Azure Data Lake Storage

Wysoce skalowalna i bezpieczna funkcja usługi Data Lake zbudowana na bazie usługi Azure Blob Storage

Uzyskaj funkcjonalność wydajnej usługi typu Data Lake w skali chmury

Usługa Azure Data Lake Storage 2. generacji to wysoce skalowalne i ekonomiczne rozwiązanie typu Data Lake do analizy danych big data. Połączono w niej wysoce wydajny system plików z ogromną skalą i przystępnością cenową, aby przyspieszyć uzyskiwanie szczegółowych informacji. Usługa Data Lake Storage 2. generacji rozszerza możliwości usługi Azure Blob Storage i jest zoptymalizowana pod kątem obciążeń analitycznych. Usługa Azure Data Lake Storage 2. generacji to najbardziej kompletna z dostępnych usług typu Data Lake.

Przeczytaj blog

Zobacz więcej wideo

Szybkość

Testuj modele szybciej dzięki zgodnemu z usługą Hadoop systemowi plików, który obsługuje operacje niepodzielne na plikach i folderach oraz jest zoptymalizowany pod kątem błyskawicznego wykonywania zadań.

Skalowalność

Rozszerzaj globalną skalę, trwałość i wydajność usługi Azure Blob Storage i uzyskaj obsługę kont magazynów o olbrzymiej pojemności.

Bezpieczeństwo

Spełnij najbardziej rygorystyczne wymagania w zakresie zabezpieczeń danych przedsiębiorstwa dzięki takim narzędziom i zasobom, jak precyzyjne listy kontroli dostępu zgodne z biblioteką POSIX, zabezpieczenia magazynu obiektów z szyfrowaniem magazynowanych danych, integracja z usługą Azure Active Directory oraz zapory kont magazynu.

Efektywność kosztowa

Uzyskaj funkcje typu Data Lake na poziomach cen za magazyn obiektów w chmurze. Usługa Data Lake Storage Gen2 oferuje takie samo zarządzanie zasadami cyklu życia i dzielenie na warstwy na poziomie obiektów co wbudowane w usługę Blob Storage.

Możliwości usługi

Ogromna skalowalność

Prawie nieograniczony magazyn na dane analizy

Cennik magazynu obiektów w chmurze

Ten sam atrakcyjny cenowo model magazynu co w przypadku usługi Azure Blob Storage

Mniej transakcji na plikach i folderach

Niepodzielne transakcje pozwalające zmniejszyć liczbę cykli obliczeniowych i przyspieszyć wykonywanie zadań

Szczegółowa kontrola nad plikami i folderami

Precyzyjne listy kontroli dostępu (ACL) zgodne z biblioteką POSIX

Uproszczone pozyskiwanie w pojedynczym magazynie

Skonsolidowany magazyn danych używający usługi Data Lake Storage Gen2 lub interfejsu API REST usługi Blob Storage

Pełny zestaw funkcji usługi Azure Blob Storage

Zarządzanie zasadami cyklu życia danych; warstwy Gorąca, Chłodna i Archiwum; obsługa wysokiej dostępności i odzyskiwania po awarii

Dostęp oparty na rolach i zapory konta magazynu

Wielowarstwowe zabezpieczenia pozwalają nadzorować dostęp do danych w taki sposób, aby analizę mogli przeprowadzać tylko użytkownicy z autoryzowanych adresów IP

Obsługa modelu Common Data Model (CDM)

Możliwość wymiany danych z zaawansowanymi aplikacjami, takimi jak Microsoft Dynamics 365 (dla CRM) i Power BI

Zaufani partnerzy

  • Informatica Cloud
  • Attunity
  • WANDisco
  • Striim
  • Qubole
  • Cloudera

Powiązane produkty i usługi

Azure Databricks

Szybka i łatwa w obsłudze platforma analityczna do pracy zespołowej bazująca na projekcie Apache Spark

Data Factory

Prosta integracja danych hybrydowych na skalę przedsiębiorstwa

Azure Synapse Analytics

Nieograniczona usługa analizy z niezrównanym czasem uzyskiwania analiz (wcześniej SQL Data Warehouse)

Wprowadzenie do usługi Azure Data Lake Store