Ceny usług SQL Server Integration Services

Ceny usług SQL Server Integration Services

Środowisko Integration Runtime usługi Data Factory (tylko hostowane w chmurze) zapewnia w pełni zarządzane środowisko wykonawcze do uruchamiania pakietów usług SQL Server Integration Services. Użycie jest rozliczane sekundowo oraz obsługuje możliwości usług SQL Server Integration Services Standard i Enterprise za pomocą maszyn wirtualnych z serii A, D i E. Dowiedz się więcej o maszynach wirtualnych z serii A, D i E. Poniższe ceny są podane za węzeł maszyny.

Maszyna wirtualna usług SQL Server Integration Services Standard — seria A V2

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Magazyn tymczasowy Cena dołączonej licencji za węzeł Ceny z korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure za węzeł (% oszczędności)
A4 V2 4 8,00 GiB 40 GiB $- $-
A8 V2 8 16,00 GiB 80 GiB $- $-

Maszyna wirtualna usług SQL Server Integration Services Enterprise — seria A V2

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Magazyn tymczasowy Cena dołączonej licencji za węzeł Ceny z korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure za węzeł (% oszczędności)
A4 V2 4 8,00 GiB 40 GiB $- $-
A8 V2 8 16,00 GiB 80 GiB $- $-

Maszyna wirtualna usług SQL Server Integration Services Standard — seria D V2

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Magazyn tymczasowy Cena dołączonej licencji za węzeł Ceny z korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure za węzeł (% oszczędności)
D1 V2 1 3,50 GiB 50 GiB $- $-
D2 V2 2 7,00 GiB 100 GiB $- $-
D3 V2 4 14,00 GiB 200 GiB $- $-
D4 V2 8 28,00 GiB 400 GiB $- $-

Maszyna wirtualna usług SQL Server Integration Services Enterprise — seria D V2

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Magazyn tymczasowy Cena dołączonej licencji za węzeł Ceny z korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure za węzeł (% oszczędności)
D1 V2 1 3,50 GiB 50 GiB $- $-
D2 V2 2 7,00 GiB 100 GiB $- $-
D3 V2 4 14,00 GiB 200 GiB $- $-
D4 V2 8 28,00 GiB 400 GiB $- $-

Maszyna wirtualna usług SQL Server Integration Services Standard — seria D V3

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Magazyn tymczasowy Cena dołączonej licencji za węzeł Ceny z korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure za węzeł (% oszczędności)
D2 V3 2 8,00 GiB 50 GiB $- $-
D4 V3 4 16,00 GiB 100 GiB $- $-
D8 V3 8 32,00 GiB 200 GiB $- $-
D16 V3 16 64,00 GiB 400 GiB $- $-
D32 V3 32 128,00 GiB 800 GiB $- $-
D64 V3 64 256,00 GiB 1 600 GiB $- $-

Maszyna wirtualna usług SQL Server Integration Services Enterprise — seria D V3

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Magazyn tymczasowy Cena dołączonej licencji za węzeł Ceny z korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure za węzeł (% oszczędności)
D2 V3 2 8,00 GiB 50 GiB $- $-
D4 V3 4 16,00 GiB 100 GiB $- $-
D8 V3 8 32,00 GiB 200 GiB $- $-
D16 V3 16 64,00 GiB 400 GiB $- $-
D32 V3 32 128,00 GiB 800 GiB $- $-
D64 V3 64 256,00 GiB 1 600 GiB $- $-

Maszyna wirtualna usług SQL Server Integration Services Standard — seria E V3

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Magazyn tymczasowy Cena dołączonej licencji za węzeł Ceny z korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure za węzeł (% oszczędności)
E2 V3 2 16,00 GiB 50 GiB $- $-
E4 V3 4 32,00 GiB 100 GiB $- $-
E8 V3 8 64,00 GiB 200 GiB $- $-
E16 V3 16 128,00 GiB 400 GiB $- $-
E32 V3 32 256,00 GiB 800 GiB $- $-
E64 V3 64 432,00 GiB 1 600 GiB $- $-
E64i V3 64 432,00 GiB 1 600 GiB $- $-

Maszyna wirtualna usług SQL Server Integration Services Enterprise — seria E V3

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Magazyn tymczasowy Cena dołączonej licencji za węzeł Ceny z korzyścią użycia hybrydowego platformy Azure za węzeł (% oszczędności)
E2 V3 2 16,00 GiB 50 GiB $- $-
E4 V3 4 32,00 GiB 100 GiB $- $-
E8 V3 8 64,00 GiB 200 GiB $- $-
E16 V3 16 128,00 GiB 400 GiB $- $-
E32 V3 32 256,00 GiB 800 GiB $- $-
E64 V3 64 432,00 GiB 1 600 GiB $- $-
E64i V3 64 432,00 GiB 1 600 GiB $- $-

Często zadawane pytania

  • Tak. Za wystąpienie usługi SQL Database do hostowania wykazu usług SSIS na platformie Azure należy zapłacić osobno. Możesz użyć istniejącego serwera baz danych usługi SQL Database lub utworzyć nowy serwer w ramach subskrypcji platformy Azure.
  • Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server to oferta mająca ułatwić lepsze wykorzystanie licencji programu SQL Server w usłudze Azure SQL Server Integration Services. Klientom mającym aktywny pakiet Software Assurance w wersjach Enterprise i Standard Edition z licencjami na rdzeń ta korzyść przysługuje, jeśli zdecydują się przenieść swoje licencje do chmury. Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server nie jest ograniczona do żadnego konkretnego programu licencjonowania, ale konieczne jest posiadanie aktywnego pakietu Software Assurance.

    Możesz aktywować korzyść użycia hybrydowego platformy Azure za pomocą witryny Azure Portal po potwierdzeniu istnienia wystarczającej liczby aktywnych licencji z pakietem Software Assurance.

    Oszczędności są obliczane na podstawie krytycznych dla działania firmy wystąpień zarządzanych z 8 rdzeniami wirtualnymi w regionie Wschodnie stany USA działających przez 730 godz. miesięcznie. Oszczędności zostały obliczone przez porównanie pełnej ceny (razem z licencjami) z obniżoną ceną (z zastosowaniem korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server), a w obliczeniach uwzględniono koszt pakietu Software Assurance dla programu SQL Server Enterprise Edition. Rzeczywiste oszczędności mogą różnić się w zależności od regionu, rozmiaru wystąpienia i warstwy wydajności, a także od warstwy pakietu Software Assurance. Ceny z grudnia 2017 r. Ceny mogą ulec zmianie.

  • Nie, korzyści użycia hybrydowego platformy Azure nie można zastosować wstecznie.
  • Do zastosowania korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server wymagany jest aktywny pakiet Software Assurance. Jeśli pakiet Software Assurance utraci ważność i nie zostanie odnowiony, nastąpi przeniesienie do opcji cenowej Dołączona licencja odpowiedniej jednostki SKU.
  • Aby ułatwić migrację, firma Microsoft zapewnia 180-dniowy okres prolongaty na korzystanie z licencji zarówno lokalnie, jak i w chmurze. Po tym okresie licencje muszą być używane albo lokalnie, albo w chmurze.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika platformy Azure

Dowiedz się więcej o Data Factory

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze

Porozmawiaj ze specjalistą ds. sprzedaży, który przedstawi Ci cennik platformy Azure. Zapoznaj się z informacjami o cenach swojego rozwiązania w chmurze.

Uzyskaj bezpłatne usługi online i $200 środków na eksplorowanie platformy Azure przez 30 dni.