Language Understanding Intelligent Service

Kontekstowe interpretowanie języka, dzięki czemu Twoja aplikacja będzie komunikowała się z ludźmi ich językiem

See Language Understanding in action

Działanie aplikacji inteligentnego sterowania światłami

Odpowiedź aplikacji LUIS

Przekazując dane do tego pokazu, wyrażasz zgodę na przechowywanie ich przez firmę Microsoft i wykorzystanie w celu ulepszenia usług firmy Microsoft, w tym tego interfejsu API. Aby pomóc chronić Twoją prywatność, podejmujemy kroki w celu cofnięcia identyfikacji Twoich danych i przechowywania ich w bezpieczny sposób. Nie będziemy publikować Twoich danych ani udostępniać ich innym osobom do użytku.

Pivothead

"Language understanding technology helps us bridge the gap between what people say and what they mean."

Alexander Mejia, Owner and Creative Director, Human Interact

Benefits

Add natural language understanding to your apps

Designed to identify valuable information in conversations, Language Understanding interprets user goals (intents) and distills valuable information from sentences (entities), for a high quality, nuanced language model. Language Understanding integrates seamlessly with the Azure Bot Service, making it easy to create a sophisticated bot.

Quickly build a custom language solution

Powerful developer tools are combined with customizable pre-built apps and entity dictionaries, such as Calendar, Music, and Devices, so you can build and deploy a solution more quickly. Dictionaries are mined from the collective knowledge of the web and supply billions of entries, helping your model to correctly identify valuable information from user conversations.

Always learning and improving

Reinforcement learning is used to continuously improve the quality of the natural language processing models. Once the model starts processing input, Language Understanding begins active learning, allowing you to constantly update and improve the model.

Enterprise-ready, available worldwide

The service is ready to be deployed in commercial applications and can scale with enterprise quality and performance. The service meets international compliance standards and supports 12 languages—making it highly accessible.

Navitime

"LUIS is very good at understanding people's intent, which was an important point for us. It also has a learning capability, which allows us to continually improve our service."

Daisuke Kezuka, General Manager of Travel Business, NAVITIME

Explore Language Understanding scenarios

Information Chatbot

Azure Active Directory Azure Bot Service LanguageUnderstanding Customer mobile Consume, PC, MobileCloud 1 5 Azure App Service Azure App Insights 2 Structured Azure Search 7 6 3 4 QnA Maker Application bot
 1. Przegląd
 2. Przepływ

This Informational Bot can answer questions defined in a knowledge set or FAQ using Cognitive Services QnA Maker and answer more open-ended questions using Azure Search.

 1. 1 Employee starts the Application Bot
 2. 2 Azure Active Directory validates the employee’s identity
 3. 3 The employee can ask the bot what type of queries are supported
 4. 4 Cognitive Services returns a FAQ built with the QnA Maker
 5. 5 The employee defines a valid query
 6. 6 The Bot submits the query to Azure Search which returns information about the application data
 7. 7 Application insights gathers runtime telemetry to help development with Bot performance and usage

"Conversation as a platform is the future, so it's great that we’re already offering it to our customers using the Bot Framework and Azure."

Katie Duffy, Application Architect, UPS

See how UPS is using LUIS to help customers track packages in real time

Commerce Chatbot

Azure Bot Service LanguageUnderstanding Customer mobile Consume, PC, MobileCloud 1 5 Azure Active Directory Azure App Service Azure App Insights Structured 4 7 3 2 Commerce bot
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Together, the Azure Bot Service and Language Understanding service enable developers to create conversational interfaces for various scenarios like banking, travel, and entertainment. For example, a hotel’s concierge can use a bot to enhance traditional e-mail and phone call interactions by validating a customer via Azure Active Directory and using Cognitive Services to better contextually process customer requests using text and voice. The Speech recognition service can be added to support voice commands.

 1. 1 Customer uses your mobile app
 2. 2 Using Azure AD B2C, the user authenticates
 3. 3 Using the custom Application Bot, user requests information
 4. 4 Cognitive Services helps process the natural language request
 5. 5 Response is reviewed by customer who can refine the question using natural conversation
 6. 6 Once the user is happy with the results, the Application Bot updates the customer’s reservation
 7. 7 Application insights gathers runtime telemetry to help development with Bot performance and usage

"It's amazing, once development started, how quickly the whole thing came together… We didn't need to build any special functionality to connect the bot to our product catalog and stock data—we just used existing feeds."

Antonia Colin-Jones, Strategic Partnership Program Manager, Dixons Carphone

See how Dixons Carphone is interacting with customers

IoT devices

Customer mobile Consume, PC, MobileCloud 1 4 IoT devices Third party 3 5 2 Azure Bot Service Azure App Service Azure App Insights LanguageUnderstanding
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Create seamless conversational interfaces with all of your internet-accessible devices—from your connected television or fridge to devices in a connected power plant. LUIS is able to integrate up to 500 intents to translate commands into smart actions.

 1. 1 User logs into Skype and accesses the IoT bot
 2. 2 Using voice, the user asks the bot to turn on the lights via the IoT device
 3. 3 The request is relayed to a third-party service that has access to the IoT device network
 4. 4 The results of the command are returned to the user
 5. 5 Application Insights gathers runtime telemetry to help development with bot performance and usage

"It's really simple and seamless to move data into the cloud. And if customers want to apply machine learning or predictive analytics, they can do so without additional complexity."

John Dyck, Software Business Development Director, Rockwell Automation

See how Rockwell Automation is using the Microsoft IoT Suite

Poznaj interfejsy API usług Cognitive Services

Interfejs API wizualizacji komputerowej

Wyodrębnianie określonych informacji z obrazów

Interfejs API twarzy

Wykrywanie, identyfikowanie, analizowanie, organizowanie i znakowanie twarzy na zdjęciach

Content Moderator

Zautomatyzowane moderowanie obrazów, tekstu i filmów wideo

Interfejs API rozpoznawania emocji WERSJA ZAPOZNAWCZA

Personalizowanie środowisk użytkowników dzięki możliwości rozpoznawania emocji

Custom Vision Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Łatwo dostosowuj najwyższej klasy własne modele przetwarzania obrazów dla unikatowych przypadków użycia

Indeksator wideo WERSJA ZAPOZNAWCZA

Udostępnienie analiz wideo

Language Understanding Intelligent Service

Naucz aplikacje rozpoznawać polecenia użytkowników

Interfejs API analizy tekstu

Łatwe ocenianie opinii i tematów w celu zrozumienia potrzeb użytkowników

Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)

Wykrywaj i poprawiaj błędy pisowni w aplikacji

Interfejs API tekstu usługi Translator

Łatwe wykonywanie tłumaczenia maszynowego dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Interfejs API modelu języka sieci Web WERSJA ZAPOZNAWCZA

Korzystanie z możliwości predykcyjnych modeli języków wytrenowanych na danych w skali sieci Web

Interfejs API analizy językowej WERSJA ZAPOZNAWCZA

Uprość złożone koncepcje językowe i analizuj tekst za pomocą interfejsu API analizy językowej

Interfejs API tłumaczenia mowy w usłudze Translator

Łatwe tłumaczenie mowy w czasie rzeczywistym dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej WERSJA ZAPOZNAWCZA

Identyfikuj i uwierzytelniaj osoby mówiące na podstawie głosu

Interfejs API rozpoznawania mowy Bing

Konwertowanie mowy na tekst i tekstu na mowę w celu zrozumienia intencji użytkownika

Custom Speech Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Pokonaj bariery rozpoznawania mowy, takie jak styl wypowiedzi, hałas w tle czy słownictwo

Interfejs API zaleceń WERSJA ZAPOZNAWCZA

Przewidywanie i polecanie elementów zgodnych z preferencjami klientów

Academic Knowledge API WERSJA ZAPOZNAWCZA

Skorzystaj z ogromu zawartości akademickiej na wykresie Microsoft Academic Graph

Knowledge Exploration Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Uruchom środowiska obsługi interaktywnego wyszukiwania przez dane ze strukturą za pośrednictwem danych wejściowych języka naturalnego

Interfejs API usługi QnA Maker WERSJA ZAPOZNAWCZA

Wydobądź z informacji konwersacyjne odpowiedzi, po których łatwo się poruszać

Interfejs API usługi Entity Linking Intelligence Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Zwiększ możliwości połączeń między danymi swojej aplikacji za pomocą rozpoznawania i rozróżniania nazwanych jednostek

Custom Decision Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Chmurowy interfejs API służący do kontekstowego podejmowania decyzji, który mądrzeje wraz z doświadczeniem

Projekt Prague

Sterowanie oparte na gestach

Projekt Cuzco

Zdarzenie skojarzone z wpisami w witrynie Wikipedia

Projekt Nanjing

Obliczenia izochron

Projekt Abu Dhabi

Macierz odległości

Projekt Johannesburg

Logistyka tras

Projekt Wollongong

Analizy lokalizacji

Chcesz zrewolucjonizować swoją aplikację?