Pomiń nawigację

Azure Data Lake Storage

Skalowalny na ogromną skalę magazyn typu Data Lake

Usługa Azure Data Lake Storage 2. generacji to wysoce skalowalne i ekonomiczne rozwiązanie typu Data Lake do analizy danych big data. Połączono w niej wysoce wydajny system plików z ogromną skalą i przystępnością cenową, aby przyspieszyć uzyskiwanie szczegółowych informacji. Usługa Data Lake Storage 2. generacji rozszerza możliwości usługi Azure Blob Storage i jest zoptymalizowana pod kątem obciążeń analitycznych. Zapisuj dane raz i uzyskuj do nich dostęp za pośrednictwem istniejących interfejsów systemu plików zgodnych z HDFS i usługą Blob Storage bez zmian programistycznych ani kopiowania danych. Usługa Azure Data Lake Storage 2. generacji to najbardziej kompletna z dostępnych usług typu Data Lake.

Dlaczego warto wybrać usługę Data Lake Storage?

Produktywne

Testuj modele szybciej dzięki zgodnemu z usługą Hadoop systemowi plików, który obsługuje operacje niepodzielne na plikach i folderach oraz jest zoptymalizowany pod kątem błyskawicznego wykonywania zadań.

Zaufane

Nasz system plików typu Data Lake zaprojektowano tak, aby spełniał najbardziej rygorystyczne wymagania bezpieczeństwa danych przedsiębiorstwa. Obejmuje on obsługę precyzyjnych list kontroli dostępu zgodnych z POSIX, zabezpieczenia magazynu obiektów z szyfrowaniem danych w spoczynku, integrację z usługą Azure Active Directory oraz zapory kont magazynu.

Skalowalność

Korzystaj z globalnej skali, trwałości i wydajności usługi Azure Blob Storage, w tym z obsługi kont magazynów o olbrzymiej pojemności.

Efektywność kosztowa

Uzyskaj funkcje typu Data Lake na poziomach cen za magazyn obiektów w chmurze. Usługa Azure Data Lake Storage 2. generacji wykorzystuje zarządzanie zasadami cyklu życia i funkcje obsługi warstw na poziomie obiektów wbudowane w usługę Azure Blob Storage w celu optymalizacji kosztów przechowywania danych — bez kopiowania danych między usługami.

Możliwości usługi Data Lake Storage

Szybkie tworzenie zaawansowanych analitycznych przepływów pracy

Usługa Data Lake Storage 2. generacji natywnie integruje się z innymi usługami danych platformy Azure, w tym Azure Databricks i Azure Data Factory, na potrzeby tworzenia kompleksowych obsługujących dane big data i zaawansowanych rozwiązań analitycznych.

Szybsze i wydajniejsze uruchamianie zadań

Obciążenia analityczne danych big data mogą znacznie podnosić opłaty za koszty transakcji podczas wykonywania zadań, na przykład w przypadku tworzenia i usuwania plików i folderów albo zmieniania ich nazw. Usługa Data Lake Storage 2. generacji obsługuje operacje niepodzielne na plikach, co znacznie zmniejsza narzut transakcyjny wymagany do wykonywania zadań i skraca czas potrzebny na wykonywanie zadań analitycznych danych big data.

Korzystaj z analizy o globalnym zasięgu

Usługa Data Lake Storage 2. generacji jest zgodna z regionalnymi wymaganiami dotyczącymi zarządzania danymi. Po ogólnym udostępnieniu usługa Data Lake Storage 2. generacji będzie dostępna we wszystkich regionach świadczenia usługi Azure.

Usługi Azure Data Lake Storage Gen2 można używać z rozwiązaniami od tych zaufanych partnerów

  • Striim
  • Attunity
  • Informatica Cloud
  • WANDisco

Co umożliwia usługa Data Lake Storage?

Nowoczesny magazyn danych

Zaawansowana analiza danych big data

Analiza w czasie rzeczywistym

Powiązane produkty i usługi

Azure Databricks

Szybka i łatwa w obsłudze platforma analityczna do pracy zespołowej bazująca na projekcie Apache Spark

Data Factory

Prosta integracja danych hybrydowych na skalę przedsiębiorstwa

HDInsight

Aprowizacja usługi Hadoop w chmurze, platformy Spark, programu R Server, bazy danych HBase i klastrów systemu Storm