Application Insights — cennik

Usługa Application Insights oferuje dwie opcje cenowe: Basic i Enterprise. Opcja cenowa Basic oferuje 1 GB za darmo na miesiąc, a rozliczeniom podlega ilość danych telemetrycznych przesyłanych przez aplikację. Bezpłatny transfer danych jest doskonałym sposobem na początkowe wypróbowanie usługi Application Insights, a ponadto w przypadku aplikacji o małej ilości przesyłanych danych i debugowania można korzystać z tej usługi bezpłatnie i nieprzerwanie.

W ramach opcji cenowej Enterprise opłaty są naliczane na podstawie liczby węzłów hostujących aplikację i otrzymujesz dzienny przydział danych dla każdego węzła. Po przekroczeniu dziennego limitu są naliczane opłaty za GB dodatkowych danych. „Węzeł” to serwer lub wystąpienie platformy jako usługi, na którym działa aplikacja oraz z którego są uzyskiwane dane telemetryczne.

Opcja Enterprise zapewnia nieograniczony ciągły eksport danych bez dodatkowych opłat.

Szczegóły cennika

Basic Enterprise
Podstawowa cena za miesiąc Free (unlimited nodes) $- na węzeł
Uwzględnione dane 1 GB miesięcznie 200 MB na węzeł dziennie
Dodatkowe dane $- za GB $- za GB
Przechowywanie danych (dane nieprzetworzone i zagregowane) 90 dni 90 dni
Usługa Application Performance Management (APM) i funkcje analizy Uwzględnione Uwzględnione
Ciągły eksport $- za GB Bez ograniczeń
Łącznik usługi OMS Log Analytics Nieuwzględniono Uwzględnione
Wieloetapowy test witryny $- za test miesięcznie $- za test miesięcznie

Pomoc techniczna i umowa SLA

  • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji
  • Gwarantujemy dostępność usługi Application Insights na poziomie co najmniej 99,9%. Przeczytaj umowę SLA

Często zadawane pytania

Zasoby

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o Application Insights

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Rozpocznij pracę z usługą Application Insights

Zacznij już dziś