SQL Data Warehouse — cennik

W pełni zarządzana i wysoce skalowalna usługa magazynu danych.

Azure SQL Data Warehouse, prawdziwie elastyczna usługa magazynowania danych w chmurze, zapewnia praktyczny, oparty na języku SQL widok wszystkich danych, ułatwiając przekształcanie informacji biznesowych i obniżając koszty takich operacji. Przy koszcie wynoszącym około 1/10 kosztów tradycyjnych rozwiązań sprzętowych, usługa SQL Data Warehouse zapewnia większą swobodę skalowania wraz ze wzrostem i zmianą potrzeb biznesowych. Umożliwia płacenie tylko za wykorzystywaną przestrzeń i prowadzenie potrzebnych obliczeń we właściwym czasie.

Zasoby obliczeniowe są reprezentowane przez jednostki DWU (jednostki magazynu danych). Wystarczy kilka sekund, aby przeskalować jednostki DWU w górę w celu skrócenia czasu odpowiedzi na pytania, a następnie przeskalować je w dół w celu zapewnienia oszczędności. Usługa Azure SQL Data Warehouse zapewnia także wyjątkową możliwość wstrzymania obliczeń, gdy magazyn danych nie jest używany, co dodatkowo redukuje koszty. Magazyn jest aprowizowany niezależnie od obliczeń, co umożliwia wybór metody prowadzenia magazynu danych. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz niewielkiego magazynu danych i dużej mocy obliczeniowej, czegoś zupełnie odwrotnego czy jednego i drugiego, zapewniamy odpowiednie rozwiązania. Bez konieczności alokowania przekraczającego konkretne potrzeby w zakresie danych i wydajności.

Szczegóły cennika

Wystąpienia obliczeniowe

Wystąpienia obliczeniowe

Magazyn

Poniżej przedstawiono ceny za magazyn zgodnie ze stawkami za usługi ogólnie dostępne.

Magazyn danych i migawki

Opłaty za magazyn danych są naliczane zgodnie ze stawkami usługi Azure Premium Storage$-/1 TB/miesiąc ($-/1 TB/godzina). Magazyn danych obejmuje rozmiar samego magazynu danych oraz magazyn do przechowywania migawek przyrostowych z 7 dni.

Uwaga: opłaty nie są naliczane za transakcje magazynu. Płaci się tylko za przechowywane dane, a nie za transakcje magazynu.

Geograficznie nadmiarowe odzyskiwanie po awarii

Opcjonalnie możesz zdecydować się na skopiowanie magazynu danych do magazynu geograficznie nadmiarowego w celu odzyskiwania po awarii. Opłaty za magazyn geograficznie nadmiarowych kopii są naliczane zgodnie ze stawkami za magazyn dyskowy RA-GRS w warstwie Standardowa, $-/GB/miesiąc.

Threat Detection

Azure SQL Database Threat Detection provides an additional layer of security intelligence that is built into the service. It works around the clock to learn, profile and detect anomalous activities indicating unusual and potentially harmful attempts to access or exploit databases.

SQL Database Threat Detection integrates alerts with Azure Security Center, and, each protected SQL Database server will be billed at the same price as Azure Security Center Standard tier, at $15.0 na węzeł/miesiąc, where each protected SQL Database server is counted as one node. We invite you to try it out for 60 days for free. Please see Azure Security Center pricing page for more details.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29.0/mies. Znajdź plan
  • Gwarantowana dostępność usługi Azure SQL Data Warehouse na poziomie 99,9% (z wyjątkiem regionów, w których dostępna jest wersja zapoznawcza). Przeczytaj umowę SLA

Często zadawane pytania

Zasoby

Calculator

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Frequently Asked Questions

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Product Details

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o SQL Data Warehouse

Documentation

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś