Pomiń nawigację

Azure SQL Database — cennik

Usługa inteligentnej, relacyjnej bazy danych w chmurze

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure i uzyskaj środki o wartości $200 ważne przez 30 dni oraz bezpłatny dostęp do usługi Azure SQL Database ważny przez 12 miesięcy.

Azure SQL Database to w pełni zarządzana relacyjna baza danych z wbudowanymi funkcjami analizy obsługującymi automatycznie działające funkcje, takie jak dostrajanie wydajności i ostrzeżenia o zagrożeniach. Firma Microsoft wykonuje wszystkie działania związane z poprawkami i aktualizacjami bazy kodu, a także zarządza odpowiednią infrastrukturą, co pozwala Ci oszczędzać czas i zasoby. Dzięki wysokiej zgodności z programem SQL Server możesz również migrować swoje bazy danych do wystąpienia zarządzanego usługi SQL Database bez wprowadzania zmian w aplikacjach.

Wbudowana wysoka dostępność

Pomaga zapewnić ciągłość biznesową bez przeprowadzania dodatkowych czynności konfiguracyjnych lub replikacji bądź ponoszenia kosztów związanych z bazą danych.

Elastyczny i przejrzysty cennik

Dostosuj zasoby obliczeniowe i zasoby magazynu na podstawie własnego obciążenia.

Zaoszczędź nawet 55 procent na opcjach opartych na rdzeniach wirtualnych*

Migruj licencje programu SQL Server w ramach aktywnego pakietu Software Assurance.

Dowiedz się więcej

Migruj zwirtualizowane obciążenia, oszczędzaj więcej

Przenieś swoje zwirtualizowane obciążenia w wersji Enterprise Edition do usługi SQL Database.

Dowiedz się więcej

Zapoznaj się ze wszystkimi opcjami cennika usługi SQL Database

Znajdź wydajność i ceny odpowiadające Twojemu obciążeniu.

Elastyczna pula usługi SQL Database to model zasobu udostępnianego, który umożliwia zwiększenie wydajności wykorzystania zasobu ze wszystkimi bazami danych w obrębie predefiniowanego zasobu udostępnianego elastycznej puli w tej samej puli. Wzorzec obciążenia jest dobrze zdefiniowany i jest wysoce efektywny w scenariuszach wielodostępnych. Elastyczna pula sprawdza się najlepiej w przypadku nowych aplikacji SaaS lub w przypadku przeprowadzania modernizacji istniejących aplikacji do aplikacji SaaS.

Model zakupowy oparty na rdzeniach wirtualnych jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli szukasz elastyczności, kontroli i przejrzystości w zakresie użycia poszczególnych zasobów. Ten model umożliwia skalowanie zasobów obliczeniowych, pamięci i magazynu w oparciu o potrzeby związane z obciążeniem oraz zapewnia prostą metodę tłumaczenia wymagań związanych z obciążeniami lokalnymi do chmury. Model rdzenia wirtualnego jest dostępny w wersji zapoznawczej. Ceny uwzględniają stawki za usługi ogólnie dostępne.

Ogólne zastosowanie

Ze względu na oferowanie zrównoważonych oraz skalowalnych opcji obliczeniowych i magazynu jest to idealne rozwiązanie dla większości obciążeń biznesowych.

4. generacja

Procesory CPU 4. generacji wykorzystują procesory Intel E5-2673 v3 (Haswell) z zegarem 2,4 GHz. 1 rdzeń wirtualny 4.generacji = 1 fizyczny procesor CPU

Rdzeń wirtualny Pamięć (GB) Maksymalna liczba baz danych na pulę Cena dołączonej licencji1 Cena korzyści użycia hybrydowego platformy Azure2 (% oszczędności)
1 7 100 $- $-
2 14 200 $- $-
4 28 500 $- $-
8 56 500 $- $-
16 112 500 $- $-
24 168 500 $- $-

1Model rdzenia wirtualnego jest dostępny w wersji zapoznawczej. Ceny uwzględniają stawki za usługi ogólnie dostępne.

2Ma zastosowanie do licencji programu SQL Server z aktywnym pakietem Software Assurance (SA). Dowiedz się więcej na temat korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server.

Zasoby obliczeniowe są aprowizowane w rdzeniach wirtualnych z opcją wyboru między generacjami obliczeń.

5. generacja

Logiczne procesory CPU 5. generacji wykorzystują procesory Intel E5-2673 v4 (Broadwell) z zegarem 2,3 GHz. 1 rdzeń wirtualny 5. generacji = 1 hiperwątek

Rdzeń wirtualny Pamięć (GB) Maksymalna liczba baz danych na pulę Cena dołączonej licencji1 Cena korzyści użycia hybrydowego platformy Azure2 (% oszczędności)
2 11 200 $- $-
4 22 500 $- $-
8 44 500 $- $-
16 88 500 $- $-
24 132 500 $- $-
32 176 500 $- $-
48 264 500 $- $-
80 440 500 $- $-

1Model rdzenia wirtualnego jest dostępny w wersji zapoznawczej. Ceny uwzględniają stawki za usługi ogólnie dostępne.

2Ma zastosowanie do licencji programu SQL Server z aktywnym pakietem Software Assurance (SA). Dowiedz się więcej na temat korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server.

Zasoby obliczeniowe są aprowizowane w rdzeniach wirtualnych z opcją wyboru między generacjami obliczeń.

Magazyn

W warstwie Ogólnego przeznaczenia opłaty są naliczane za magazyn obiektów blob w warstwie Premium aprowizowany dla bazy danych lub elastycznej puli. Magazyn można skonfigurować w zakresie od 5 GB do 4 TB z przyrostami co 1 GB.

Cena
GB/miesiąc $-

Magazyn kopii zapasowych

Automatyczne kopie zapasowe baz danych z 7 dni są kopiowane do magazynu obiektów blob w warstwie RA-GRS Standardowa. Magazyn jest używany przez tygodniowe pełne kopie zapasowe, codzienne różnicowe kopie zapasowe oraz kopie zapasowe dzienników transakcji kopiowane co 5 minut. Koszt kopii zapasowej zależy od szybkości zmian bazy danych. Bez dodatkowych kosztów jest zapewniany minimalny magazyn o rozmiarze wynoszącym 100% rozmiaru bazy danych. Dodatkowe użycie magazynu kopii zapasowych wiąże się z comiesięczną opłatą za ilość używanych GB.

Cena
GB/miesiąc Brak opłat w wersji zapoznawczej

Magazyn przechowywania długoterminowego

Cena za wersję zapoznawczą
GB/miesiąc $-/GB/miesiąc

Operacje wejścia/wyjścia

Brak opłat w wersji zapoznawczej

Krytyczne dla działania firmy

Aplikacje biznesowe z wysokimi wymaganiami w zakresie operacji wejścia/wyjścia. Oferuje najwyższą odporność na awarie, korzystając z kilku izolowanych replik.

4. generacja

Procesory CPU 4. generacji wykorzystują procesory Intel E5-2673 v3 (Haswell) z zegarem 2,4 GHz. 1 rdzeń wirtualny 4.generacji = 1 fizyczny procesor CPU

Rdzeń wirtualny Pamięć (GB) Maksymalna liczba baz danych na pulę Cena dołączonej licencji1 Cena korzyści użycia hybrydowego platformy Azure2 (% oszczędności)
2 14 50 $- $-
4 28 100 $- $-
8 56 100 $- $-
16 112 100 $- $-
24 168 100 $- $-

1Model rdzenia wirtualnego jest dostępny w wersji zapoznawczej. Ceny uwzględniają stawki za usługi ogólnie dostępne.

2Ma zastosowanie do licencji programu SQL Server z aktywnym pakietem Software Assurance (SA). Dowiedz się więcej na temat korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server.

Zasoby obliczeniowe są aprowizowane w rdzeniach wirtualnych z opcją wyboru między generacjami obliczeń.

5. generacja

Logiczne procesory CPU 5. generacji wykorzystują procesory Intel E5-2673 v4 (Broadwell) z zegarem 2,3 GHz. 1 rdzeń wirtualny 5. generacji = 1 hiperwątek

Rdzeń wirtualny Pamięć (GB) Maksymalna liczba baz danych na pulę Cena dołączonej licencji1 Cena korzyści użycia hybrydowego platformy Azure2 (% oszczędności)
4 22 50 $- $-
8 44 100 $- $-
16 88 100 $- $-
24 132 100 $- $-
32 176 100 $- $-
48 264 100 $- $-
80 440 100 $- $-

1Model rdzenia wirtualnego jest dostępny w wersji zapoznawczej. Ceny uwzględniają stawki za usługi ogólnie dostępne.

2Ma zastosowanie do licencji programu SQL Server z aktywnym pakietem Software Assurance (SA). Dowiedz się więcej na temat korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server.

Zasoby obliczeniowe są aprowizowane w rdzeniach wirtualnych z opcją wyboru między generacjami obliczeń.

Magazyn

W warstwie Krytyczne dla działania firmy opłaty nalicza się na lokalny magazyn SSD aprowizowany dla bazy danych lub puli elastycznej. Magazyn można skonfigurować w zakresie od 5 GB do 1 TB z przyrostami co 1 GB.

Cena
GB/miesiąc $-

Magazyn kopii zapasowych

Automatyczne kopie zapasowe baz danych z 7 dni są kopiowane do magazynu obiektów blob w warstwie RA-GRS Standardowa. Magazyn jest używany przez tygodniowe pełne kopie zapasowe, codzienne różnicowe kopie zapasowe oraz kopie zapasowe dzienników transakcji kopiowane co 5 minut. Koszt kopii zapasowej zależy od szybkości zmian bazy danych. Bez dodatkowych kosztów jest zapewniany minimalny magazyn o rozmiarze wynoszącym 100% rozmiaru bazy danych. Dodatkowe użycie magazynu kopii zapasowych wiąże się z comiesięczną opłatą za ilość używanych GB.

Cena
GB/miesiąc Brak opłat w wersji zapoznawczej

Magazyn przechowywania długoterminowego

Cena za wersję zapoznawczą
GB/miesiąc $-/GB/miesiąc

Operacje wejścia/wyjścia

Brak opłat w wersji zapoznawczej

W modelach zakupowych usługi SQL opartych na jednostkach DTU stały zestaw zasobów jest przydzielany do bazy danych lub puli elastycznej za pośrednictwem warstw wydajności: Podstawowa, Standardowa i Premium. Ten model jest najlepszy dla klientów, którzy preferują prostotę związaną ze stałymi płatnościami miesięcznymi oraz wymagających wstępnie skonfigurowanych opcji.


Szczegóły cennika

Pule elastyczne

Pule elastyczne umożliwiają zarządzanie zbiorczą wydajnością puli baz danych, a nie pojedynczymi bazami. Bazy danych w puli automatycznie skalują się w górę i w dół, aby sprostać potrzebom. Możesz łatwo dodawać i usuwać bazy danych z puli, skalować aplikację z kilku do tysięcy baz danych — a wszystko to w ramach budżetu, który kontrolujesz.

Elastyczne pule są dostępne w następujących warstwach usługi: Podstawowa, Standardowa i Premium. Każda warstwa zapewnia inną ogólną wydajność mierzoną w jednostkach transakcji elastycznych baz danych (eDTU). Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Warstwy usługi dla pul Elastic Database.

Utwórz pulę elastyczną teraz

Basic

Jednostki eDTU na pulę Magazyn w pakiecie (na pulę) Maksymalna pojemność magazynu na pulę 1 Maksymalna liczba baz danych na pulę Maksymalna liczba Jednostki eDTU na bazę danych Cena eDTU i magazyn w pakiecie
50 5 GB 5 GB 100 5 $-
100 10 GB 10 GB 200 5 $-
200 20 GB 20 GB 500 5 $-
300 29 GB 29 GB 500 5 $-
400 39 GB 39 GB 500 5 $-
800 78 GB 78 GB 500 5 $-
1 200 117 GB 117 GB 500 5 $-
1 600 156 GB 156 GB 500 5 $-
1Maksymalna wielkość magazynu na bazę danych w puli w warstwie Podstawowa to 2 GB

Standardowa

Jednostki eDTU na pulę Magazyn w pakiecie (na pulę) Maksymalna pojemność magazynu na pulę 1,2 Maksymalna liczba baz danych na pulę Maksymalna liczba Jednostki eDTU na bazę danych 3 Cena eDTU i magazyn w pakiecie 4
50 50 GB 500 GB 100 50 $-
100 100 GB 750 GB 200 100 $-
200 200 GB 1 TB 500 200 $-
300 300 GB 1,25 TB 500 300 $-
400 400 GB 1,5 TB 500 400 $-
800 800 GB 2 TB 500 800 $-
1 200 1,17 TB 2,5 TB 500 1 200 $-
1 600 1,56 TB 3 TB 500 1 600 $-
2 000 1,95 TB 3,5 TB 500 2 000 $-
2 500 2,44 TB 4 TB 500 2 500 $-
3 000 2,93 TB 4 TB 500 3 000 $-
1 Maksymalna wielkość magazynu na bazę danych dla puli w warstwie Standardowa to 1 TB.
2Maksymalne rozmiary magazynu większe niż wielkość magazynu w pakiecie są w wersji zapoznawczej.
3 200 jednostek eDTU na bazę danych i więcej doskonale nadaje się dla obciążeń intensywnie korzystających z procesora CPU. W przypadku obciążeń z intensywnym wykorzystaniem we/wy pule Premium oferują najlepszą wydajność.
4Dodatkowy koszt dotyczy dodatkowego magazynu aprowizowanego ponad magazyn w pakiecie. Zajrzyj do często zadawanych pytań, aby dowiedzieć się, jak ten koszt jest obliczany.

Premium

Warstwa Premium jest zaprojektowana dla obciążeń produkcyjnych intensywnie korzystających z we/wy przy wysokiej dostępności i braku przestojów. Warstwa Premium jest odporna na błędy i automatycznie obsługuje dostępność do odczytu i zapisu z użyciem umowy SLA zapewniającej dostępność na poziomie 99,99%.

Jednostki eDTU na pulę Magazyn w pakiecie (na pulę) 1 Maksymalna pojemność magazynu na pulę 1,2,3 Maksymalna liczba baz danych na pulę Maksymalna liczba Jednostki eDTU na bazę danych Cena eDTU i magazyn w pakiecie 4
125 250 GB 1 TB 50 125 $-
250 500 GB 1 TB 100 250 $-
500 750 GB 1 TB 100 500 $-
1 000 1 TB 1 TB 100 1 000 $-
1 500 1,5 TB 1,5 TB 100 1 000 $-
2 000 2 TB 2 TB 100 1 750 $-
2 500 2,5 TB 2,5 TB 100 1 750 $-
3 000 3 TB 3 TB 100 1 750 $-
3 500 3,5 TB 3,5 TB 100 1 750 $-
4 000 4 TB 4 TB 100 4 000 $-
1Więcej niż 1 TB magazynu w warstwie Premium jest dostępne we wszystkich regionach poza następującymi: Zachodnio-środkowe stany USA, Środkowe stany USA — DoD, Niemcy Środkowe, Wschodnie stany USA — DoD, Administracja USA — Teksas, Administracja USA — Arizona, Administracja USA — Wirginia, Niemcy Północno-Wschodnie. Zaplanowane jest zwiększenie dostępności. W tych regionach maksymalna wielkość magazynu w warstwie Premium jest ograniczona do 1 TB.
2Maksymalne rozmiary magazynu większe niż wielkość magazynu w pakiecie są w wersji zapoznawczej.
3Maksymalna wielkość magazynu na bazę danych w puli w warstwie Premium to 1 TB.
4Dodatkowy koszt dotyczy magazynu dodatkowego aprowizowanego ponad ilość magazynu w pakiecie. Zajrzyj do często zadawanych pytań, aby dowiedzieć się, jak ten koszt jest obliczany.

Zapoznaj się z artykułem o pulach elastycznych, aby uzyskać więcej informacji na ich temat. Aby natomiast dowiedzieć się, jak spójnie zarządzać bazami danych Elastic Database, zobacz artykuł dotyczący zadań elastycznych.

Uwaga: wychodzące transfery danych są rozliczane według zwykłych stawek za transfer danych.

Elastyczne pule usługi SQL DB są ogólnie dostępne we wszystkich regionach z wyjątkiem regionu Indie Zachodnie.

Dodatkowy magazyn danych

Warstwa usługi Cena za wersję zapoznawczą
Standardowa $-/GB/miesiąc
Premium $-/GB/miesiąc
Magazyn dodatkowy jest dostępny wyłącznie w warstwach usług Standardowa i Premium.

Magazyn kopii zapasowych

Cena za wersję zapoznawczą
Magazyn przechowywania długoterminowego $-/GB/miesiąc

Aktywna replikacja geograficzna (funkcja opcjonalna)

Aktywna replikacja geograficzna pozwala utworzyć maksymalnie cztery repliki pomocnicze online (z możliwością odczytu) w dowolnym regionie świadczenia usługi platformy Azure. Ceny pomocniczych baz danych aktywnej replikacji geograficznej są równe cenom podstawowych baz danych. Koszt ruchu związanego z replikacją geograficzną między główną bazą danych a pomocniczą bazą danych online jest uwzględniany w koszcie pomocniczej bazy danych online. Aktywna replikacja geograficzna jest dostępna dla wszystkich warstw baz danych.

Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami

Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami SQL (ATP) udostępnia pojedynczą lokalizację, w której można włączać zaawansowane funkcje zabezpieczeń SQL i zarządzać nimi. Obejmuje to funkcję wykrywania i klasyfikowania wrażliwych danych, likwidowanie luk w zabezpieczeniach bazy danych i wykrywanie nietypowych działań, które mogą wskazywać, że baza danych jest zagrożona.

Jednym kliknięciem można włączyć usługę ATP na całym serwerze baz danych i zastosować ją do wszystkich baz danych na tym serwerze. Usługa ATP obejmuje wykrywanie zagrożeń SQL, ocenę luk w zabezpieczeniach SQL i ochronę informacji SQL. Ceny usługi ATP są takie same jak ceny usługi Azure Security Center w warstwie Standardowa ($15/węzeł/miesiąc), przy czym każdy chroniony serwer usługi SQL Database jest liczony jako jeden węzeł. Zapraszamy do bezpłatnego wypróbowania tej funkcji przez 60 dni. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę z cennikiem usługi Azure Security Center.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
 • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/miesiąc. Znajdź plan
 • Gwarantowana dostępność przez 99,99% czasu dla usługi SQL Database (z wyłączeniem usług w wersji zapoznawczej). Przeczytaj umowę SLA

Często zadawane pytania

 • Rdzeń wirtualny reprezentuje logiczny procesor CPU dostępny na potrzeby Twojego serwera z opcją wyboru generacji sprzętu. W przypadku serwerów utworzonych za pomocą rdzeni wirtualnych 4. generacji rdzenie te wykorzystują procesory Intel E5-2673 v3 (Haswell) z zegarem 2,4 GHz. W przypadku serwerów utworzonych za pomocą rdzeni wirtualnych 5. generacji rdzenie te wykorzystują procesory Intel E5-2673 v4 (Broadwell) z zegarem 2,3 GHz.

 • Model zakupowy oparty na rdzeniach wirtualnych zapewnia większą elastyczność i kontrolę, a także bezpośrednią metodę tłumaczenia wymagań związanych z obciążeniem lokalnych do chmury. Ponadto umożliwia niezależne skalowanie zasobów obliczeniowych i magazynowych w oparciu o potrzeby związane z obciążeniem.

  Model oparty na rdzeniach wirtualnych jest dostępny dla opcji wdrożenia wystąpienia zarządzanego usługi SQL Database, pojedynczej bazy danych oraz elastycznej puli i umożliwia uzyskanie korzyści użycia hybrydowego dla programu SQL Server w przypadku każdej z tych opcji. Dlatego też dostępny jest cennik modelu opartego na rdzeniach wirtualnych z korzyścią użycia hybrydowego i bez niej:

  • Dołączona licencja: wyklucza korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server. Ta opcja jest przeznaczona dla klientów, którzy nie zdecydowali się zastosować swoich istniejących licencji programu SQL Server z pakietem Software Assurance względem opcji wdrożenia usługi SQL Database opartych na rdzeniach wirtualnych.
  • Stawka podstawowa: obniżona cena obejmująca korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server. Klienci mogą skorzystać z tej ceny, używając licencji programu SQL Server wraz z pakietem Software Assurance.
 • Przejście do modelu opartego na rdzeniach wirtualnych nie jest wymagane. Wprowadzenie modelu opartego na rdzeniach wirtualnych do opcji wdrożenia puli elastycznej i pojedynczej bazy danych odzwierciedla nasze zaangażowanie w zapewnianie klientom wyboru i elastyczności. Jeśli chcesz kontynuować stosowanie modelu opartego na jednostkach DTU, nie musisz podejmować żadnych działań, a Twoje środowisko użytkownika i rozliczenia pozostaną niezmienione. Model oparty na jednostkach DTU pozostanie rentowną opcją zakupu zasobów usługi SQL Database wraz z modelem opartym na rdzeniach wirtualnych.

 • Modele oparte na jednostkach DTU i rdzeniach wirtualnych będą nadal istnieć obok siebie. Uruchamiamy model oparty na rdzeniach wirtualnych w odpowiedzi na prośby klientów, którzy pragną większej przejrzystości w zakresie zasobów bazy danych oraz możliwości oddzielnego skalowania zasobów obliczeniowych i magazynowych. Ponadto model oparty na rdzeniach wirtualnych umożliwia osiągnięcie dodatkowych oszczędności dla klientów z aktywnym pakietem Software Assurance przez korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server.

 • Jednostka transmisji danych (DTU) jest oparta na kombinacji pomiarów procesora, pamięci, odczytów i zapisów. Poziomy wydajności oparte na jednostkach DTU reprezentują wstępnie skonfigurowane pakiety zasobów dostosowane do różnych poziomów wydajności aplikacji. Jeśli nie chcesz martwić się dostępnymi zasobami i preferujesz prostotę wstępnie skonfigurowanego pakietu i stałą płatność co miesiąc, model oparty na jednostkach DTU może być lepiej dopasowany do Twoich potrzeb.

  Jeśli potrzebujesz szczegółowego wglądu w dostępne zasoby lub chcesz skalować je niezależnie, aby osiągnąć optymalną wydajność, model oparty na rdzeniach wirtualnych będzie najlepszym wyborem. Ponadto, jeśli masz aktywny pakiet Software Assurance (SA) dla programu SQL Server, możesz wykorzystać istniejącą inwestycję i oszczędzić do 30% z korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server. Oba modele zakupowe zapewniają korzyści w pełni zarządzanej usługi, takie jak automatyczne tworzenie kopii zapasowych, aktualizacje oprogramowania i poprawki.

 • Nowe warstwy usługi oferują prostą metodę konwersji online, która jest podobna do istniejącego procesu uaktualniania baz danych od warstwy Standard do Premium i odwrotnie. Konwersję tę można zainicjować przy użyciu portalu, usługi ARM, programu PowerShell, interfejsu wiersza polecenia platformy SQL lub narzędzia T-SQL.

 • Opłaty za usługę w modelu opartym na rdzeniach wirtualnych są naliczane według przewidywalnej stawki godzinowej na podstawie warstwy usługi, zaprowizowanych zasobów obliczeniowych w rdzeniach wirtualnych, zaprowizowanych zasobów magazynu w GB na miesiąc oraz wykorzystanej pojemności magazynu kopii zapasowych. Jeśli kopia zapasowa przekracza łączny rozmiar bazy danych (tj. 100% rozmiaru bazy danych), zostaną naliczone dodatkowe opłaty. Godziny pracy rdzeni wirtualnych, skonfigurowany magazyn bazy danych, zużyte operacje wejścia i wyjścia oraz magazyn kopii zapasowych są wyraźnie oznaczone na rachunku, dzięki czemu łatwiej jest uzyskać szczegółowe informacje o użytych zasobach. Magazyn kopii zapasowych do 100% maksymalnego rozmiaru bazy danych jest dołączony. Powyżej tej wartości nastąpi rozliczanie w zużytych GB na miesiąc.

  Na przykład:

  • Jeśli baza danych SQL istnieje przez 12 godzin w miesiącu, rachunek będzie wskazywać użycie rdzenia wirtualnego przez 12 godzin. Jeśli baza danych SQL zaaprowizowała dodatkowe 100 GB, na rachunku będzie widoczne użycie magazynu w jednostkach GB/miesiąc proporcjonalnie rozliczone godzinowo oraz liczba operacji wejścia/wyjścia użytych w miesiącu.

  Jeśli baza danych SQL jest aktywna przez mniej niż godzinę, naliczane są opłaty za każdą godzinę istnienia bazy danych przy użyciu najwyższej wybranej warstwy usługi, aprowizowanego magazynu oraz operacji wejścia/wyjścia zastosowanych podczas tej godziny, niezależnie od użycia lub tego, czy baza danych była używana mniej niż godzinę.

  Na przykład:

  • Jeśli utworzysz wystąpienie zarządzane i usuniesz je 5 minut później, opłata zostanie naliczona za jedną godzinę korzystania z bazy danych.
  • Jeśli utworzysz wystąpienie zarządzane w warstwie Przeznaczenie ogólne z ośmioma rdzeniami wirtualnymi, a następnie od razu zmodernizujesz je do 16 rdzeni wirtualnych, opłata za pierwszą godzinę zostanie naliczona na podstawie stawki za 16 rdzeni wirtualnych.

  Uwaga: przez ograniczony okres, do 30 czerwca 2018 r., opłaty za magazyn kopii zapasowych i operacje wejścia/wyjścia nie będą naliczane.

 • Magazyn kopii zapasowych jest skojarzony z automatycznie tworzonymi kopiami zapasowymi Twojego wystąpienia. Wydłużenie okresu przechowywania kopii zapasowych zwiększa ilość przestrzeni w magazynie kopii zapasowych używanej przez wystąpienie. Magazyn kopii zapasowych jest bezpłatny do poziomu 100 procent łącznie zaprowizowanej pojemności magazynu serwera. Dodatkowe użycie magazynu kopii zapasowych wiąże się z comiesięczną opłatą za ilość używanych GB. Jeśli na przykład magazyn bazy danych ma rozmiar 100 GB, otrzymasz bezpłatnie 100 GB magazynu kopii zapasowych. Jeśli jednak magazyn kopii zapasowych ma rozmiar 110 GB, 10 GB będzie płatne.

  Uwaga: przez ograniczony okres, do 30 czerwca 2018 r., opłaty za magazyn kopii zapasowych nie będą naliczane.

 • W trakcie udostępniania publicznej wersji zapoznawczej nie będzie żadnych dodatkowych opłat za transfer danych przychodzących lub wychodzących przez sieć. Dodatkowe opłaty zostaną wprowadzone, gdy usługa stanie się ogólnie dostępna.

 • Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server pomaga zmaksymalizować wykorzystanie obecnych inwestycji w licencjonowanie i przyspieszyć migrację do chmury. Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server to korzyść oparta na platformie Azure, która umożliwia użycie licencji programu SQL Server w ramach programu Software Assurance w celu obniżenia ceny („stawka podstawowa”) usługi SQL Database. Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server jest dostępna dla wszystkich opcji opartych na rdzeniach wirtualnych: wystąpienia zarządzanego usługi SQL Database, pojedynczej bazy danych oraz puli elastycznej. Możesz zastosować tę korzyść nawet wtedy, gdy jednostka SKU jest aktywna, ale pamiętaj, że stawka podstawowa będzie stosowana od momentu wybrania jej w portalu. Żadne środki nie będą naliczane wstecznie.

  Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure można aktywować za pomocą witryny Azure Portal po potwierdzeniu istnienia wystarczającej liczby aktywnych licencji z pakietem Software Assurance. Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure działa w następujący sposób:

  • Jeśli korzystasz z wersji Standard Edition z licencjami na rdzeń z pakietem Software Assurance, możesz otrzymać jeden rdzeń wirtualny w opcji Ogólnego przeznaczenia na każdy jeden rdzeń licencjonowany, który posiadasz lokalnie.
  • Jeśli korzystasz z wersji Enterprise Edition z licencjami na rdzeń z pakietem Software Assurance, możesz otrzymać jeden rdzeń wirtualny w opcji Krytyczne dla działania firmy (dostępnej wkrótce) na każdy jeden rdzeń licencjonowany, który posiadasz lokalnie. Uwaga: korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server dla opcji Krytyczne dla działania firmy jest dostępna tylko dla klientów wersji Enterprise.
  • Jeśli korzystasz z wersji Enterprise Edition z licencjami na rdzeń z pakietem Software Assurance o wysokim poziomie wirtualizacji, możesz otrzymać cztery rdzenie wirtualne w opcji Ogólnego przeznaczenia na każdy jeden rdzeń licencjonowany, który posiadasz lokalnie. Jest to unikatowa korzyść wirtualizacji dostępna tylko na platformie Azure.
 • Korzyść wirtualizacji można zastosować względem zwirtualizowanych obciążeń w usłudze Azure SQL Database opartej na rdzeniach wirtualnych. Możesz użyć jej do skonwertowania jednego rdzenia licencji programu SQL Enterprise Edition z pakietem Software Assurance, aby otrzymać maksymalnie 4 rdzenie wirtualne ogólnego przeznaczenia zgodnie ze stawką podstawową. Sprawia to, że przenoszenie zwirtualizowanych aplikacji do usługi SQL Database opartej na rdzeniach wirtualnych jest bardzo ekonomiczne. Jeśli na przykład korzystasz z licencji programu SQL Enterprise Edition na 4 rdzenie, możesz otrzymać maksymalnie 16 rdzeni wirtualnych ogólnego przeznaczenia zgodnie ze stawką podstawową.

 • Twoje licencje muszą być używane lokalnie lub w chmurze; jednak istnieje okres prolongaty (180 dni), w którym możesz używać zarówno licencji lokalnych i w chmurze, aby ułatwić migrację.

 • Nie, korzyści użycia hybrydowego platformy Azure nie można zastosować wstecznie.

 • Do zastosowania korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server wymagany jest aktywny pakiet Software Assurance. Jeśli pakiet Software Assurance utraci ważność i nie zostanie odnowiony, nastąpi przeniesienie do opcji cenowej Dołączona licencja odpowiedniej jednostki SKU.

 • Przyjmijmy, że dla bazy danych na poziomie S3 aprowizowano 1 TB. Wielkość magazynu oferowanego w pakiecie dla poziomu S3 to 250 GB, więc wielkość dodatkowego magazynu to 1024 GB - 250 GB = 774 GB. Cena jednostkowa dodatkowego magazynu w warstwie Standardowa to około $-/GB/miesiąc w wersji zapoznawczej, więc cena dodatkowego magazynu wynosi 774 GB * $-/GB/miesiąc = $- miesięcznie. Dlatego całkowita cena bazy danych na poziomie S3 to $- miesięcznie za jednostki DTU + $- miesięcznie za magazyn dodatkowy = $- miesięcznie.
 • Przyjmijmy, że dla puli w warstwie Premium ze 125 jednostkami eDTU aprowizowano 1 TB. Wielkość magazynu oferowanego w pakiecie dla puli w warstwie Premium ze 125 jednostkami eDTU to 250 GB, więc wielkość dodatkowego magazynu to 1024 GB - 250 GB = 774 GB. Cena jednostkowa dodatkowego magazynu w warstwie Premium to około $-/GB/miesiąc w wersji zapoznawczej, więc cena dodatkowego magazynu wynosi 774 GB * $-/GB/miesiąc = $- miesięcznie. Dlatego całkowita cena puli to $- miesięcznie za jednostki eDTU puli + $- miesięcznie za magazyn dodatkowy = $- miesięcznie.

Zobacz często zadawane pytania dotyczące usługi SQL Database w dokumentacji.

*Oszczędność na podstawie krytycznego dla działania firmy wystąpienia zarządzanego z ośmioma rdzeniami wirtualnymi w regionie Wschodnie stany USA działającego przez 730 godz. miesięcznie. Oszczędności zostały obliczone przez porównanie pełnej ceny (razem z licencją) z ceną podstawową (z zastosowaniem korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server), która nie uwzględnia kosztu pakietu Software Assurance dla programu SQL Server Enterprise Edition mogącego się różnić zależnie od umowy EA. Rzeczywiste oszczędności mogą różnić się w zależności od regionu, rozmiaru wystąpienia i warstwy wydajności. Ceny z grudnia 2017 r., mogą ulec zmianie.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Azure SQL Database

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji