SQL Data Warehouse — cennik

W pełni zarządzana i wysoce skalowalna usługa magazynu danych.

Azure SQL Data Warehouse, prawdziwie elastyczna usługa magazynowania danych w chmurze, zapewnia praktyczny, oparty na języku SQL widok wszystkich danych, ułatwiając przekształcanie informacji biznesowych i obniżając koszty takich operacji. Przy koszcie wynoszącym około 1/10 kosztów tradycyjnych rozwiązań sprzętowych, usługa SQL Data Warehouse zapewnia większą swobodę skalowania wraz ze wzrostem i zmianą potrzeb biznesowych. Umożliwia płacenie tylko za wykorzystywaną przestrzeń i prowadzenie potrzebnych obliczeń we właściwym czasie.

Zasoby obliczeniowe są reprezentowane przez jednostki magazynu danych (jednostki DWU). Wystarczy kilka sekund, aby przeskalować jednostki DWU w górę w celu skrócenia czasu odpowiedzi na pytania, a następnie przeskalować je w dół w celu zapewnienia oszczędności. Usługa Azure SQL Data Warehouse zapewnia także wyjątkową możliwość wstrzymania obliczeń, gdy magazyn danych nie jest używany, co dodatkowo redukuje koszty. Magazyn jest aprowizowany niezależnie od obliczeń, co umożliwia wybór metody prowadzenia magazynu danych. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz niewielkiego magazynu danych i dużej mocy obliczeniowej, czy też dużego magazynu i niewielkiej mocy, zapewniamy odpowiednie rozwiązania. Bez konieczności alokowania przekraczającego konkretne potrzeby w zakresie danych i wydajności.

Szczegóły cennika

Jeśli nie określono inaczej, obowiązują poniższe ceny za usługi ogólnie dostępne.

Wystąpienia obliczeniowe

Wystąpienia obliczeniowe Cena
100 DWU $-
200 DWU $-
300 DWU $-
400 DWU $-
500 DWU $-
600 DWU $-
1 000 DWU $-
1 200 DWU $-
1 500 DWU $-
2 000 DWU $-
3 000 DWU $-
6 000 DWU $-
9 000 DWU 1 $-
18 000 DWU 1 $-

1 Produkt obecnie dostępny w publicznej wersji zapoznawczej. Dostępność tylko w następujących regionach: Azja Południowo-wschodnia, Kanada Wschodnia, Europa Północna, Wschodnie stany USA 2, Południowo-środkowe stany USA.

Obowiązują standardowe opłaty za ruch wychodzący.

Storage

Poniżej przedstawiono ceny za magazyn zgodnie ze stawkami za usługi ogólnie dostępne.

Magazyn danych i migawki

Opłaty za magazyn danych są naliczane zgodnie ze stawkami usługi Azure Premium Storage$-/1 TB/miesiąc ($-/1 TB/godzinę). Magazyn danych obejmuje rozmiar samego magazynu danych oraz magazyn do przechowywania migawek przyrostowych z 7 dni.

Uwaga — opłaty nie są naliczane za transakcje magazynu. Płaci się tylko za przechowywane dane, a nie za transakcje magazynu.

Geograficznie nadmiarowe odzyskiwanie po awarii

Opcjonalnie możesz zdecydować się na skopiowanie magazynu danych do magazynu geograficznie nadmiarowego w celu odzyskiwania po awarii. Opłaty za magazyn geograficznie nadmiarowych kopii są naliczane zgodnie ze stawkami za dyskowy magazyn geograficznie nadmiarowy do odczytu (RA-GRS) platformy Azure w warstwie Standardowa w wysokości $-/GB/miesiąc.

Wykrywanie zagrożeń

Funkcja Wykrywanie zagrożeń w usłudze Azure SQL Database stanowi dodatkową warstwę analizy zabezpieczeń wbudowaną w usługę. Działa ona nieprzerwanie, poznając, profilując i wykrywając nietypowe działania wskazujące na nietypowe i potencjalnie szkodliwe próby uzyskania dostępu do baz danych i wykorzystania ich zawartości.

Funkcja Wykrywanie zagrożeń w usłudze SQL Database integruje alerty z usługą Azure Security Center. Dla każdego chronionego serwera usługi SQL Database będą naliczane takie same opłaty jak dla usługi Azure Security Center w warstwie Standardowa ($15/węzeł/miesiąc), przy czym każdy chroniony serwer usługi SQL Database będzie liczony jako jeden węzeł. Zapraszamy do bezpłatnego wypróbowania tej funkcji przez 60 dni. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę z cennikiem usługi Azure Security Center.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji.
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29/mies. Znajdź plan.
  • Gwarantowana dostępność usługi Azure SQL Data Warehouse na poziomie 99,9% (z wyjątkiem regionów, w których dostępna jest wersja zapoznawcza). Przeczytaj umowę SLA.

Często zadawane pytania

  • Tak, po utworzeniu magazynu danych będą pobierane opłaty godzinowe za obliczenia i magazyn. Opłata za obliczenia wynosi $-/100 jednostek DWU/miesiąc, chyba że magazyn danych jest wstrzymany. Opłata za magazyn wynosi $-/1 TB/miesiąc.

  • Wstrzymanie magazynu danych wstrzymuje także obliczenia. Jeśli magazyn danych był wstrzymany przez całą godzinę, za tę godzinę nie są naliczane opłaty za obliczenia. Jeśli magazyn danych pozostawał aktywny, a następnie został wstrzymany w trakcie danej godziny, są naliczane opłaty za obliczenia za tę godzinę. Jeśli magazyn danych jest wstrzymany, są naliczane opłaty za magazyn, które obejmują pliki w magazynie danych, 7 dni przyrostowych kopii zapasowych i geograficznie nadmiarową kopię (jeśli ją włączono). Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji.

  • Opłaty za magazyn i obliczenia są na rachunku podawane oddzielnie, aby wyraźniej było widać poziom wykorzystania zasobów obliczeniowych. Opłaty za wykorzystanie mocy obliczeniowej są pobierane godzinowo. Na przykład jeśli magazyn danych jest aktywny przez 12 godzin w miesiącu, zostaną pobrane opłaty tylko za 12 godzin istnienia magazynu danych. Jeśli magazyn danych istnieje tylko przez 30 minut w miesiącu, zostaną pobrane opłaty za 1 godzinę.

  • Opłata za magazyn danych obejmuje rozmiar podstawowej bazy danych oraz 7 dni migawek przyrostowych. Opłaty są zaokrąglane do najbliższego TB. Na przykład jeśli rozmiar magazynu danych to 1,5 TB, a migawki zajmują 100 GB, zostanie pobrana opłata za 2 TB przy stawce $-/1 TB/miesiąc.

  • Magazyn jest sprzedawany w blokach po 1 TB. Jeśli przekroczysz 1 TB magazynu, konto magazynu rośnie automatycznie do 2 TB.

  • Nie możesz zrezygnować z migawek, ponieważ ta funkcja zapewnia magazynowi danych ochronę przed utratą i uszkodzeniem danych.

  • Naliczona zostanie oddzielna opłata za przechowywanie z geograficznie nadmiarowym odzyskiwaniem po awarii, która wynosi $-/GB/miesiąc. Na przykład jeśli wybierzesz geograficznie nadmiarowe odzyskiwane po awarii dla bazy danych o rozmiarze 1,5 TB, zostaną naliczone opłaty za odzyskiwanie po awarii 1,5 TB przy stawce $-/GB/miesiąc.

Zasoby

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o SQL Data Warehouse

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś