Usługi poznawcze

Wbudowywanie zaawansowanych funkcji analizy w aplikacje w celu umożliwienia naturalnych interakcji opartych na kontekście
Narzędzia wzbogacające środowisko użytkowników za pomocą analizy maszynowej pozwalają na naturalne interakcje oparte na kontekście. Dostępna jest nieustannie rozwijana kolekcja zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji na potrzeby analizy obrazu, mowy, języka i informacji.

Sprawdź inne interfejsy API usługi poznawczych

Interfejs API twarzy

Wykrywanie, analizowanie, organizowanie i tagowanie twarzy na zdjęciach

Content Moderator

Zautomatyzowane moderowanie obrazów, tekstu i filmów wideo

Interfejs API rozpoznawania emocji WERSJA ZAPOZNAWCZA

Personalizowanie środowisk użytkowników dzięki możliwości rozpoznawania emocji

Interfejs API wizualizacji komputerowej

Wyodrębnianie określonych informacji z obrazów

Language Understanding Intelligent Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Naucz aplikacje rozpoznawać polecenia użytkowników

Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)

Wykrywaj i poprawiaj błędy pisowni w aplikacji

Interfejs API modelu języka sieci Web WERSJA ZAPOZNAWCZA

Korzystanie z możliwości predykcyjnych modeli języków wytrenowanych na danych w skali sieci Web

Interfejs API analizy tekstu WERSJA ZAPOZNAWCZA

Łatwe ocenianie opinii i tematów w celu zrozumienia potrzeb użytkowników

Interfejs API tekstu usługi Translator

Proste automatyczne tłumaczenie tekstu dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Interfejs API mowy (Bing) WERSJA ZAPOZNAWCZA

Konwertowanie mowy na tekst i tekstu na mowę w celu zrozumienia intencji użytkownika

Custom Speech Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Pokonaj bariery rozpoznawania mowy, takie jak styl wypowiedzi, hałas w tle czy słownictwo

Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)

Wykrywaj i poprawiaj błędy pisowni w aplikacji

Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej WERSJA ZAPOZNAWCZA

Identyfikuj i uwierzytelniaj osoby mówiące na podstawie głosu

Interfejs API mowy usługi Translator

Łatwe tłumaczenie mowy w czasie rzeczywistym dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Interfejs API zaleceń WERSJA ZAPOZNAWCZA

Przewidywanie i polecanie elementów zgodnych z preferencjami klientów

Academic Knowledge API WERSJA ZAPOZNAWCZA

Skorzystaj z ogromu zawartości akademickiej na wykresie Microsoft Academic Graph

Co mówią nasi klienci

Orckestra
„Korzystając z inteligentnych zaleceń Cortany razem z funkcjami przetwarzania usługi Azure Machine Learning, udostępniliśmy sprzedawcom detalicznym spersonalizowane środowisko sprzedaży, które pozwala zwiększyć zaangażowanie i pozyskiwanie klientów za pośrednictwem wszystkich kanałów.”
Frank Kouretas, dyrektor ds. produktów w firmie Orckestra

Wypróbuj usługi poznawcze za pomocą bezpłatnego konta platformy Azure