Pomiń nawigację

Blob Storage

Wysoce skalowalny magazyn obiektów dla danych bez określonej struktury

Dzięki eksabajtowej pojemności i bardzo wysokiej skalowalności w usłudze Blob Storage można przechowywać od setek do miliardów obiektów w warstwach Gorąca, Chłodna lub Archiwalna, w zależności od tego, jak często potrzebny jest dostęp do danych. Łatwo i tanio przechowuj dowolnego typu dane bez określonej struktury — obrazy, wideo, audio, dokumenty i inne.

Skalowanie w górę lub w dół za pomocą warstw Gorąca, Chłodna i Archiwum oraz nowej warstwy PremiumWERSJA ZAPOZNAWCZA

Przechowuj dane w różnych warstwach w zależności od częstotliwości uzyskiwania do nich dostępu. Umieść dane odczytywane często w warstwie Gorąca, dane odczytywane niezbyt często w warstwie Chłodna, dane odczytywane rzadko w warstwie Archiwum, a dane wymagające dostępu z niskim opóźnieniem w nowej warstwie Premium. Dowiedz się więcej o nowej warstwie Premium usługi Blob Storage.

Zyskaj niższe koszty, większe skalowanie i bezpieczeństwo

Dlaczego warto wybrać usługę Azure Blob Storage?

Każdy magazyn obiektów w chmurze jest inny. Platforma Azure oferuje:

Silna spójność

Jeśli dokonywana jest zmiany obiektu, jest on wszędzie weryfikowany pod kątem doskonałej integralności danych, co zapewnia użytkownikowi stały dostęp do jego najnowszej wersji.

Możliwość modyfikowania obiektu

Umożliwia elastyczną edycję w miejscu, co może poprawić wydajność aplikacji i ograniczyć zużycie przepustowości.

Wiele typów obiektów blob

Blokowe i stronicowe obiekty blob oraz obiekty blob dołączania oferują maksymalną elastyczność dostosowywania magazynu do Twoich potrzeb.

Łatwa w użyciu nadmiarowość geograficzna

Automatyczne konfigurowanie opcji replikacji geograficznej w pojedynczym menu, aby umożliwić dostęp globalny i lokalny oraz ciągłość działania.

Jedna infrastruktura, ogólnoświatowy dostęp

Udostępniaj klientom dane bez określonej struktury za pomocą magazynu obiektów opartego na protokole REST. Dzięki regionom na całym świecie sprawdza się zarówno w przesyłaniu strumieniowym, jak i przechowywaniu multimediów. Niezależnie od tego czy dotyczy to transmisji na żywo (np. Letnie Igrzyska Olimpijskie Rio 2016) czy długoterminowego przechowywania petabajtów filmów i programów telewizyjnych. W ogromnym magazynie obiektów można wyszukiwać ukryte informacje za pomocą analizy danych big data, umożliwiając dostęp właściwym osobom we właściwym czasie, niezależnie od tego, gdzie w danej chwili przebywają.

Wszystkie dane, skalowanie chmury

Przechowuj dowolnego typu dane bez określonej struktury — obrazy, wideo, audio, dokumenty i inne — dzięki sprawdzonej technologii o pojemności liczonej w eksabajtach. Magazyn obiektów blob obsługuje biliony przechowywanych obiektów i średnio miliony żądań na sekundę dla klientów na całym świecie.

"By having everything on the cloud in Azure, we can take a very data-intensive solution that is complex for customers to manage and turn it into an offering that they only need an Internet connection with a browser to access."

Hans van Eijk, dyrektor ds. globalnej strategii produktów w firmie CycloMedia

Znajdź partnera

Wprowadzenie do usługi Blob Storage