Cognitive Services

Dodaj do swoich aplikacji, witryn i botów inteligentne algorytmy umożliwiające dostrzeganie, słyszenie, wypowiadanie i interpretowanie potrzeb użytkowników naturalnymi metodami komunikacji. Przekształć swoją firmę dzięki sztucznej inteligencji już dziś.

Rozwiązywanie problemów biznesowych dzięki sztucznej inteligencji

Decyzja

Tworzenie aplikacji wyświetlających rekomendacje pozwalające skuteczniej podejmować lepsze decyzje.

Obraz

Rozpoznawaj, identyfikuj, podpisuj, indeksuj i moderuj swoje zdjęcia, klipy wideo i zawartość elektronicznego pisma odręcznego.

Mowa

Konwertuj mowę na tekst i tekst na naturalnie brzmiącą mowę. Tłumacz jeden język na inny oraz włącz weryfikację i rozpoznawanie osoby mówiącej.

Wyszukiwanie

Dodaj interfejsy API wyszukiwania Bing do swojej aplikacji, aby uwzględniać w jednym wywołaniu miliardy stron, obrazów, filmów i wiadomości.

Język

Pozwól aplikacjom na przetwarzanie języka naturalnego przy użyciu gotowych skryptów, analizuj tonację i naucz się rozpoznawać potrzeby użytkowników.

"Because the Cognitive Services APIs harness the power of machine learning, we were able to bring advanced intelligence into our product without the need to have a team of data scientists on hand."

Aaron Edell, naczelny właściciel produktu w firmie GrayMeta

Pobierz bezpłatnie

Zacznij swój projekt wykorzystujący sztuczną inteligencję (AI), posługując się tym kompleksowym przewodnikiem po integrowaniu i łączeniu inteligentnych interfejsów API dostępnych w usługach Azure Cognitive Services. Lepiej zrozumiesz, co jest możliwe do realizacji za pośrednictwem przetwarzania obrazów, rozpoznawania mowy i przetwarzania języka oraz wiedzy i wyszukiwania. Dowiesz się o identyfikowaniu za pomocą inspekcji wizualnej i dźwięku, minimalizowaniu wysiłków użytkownika dzięki tworzeniu funkcji działających jak sztuczna inteligencja, różnych sposobach analizowania obrazów i tekstu oraz o znajdowaniu potrzebnych informacji przy użyciu interfejsów API.

Wiodące firmy z branży technologicznej na co dzień korzystają z interfejsów API firmy Microsoft

Uber
GrayMeta
Pic Collage
Cloudinary
Dixons Carphone
Pivothead
vigiglobe
Blucup
Prism Skylabs
DutchCrafters

Ulepszanie zabezpieczeń dzięki rozpoznawaniu twarzy

Interfejs API rozpoznawania twarzy pozwala weryfikować użytkowników, umożliwiając inteligentne uwierzytelnianie. Logowanie z użyciem wizualnej weryfikacji tożsamości jest traktowane jako dodatkowa warstwa zabezpieczeń w wielu branżach. Oferowany przez firmę Microsoft interfejs API rozpoznawania twarzy umożliwia porównywanie portretów i zapewnia niezwykłą elastyczność w scenariuszach z ograniczoną kontrolą.

Nawiązywanie relacji z klientami przez czat

Połączenie interfejsu API usług Cognitive Services z platformą Bot Framework pozwala na kontakt z odbiorcami na niespotykanym dotąd poziomie. Twórz boty zgodne z wizerunkiem marki, odpowiadające na najczęstsze pytania klientów i w razie potrzeby przekierowujące konwersację do żywego operatora.

Przedstawiamy działanie naszych technologii

Neuronowa zamiana tekstu na mowę

Stosująca najnowszą innowację w obsłudze uczenia głębokiego neuronowa funkcja zamiany tekstu na mowę sprawia, że głosów w aplikacji nie można prawie odróżnić od nagranych wypowiedzi osób. Naturalna wymowa odmienionych wyrazów i wyraźna artykulacja sprawiają, że słuchanie tekstu nie jest męczące podczas interakcji z systemami sztucznej inteligencji.

Transkrypcja konwersacji

Wykorzystaj maksymalnie każdą minutę. Połącz transkrypcję konwersacji z zestawem SDK urządzenia usług mowy w celu obsługiwania spotkań tak, aby uczestnicy mogli na równi brać udział w dyskusji, aby wiedzieć, kto, co i kiedy powiedział, oraz aby szybko sprawdzać kolejne kroki.

Przetwarzanie obrazów

Ta funkcja zwraca informacje o zawartości wizualnej znajdującej się na obrazie. Korzystaj z tagowania, opisów i modeli powiązanych z konkretnymi dziedzinami, aby pewnie identyfikować i oznaczać zawartość.

Usługa interpretacji języka (LUIS)

Usługa Language Understanding Service (LUIS) oferuje proste narzędzia umożliwiające tworzenie własnych modeli języków, dzięki którym każda aplikacja i każdy bot zrozumie wydawane polecenia i wykona je.

Rozpoznawanie osoby mówiącej

Rozpoznawaj osoby zabierające głos. Dane wejściowe audio nieznanego mówcy są kojarzone z grupą wybranych mówców. W przypadku znalezienia dopasowania zwracana jest tożsamość mówcy.

Rozpocznij od wybrania usługi odpowiedniej do swoich potrzeb

Każdą usługę można wypróbować bezpłatnie. Utwórz swoje rozwiązanie oparte na sztucznej inteligencji już dziś!

Usługi Cognitive Services wchodzą w skład platformy Microsoft AI

Usługi

Twórz inteligentne aplikacje dostosowane do wymagań organizacji w zakresie dostępności, zabezpieczeń i zgodności z przepisami.

Infrastruktura

Za naszymi usługami i narzędziami stoi najlepsza infrastruktura zapewniająca zabezpieczenia klasy korporacyjnej, dostępność, zgodność z przepisami i łatwość zarządzania.

Narzędzia

Buduj, wdrażaj i wykorzystuj w praktyce produkty i usługi używające sztucznej inteligencji na dużą skalę dzięki zestawowi kompleksowych narzędzi i platform.