Usługi poznawcze

Narzędzia wzbogacające środowisko użytkowników za pomocą analizy maszynowej pozwalają na naturalne interakcje oparte na kontekście. Dostępna jest nieustannie rozwijana kolekcja zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji na potrzeby analizy obrazu, mowy, języka i informacji.

Pivothead GrayMeta Pic Collage Uber

Zacznij pracę z inteligentnymi interfejsami API

Usługi Microsoft Cognitive Services umożliwiają kompilowanie aplikacji z zaawansowanymi algorytmami przy użyciu zaledwie kilku wierszy kodu. Działają one na różnych urządzeniach i platformach, takich jak systemy iOS, Android i Windows, wciąż są ulepszane i łatwo je skonfigurować.

Zobacz zaledwie jeden wniosek, jaki możemy wyciągnąć z Twoich danych za pomocą tej wersji demonstracyjnej interfejsu API rozpoznawania emocji.

Discover Emotion API in action


Gniew 0,00000
Pogarda 0,00000
Obrzydzenie 0,00000
Strach 0,00000
Szczęście 1,00000
Obojętność 0,00000
Smutek 0,00000
Zaskoczenie 0,00000
Gniew 0,00245
Pogarda 0,00055
Obrzydzenie 0,00633
Strach 0,00012
Szczęście 0,95892
Obojętność 0,02225
Smutek 0,00898
Zaskoczenie 0,00039
Gniew 0,00001
Pogarda 0,00000
Obrzydzenie 0,00000
Strach 0,00000
Szczęście 0,99999
Obojętność 0,00000
Smutek 0,00000
Zaskoczenie 0,00000
Gniew 0,00000
Pogarda 0,00000
Obrzydzenie 0,00000
Strach 0,00000
Szczęście 0,99999
Obojętność 0,00000
Smutek 0,00000
Zaskoczenie 0,00000
Wynik wykrywania:
Wykryte twarze: 4

JSON:
[ { "FaceRectangle": { "Top": 114, "Left": 212, "Width": 65, "Height": 65 }, "Scores": { "Anger": 1.0570484E-08, "Contempt": 1.52679547E-09, "Disgust": 1.60232943E-07, "Fear": 6.00660363E-12, "Happiness": 0.9999998, "Neutral": 9.449728E-09, "Sadness": 1.23025981E-08, "Surprise": 9.91396E-10 } }, { "FaceRectangle": { "Top": 141, "Left": 331, "Width": 52, "Height": 52 }, "Scores": { "Anger": 0.002451766, "Contempt": 0.0005512201, "Disgust": 0.0063303886, "Fear": 0.000122375583, "Happiness": 0.9589189, "Neutral": 0.0222537462, "Sadness": 0.008983561, "Surprise": 0.000388026354 } }, { "FaceRectangle": { "Top": 110, "Left": 70, "Width": 51, "Height": 51 }, "Scores": { "Anger": 5.382089E-06, "Contempt": 3.84402554E-08, "Disgust": 8.22284051E-07, "Fear": 1.46369352E-08, "Happiness": 0.999993265, "Neutral": 9.765083E-08, "Sadness": 9.01927848E-08, "Surprise": 2.7211172E-07 } }, { "FaceRectangle": { "Top": 116, "Left": 459, "Width": 45, "Height": 45 }, "Scores": { "Anger": 3.95796542E-06, "Contempt": 2.44360656E-08, "Disgust": 3.291685E-07, "Fear": 1.935065E-09, "Happiness": 0.9999912, "Neutral": 2.461666E-06, "Sadness": 1.96641076E-06, "Surprise": 8.561949E-08 } } ]

Przekazując dane do tej wersji demonstracyjnej, wyrażasz zgodę na przechowywanie ich przez firmę Microsoft i wykorzystanie w celu ulepszenia usług firmy Microsoft, na przykład usprawnienie tego interfejsu API. Aby pomóc chronić Twoją prywatność, podejmujemy kroki w celu cofnięcia identyfikacji Twoich danych i przechowywania ich w bezpieczny sposób. Nie będziemy publikować Twoich danych ani udostępniać ich innym osobom do użytku.

Chcesz to skompilować?

Sprawdź inne interfejsy API usługi poznawczych

Obraz

Najnowocześniejsze algorytmy przetwarzania obrazu pomagają w automatycznym moderowaniu zawartości i tworzeniu bardziej spersonalizowanych aplikacji dzięki zwracaniu takich szczegółów jak rozpoznane twarze, obrazy i emocje.

Mowa

Przetwarzanie języka mówionego w aplikacjach

Język

Dowiedz się, jak aplikacje mogą przetwarzać język naturalny, oceniać opinie i tematy oraz jak rozpoznawać zawartość szukaną przez użytkowników.

Informacje

Mapuj złożone informacje i dane w celu wykonywania takich zadań jak inteligentne zalecenia i wyszukiwanie semantyczne.

Interfejs API zaleceń WERSJA ZAPOZNAWCZA
Academic Knowledge API WERSJA ZAPOZNAWCZA

Labs

Zapoznaj się z wczesną wersją technologii usług Cognitive Services. Wcześni użytkownicy, którzy nie potrzebują technologii gotowych do użycia na rynku, mogą odnajdywać i wypróbowywać nowe technologie usług Cognitive Services oraz zgłaszać dotyczące ich opinie, zanim staną się ogólnie dostępne.

Gesture based controls

Route logistics

Distance matrix

Isochrones calculations

Event associated with Wikipedia entries

Location insights

Wypróbuj usługi poznawcze za pomocą bezpłatnego konta platformy Azure