Azure Data Lake Storage

Wysoce skalowalny i bezpieczny magazyn typu data lake dla obciążeń analizy o wysokiej wydajności

Tworzenie fundamentu dla analiz

Wyeliminowanie silosów danych dzięki jednej platformie magazynu. Optymalizacja kosztów dzięki warstwowemu magazynowi i zarządzaniu zasadami. Uwierzytelnianie danych przy użyciu usługi Azure Active Directory (Azure AD) i kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC). Ochrona danych dzięki funkcjom zabezpieczeń, takim jak szyfrowanie danych magazynowanych i zaawansowana ochrona przed zagrożeniami.

Nieograniczone skalowanie i trwałość danych na poziomie 99,99999999999999% dzięki automatycznej replikacji geograficznej

Wysokie bezpieczeństwo dzięki elastycznym mechanizmom ochrony dostępu do danych, szyfrowania i kontroli na poziomie sieci

Jedna platforma magazynu do pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji, która obsługuje najpopularniejsze struktury analityczne

Optymalizacja kosztów poprzez niezależne skalowanie magazynu i zasobów obliczeniowych, zarządzanie zasadami cyklu życia i obsługę warstw na poziomie obiektów

Skalowanie w celu dopasowania do najbardziej wymagających obciążeń analitycznych

Spełniaj wszelkie wymagania dotyczące pojemności i łatwo zarządzaj danymi dzięki globalnej infrastrukturze platformy Azure. Uruchamiaj zapytania analityczne na dużą skalę ze stałą wysoką wydajnością.

Korzystanie z elastycznych mechanizmów zabezpieczeń

Chroń swój magazyn data lake dzięki funkcjom obejmującym szyfrowanie, dostęp do danych i kontrolę na poziomie sieci — wszystko zaprojektowane, aby pomóc Ci w bezpieczniejszym uzyskiwaniu szczegółowych informacji.

Budowanie skalowalnej podstawy dla analiz

Pozyskuj dane na dużą skalę przy użyciu szerokiej gamy narzędzi do pozyskiwania danych. Przetwarzaj dane przy użyciu usługi Azure Databricks, Synapse Analytics lub HDInsight. I wizualizuj dane za pomocą usługi Microsoft Power BI, aby uzyskać wartościowe analizy.

Tworzenie ekonomicznych magazynów typu data lake

Optymalizowanie kosztów dzięki niezależnemu skalowaniu magazynu i zasobów obliczeniowych, czego nie można zrobić w przypadku lokalnych magazynów typu data lake. Skalowanie warstw w górę lub w dół na podstawie użycia i korzystanie ze zautomatyzowanych zasad zarządzania cyklem życia w celu optymalizacji kosztów magazynu.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

 • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są w pełni skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

 • W porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze platforma Azure ma więcej certyfikatów w zakresie zgodności. Wyświetl pełną listę.

Elastyczny cennik dla tworzenia magazynów typu data lake

Wybieraj spośród opcji cennika, w tym warstw, rezerwacji i zarządzania cyklem życia.

Zaufanie firm każdej wielkości

Firma Rockwell Automation poszerza wiedzę biznesową

Firma Rockwell Automation zajmująca się automatyką przemysłową stworzyła ujednoliconą platformę dla swoich potrzeb analitycznych, aby zoptymalizować magazyn, obliczenia i skalowalność, obniżając całkowity koszt posiadania.

RockwellAutomation

"With Azure, we now have the capability to rapidly drive value from our data. The actionable insights from the data models we're creating will help us increase revenue, reduce costs, and minimize risk."

Ahmed Adnani, dyrektor ds. aplikacji i analiz, Smiths Group
Smiths Group

Tłumaczenie maszynowe napędza grupę Volkswagen

Grupa Volkswagen wykorzystała platformę Azure jako podstawę swojej usługi zarządzania tłumaczeniami, która udostępnia dokumenty w ponad 40 językach.

Volkswagen

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia dotyczące usługi Data Lake Storage

Często zadawane pytania dotyczące usługi Data Lake Storage

 • Dodanie hierarchicznej przestrzeni nazw na wierzchu obiektów blob umożliwia zachowanie korzyści kosztowych związanych z magazynem w chmurze bez naruszania interfejsów systemu plików, dla których zostały zaprojektowane struktury analizy danych big data.

  Prostym przykładem jest często występujący wzorzec zadania analizy, które zapisuje dane wyjściowe do katalogu tymczasowego, a następnie zmienia nazwę tego katalogu na ostateczną podczas fazy zatwierdzania. W magazynie obiektów (który z założenia nie obsługuje koncepcji katalogów) te zmiany nazwy mogą być długimi operacjami obejmującymi N operacji kopiowania i usuwania, gdzie N to liczba plików w katalogu. W hierarchicznej przestrzeni nazw te operacje manipulowania katalogami są niepodzielne, co poprawia wydajność i obniża koszty. Ponadto obsługa katalogów jako elementów systemu plików pozwala na stosowanie list kontroli dostępu (ACL) zgodnych ze modelem POSIX, które używają katalogów nadrzędnych do propagowania uprawnień.

 • Podobnie jak w przypadku innych usług magazynu w chmurze, opłaty za usługę Data Lake Storage są naliczane na podstawie ilości przechowywanych danych oraz wszelkich kosztów operacji wykonywanych na tych danych. Zobacz podział kosztów.
 • Usługa Data Lake Storage jest przeznaczona głównie do pracy z usługą Hadoop i wszystkimi platformami, które używają systemu plików usługi Hadoop jako warstwy dostępu do danych (na przykład Spark i Presto). Zobacz szczegółowe informacje.

  Na platformie Azure usługa Data Lake Storage integruje się z usługami:

  • Azure Data Factory
  • Azure HDInsight
  • Azure Databricks
  • Azure Synapse Analytics
  • Power BI

  Usługa jest również zintegrowana z ogromnym i dojrzałym ekosystemem wokół usługi Azure Blob Storage.

 • Usługa Data Lake Storage zapewnia wiele mechanizmów kontroli dostępu do danych. Oferując hierarchiczną przestrzeń nazw, usługa jest jedynym magazynem analitycznym w chmurze zawierającym listy kontroli dostępu (ACL) zgodne ze modelem POSIX, które stanowią podstawę uprawnień rozproszonego systemu plików usługi Hadoop (HDFS). Usługa Data Lake Storage obejmuje również funkcje zabezpieczeń na poziomie transportu za pomocą zapór magazynu, prywatnych punktów końcowych, wymuszania protokołu TLS 1.2 i szyfrowania danych magazynowanych przy użyciu kluczy dostarczonych przez system lub klienta.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure