QnA Maker

Przejdź od częściowo ustrukturyzowanej zawartości do bota w ciągu kilku minut

Szybko utwórz warstwę konwersacyjną nad swoimi danymi

Usługa QnA Maker to oparta na chmurze usługa interfejsu API, która umożliwia tworzenie warstwy konwersacji w postaci pytań i odpowiedzi nad Twoimi istniejącymi danymi. Użyj jej, aby utworzyć bazę wiedzy przez wyodrębnianie pytań i odpowiedzi z częściowo ustrukturyzowanej zawartości obejmującej często zadawane pytania, podręczniki i dokumenty. Odpowiadaj na pytania użytkowników, korzystając z najlepszych odpowiedzi w pytaniach i odpowiedziach w Twojej bazie wiedzy — automatycznie. Twoja baza wiedzy staje się coraz inteligentniejsza, ponieważ ciągle uczy się zachowań użytkowników.

Automatycznie wyodrębniaj pary pytanie–odpowiedź z częściowo ustrukturyzowanej zawartości, takiej jak często zadawane pytania, podręczniki produktów, przewodniki, dokumenty pomocy i zasady.

Ulepsz swoją bazę wiedzy za pomocą sugestii alternatywnych pytań. Dodawaj je lub odrzucaj na podstawie istotności.

Z łatwością twórz, edytuj i trenuj złożone konwersacje wieloetapowe w portalu usługi QnA Maker lub przy użyciu interfejsów API REST.

Utwórz i opublikuj bota w aplikacji Teams, Skype lub w innym miejscu — doświadczenie w kodowaniu nie jest wymagane. Po prostu przekaż częściowo ustrukturyzowany dokument lub adres URL.

Dodaj osobowość swojemu botowi, używając konwersacji

Spraw, aby Twój bot był bardziej rozmowny, dodając wstępnie wypełniony zestaw danych konwersacji. Wybierz osobowość, która jest profesjonalna, dowcipna, przyjazna, opiekuńcza lub entuzjastyczna.

Informacje na temat konwersacji

Obsługuj dane sformatowane i dynamicznie zarządzaj zawartością

Przy użyciu nowego wbudowanego edytora tekstu sformatowanego w usłudze QnA Maker można dodać do bazy wiedzy rozbudowaną zawartość. Wykorzystując pełne możliwości języka Markdown, można również tworzyć odpowiedzi bezpośrednio w usłudze QnA Maker. Można też przekazać bazę wiedzy z rozbudowaną zawartością.

Skaluj, aby spełniać wymagania biznesowe i dotyczące zgodności

Usługa QnA Maker występuje w modelu hostowanym, dlatego umożliwia wybranie warstwy produktu odpowiednio do wielkości firmy i potrzeb w zakresie przepływności. Możesz czuć się bezpiecznie, wiedząc, że wszystkie składniki mieszczą się w granicach zgodności z platformą Azure.

Rozmawiaj w ponad 50 językach

Podczas tworzenia pierwszej bazy wiedzy można wybrać język usługi QnA. Wszystkie kolejne bazy wiedzy w zasobie QnA Maker będą w tym samym języku.

Przechowuj i wdrażaj bezpiecznie na platformie Azure

  • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są w pełni skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w zakresie zgodności w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Utwórz bazę wiedzy

Usługa QnA Maker pozwala na łatwe dodawanie istniejących źródeł danych podczas tworzenia bazy wiedzy. Utwórz nową bazę wiedzy usługi QnA Maker, korzystając ze stron często zadawanych pytań, podręczników produktów lub innych częściowo ustrukturyzowanych dokumentów.

Dołącz osobowość dla konwersacji

Spraw, aby Twoja baza wiedzy była bardziej konwersacyjna i interesująca. Dodaj osobowość dla konwersacji. Wybierz jedną z kilku osobowości, aby ożywić głos swojej organizacji.

Przetestuj i opublikuj bazę wiedzy

Przetestuj swoją bazę wiedzy za pośrednictwem ulepszonego interfejsu czatu, a następnie wykonaj iterację, aby poprawić dokładność swoich odpowiedzi. Po dogłębnym przetestowaniu, opublikuj swoją bazę wiedzy, aby udostępnić ją jako odpowiadający na pytania punkt końcowy dla aplikacji klienckiej.

Utwórz bota

Po opublikowaniu bazy wiedzy utwórz bota usługi QnA Maker i rozpocznij pracę.

Utwórz pętlę opinii

Popraw jakość swojej bazy wiedzy za pomocą uczenia aktywnego. Wygeneruj alternatywne pytania na podstawie tego, co przesyłają użytkownicy. Przeglądaj te sugestie i dodawaj je lub odrzucaj na podstawie ich istotności.

Pobierz szczegóły cennika

Zobacz cennik usług zarządzania QnA Maker. Pamiętaj: W przypadku tworzenia zasobu usługi QnAMaker hostujesz dane i środowisko uruchomieniowe we własnej subskrypcji platformy Azure. Są one obsługiwane za pomocą usług Azure App Service i Azure Cognitive Search. Zobacz cennik usług Azure App Service i Azure Cognitive Search.

Wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.

Dowiedz się, jak utworzyć bota, korzystając z przewodników Szybki start i dokumentacji.

Rozszerz możliwości usługi QnA Maker o dodatkowe funkcje i produkty, takie jak usługi zabezpieczeń i tworzenia kopii zapasowych.

Informacje i dokumentacja interfejsu API

Dokumentacja usługi QnA Maker

Przykłady w usłudze GitHub

"QnA Maker enabled Accenture to build corpus at speed to quickly launch an HR chatbot for 100,000-plus people. We were able to leverage QnA Maker and LUIS to build our conversation hierarchy, getting us the best of both."

Sangita Agarwal, dyrektor zarządzający — platformy technologii dotyczących kadr, Accenture
Accenture

"Using Bot Service and Cognitive Services, such as Language Understanding and the Azure QnA Maker API, made it easy for our developers to put an advanced, conversational experience in the hands of our customers very fast."

Antonio Guzman Sacristan, kierownik działu innowacji, Telefonica Aura
Telefonica

"By using Microsoft Azure Bot Service and Cognitive Services, such as Language Understanding and QnA Maker, we've been able to continue our own Progressive journey of digital innovation, and do it in an agile, fast, and cost-effective way."

Matt White, menedżer ds. marketingu — Personal Lines Acquisition Experience, Progressive Insurance

Przeczytaj historię

Progressive
  • Wszystkie operacje usuwania w obrębie usługi QnA Maker są trwałe. Dotyczy to par pytanie–odpowiedź, plików, adresów URL, niestandardowych pytań i odpowiedzi, baz wiedzy i zasobów platformy Azure. Zanim usuniesz jakąkolwiek część bazy wiedzy, upewnij się, że została ona wyeksportowana ze strony Ustawienia. Dowiedz się więcej
  • Postępuj zgodnie z instrukcjami w dokumentacji, aby utworzyć bota za pomocą usługi Azure Bot Service.
  • Usługa QnA Maker obsługuje wiele języków. Jeśli masz zawartość w wielu językach, pamiętaj, aby utworzyć oddzielną usługę dla każdego języka.

Utwórz, wytrenuj i opublikuj swojego bota

Rozpocznij