Plany usługi App Service

Zapoznaj się z możliwościami i ograniczeniami planów usługi App Service. Ogólne informacje na temat cen i planów usługi App Service znajdują się w sekcji Cennik usługi App Service.

Bezpłatnie Udostępniona Basic Standardowa Premium Izolowane* App Service Linux
Aplikacje 10 100 Bez ograniczeń Bez ograniczeń Bez ograniczeń Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Miejsce na dysku 1 GB 1 GB 10 GB 50 GB 250 GB 1 TB Niedostępne
Maksymalna liczba wystąpień Niedostępne Niedostępne Do 3 Do 10 Do 30 Do 100 Niedostępne
Umowa SLA Niedostępne Niedostępne 99,95% 99,95% 99,95% 99,95% Niedostępne
Usługa Functions w planach usługi App Service* Niedostępne Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Niedostępne
Ciągłe wdrażanie* Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna 3 Dostępna
Miejsca wdrożenia Niedostępne Niedostępne Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Docker (kontenery) Niedostępne Niedostępne Niedostępne Niedostępne Niedostępne Niedostępne Dostępna 1
Klonowanie aplikacji Niedostępne Niedostępne Niedostępne Niedostępne Dostępna Dostępna Niedostępne
Kudu Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna 3 Dostępna 2
Rozszerzenia witryn Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna 3 Niedostępne
Testowanie w produkcji Niedostępne Niedostępne Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Strumień dziennika Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna 3 Niedostępne
Eksplorator procesów Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna 3 Niedostępne
Hybrydowe* Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Niedostępne
Integracja z * Niedostępne Niedostępne Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna Niedostępne
.NET Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Niedostępne
.NET Core Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Java Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Niedostępne
Node.js Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
PHP Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Python Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Niedostępne
Ruby Niedostępne Niedostępne Niedostępne Niedostępne Niedostępne Niedostępne Dostępna
Automatyczne skalowanie Niedostępne Niedostępne Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Zintegrowana usługa równoważenia obciążenia Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Traffic Manager3 Niedostępne Niedostępne Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna Niedostępne
Wersja 64-bitowa Niedostępne Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
App Service Advisor* Niedostępne Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Zawsze włączona Niedostępne Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Niedostępne
Uwierzytelnianie i autoryzacja Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Niedostępne
Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych Niedostępne Niedostępne Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Domeny niestandardowe Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
FTP/FTPS Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Lokalna pamięć podręczna Niedostępne Niedostępne Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna Niedostępne
MySQL in App Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna 1 Niedostępne
Debugowanie zdalne (.NET) Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna 3 Niedostępne
Profilowanie zdalne (.NET) Niedostępne Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna 3 Niedostępne
Skanowanie zabezpieczeń* Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Niedostępne
Koligacja sesji Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
SSL (IP/SNI) Niedostępne Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Certyfikaty zarządzane usługi App Service (publiczna wersja zapoznawcza)8 Niedostępne Niedostępne Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Gniazda sieci Web4 Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna

* Niedostępne w chmurach suwerennych.

** Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznaj się z ograniczeniami, limitami i przydziałami usługi App Service.

1 Obsługuje model jednokrotnego ściągania z usługi Docker Hub lub Azure Container Registry bądź rejestru prywatnego platformy Docker.

2 Program Kudu w systemie Linux nie ma tego samego zestawu funkcji co program Kudu w systemie Windows.

3 Przy użyciu usługi Azure Load Balancer możliwe jest wewnętrzne równoważenie obciążenia jednostek SKU izolowanej usługi App Service, co oznacza brak łączności publicznej z Internetu. Z tego powodu niektóre funkcje izolowanej usługi App Service z obciążeniem równoważonym wewnętrznie muszą być używane z poziomu maszyn mających bezpośredni dostęp do punktu końcowego sieci modułu wewnętrznego równoważenia obciążenia.

4 Liczba portów Web Socket jest ograniczona przez jednostkę SKU. Zapoznaj się z ograniczeniami, limitami i przydziałami usługi App Service.

5 Uwzględnia 165 MB wychodzącego ruchu sieciowego. Opłaty za dodatkową przepustowość wychodzącą są naliczane oddzielnie.

6 Oferty usługi App Service obejmują bezpłatny dostęp do bazy danych SQL o rozmiarze 20 MB przez 12 miesięcy. Po upływie 12 miesięcy oferta bezpłatnej bazy danych SQL jest przekształcana w płatną subskrypcję SQL w warstwie Podstawowa.

7 Szczegółowe informacje o dostępności regionalnej można znaleźć tutaj. Niektóre funkcje są niedostępne w chmurach suwerennych (Azure Government, Azure — Niemcy i Azure — Chiny).

8 Domeny wierzchołkowe nie są obsługiwane. Wystawiane są tylko standardowe certyfikaty (certyfikaty wieloznaczne nie są dostępne). Dodatkowym ograniczeniem jest możliwość wystawienia tylko jednego bezpłatnego certyfikatu na domenę niestandardową.

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji