Pomiń nawigację

Blob Storage

Wysoce skalowalny magazyn obiektów dla danych bez określonej struktury

Skalowanie w górę lub w dół, warstwa Gorąca, Chłodna lub Archiwalna

Kolejny dzień, kolejny serwer i kolejna szafa? Koniec z tym. Usługa Blob Storage może obsłużyć wszystkie dane bez określonej struktury i skaluje się w górę (lub w dół) w zależności od Twoich potrzeb. Nie musisz już zajmować się ich zarządzaniem, a płacisz tylko za wykorzystane miejsce, co pozwala Ci zaoszczędzić pieniądze w porównaniu do rozwiązań lokalnych magazynów danych. W zależności od tego, jak często korzystasz z danych, możesz wybrać między warstwą Gorąca, Chłodna lub Archiwalna magazynu. Umieść często używane dane w warstwie Gorąca, rzadziej używane dane w warstwie Chłodna, a rzadko używane dane w warstwie magazynowej Archiwum.

Dlaczego warto wybrać usługę Azure Blob Storage?

Każdy magazyn obiektów w chmurze jest inny. Platforma Azure oferuje:

Silna spójność

Jeśli dokonywana jest zmiany obiektu, jest on wszędzie weryfikowany pod kątem doskonałej integralności danych, co zapewnia użytkownikowi stały dostęp do jego najnowszej wersji.

Możliwość modyfikowania obiektu

Umożliwia elastyczną edycję w miejscu, co może poprawić wydajność aplikacji i ograniczyć zużycie przepustowości.

Wiele typów obiektów blob

Blokowe i stronicowe obiekty blob oraz obiekty blob dołączania oferują maksymalną elastyczność dostosowywania magazynu do Twoich potrzeb.

Łatwa w użyciu nadmiarowość geograficzna

Automatyczne konfigurowanie opcji replikacji geograficznej w pojedynczym menu, aby umożliwić dostęp globalny i lokalny oraz ciągłość działania.

Jedna infrastruktura, ogólnoświatowy dostęp

Udostępniaj klientom dane bez określonej struktury za pomocą magazynu obiektów opartego na protokole REST. Dzięki regionom na całym świecie sprawdza się zarówno w przesyłaniu strumieniowym, jak i przechowywaniu multimediów. Niezależnie od tego czy dotyczy to transmisji na żywo czy długoterminowego przechowywania petabajtów filmów i programów telewizyjnych. W ogromnym magazynie obiektów można wyszukiwać ukryte informacje za pomocą analizy danych big data, umożliwiając dostęp właściwym osobom we właściwym czasie, niezależnie od tego, gdzie w danej chwili przebywają.

Wszystkie dane, skalowanie chmury

Przechowuj dowolnego typu dane bez określonej struktury — w tym obrazy, wideo, audio, dokumenty i kopie zapasowe — dzięki sprawdzonej technologii o pojemności liczonej w eksabajtach. Magazyn obiektów blob obsługuje biliony przechowywanych obiektów i średnio miliony żądań na sekundę dla klientów na całym świecie.

Zobacz, jak klienci korzystają z usługi Azure Blob Storage

Dzięki usłudze Avid MediaCentral | Newsroom Management w chmurze dziennikarze przekazują lub przesyłają strumieniowo klipy wideo ze swoich urządzeń przenośnych do chmury, gdzie są one przechowywane w magazynie obiektów blob.

"Microsoft 'gets' media. We see Microsoft as a great platform partner for us and for our customers."
Paul Thompson, dyrektor ds. rozwiązań strategicznych

Firma Reckitt Benckiser (RB) organizuje dane przy użyciu usługi Data Factory, a następnie umieszcza je w magazynie obiektów blob.

"When you put BI solutions in the hands of your boots on the ground—your sales force, marketing managers, product managers—it delivers a huge impact to the business."
Wilmer Peres, dyrektor ds. usług informacyjnych, danych big data i analizy

Firma Ubisoft przechowuje dane gry i dzienniki serwerów gry w magazynie obiektów blob oraz łączy usługę platformy Azure z infrastrukturą firmy Ubisoft przy użyciu globalnej sieci platformy Azure.

"The elastic scalability of Azure is especially important with Rainbow Six Siege, because it’s a title that started out small and became hugely popular very quickly. It would be impossible to scale as we have, if we hosted it on-premises."
Sébastien Puel, producent wykonawczy gry Rainbow Six Siege

Eksploruj partnerów

Wprowadzenie do usługi Blob Storage