QnA Maker

Wyodrębnij informacje w łatwą do przeglądania sekcję często zadawanych pytań.

Tworzenie usługi często zadawanych pytań na podstawie istniejącej zawartości

Wypróbuj poniższy pokaz i zobacz, jak usługa QnA Maker współpracuje z istniejącą zawartością.

Zobacz, jak to działa

 1. Wersja zapoznawcza
 2. JSON

Odpowiedź:

You can login with your Microsoft account.

Wynik:

100

Dopasowane pytania:

 • How do I login to the QnA Maker Portal?
 • how do I login?
 • how do i login
{
 "answers": [
  {
   "answer": "You can login with your [Microsoft account](https://account.microsoft.com/account).",
   "score": 100.0,
   "questions": [
    "How do I login to the QnA Maker Portal?",
    "how do I login?",
    "how do i login"
   ]
  }
 ]
}

Chcesz to skompilować?

Szybkie wyodrębnianie pytań i odpowiedzi z istniejącej zawartości

Skorzystaj z istniejącej zawartości, aby utworzyć prostego bota do obsługi pytań i odpowiedzi oraz nauczyć go odpowiadania użytkownikom w naturalny, konwersacyjny sposób. Pozyskaj adresy URL często zadawanych pytań, dokumenty oparte na strukturze i podręczniki produktów, aby wyodrębnić z zawartości wszystkie możliwe pary pytań i odpowiedzi.

Łatwe trenowanie i ulepszanie usługi bota do obsługi pytań i odpowiedzi

Edytuj, usuwaj lub dodawaj pary pytań i odpowiedzi za pomocą łatwego w użyciu interfejsu, a następnie opublikuj bazę wiedzy jako punkt końcowy interfejsu API dla usługi bota. Z łatwością testuj i trenuj bota, używając znanego interfejsu czatu.

Skalowanie usługi odpowiednio do potrzeb firmy i wymagań zgodności

Ponieważ usługa QnA Maker występuje w modelu hostowanym, jej dane i składniki środowiska uruchomieniowego są hostowane w ramach subskrypcji platformy Azure. Wybierz warstwy produktu odpowiednio do wielkości firmy i potrzeb w zakresie przepływności. Czuj się bezpiecznie, wiedząc, że wszystkie składniki mieszczą się w granicach zgodności z platformą Azure.

Więcej możliwości dzięki integracji z innymi interfejsami API

Usługa QnA Maker łatwo integruje się z innymi interfejsami API, takimi jak usługa Language Understanding i interfejsy API rozpoznawania mowy, w celu interpretowania pytań użytkowników i odpowiadania na nie w różny sposób.

Poznaj scenariusz usługi QnA Maker

Architektura czatbota często zadawanych pytań

Architektura czatbota często zadawanych pytańNarzędzie QnA Maker ułatwia właścicielom zawartości zarządzanie ich bazami wiedzy pytań i odpowiedzi. Dzięki usługom Bot Service i Language Understanding Intelligent Service można łatwo skonfigurować czatbota często zadawanych pytań, który udziela odpowiedzi z różnych baz wiedzy w zależności od intencji zapytania.1234567
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Przegląd

Narzędzie QnA Maker ułatwia właścicielom zawartości zarządzanie ich bazami wiedzy pytań i odpowiedzi. Dzięki usługom Bot Service i Language Understanding Intelligent Service można łatwo skonfigurować czatbota często zadawanych pytań, który udziela odpowiedzi z różnych baz wiedzy w zależności od intencji zapytania.

Przepływ

 1. 1 Dostęp pracowników — bot często zadawanych pytań
 2. 2 Usługa Azure Active Directory weryfikuje tożsamość pracownika
 3. 3 Zapytanie jest wysyłane do modelu usługi LUIS w celu poznania intencji zapytania
 4. 4 Zapytanie jest przekierowywane na podstawie intencji do odpowiedniej bazy wiedzy
 5. 5 Narzędzie QnA Maker zwraca najlepsze dopasowanie dla przychodzącego zapytania
 6. 6 Wynik jest wyświetlany pracownikowi
 7. 7 Liderzy danych aktualizują bazę wiedzy pytań i odpowiedzi oraz zarządzają nią na podstawie informacji zwrotnej o ruchu użytkowników
Accenture

"QnAMaker enabled Accenture to build corpus at speed to quickly launch an HR chatbot for 100,000+ people. We were able to leverage Q&A Maker and LUIS to build our conversation hierarchy, getting us the best of both."

Sangita Agarwal, dyrektor zarządzający — platformy technologii dotyczących kadr, Accenture

Poznaj interfejsy API usług Cognitive Services

Przetwarzanie obrazów

Wyodrębnianie określonych informacji z obrazów

Rozpoznawanie twarzy

Wykrywanie, identyfikowanie, analizowanie, organizowanie i znakowanie twarzy na zdjęciach

Indeksator wideo

Udostępnienie analiz wideo

Content Moderator

Zautomatyzowane moderowanie obrazów, tekstu i filmów wideo

Niestandardowe przetwarzanie obrazów WERSJA ZAPOZNAWCZA

Łatwo dostosowuj najwyższej klasy własne modele przetwarzania obrazów dla unikatowych przypadków użycia

Analiza tekstu

Łatwe ocenianie opinii i tematów w celu zrozumienia potrzeb użytkowników

Tłumaczenie tekstu w usłudze Translator

Łatwe wykonywanie tłumaczenia maszynowego dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Sprawdzanie pisowni Bing

Wykrywaj i poprawiaj błędy pisowni w aplikacji

Content Moderator

Zautomatyzowane moderowanie obrazów, tekstu i filmów wideo

Language Understanding

Naucz aplikacje rozpoznawać polecenia użytkowników

Usługi mowy

Ujednolicone usługi przetwarzania mowy umożliwiające zamianę mowy na tekst i tekstu na mowę oraz tłumaczenie mowy

Rozpoznawanie osoby mówiącej WERSJA ZAPOZNAWCZA

Identyfikuj i weryfikuj osoby mówiące na podstawie głosu

QnA Maker

Wydobądź z informacji konwersacyjne odpowiedzi, po których łatwo się poruszać

Chcesz zrewolucjonizować swoją aplikację?