Pomiń nawigację

Interfejs API usługi QnA Maker

Wyodrębnij informacje w łatwą do przeglądania sekcję często zadawanych pytań.

Tworzenie usługi często zadawanych pytań na podstawie istniejącej zawartości

Wypróbuj poniższy pokaz i zobacz, jak usługa QnA Maker współpracuje z istniejącą zawartością.

Zobacz, jak to działa

Chcesz to skompilować?

Wyodrębnianie pytań i odpowiedzi

Usługa QnA Maker wyodrębnia wszystkie możliwe pary pytań i odpowiedzi z zawartości dostarczonej przez użytkownika — adresów URL często zadawanych pytań, dokumentów i zawartości redakcyjnej.

Testowanie, uczenie i publikowanie

Edytuj, usuń lub dodaj pary za pomocą łatwego w użyciu interfejsu, a następnie opublikuj bazę wiedzy jako punkt końcowy interfejsu API.

Integracja z innymi interfejsami API i rozwiązaniami

Usługa QnA Maker bezproblemowo integruje się z innymi interfejsami API w odpowiedniej skali. Użyj usługi QnA Maker z usługami Cognitive Services, na przykład z usługą Language Understanding Intelligent Service, i utwórz coś tak elegancko prostego, jak czatbot, który odpowiada na często zadawane pytania, lub tak złożonego jak interakcyjny przewodnik wirtualny.

Poznaj interfejsy API usług Cognitive Services

Interfejs API wizualizacji komputerowej

Wyodrębnianie określonych informacji z obrazów

Content Moderator

Zautomatyzowane moderowanie obrazów, tekstu i filmów wideo

Interfejs API rozpoznawania emocji WERSJA ZAPOZNAWCZA

Personalizowanie środowisk użytkowników dzięki możliwości rozpoznawania emocji

Interfejs API twarzy

Wykrywanie, identyfikowanie, analizowanie, organizowanie i znakowanie twarzy na zdjęciach

Indeksator wideo WERSJA ZAPOZNAWCZA

Udostępnienie analiz wideo

Custom Vision Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Łatwo dostosowuj najwyższej klasy własne modele przetwarzania obrazów dla unikatowych przypadków użycia

Interfejs API analizy tekstu

Łatwe ocenianie opinii i tematów w celu zrozumienia potrzeb użytkowników

Interfejs API modelu języka sieci Web WERSJA ZAPOZNAWCZA

Korzystanie z możliwości predykcyjnych modeli języków wytrenowanych na danych w skali sieci Web

Usługa interpretacji języka (LUIS)

Naucz aplikacje rozpoznawać polecenia użytkowników

Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)

Wykrywaj i poprawiaj błędy pisowni w aplikacji

Interfejs API tekstu usługi Translator

Łatwe wykonywanie tłumaczenia maszynowego dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Interfejs API analizy językowej WERSJA ZAPOZNAWCZA

Uprość złożone koncepcje językowe i analizuj tekst za pomocą interfejsu API analizy językowej

Interfejs API rozpoznawania mowy Bing

Konwertowanie mowy na tekst i tekstu na mowę w celu zrozumienia intencji użytkownika

Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej WERSJA ZAPOZNAWCZA

Identyfikuj i uwierzytelniaj osoby mówiące na podstawie głosu

Custom Speech Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Pokonaj bariery rozpoznawania mowy, takie jak styl wypowiedzi, hałas w tle czy słownictwo

Interfejs API tłumaczenia mowy w usłudze Translator

Łatwe tłumaczenie mowy w czasie rzeczywistym dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Interfejs API usługi QnA Maker

Wydobądź z informacji konwersacyjne odpowiedzi, po których łatwo się poruszać

Custom Decision Service

Chmurowy interfejs API służący do kontekstowego podejmowania decyzji, który mądrzeje wraz z doświadczeniem

Project Gesture (Projekt Gesty)

Sterowanie oparte na gestach

Project Knowledge Exploration (Projekt Eksploracja wiedzy)

Poprzednia nazwa: Interfejs API usługi Knowledge Exploration Service

Project Event Tracking (Projekt Śledzenie zdarzeń)

Zdarzenie skojarzone z wpisami w witrynie Wikipedia

Project Academic Knowledge (Projekt Wiedza akademicka)

Poprzednia nazwa: Academic Knowledge (Wiedza akademicka)

Project Entity Linking (Projekt Łączenie jednostek)

Poprzednia nazwa: Interfejs API usługi Entity Linking Intelligence Service

Chcesz zrewolucjonizować swoją aplikację?