Blob Storage

Wysoce skalowalny magazyn obiektów dla danych bez określonej struktury

Skaluj w górę lub w dół za pomocą warstw Gorąca, Chłodna, Archiwum i Premium

Uzyskaj skalowalny, ekonomiczny magazyn w chmurze dla wszystkich danych bez struktury. Płać tylko za wykorzystane miejsce — pozwoli Ci to zaoszczędzić pieniądze w porównaniu do rozwiązań lokalnych magazynów danych. Wybierz najodpowiedniejszą dla siebie z czterech warstw magazynowania — w zależności od tego, jak często uzyskujesz dostęp do danych. Przechowuj istotne dla wydajności dane w warstwie Premium, dane odczytywane często w warstwie Gorąca, dane odczytywane niezbyt często w warstwie Chłodna, a dane odczytywane rzadko w warstwie Archiwum.

Dlaczego warto wybrać usługę Azure Blob Storage?

Każdy magazyn obiektów w chmurze jest inny. Platforma Azure oferuje:

Silna spójność

Jeśli dokonywana jest zmiany obiektu, jest on wszędzie weryfikowany pod kątem doskonałej integralności danych, co zapewnia użytkownikowi stały dostęp do jego najnowszej wersji.

Możliwość modyfikowania obiektu

Umożliwia elastyczną edycję w miejscu, co może poprawić wydajność aplikacji i ograniczyć zużycie przepustowości.

Wiele typów obiektów blob

Blokowe i stronicowe obiekty blob oraz obiekty blob dołączania oferują maksymalną elastyczność dostosowywania magazynu do Twoich potrzeb.

Łatwa w użyciu nadmiarowość geograficzna

Automatyczne konfigurowanie opcji replikacji geograficznej w pojedynczym menu, aby umożliwić dostęp globalny i lokalny oraz ciągłość działania.

Jedna infrastruktura, ogólnoświatowy dostęp

Udostępniaj klientom dane bez określonej struktury za pomocą magazynu obiektów opartego na protokole REST. Dzięki regionom na całym świecie sprawdza się zarówno w przesyłaniu strumieniowym, jak i przechowywaniu multimediów. Niezależnie od tego, czy dotyczy to transmisji na żywo, czy długoterminowego przechowywania petabajtów filmów i programów telewizyjnych. W ogromnym magazynie obiektów można wyszukiwać ukryte informacje za pomocą analizy danych big data, umożliwiając dostęp właściwym osobom we właściwym czasie, niezależnie od tego, gdzie w danej chwili przebywają.

Wszystkie dane, skalowanie chmury

Przechowuj dowolnego typu dane bez określonej struktury — w tym obrazy, wideo, audio, dokumenty i kopie zapasowe — dzięki sprawdzonej technologii o pojemności liczonej w eksabajtach. Magazyn obiektów blob obsługuje biliony przechowywanych obiektów i średnio miliony żądań na sekundę dla klientów na całym świecie. Usługa Blob Storage obsługuje również prostą i bezpieczną usługę do udostępniania danych big data Azure Data Share.

Zobacz, jak klienci korzystają z usługi Azure Blob Storage

Eksploruj partnerów

Wprowadzenie do usługi Blob Storage