SQL Data Warehouse — cennik

W pełni zarządzana i wysoce skalowalna usługa magazynu danych.

Usługa Azure SQL Data Warehouse to prawdziwie elastyczna usługa magazynowania danych w chmurze. Zapewnia ona praktyczny, oparty na języku SQL, widok wszystkich danych, ułatwiając przekształcanie informacji biznesowych i obniżając koszty takich operacji. Przy koszcie wynoszącym około 1/10 kosztów tradycyjnych rozwiązań sprzętowych, usługa SQL Data Warehouse zapewnia większą swobodę skalowania wraz ze wzrostem i zmianą potrzeb biznesowych. Umożliwia płacenie tylko za wykorzystywaną przestrzeń i prowadzenie potrzebnych obliczeń we właściwym czasie.

Za pomocą usługi Azure SQL Data Warehouse zasoby obliczeniowe są aprowizowane oddzielnie od magazynu. Możliwe jest zwiększenie mocy obliczeniowej systemu w celu skrócenia czasu odpowiedzi na pytania lub przeprowadzenie skalowania w dół w celu zapewnienia oszczędności. Usługa Azure SQL Data Warehouse zapewnia także wyjątkową możliwość wstrzymania obliczeń, gdy magazyn danych nie jest używany, co dodatkowo redukuje koszty. Zasoby obliczeniowe są obliczane w ramach jednostek magazynu danych, a opłaty za magazynowanie są naliczane za każdy terabajt danych.

Usługa Azure SQL Data Warehouse jest zoptymalizowana do Twoich potrzeb. System można zoptymalizować pod kątem elastyczności lub możliwości obliczeniowych. Optymalizowanie pod kątem elastyczności jest idealne w sytuacji, gdy konieczne jest zmaksymalizowanie elastyczności systemu. W przypadku tej opcji cena początkowa jest najniższa. W przypadku optymalizowania pod kątem możliwości obliczeniowych, czyli nowej opcji w wersji zapoznawczej dla usługi Azure SQL Data Warehouse, klienci mogą skorzystać ze zwiększonej wydajności i uzyskać dostęp do wyższych poziomów wydajności obliczeniowej dostępnych w ramach usługi.

Szczegóły cennika

Oddziela operacje dotyczące obliczeń i operacje związane z magazynowaniem na potrzeby niezależnego i elastycznego ustalania rozmiarów zasobów. Zaprojektowane na potrzeby wykonywania częstych operacji skalowania w celu zarządzania wykorzystaniem zasobów obliczeniowych i scenariuszy dotyczących przenoszenia dużego ruchu do chmury. Oferuje najniższy punkt startowy skalowania.

Zoptymalizowane pod kątem elastyczności

Poziom usług DWU Cena
DW100 100 $-
DW200 200 $-
DW300 300 $-
DW400 400 $-
DW500 500 $-
DW600 600 $-
DW1000 1000 $-
DW1200 1200 $-
DW1500 1500 $-
DW2000 2000 $-
DW3000 3000 $-
DW6000 6000 $-

Obowiązują standardowe opłaty za ruch wychodzący.

Storage

Poniżej przedstawiono ceny za magazyn zgodnie ze stawkami za usługi ogólnie dostępne.

Magazyn danych i migawki

Opłaty za magazyn danych są naliczane zgodnie ze stawkami usługi Azure Premium Storage$-/1 TB/miesiąc ($-/1 TB/godzinę). Magazyn danych obejmuje rozmiar samego magazynu danych oraz magazyn do przechowywania migawek przyrostowych z 7 dni.

Uwaga — opłaty nie są naliczane za transakcje magazynu. Płaci się tylko za przechowywane dane, a nie za transakcje magazynu.

Geograficznie nadmiarowe odzyskiwanie po awarii

Opcjonalnie możesz zdecydować się na skopiowanie magazynu danych do magazynu geograficznie nadmiarowego w celu odzyskiwania po awarii. Opłaty za magazyn geograficznie nadmiarowych kopii są naliczane zgodnie ze stawkami za dyskowy magazyn geograficznie nadmiarowy do odczytu (RA-GRS) platformy Azure w warstwie Standardowa w wysokości $-/GB/miesiąc.

Wykrywanie zagrożeń

Funkcja Wykrywanie zagrożeń w usłudze Azure SQL Database stanowi dodatkową warstwę analizy zabezpieczeń wbudowaną w usługę. Działa ona nieprzerwanie, poznając, profilując i wykrywając nietypowe działania wskazujące na nietypowe i potencjalnie szkodliwe próby uzyskania dostępu do baz danych i wykorzystania ich zawartości.

Funkcja Wykrywanie zagrożeń w usłudze SQL Database integruje alerty z usługą Azure Security Center. Dla każdego chronionego serwera usługi SQL Database będą naliczane takie same opłaty jak dla usługi Azure Security Center w warstwie Standardowa ($15/węzeł/miesiąc), przy czym każdy chroniony serwer usługi SQL Database będzie liczony jako jeden węzeł. Zapraszamy do bezpłatnego wypróbowania tej funkcji przez 60 dni. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę z cennikiem usługi Azure Security Center.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji.
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/mies. Znajdź plan.
  • Gwarantowana dostępność usługi Azure SQL Data Warehouse na poziomie 99,9% (z wyjątkiem regionów, w których dostępna jest wersja zapoznawcza). Przeczytaj umowę SLA.

Często zadawane pytania

  • Tak, po utworzeniu magazynu danych będą pobierane opłaty godzinowe za obliczenia i magazyn. Opłata za obliczenia wynosi $-/100 jednostek DWU/miesiąc, chyba że magazyn danych jest wstrzymany. Opłata za magazyn wynosi $-/1 TB/miesiąc.

  • Wstrzymanie magazynu danych wstrzymuje także obliczenia. Jeśli magazyn danych był wstrzymany przez całą godzinę, za tę godzinę nie są naliczane opłaty za obliczenia. Jeśli magazyn danych pozostawał aktywny, a następnie został wstrzymany w trakcie danej godziny, są naliczane opłaty za obliczenia za tę godzinę. Jeśli magazyn danych jest wstrzymany, są naliczane opłaty za magazyn, które obejmują pliki w magazynie danych, 7 dni przyrostowych kopii zapasowych i geograficznie nadmiarową kopię (jeśli ją włączono). Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji.

  • Opłaty za magazyn i obliczenia są na rachunku podawane oddzielnie, aby wyraźniej było widać poziom wykorzystania zasobów obliczeniowych. Opłaty za wykorzystanie mocy obliczeniowej są pobierane godzinowo. Na przykład jeśli magazyn danych jest aktywny przez 12 godzin w miesiącu, zostaną pobrane opłaty tylko za 12 godzin istnienia magazynu danych. Jeśli magazyn danych istnieje tylko przez 30 minut w miesiącu, zostaną pobrane opłaty za 1 godzinę.

  • Opłata za magazyn danych obejmuje rozmiar podstawowej bazy danych oraz 7 dni migawek przyrostowych. Opłaty są zaokrąglane do najbliższego TB. Na przykład jeśli rozmiar magazynu danych to 1,5 TB, a migawki zajmują 100 GB, zostanie pobrana opłata za 2 TB przy stawce $-/1 TB/miesiąc.

  • Magazyn jest sprzedawany w blokach po 1 TB. Jeśli przekroczysz 1 TB magazynu, konto magazynu rośnie automatycznie do 2 TB.

  • Nie możesz zrezygnować z migawek, ponieważ ta funkcja zapewnia magazynowi danych ochronę przed utratą i uszkodzeniem danych.

  • Magazyn danych jest kopiowany do magazynu geograficznie nadmiarowego w celu odzyskiwania po awarii. Opłaty za magazyn geograficznie nadmiarowych kopii są naliczane zgodnie ze stawkami za dyskowy magazyn geograficznie nadmiarowy do odczytu (RA-GRS) platformy Azure w warstwie Standardowa w wysokości $-/GB/miesiąc.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o SQL Data Warehouse

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Rozpocznij naukę i tworzenie ze środkami w wysokości $200 i kontynuuj korzystanie z bezpłatnych opcji

Bezpłatne konto