Azure Data Lake Storage

Wysoce skalowalna i bezpieczna funkcja usługi Data Lake zbudowana na bazie usługi Azure Blob Storage

Uzyskaj funkcjonalność wydajnej usługi typu Data Lake w skali chmury

Usługa Azure Data Lake Storage 2. generacji to wysoce skalowalne i ekonomiczne rozwiązanie typu Data Lake do analizy danych big data. Połączono w niej wysoce wydajny system plików z ogromną skalą i przystępnością cenową, aby przyspieszyć uzyskiwanie szczegółowych informacji. Usługa Data Lake Storage 2. generacji rozszerza możliwości usługi Azure Blob Storage i jest zoptymalizowana pod kątem obciążeń analitycznych. Usługa Azure Data Lake Storage 2. generacji to najbardziej kompletna z dostępnych usług typu Data Lake.

Przeczytaj blog

Zobacz więcej wideo

Szybkość

Testuj modele szybciej dzięki zgodnemu z usługą Hadoop systemowi plików, który obsługuje operacje niepodzielne na plikach i folderach oraz jest zoptymalizowany pod kątem błyskawicznego wykonywania zadań.

Skalowalność

Rozszerzaj globalną skalę, trwałość i wydajność usługi Azure Blob Storage i uzyskaj obsługę kont magazynów o olbrzymiej pojemności.

Bezpieczeństwo

Spełnij najbardziej rygorystyczne wymagania w zakresie zabezpieczeń danych przedsiębiorstwa dzięki takim narzędziom i zasobom, jak precyzyjne listy kontroli dostępu zgodne z biblioteką POSIX, zabezpieczenia magazynu obiektów z szyfrowaniem magazynowanych danych, integracja z usługą Azure Active Directory oraz zapory kont magazynu.

Efektywność kosztowa

Uzyskaj funkcje typu Data Lake na poziomach cen za magazyn obiektów w chmurze. Usługa Data Lake Storage Gen2 oferuje takie samo zarządzanie zasadami cyklu życia i dzielenie na warstwy na poziomie obiektów co wbudowane w usługę Blob Storage.

Możliwości usługi

Ogromna skalowalność

Prawie nieograniczony magazyn na dane analizy

Cennik magazynu obiektów w chmurze

Ten sam atrakcyjny cenowo model magazynu co w przypadku usługi Azure Blob Storage

Mniej transakcji na plikach i folderach

Niepodzielne transakcje pozwalające zmniejszyć liczbę cykli obliczeniowych i przyspieszyć wykonywanie zadań

Szczegółowa kontrola nad plikami i folderami

Precyzyjne listy kontroli dostępu (ACL) zgodne z biblioteką POSIX

Uproszczone pozyskiwanie w pojedynczym magazynie

Skonsolidowany magazyn danych używający usługi Data Lake Storage Gen2 lub interfejsu API REST usługi Blob Storage

Pełny zestaw funkcji usługi Azure Blob Storage

Zarządzanie zasadami cyklu życia danych; warstwy Gorąca, Chłodna i Archiwum; obsługa wysokiej dostępności i odzyskiwania po awarii

Dostęp oparty na rolach i zapory konta magazynu

Wielowarstwowe zabezpieczenia pozwalają nadzorować dostęp do danych w taki sposób, aby analizę mogli przeprowadzać tylko użytkownicy z autoryzowanych adresów IP

Obsługa modelu Common Data Model (CDM)

Możliwość wymiany danych z zaawansowanymi aplikacjami, takimi jak Microsoft Dynamics 365 (dla CRM) i Power BI

Zaufani partnerzy

  • Informatica Cloud
  • Attunity
  • WANDisco
  • Striim
  • Qubole
  • Cloudera

Powiązane produkty i usługi

Azure Databricks

Szybka i łatwa w obsłudze platforma analityczna do pracy zespołowej bazująca na projekcie Apache Spark

Data Factory

Prosta integracja danych hybrydowych na skalę przedsiębiorstwa

SQL Data Warehouse

Elastyczny magazyn danych jako usługa oferująca funkcje klasy korporacyjnej

Wprowadzenie do usługi Azure Data Lake Store