Rodzina urządzeń Azure Data Box

Data Box

Przenoś przechowywane lub przesyłane dane na platformę Azure w szybki i niedrogi sposób: Urządzenia offline Data Box z łatwością przenoszą dane na platformę Azure, gdy zajęcie sieci nie jest akceptowalne. Urządzenia online Data Box przesyłają dane na platformę Azure i z niej przez sieć.

Wypróbuj usługę Data Box w scenariuszach offline

Za pomocą produktów do transferu danych offline usługi Data Box możesz przenosić duże ilości danych na platformę Azure, gdy ogranicza Cię czas, dostępność sieci lub koszty. Dane na platformę Azure możesz przenosić za pomocą powszechnie używanych narzędzi do kopiowania, takich jak Robocopy. Wszystkie dane są szyfrowane algorytmem AES, a urządzenia są oczyszczane po przekazaniu danych zgodnie ze standardami NIST Special Publication 800-88 wersja 1.

Wypróbuj usługę Data Box w scenariuszach online

Produkty do transferu danych online usługi Data Box (Data Box Edge i Data Box Gateway) tworzą połączenie między Twoją witryną a magazynem platformy Azure. Dzięki temu przenoszenie danych na platformę Azure i z niej jest tak proste jak praca z lokalnym udziałem sieciowym. Ich wydajne możliwości transferu danych zapewniają bezproblemowy transport danych między sieciami. Data Box Edge jest również urządzeniem funkcji obliczeniowej brzegu sieci z obsługą sztucznej inteligencji (SI).

Transfer danych offline

Data Box

Data Box

To odporne na wstrząsy urządzenie o pojemności 100 TB korzysta ze standardowych protokołów NAS i popularnych narzędzi do kopiowania. Korzysta ono z 256-bitowego szyfrowania w celu zapewnienia bezpieczniejszego przesyłania.

Data Box Disk

Data Box Disk

Nasz dysk SSD o pojemności 8 TB z interfejsem USB/SATA korzysta z szyfrowania 128-bitowego. Dostosuj go do swoich potrzeb — jest dostarczany w pakietach obejmujących maksymalnie pięć sztuk, co w sumie daje 40 TB pojemności.

Data Box Heavy

Data Box Heavy

Jak sama nazwa wskazuje, to samodzielne urządzenie odporne na wstrząsy zaprojektowano po to, aby umożliwić przeniesienie 1 PB danych do chmury.

Transfer danych online

Data Box Edge

To lokalne, fizyczne urządzenie sieciowe przesyła dane na platformę Azure i z niej. Analizuj, przetwarzaj i przekształcaj swoje dane lokalne przed przekazaniem ich do chmury, używając możliwości obliczeniowych brzegu sieci z obsługą sztucznej inteligencji.

Data Box Gateway

Data Box Gateway także przesyła dane do platformy Azure i z niej — ale jest to urządzenie wirtualne.