Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Pomiń nawigację

Magazyn plików

W pełni zarządzane udziały plików korzystające ze standardowego protokołu SMB 3.0

Kluczowe scenariusze:

Klienci korzystający z usługi File Storage

Udostępnianie danych między serwerami lokalnymi i w chmurze

Dzięki dostępności, trwałości, skalowalności i geograficznej nadmiarowości wbudowanej w magazyn platformy Azure możesz bez obaw zapisywać w chmurze dane serwerowe, takie jak pliki dzienników, dane zdarzeń i kopie zapasowe. Szyfrowanie protokołu SMB 3.0 umożliwia bezpieczne instalowanie usługi Azure File Storage z każdego miejsca.

Udostępnianie danych między serwerami lokalnymi i w chmurze

Migrowanie aplikacji do chmury bez zmian w kodzie

Usługa File Storage umożliwia migrowanie lokalnych aplikacji opartych na plikach lub udziałach plików na platformę Azure bez zmian w kodzie. Hostowanie aplikacji na maszynach wirtualnych Azure i jednoczesne instalowanie maszyn wirtualnych w ramach tego samego udziału plików.

Migrowanie aplikacji do chmury bez zmian w kodzie

Integrowanie nowoczesnych aplikacji za pomocą usługi File Storage

Usługa File Storage łączy systemy lokalne i systemy w chmurze oraz starsze i nowoczesne aplikacje. Interfejs API REST uzupełnia integrację z interfejsem API systemu plików za pomocą nowoczesnych aplikacji w chmurze. Integrowanie starszych aplikacji z aplikacjami przeznaczonymi dla chmury lub opracowywanie nowych aplikacji opartych na plikach lub udziałach plików za pomocą interfejsu REST API.

Integrate_Heading

Uproszczenie hostowania danych obciążeń o wysokiej dostępności

Usługa File Storage zapewnia ciągłą dostępność, co upraszcza hostowanie danych obciążeń o wysokiej dostępności w chmurze. Trwałe dojścia zaimplementowane w protokole SMB 3.0 zwiększają dostępność udziałów plików, umożliwiając hostowanie aplikacji używających danych w udostępnionym magazynie plików, takich jak program Microsoft SQL Server i usługi IIS na platformie Azure.

Uproszczenie hostowania danych obciążeń o wysokiej dostępności

Rozpoczynanie korzystania z usługi File Storage