj warunki i oferty kuponów. Pozwól sztucznej inteligencji zająć się ustaleniem czynników maksymalizujących wyniki, aby być na bieżąco ze zmieniającymi się trendami. W odróżnieniu od aparatów rekomendacji, które oferują kilka rekomendacji z dużego wykazu, usługa Personalizacja prezentuje jeden najlepszy wynik dla użytkownika za każdym razem, gdy wchodzi on w interakcję z aplikacją.

Wersja demonstracyjna usługi AppCenter dla aplikacji Smart Hotel, która jest dystrybuowana wśród użytkowników i uruchamiana testowo.
Wydajność i użycie aplikacji do monitorowania danych, takich jak aktywni użytkownicy, dzienne sesje na użytkownika, czas trwania sesji i główne urządzenia.

Szybkie rozpoczęcie pracy

Osadź usługę Personalizacja, dodając tylko dwa wiersze kodu. Łatwo sprawdzaj dokładność przewidywania i zoptymalizuj ją zgodnie z potrzebami. Usługa Personalizacja współpracuje z danymi w dowolnej formie. Rozpocznij bez żadnych danych lub skorzystaj z istniejącego zestawu danych, aby szybko rozpocząć uczenie przez wzmacnianie. Po osadzeniu usługa Personalizacja może pominąć krzywą uczenia się. Gdy włączysz tryb praktykanta, usługa uczy się w tle, działając jednocześnie z obecnym rozwiązaniem, i nie jest ujawniana użytkownikom do momentu osiągnięcia wymaganego progu wydajności.

Łatwo mierz, jak to działa

Interpretuj i oceniaj usługę Personalizacja za pośrednictwem interfejsu. Weryfikuj wyniki poprzez ich odtwarzanie i mierz efektywność parametrów w widoku rankingu porównawczego. Na przykład możesz oceniać wpływ wieku, płci i pory dnia na zaangażowanie w treść.

Efektywność funkcji na platformie Microsoft Azure

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

 • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Ogólny widok centrum zabezpieczeń na platformie Azure przedstawiający zasady, zgodność danych oraz higienę bezpieczeństwa zasobów
 • Zatrudniamy ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy koncentrują się na ochronie danych i prywatności.

Karta obliczeń i aplikacji w Centrum zabezpieczeń na platformie Azure z listą zaleceń
 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów niż jakikolwiek inny dostawca usług w chmurze. Wyświetl kompleksową listę.

 • Kontroluj opłaty dzięki elastycznym cenom

  Płać wyłącznie za rzeczywiste użycie bez kosztów ponoszonych z góry. Za usługę Personalizacja płacisz zgodnie z rzeczywistym użyciem na podstawie liczby transakcji.

Wprowadzenie do bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Zasoby usługi Personalizacja

Wprowadzenie

Często zadawane pytania dotyczące usługi Computer Vision

 • Usługa Personalizacja oraz inne oferty usług Cognitive Services gwarantują dostępność na poziomie 99,9%. Dla warstwy cenowej Bezpłatna nie ma umowy SLA. Zobacz szczegóły umowy SLA.

 • Usługa Personalizacja uczy się na podstawie zbiorczego zachowania użytkowników za pomocą ich funkcji lub atrybutów wysyłanym do usługi. Te informacje są używane do trenowania modelu udostępnionego, który jest aktualizowany za pomocą informacji z każdej interakcji, co pozwala uzyskać lepsze wyniki personalizacji dla wszystkich użytkowników.

 • Personalizacja działa najlepiej, gdy wywołanie rangi zawiera 50 elementów lub mniej. Aby spersonalizować wybór z większej listy lub wykazu, użyj aparatu rekomendacji lub techniki sortowania w celu zmniejszenia liczby elementów.

  Dowiedz się więcej na temat skalowalności i wydajności

 • Nasze algorytmy i innowacje są wynikiem ciągłej pracy działu Microsoft Research oraz praktycznego zastosowania usługi Personalizacja w produktach firmy Microsoft, takich jak Xbox i Windows. Dowiedz się więcej o naszych metodach i uczenia przez wzmacnianie.

 • Usługa Personalizacja działa z logowaniem i bez logowania użytkownika, ale zapewnia bogatsze, bardziej dopasowane interakcje w przypadku zalogowanych użytkowników.

 • Tak. Usługa Personalizacja uczy się w tle w czasie rzeczywistym w trybie ucznia. Gdy usługa pozna działania użytkowników wystarczająco dobrze, aby w przybliżeniu odwzorować istniejący system personalizacji, możesz bez obaw wdrożyć usługę Personalizacja w środowisku produkcyjnym, aby mogła dalej uczyć się przez interakcję z użytkownikami i pomagać Ci w tworzeniu pozytywnego doświadczenia użytkownika.

Rozpocznij tworzenie rozwiązań z użyciem usług Cognitive Services

Wypróbuj usługę Personalizacja bezpłatnie