Regiony systemu Azure

Platforma Azure obejmuje więcej regionów globalnych niż którykolwiek inny dostawca chmury. Oferuje ona skalę potrzebną do przybliżania aplikacji do użytkowników na całym świecie, a jednocześnie zachowuje rezydencję danych oraz zapewnia klientom kompleksowe opcje z zakresu zgodności i odporności.

55
— regiony
— cały świat
140
dostępne w
140 krajach
Globalna mapa regionów świadczenia usługi Azure Globalna mapa regionów świadczenia usługi Azure

* Dwie nieujawnione lokalizacje regionu Azure Government Secret

Informacje dotyczące globalnej infrastruktury platformy Azure

Regiony

Region to zestaw centrów danych wdrożony wewnątrz obwodu o zdefiniowanym opóźnieniu i połączony za pośrednictwem dedykowanej, regionalnej sieci z małymi opóźnieniami.

Ponieważ platforma Azure ma więcej regionów globalnych niż którykolwiek inny dostawca chmury, umożliwia klientom wdrażanie aplikacji tam, gdzie tego potrzebują. Platforma Azure jest ogólnie dostępna w 52 regionach na całym świecie. Ponadto ogłoszono plany dotyczące 3 kolejnych regionów.

Zapoznaj się z produktami platformy Azure dostępnymi w poszczególnych regionach

Lokalizacje geograficzne

Lokalizacja geograficzna to odrębny rynek, na ogół obejmujący dwa lub więcej regionów, które zachowują granice zgodności i rezydencji danych.

Lokalizacje geograficzne pozwalają klientom z konkretnymi potrzebami w zakresie zgodności i rezydencji danych na przechowywanie swoich danych i aplikacji w bliskiej odległości. Lokalizacje geograficzne są odporne na błędy i mogą przetrwać awarię całego regionu dzięki połączeniu z naszą dedykowaną infrastrukturą sieciową o dużej pojemności.

Dowiedz się więcej

Strefy dostępności

Strefy dostępności to fizycznie oddzielone lokalizacje w regionie świadczenia usługi Azure. Każda strefa dostępności obejmuje co najmniej jedno centrum danych wyposażone w niezależne zasilanie i chłodzenie oraz niezależną sieć.

Strefy dostępności umożliwiają klientom uruchamianie kluczowych dla działalności aplikacji z wysoką dostępnością i replikacją o małych opóźnieniach.

Dowiedz się więcej

Uzyskaj pełną odporność z rezydencją danych.

Połącz region i strefy dostępności w ramach tej samej granicy rezydencji danych, aby uzyskać wysoką dostępność, odzyskiwanie po awarii i kopie zapasowe.

Odporność umożliwiająca tworzenie bez obaw

Regiony świadczenia usługi Azure, lokalizacje geograficzne i strefy dostępności stanowią podstawę naszej globalnej infrastruktury, zapewniając klientom wysoką dostępność, odzyskiwanie po awarii i kopie zapasowe.

Odporność platformy Azure

Który region świadczenia usługi Azure jest odpowiedni dla Ciebie?

Podczas wybierania regionu weź pod uwagę te czynniki.

Zgodność i rezydencja danych

Czy Ty lub Twoi klienci macie konkretne wymagania w zakresie zgodności lub rezydencji danych?

Dostępność usług

Czy usługi platformy Azure, z których chcesz korzystać, są dostępne w danym regionie?

Zapoznaj się z produktami platformy Azure dostępnymi w poszczególnych regionach

Cennik

Czy koszt jest ważnym czynnikiem w podejmowaniu decyzji?

Zapoznaj się z cenami