Magazyn obiektów Blob

Wysoce skalowalny i bezpieczny magazyn obiektów przeznaczony do natywnych dla chmury obciążeń, archiwów, repozytoriów typu data lake, obliczeń o wysokiej wydajności i uczenia maszynowego

Przechowywanie nieustrukturyzowanych danych na dużą skalę i uzyskiwanie do nich dostępu

Usługa Azure Blob Storage ułatwia tworzenie magazynów typu data lake na potrzeby analiz oraz zapewnia magazyn do tworzenia zaawansowanych aplikacji mobilnych i natywnych dla chmury. Zoptymalizuj koszty dzięki magazynowi warstwowemu dla danych długoterminowych i elastycznie skaluj w górę na potrzeby obciążeń obliczeniowych o wysokiej wydajności i uczenia maszynowego.

Skalowalność, trwałość i dostępność

Trwałość na poziomie szesnastu dziewiątek z replikacją geograficzną i elastycznym skalowaniem odpowiednio do potrzeb

Bezpieczeństwo

Uwierzytelnianie za pomocą usługi Azure Active Directory i kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC), a także szyfrowanie w spoczynku i zaawansowana ochrona przed zagrożeniami

Optymalizacja pod kątem magazynów typu data lake

Obsługa dostępu wieloprotokołowego oraz przestrzeni nazw plików umożliwiająca obsługę obciążeń analitycznych na potrzeby szczegółowych informacji o danych

Kompleksowe zarządzanie danymi

Kompleksowe zarządzanie cyklem życia, kontrola dostępu oparta na zasadach i niezmienny magazyn (WORM)

Tworzenie zaawansowanych aplikacji natywnych dla chmury

Usługa Blob Storage jest zbudowana od podstaw w celu zapewnienia obsługi potrzeb z zakresu skalowalności, bezpieczeństwa i dostępności deweloperów aplikacji mobilnych, internetowych i natywnych dla chmury. Użyj jej jako bazy dla architektur bezserwerowych, takich jak Azure Functions. Usługa Blob Storage obsługuje najpopularniejsze platformy programistyczne, w tym Java, .NET, Python i Node.js, a także jest jedyną usługą magazynu w chmurze, która oferuje warstwę magazynu obiektów opartą na dyskach SSD dla scenariuszy interaktywnych oraz o małych opóźnieniach.

Rozpocznij tworzenie aplikacji za pomocą usługi Blob Storage

Ekonomiczne przechowywanie petabajtów danych

Dzięki wielu warstwom magazynowania i zautomatyzowanemu zarządzaniu cyklem życia można w ekonomiczny sposób przechowywać ogromne ilości rzadko używanych danych. Zastąp archiwa taśmowe usługą Blob Storage i nigdy nie martw się kwestami migracji między generacjami sprzętowymi.

Zacznij przechowywać rzadko używane dane

Tworzenie zaawansowanych magazynów typu data lake

Usługa Azure Data Lake Storage to wysoce skalowalne i ekonomiczne rozwiązanie typu Data Lake do analizy danych big data. Połączono w niej wysoce wydajny system plików z ogromną skalą i przystępnością cenową, aby przyspieszyć uzyskiwanie szczegółowych informacji. Usługa Data Lake Storage rozszerza możliwości usługi Azure Blob Storage i jest zoptymalizowana pod kątem obciążeń analitycznych.

Dowiedz się więcej

Skalowanie w górę pod kątem obliczeń o wysokiej wydajności lub w poziomie pod kątem miliardów urządzeń IoT

Usługa Blob Storage spełnia wymagania dotyczące dużej przepływności aplikacji HPC, jednocześnie zapewniając skalowalność niezbędną do obsługi miliardów punktów danych płynących z punktów końcowych IoT.

Więcej informacji

Wbudowane bezpieczeństwo danych

  • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.
  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.
  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Elastyczny cennik, w tym opcje rezerwacji w celu zaspokojenia Twoich potrzeb związanych z magazynem w chmurze

Wybierz spośród czterech warstw magazynowania — w oparciu o to, jak często planujesz uzyskiwać dostęp do danych. Przechowuj istotne dla wydajności dane w warstwie Premium, dane odczytywane często w warstwie Gorąca, dane odczytywane niezbyt często w warstwie Chłodna, a dane odczytywane rzadko w warstwie Archiwum. Uzyskaj znaczne oszczędności, rezerwując pojemność magazynu.

Zacznij korzystać z usługi Magazyn obiektów Blob

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, zakładając bezpłatne konto platformy Azure.

Utwórz konto magazynu.

Dowiedz się, jak korzystać z usługi Azure Blob Storage dzięki najlepszym rozwiązaniom, samouczkom i innej dokumentacji.

Zaufanie firm każdej wielkości

Napędzanie rozwoju pojazdów autonomicznych

Firma Audi AG jest liderem w segmencie pojazdów premium i pionierem w tworzeniu autonomicznych pojazdów. Dowiedz się, w jaki sposób usługa Blob Storage ułatwiła firmie Audi stworzenie zaawansowanego, wielopetabajtowego, skalowalnego środowiska symulacyjnego, które przyspieszyło innowacje Audi w obszarze pojazdów autonomicznych.

Audi

Tworzenie globalnego łańcucha dostaw pod kątem zrównoważonej produkcji żywności

"With Transparency-One and Azure, we've transformed our ability to help protect the environment, guarantee high-quality rice to consumers, and improve working conditions for farmers."

Luc Beerens, Global Sustainable Sourcing Director, Mars Food
MARS

CarMax wdraża innowacje online z platformą Azure

"Azure turned out to be perfect for solving our image storage problems. Azure Storage provided effectively limitless storage with read-accessible geo-replication, so we could deliver increased capability and resilience that was cost-effective."

Brandon Linton, Solution Architect, Online Systems Platform Team, CarMax
CarMax

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia dotyczące usługi Azure Blob Storage

Często zadawane pytania na temat produktu Magazyn obiektów Blob

  • Obiekt blob to binarny, duży obiekt i opcja magazynu dla dowolnego typu danych, które mają być przechowywane w formacie binarnym. Dowiedz się więcej o typach obiektów blob.
  • Region to zestaw centrów danych wdrożony w ramach parametrów o zdefiniowanym opóźnieniu i połączony za pośrednictwem dedykowanej, regionalnej sieci z małymi opóźnieniami. Dowiedz się więcej.
  • Możesz skorzystać z narzędzia Data Transfer w witrynie Azure Portal lub porównać różne opcje transferu danych.
  • Dane w usłudze Azure Storage są szyfrowane i odszyfrowywane w sposób niewidoczny za pomocą 256-bitowego szyfrowania AES i są zgodne ze standardem FIPS 140-2. Dowiedz się więcej o szyfrowaniu usługi Azure Storage.
  • Ustaw domyślną warstwę konta w witrynie Azure Portal. Warstwa Archiwum jest dostępna dla kont GPv2 oraz kont usługi Blob Storage i tylko dla pojedynczych blokowych obiektów blob oraz uzupełnialnych obiektów blob. Więcej informacji można znaleźć w omówieniu kont magazynu.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure