App Service — cennik

Tworzenie aplikacji sieci Web i aplikacji mobilnych dla dowolnej platformy

Usługa App Service łączy wszystkie narzędzia potrzebne do tworzenia aplikacji sieci Web i aplikacji mobilnych dla wszystkich platform i urządzeń. Plany w warstwach Bezpłatna i Współdzielona (wersja zapoznawcza) umożliwiają hostowanie aplikacji w środowisku współdzielonym, podczas gdy plany w warstwach Podstawowa, Standardowa i Premium zapewniają maszyny wirtualne dedykowane dla planu. Każde wystąpienie wdrożone w ramach planu umożliwia hostowanie wielu aplikacji i domen.

Bezpłatnie Wypróbuj bezpłatnie Udostępniona Hostowanie podstawowych aplikacji Basic Więcej funkcji opracowywania i testowania Standardowa Udostępnienie aplikacji dla sieci Web i urządzeń przenośnych Premium Skalowalność i integralność klasy przedsiębiorstwa
Aplikacje sieci Web, mobilne i interfejsu API 10 100 Bez ograniczeń Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Miejsce na dysku 1 GB 1 GB 10 GB 50 GB 250 GB
Akcje aplikacji Logic App (na dzień): 1 200 200 200 10 000 50 000
Maksymalna liczba wystąpień 2 Do 3 Do 10 Do 50
Środowiska usługi App Service (wymaga min. 6 rdzeni) Obsługiwane
Umowa SLA 99,95% 99,95% 99,95%

1 Uwzględnione liczby związane z usługą Azure Logic Apps są dostępne tylko dla klientów z umowami EA. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat innych opcji zakupu, przejdź do strony cennika usługi Azure Logic Apps.

Uwzględnia 165 MB wychodzącego ruchu sieciowego, opłaty za dodatkową przepustowość wychodzącą są naliczane oddzielnie.

2 Plan usług w warstwie Premium zapewnia do 50 wystąpień obliczeniowych (zależnie od dostępności) oraz 500 GB miejsca na dysku w przypadku korzystania ze środowisk usługi App Service lub 20 wystąpień obliczeniowych i 250 GB miejsca bez korzystania ze środowisk usługi App Service.

Umowa SLA nie jest dostępna dla usług w wersji zapoznawczej. Więcej informacji dotyczących umowy SLA dla usługi App Service można znaleźć tutaj.

Pełne informacji na temat planów usługi App Service

Bezpłatna i Udostępniona

Plany usług w warstwach Bezpłatna i Współdzielona (w wersji zapoznawczej) są idealne do eksperymentowania z platformą oraz opracowywania i testowania scenariuszy. Przy użyciu planu w warstwie Bezpłatna można szybko zapoznać się działaniem naszej platformy. Aplikację można w dowolnej chwili przekonwertować do jednego z naszych płatnych planów bez opóźnień czy przestojów w działaniu. Plan w warstwie Współdzielona (wersja zapoznawcza) pozwala na opracowywanie i testowanie aplikacji w środowisku oferującym takie funkcje jak niestandardowe nazwy domen i nie tylko przed skierowaniem ich do produkcji. Warstwa Współdzielona jest także odpowiednia dla witryn o niewielkim ruchu. Pomiary dla planów w warstwach Bezpłatna i Współdzielona są dokonywane na podstawie aplikacji, a nie na podstawie wystąpień, jak ma to miejsce w przypadku planów w warstwach Podstawowa, Standardowa i Premium.

Cena planu w warstwie Współdzielona (wersja zapoznawcza) uwzględnia rabat dla wersji zapoznawczych.

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Magazyn Ceny
Bezpłatnie Udostępniona
(60 min procesora na dzień)
1 GB 1 GB $-
Współdzielona (wersja zapoznawcza) Udostępniona
(240 min procesora na dzień)
0,5 GB 1 GB $-1
za witrynę
1W warstwie Współdzielona cena jest naliczana za aplikację, a nie za wystąpienie.

Plan usług w warstwie Podstawowa

Zaprojektowana na potrzeby aplikacji z niższymi wymaganiami co do ruchu, które nie potrzebują zaawansowanych funkcji automatycznego skalowania i zarządzania ruchem. Cena jest obliczana na podstawie rozmiaru i liczby uruchomionych wystąpień maszyn wirtualnych. Wbudowana usługa równoważenia obciążenia sieci automatycznie rozkłada ruch na wystąpienia maszyn wirtualnych.

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Magazyn Ceny
Basic 1 1,75 GB 10 GB $-
Basic 2 3,50 GB 10 GB $-
Basic 4 7 GB 10 GB $-
*Cena WERSJI ZAPOZNAWCZEJ dla systemu Linux wynosi 50% wymienionej ceny WERSJI OGÓLNODOSTĘPNEJ dla systemu Windows.

Plan usług w warstwie Standardowa

Zaprojektowane do produkcyjnych aplikacji interfejsów aplikacji API, mobilnych i sieci Web. W planie usług w warstwie Standardowej można hostować nieograniczoną liczbę aplikacji/domen. Cena jest obliczana na podstawie rozmiaru i liczby uruchomionych wystąpień maszyn wirtualnych. Wbudowana usługa równoważenia obciążenia sieci automatycznie rozkłada ruch na wystąpienia maszyn wirtualnych. Plan w warstwie Standardowej ma wbudowaną obsługę automatycznego skalowania, która może automatycznie dostosowywać liczbę wystąpień maszyn wirtualnych do potrzeb w zakresie ruchu. Zawiera także wbudowaną obsługę kopii zapasowych.

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Magazyn Ceny
Standardowa 1 1,75 GB 50 GB $-
Standardowa 2 3,50 GB 50 GB $-
Standardowa 4 7 GB 50 GB $-
*Cena WERSJI ZAPOZNAWCZEJ dla systemu Linux wynosi 50% wymienionej ceny WERSJI OGÓLNODOSTĘPNEJ dla systemu Windows.

Plan usług w warstwie Premium

Stworzony z myślą o aplikacjach produkcyjnych plan w warstwie Premium obsługuje większą liczbę wystąpień skali, dodatkowe łączniki oraz funkcje BizTalk, jednocześnie udostępniając wszystkie zaawansowane funkcje znajdujące się w planie w warstwie Standardowa. Plan w warstwie Premium umożliwia także tworzenie środowisk usługi App Service, które zapewniają pełną izolację i działają w sieci wirtualnej klienta oraz mogą skalować się do ponad 50 wystąpień (więcej wystąpień jest dostępnych na żądanie). Wdrożenia środowisk Usługi aplikacji obsługują również rdzenie P4. Więcej informacji o środowiskach usługi App Service znajdziesz tutaj.

Wystąpienie Rdzenie Pamięć RAM Magazyn Ceny
Premium 1 1,75 GB 250 GB $-
Premium 2 3,50 GB 250 GB $-
Premium 4 7 GB 250 GB $-
Premium1 8 14 GB 250 GB1 $-
1Rdzenie P4 są dostępne wyłącznie dla wdrożeń środowisk Usługi aplikacji.

Domena niestandardowa

Azure App Service Web Apps customers can now purchase custom domains to their Web Apps account and manage them within the same portal they manage their web subscriptions. The top level domains that will be available are com, net, co.uk, org, nl, in, biz, org.uk, and co.in.

Cena $- za rok (obejmuje ochronę prywatności)

Certyfikaty usługi Azure App Service

Certyfikaty protokołu SSL (Secure Sockets Layer) dla domen niestandardowych są dostępne w planach usług w warstwach Podstawowej, Standardowej i Premium. Certyfikaty SSL pozwalają nawiązywać bezpieczne połączenia (https://) z witrynami sieci Web we własnych domenach.

Klienci usługi Azure App Service mogą teraz kupić certyfikaty SSL do użycia w różnych aplikacjach. Możesz kupić standardowe lub wieloznaczne certyfikaty SSL z użyciem stawek podanych poniżej. Oba typy certyfikatów SSL są ważne przez 1 rok, a podczas zakupu można ustawić automatyczne odnawianie.

Standardowy certyfikat SSL Wieloznaczny certyfikat SSL
Cena $-/rok (ważne przez rok) $-/rok (ważne przez rok)
* Aby zapobiegać powstawaniu nadwyżek i potencjalnych zakłóceń w działaniu usługi, użytkownicy subskrypcji bez zarejestrowanej karty kredytowej lub z niewystarczającą ilością środków przedpłaconych przed złożeniem zamówienia powinni zbadać wpływ jego ceny na subskrypcję.

Połączenia SSL

Usługa Azure App Service obsługuje dwa typy połączeń SSL: z oznaczaniem nazwy serwera (SNI) oraz połączenia SSL z adresem IP. Połączenie SSL oparte na SNI działa w nowoczesnych przeglądarkach, natomiast połączenie SSL oparte na adresie IP działa we wszystkich przeglądarkach.

Nie są naliczane opłaty za używanie protokołu SSL opartego na rozszerzeniu SNI. W planach usług w warstwach Standardowa i Premium można obsługiwać jedno połączenie IP SSL bez dodatkowych opłat. Plany usług w warstwach Bezpłatna i Współdzielona nie obsługują protokołu SSL. Aby korzystać z dodatkowych połączeń SSL, należy wykupić odpowiednie uprawnienia (stawki są podane poniżej). We wszystkich przypadkach certyfikat SSL należy zakupić oddzielnie.

SNI SSL IP SSL
Cena $- miesięcznie na obsługiwany certyfikat $- miesięcznie na obsługiwany certyfikat
Zgodność przeglądarek Nowoczesne przeglądarki Wszystkie przeglądarki
* Opłata za połączenia SSL jest naliczana proporcjonalnie do liczby godzin. Oszacowania ceny miesięcznej zostały wyznaczone dla 744 godzin użytkowania w miesiącu.

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29.0/mies. Znajdź plan
  • Gwarantujemy dostępność aplikacji działających w ramach subskrypcji klienta na poziomie 99,95% czasu. Umowa SLA nie jest dostępna dla usług w wersji zapoznawczej. Więcej informacji dotyczących umowy SLA dla usługi App Service można znaleźć tutaj.

Często zadawane pytania

Zasoby

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o App Service

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś