Pomiń nawigację

Plany usługi App Service

Zapoznaj się z możliwościami i ograniczeniami planów usługi App Service. Ogólne informacje na temat cen i planów usługi App Service znajdują się w sekcji Cennik usługi App Service.

Bezpłatnie Udostępniona Basic Standardowa Premium Izolowane* App Service Linux Plan wykorzystania (Functions)
Aplikacje 10 100 Bez ograniczeń Bez ograniczeń Bez ograniczeń Bez ograniczeń Bez ograniczeń 500
Miejsce na dysku 1 GB 1 GB 10 GB 50 GB 250 GB Niedostępne 1 TB Niedostępne
Maksymalna liczba wystąpień Niedostępne Niedostępne Do 3 Do 10 Do 20 Niedostępne Do 100 Niedostępne
Umowa SLA Niedostępne Niedostępne 99,95% 99,95% 99,95% Niedostępne 99,95% Niedostępne
Usługa Functions w planach usługi App Service* Niedostępne Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Niedostępne Niedostępne
Ciągłe wdrażanie* Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna 4 Dostępna Dostępna
Miejsca wdrożenia Niedostępne Niedostępne Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Niedostępne
Docker (kontenery) Niedostępne Niedostępne Niedostępne Niedostępne Niedostępne Niedostępne Dostępna 1 Niedostępne
Klonowanie aplikacji Niedostępne Niedostępne Niedostępne Niedostępne Dostępna Dostępna Niedostępne Niedostępne
Kudu Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna 4 Dostępna 2 Dostępna
Debugowanie PHP3 * Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Niedostępne Niedostępne
Rozszerzenia witryn Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna 4 Niedostępne Niedostępne
Testowanie w produkcji Niedostępne Niedostępne Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Niedostępne
Strumień dziennika Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna 4 Niedostępne Dostępna
Eksplorator procesów Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna 4 Niedostępne Dostępna
Połączenia hybrydowe* Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Niedostępne Niedostępne
Integracja z * Niedostępne Niedostępne Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna Niedostępne Niedostępne
.NET Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Niedostępne Dostępna
.NET Core Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Niedostępne
Java Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Niedostępne alfa
Node.js Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
PHP Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna alfa
Python Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Niedostępne alfa
Ruby Niedostępne Niedostępne Niedostępne Niedostępne Niedostępne Niedostępne Dostępna Niedostępne
Automatyczne skalowanie Niedostępne Niedostępne Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Zintegrowana usługa równoważenia obciążenia Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Traffic Manager4 Niedostępne Niedostępne Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna Niedostępne Dostępna
Wersja 64-bitowa Niedostępne Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
App Service Advisor* Niedostępne Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Niedostępne
Zawsze włączona Niedostępne Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Niedostępne Niedostępne
Uwierzytelnianie i autoryzacja Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Niedostępne Dostępna
Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych Niedostępne Niedostępne Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Niedostępne
Domeny niestandardowe Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
FTP/FTPS Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Lokalna pamięć podręczna Niedostępne Niedostępne Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna Niedostępne Niedostępne
MySQL in App Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna 1 Niedostępne Niedostępne
Debugowanie zdalne (.NET) Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna 4 Niedostępne Dostępna
Profilowanie zdalne (.NET) Niedostępne Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna 4 Niedostępne Niedostępne
Skanowanie zabezpieczeń* Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Niedostępne Niedostępne
Koligacja sesji Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Niedostępne
SSL (IP/SNI) Niedostępne Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna SNI SSL
Gniazda sieci Web5 Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Niedostępne

* Niedostępne w chmurach suwerennych.

** Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznaj się z ograniczeniami, limitami i przydziałami usługi App Service.

1 Obsługuje model jednokrotnego ściągania z usługi Docker Hub lub Azure Container Registry bądź rejestru prywatnego platformy Docker.

2 Program Kudu w systemie Linux nie ma tego samego zestawu funkcji co program Kudu w systemie Windows.

3 Debugowanie PHP jest obecnie obsługiwane tylko w systemie Windows. Debugowanie PHP dla wersji 7.x jest niedostępne.

4 Przy użyciu usługi Azure Load Balancer możliwe jest wewnętrzne równoważenie obciążenia jednostek SKU izolowanej usługi App Service, co oznacza brak łączności publicznej z Internetu. Z tego powodu niektóre funkcje izolowanej usługi App Service z obciążeniem równoważonym wewnętrznie muszą być używane z poziomu maszyn mających bezpośredni dostęp do punktu końcowego sieci modułu wewnętrznego równoważenia obciążenia.

5 Liczba portów Web Socket jest ograniczona przez jednostkę SKU. Zapoznaj się z ograniczeniami, limitami i przydziałami usługi App Service.

6165 MB outbound network traffic included, additional outbound network bandwidth is charged separately.

7App Service offers include access to a free 20 MB SQL database for 12 months. After 12 months, the free SQL Database converts to a paid basic SQL subscription.

8 Details on regional availability can be found here. Some features are not available on sovereign clouds (Azure Government, Germany, & China).

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji

;