Pomiń nawigację

QnA Maker

Wyodrębnij informacje w łatwą do przeglądania sekcję często zadawanych pytań.

Tworzenie usługi często zadawanych pytań na podstawie istniejącej zawartości

Wypróbuj poniższy pokaz i zobacz, jak usługa QnA Maker współpracuje z istniejącą zawartością.

Zobacz, jak to działa

 1. Wersja zapoznawcza
 2. JSON

Odpowiedź:

You can login with your Microsoft account.

Wynik:

67,64

Dopasowane pytania:

 • How do I login to the QnA Maker Portal?
{
 "answers": [
  {
   "answer": "You can login with your [Microsoft account](https://account.microsoft.com/account).",
   "score": 67.64,
   "questions": [
    "How do I login to the QnA Maker Portal?"
   ]
  }
 ]
}

Chcesz to skompilować?

Szybkie wyodrębnianie pytań i odpowiedzi z istniejącej zawartości

Skorzystaj z istniejącej zawartości, aby utworzyć prostego bota do obsługi pytań i odpowiedzi oraz nauczyć go odpowiadania użytkownikom w naturalny, konwersacyjny sposób. Pozyskaj adresy URL często zadawanych pytań, dokumenty oparte na strukturze i podręczniki produktów, aby wyodrębnić z zawartości wszystkie możliwe pary pytań i odpowiedzi.

Łatwe trenowanie i ulepszanie usługi bota do obsługi pytań i odpowiedzi

Edytuj, usuwaj lub dodawaj pary pytań i odpowiedzi za pomocą łatwego w użyciu interfejsu, a następnie opublikuj bazę wiedzy jako punkt końcowy interfejsu API dla usługi bota. Z łatwością testuj i trenuj bota, używając znanego interfejsu czatu.

Skalowanie usługi odpowiednio do potrzeb firmy i wymagań zgodności

Ponieważ usługa QnA Maker występuje w modelu hostowanym, jej dane i składniki środowiska uruchomieniowego są hostowane w ramach subskrypcji platformy Azure. Wybierz warstwy produktu odpowiednio do wielkości firmy i potrzeb w zakresie przepływności. Czuj się bezpiecznie, wiedząc, że wszystkie składniki mieszczą się w granicach zgodności z platformą Azure.

Więcej możliwości dzięki integracji z innymi interfejsami API

Usługa QnA Maker łatwo integruje się z innymi interfejsami API, takimi jak usługa Language Understanding i interfejsy API rozpoznawania mowy, w celu interpretowania pytań użytkowników i odpowiadania na nie w różny sposób.

Poznaj scenariusz usługi QnA Maker

Architektura czatbota często zadawanych pytań

Architektura czatbota często zadawanych pytańNarzędzie QnA Maker ułatwia właścicielom zawartości zarządzanie ich bazami wiedzy pytań i odpowiedzi. Dzięki usługom Bot Service i Language Understanding Intelligent Service można łatwo skonfigurować czatbota często zadawanych pytań, który udziela odpowiedzi z różnych baz wiedzy w zależności od intencji zapytania.Customer mobileConsume, PC, MobileCloudAzure ActiveDirectory234Azure Bot ServicesAzure App ServiceApplication BotFinance IntentFinance Knowledge baseHR Knowledge basePayrollKnowledge baseManage Knowledge baseHR IntentPayroll IntentApplication InsightsLanguage Understanding (LUIS)QnA Maker516Data Champion7
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Narzędzie QnA Maker ułatwia właścicielom zawartości zarządzanie ich bazami wiedzy pytań i odpowiedzi. Dzięki usługom Bot Service i Language Understanding Intelligent Service można łatwo skonfigurować czatbota często zadawanych pytań, który udziela odpowiedzi z różnych baz wiedzy w zależności od intencji zapytania.

 1. 1 Dostęp pracowników — bot często zadawanych pytań
 2. 2 Usługa Azure Active Directory weryfikuje tożsamość pracownika
 3. 3 Zapytanie jest wysyłane do modelu usługi LUIS w celu poznania intencji zapytania
 4. 4 Zapytanie jest przekierowywane na podstawie intencji do odpowiedniej bazy wiedzy
 5. 5 Narzędzie QnA Maker zwraca najlepsze dopasowanie dla przychodzącego zapytania
 6. 6 Wynik jest wyświetlany pracownikowi
 7. 7 Liderzy danych aktualizują bazę wiedzy pytań i odpowiedzi oraz zarządzają nią na podstawie informacji zwrotnej o ruchu użytkowników
Accenture

"QnAMaker enabled Accenture to build corpus at speed to quickly launch an HR chatbot for 100,000+ people. We were able to leverage Q&A Maker and LUIS to build our conversation hierarchy, getting us the best of both."

Sangita Agarwal, dyrektor zarządzający — platformy technologii dotyczących kadr, Accenture

Poznaj interfejsy API usług Cognitive Services

Przetwarzanie obrazów

Wyodrębnianie określonych informacji z obrazów

Rozpoznawanie twarzy

Wykrywanie, identyfikowanie, analizowanie, organizowanie i znakowanie twarzy na zdjęciach

Indeksator wideo

Udostępnienie analiz wideo

Content Moderator

Zautomatyzowane moderowanie obrazów, tekstu i filmów wideo

Niestandardowe przetwarzanie obrazów WERSJA ZAPOZNAWCZA

Łatwo dostosowuj najwyższej klasy własne modele przetwarzania obrazów dla unikatowych przypadków użycia

Analiza tekstu

Łatwe ocenianie opinii i tematów w celu zrozumienia potrzeb użytkowników

Tłumaczenie tekstu w usłudze Translator

Łatwe wykonywanie tłumaczenia maszynowego dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Sprawdzanie pisowni Bing

Wykrywaj i poprawiaj błędy pisowni w aplikacji

Content Moderator

Zautomatyzowane moderowanie obrazów, tekstu i filmów wideo

Language Understanding

Naucz aplikacje rozpoznawać polecenia użytkowników

Usługi mowy

Ujednolicone usługi przetwarzania mowy umożliwiające zamianę mowy na tekst i tekstu na mowę oraz tłumaczenie mowy

Rozpoznawanie osoby mówiącej WERSJA ZAPOZNAWCZA

Identyfikuj i weryfikuj osoby mówiące na podstawie głosu

QnA Maker

Wydobądź z informacji konwersacyjne odpowiedzi, po których łatwo się poruszać

Chcesz zrewolucjonizować swoją aplikację?