Usługi poznawcze

Zacznij pracę z inteligentnymi interfejsami API

Usługi Microsoft Cognitive Services umożliwiają tworzenie aplikacji korzystających z zaawansowanych algorytmów, które widzą, słyszą, wypowiadają, rozumieją i interpretują nasze potrzeby za pomocą naturalnych metod komunikacji, przy użyciu zaledwie kilku wierszy kodu. Łatwo dodawaj inteligentne funkcje, np. wykrywanie emocji i tonacji, rozpoznawanie obrazów i mowy, rozumienie języka, wiedza i wyszukiwanie, do aplikacji na różne urządzenia i platformy, takie jak iOS, Android i Windows, ulepszaj je i konfiguruj w prosty sposób.

Poznaj interfejsy API usług Cognitive Services

Obraz

Najnowocześniejsze algorytmy przetwarzania obrazu pomagają w automatycznym moderowaniu zawartości i tworzeniu bardziej spersonalizowanych aplikacji dzięki zwracaniu takich szczegółów jak rozpoznane twarze, obrazy i emocje.

Język

Dowiedz się, jak aplikacje mogą przetwarzać język naturalny, oceniać opinie i tematy oraz jak rozpoznawać zawartość szukaną przez użytkowników.

Informacje

Mapuj złożone informacje i dane w celu wykonywania takich zadań jak inteligentne zalecenia i wyszukiwanie semantyczne.

Labs

Zapoznaj się z wczesną wersją technologii usług Cognitive Services. Wcześni użytkownicy, którzy nie potrzebują technologii gotowych do użycia na rynku, mogą odnajdywać i wypróbowywać nowe technologie usług Cognitive Services oraz zgłaszać dotyczące ich opinie, zanim staną się ogólnie dostępne.

Sterowanie oparte na gestach

Logistyka tras

Macierz odległości

Obliczenia izochron

Zdarzenie skojarzone z wpisami w witrynie Wikipedia

Analizy lokalizacji

Zobacz interfejs API rozpoznawania emocji w działaniu


Gniew 0,00000
Pogarda 0,00000
Obrzydzenie 0,00000
Strach 0,00000
Szczęście 1,00000
Obojętność 0,00000
Smutek 0,00000
Zaskoczenie 0,00000
Gniew 0,00245
Pogarda 0,00055
Obrzydzenie 0,00633
Strach 0,00012
Szczęście 0,95892
Obojętność 0,02225
Smutek 0,00898
Zaskoczenie 0,00039
Gniew 0,00001
Pogarda 0,00000
Obrzydzenie 0,00000
Strach 0,00000
Szczęście 0,99999
Obojętność 0,00000
Smutek 0,00000
Zaskoczenie 0,00000
Gniew 0,00000
Pogarda 0,00000
Obrzydzenie 0,00000
Strach 0,00000
Szczęście 0,99999
Obojętność 0,00000
Smutek 0,00000
Zaskoczenie 0,00000
Wynik wykrywania:
Wykryte twarze: 4

JSON:
[ { "faceRectangle": { "top": 114, "left": 212, "width": 65, "height": 65 }, "scores": { "anger": 1.0570484E-08, "contempt": 1.52679547E-09, "disgust": 1.60232943E-07, "fear": 6.00660363E-12, "happiness": 0.9999998, "neutral": 9.449728E-09, "sadness": 1.23025981E-08, "surprise": 9.91396E-10 } }, { "faceRectangle": { "top": 141, "left": 331, "width": 52, "height": 52 }, "scores": { "anger": 0.002451766, "contempt": 0.0005512201, "disgust": 0.0063303886, "fear": 0.000122375583, "happiness": 0.9589189, "neutral": 0.0222537462, "sadness": 0.008983561, "surprise": 0.000388026354 } }, { "faceRectangle": { "top": 110, "left": 70, "width": 51, "height": 51 }, "scores": { "anger": 5.382089E-06, "contempt": 3.84402554E-08, "disgust": 8.22284051E-07, "fear": 1.46369352E-08, "happiness": 0.999993265, "neutral": 9.765083E-08, "sadness": 9.01927848E-08, "surprise": 2.7211172E-07 } }, { "faceRectangle": { "top": 116, "left": 459, "width": 45, "height": 45 }, "scores": { "anger": 3.95796542E-06, "contempt": 2.44360656E-08, "disgust": 3.291685E-07, "fear": 1.935065E-09, "happiness": 0.9999912, "neutral": 2.461666E-06, "sadness": 1.96641076E-06, "surprise": 8.561949E-08 } } ]

Przekazując dane do tego pokazu, wyrażasz zgodę na przechowywanie ich przez firmę Microsoft i wykorzystanie w celu ulepszenia usług firmy Microsoft, w tym tego interfejsu API. Aby pomóc chronić Twoją prywatność, podejmujemy kroki w celu cofnięcia identyfikacji Twoich danych i przechowywania ich w bezpieczny sposób. Nie będziemy publikować Twoich danych ani udostępniać ich innym osobom do użytku.

Chcesz to skompilować?

  • Prism Skylabs
  • GrayMeta
  • Pic Collage
  • Uber

Wypróbuj usługi poznawcze za pomocą bezpłatnego konta platformy Azure