Language Understanding

Oparta na uczeniu maszynowym usługa umożliwiająca dodawanie funkcji interpretacji języka naturalnego do aplikacji, botów i urządzeń IoT. Szybko twórz gotowe do używania w przedsiębiorstwach i nieustannie ulepszane modele niestandardowe.

Zobacz usługę interpretacji języka w działaniu

Działanie aplikacji inteligentnego sterowania światłami

Odpowiedź aplikacji LUIS

Pivothead

"Language understanding technology helps us bridge the gap between what people say and what they mean."

Alexander Mejia, właściciel i dyrektor kreatywny w firmie Human Interact

Korzyści

Interpretacja języka naturalnego w Twoich aplikacjach

Zaprojektowana w celu identyfikowania cennych informacji w rozmowach usługa interpretacji języka rozpoznaje cele użytkowników (intencje) i wyodrębnia cenne informacje ze zdań (jednostek), zapewniając zaawansowany model językowy wysokiej jakości. Usługa Language Understanding bezproblemowo integruje się z usługą mowy w celu natychmiastowej zamiany mowy na intencję ora z usługą Azure Bot Service w celu ułatwienia tworzenia zaawansowanego bota.

Szybkie tworzenie niestandardowego rozwiązania językowego

Zaawansowane narzędzia programistyczne są połączone z dostosowywalnymi wstępnie skompilowanymi aplikacjami i słownikami jednostek, takimi jak Kalendarz, Muzyka i Urządzenia, dzięki czemu można szybciej tworzyć i wdrażać rozwiązania. Słowniki są wyodrębniane z wiedzy zbiorczej o Internecie i zawierają miliardy wpisów, co ułatwia modelowi poprawne identyfikowanie cennych informacji z konwersacji użytkowników.

Nieustanne uczenie się i ulepszanie

Dzięki uczeniu przez wzmacnianie jakość modeli przetwarzania języka naturalnego jest nieustannie ulepszana. Gdy model rozpoczyna przetwarzanie danych wejściowych, usługa interpretacji języka rozpoczyna aktywne uczenie się, co pozwala na stałe aktualizowanie i ulepszanie modelu.

Rozwiązanie gotowe do używania w przedsiębiorstwach i dostępne na całym świecie

Usługa jest gotowa do wdrażania w aplikacjach komercyjnych i można ją skalować z jakością i wydajnością klasy korporacyjnej. Spełnia międzynarodowe standardy zgodności i obsługuje 12 języków, dzięki czemu jest wysoce dostępna.

Navitime

"LUIS is very good at understanding people's intent, which was an important point for us. It also has a learning capability, which allows us to continually improve our service."

Daisuke Kezuka, dyrektor generalny ds. podróży w firmie NAVITIME

Zapoznaj się ze scenariuszami usługi interpretacji języka

Information ChatbotThis Informational Bot can answer questions defined in a knowledge set or FAQ using Cognitive Services QnA Maker and answer more open-ended questions using Azure Cognitive Search.AzureActive DirectoryAzureBot ServiceLanguageUnderstandingCustomer mobileConsume, PC, MobileCloud15AzureApp ServiceAzureApp Insights2StructuredAzure Search7634QnA MakerApplication bot
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Czatbot udzielający informacji

Przegląd

Ten bot udzielający informacji może odpowiadać na pytania zdefiniowane w zestawie wiedzy lub często zadawanych pytaniach za pomocą usługi Cognitive Services QnA Maker, a także na bardziej otwarte pytania przy użyciu usługi Azure Cognitive Search.

Przepływ

 1. 1 Pracownik uruchamia bota aplikacji
 2. 2 Usługa Azure Active Directory weryfikuje tożsamość pracownika
 3. 3 Pracownik może zapytać bota, jakiego typu zapytania są obsługiwane
 4. 4 Usługa Cognitive Services zwraca listę często zadawanych pytań utworzoną za pomocą usługi QnA Maker
 5. 5 Pracownik definiuje prawidłowe zapytanie
 6. 6 Bot przesyła zapytanie do usługi Azure Cognitive Search, a ta zwraca informacje dotyczące danych aplikacji
 7. 7 Usługa Application Insights zbiera dane telemetryczne środowiska uruchomieniowego, aby ułatwić ulepszanie wydajności i działania bota
Commerce ChatbotTogether, the Azure Bot Service and Language Understanding service enable developers to create conversational interfaces for various scenarios like banking, travel and entertainment. For example, a hotel’s concierge can use a bot to enhance traditional email and phone call interactions by validating a customer via Azure Active Directory and using Cognitive Services to better contextually process customer requests using text and voice. The speech recognition service can be added to support voice commands.1234567
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Czatbot komercyjny

Przegląd

Połączenie usługi Azure Bot Service i usługi interpretacji języka umożliwia deweloperom tworzenie interfejsów konwersacji dla różnych scenariuszy, na przykład dla branży usług finansowych, turystycznej i rozrywkowej. Na przykład konsjerż hotelowy może korzystać z bota w celu usprawnienia tradycyjnych interakcji za pośrednictwem poczty e-mail i rozmów telefonicznych, weryfikując klientów za pomocą usługi Azure Active Directory i korzystając z usług Cognitive Services w celu lepszego przetwarzania wyrażanych za pomocą tekstu i głosu żądań klientów w kontekście. W celu zapewnienia obsługi poleceń głosowych można dodać usługę rozpoznawania mowy.

Przepływ

 1. 1 Klient używa aplikacji mobilnej
 2. 2 Użytkownik uwierzytelnia się za pomocą usługi Azure AD B2C
 3. 3 Użytkownik zwraca się o informacje za pomocą niestandardowego bota aplikacji
 4. 4 Usługi Cognitive Services ułatwiają przetwarzanie żądania w języku naturalnym
 5. 5 Klient przegląda odpowiedź i może uściślić pytanie w ramach naturalnej konwersacji
 6. 6 Gdy użytkownik jest zadowolony z wyników, bot aplikacji aktualizuje rezerwację klienta
 7. 7 Usługa Application Insights zbiera dane telemetryczne środowiska uruchomieniowego, aby ułatwić ulepszanie wydajności i działania bota
IoT devicesCreate seamless conversational interfaces with all of your Internet-accessible devices – from your connected television or fridge to devices in a connected power plant. LUIS is able to integrate up to 500 intents to translate commands into smart actions.Customer mobileConsume, PC, MobileCloud14IoT devicesThird party352AzureBot ServiceAzureApp ServiceAzureApp InsightsLanguageUnderstanding
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Urządzenia IoT

Przegląd

Twórz sprawnie działające interfejsy konwersacyjne obsługujące wszystkie urządzenia dostępne za pośrednictwem Internetu — od połączonego z siecią telewizora lub lodówki po urządzenia w połączonej z siecią elektrowni. Usługa LUIS jest w stanie integrować do 500 intencji na potrzeby tłumaczenia poleceń na inteligentne działania.

Przepływ

 1. 1 Użytkownik loguje się w usłudze Skype i uzyskuje dostęp do bota IoT
 2. 2 Korzystając z funkcji głosowych, użytkownik poleca botowi włączenie świateł za pośrednictwem urządzenia IoT
 3. 3 Żądanie jest przekazywane do usługi innego dostawcy, która ma dostęp do sieci urządzeń IoT
 4. 4 Wyniki polecenia są zwracane użytkownikowi
 5. 5 Usługa Application Insights zbiera dane telemetryczne środowiska uruchomieniowego, aby ułatwić ulepszanie wydajności i działania bota

"We determined that artificial intelligence could be the key to offering our customers the differentiated and personalized service and cohesive customer journey we're aiming for."

Antonia Colin-Jones, menedżer ds. programów strategicznej współpracy partnerskiej w firmie Dixons Carphone

Przeczytaj historię

Dixons Carphone

"Dynamics 365, as well as LUIS for interacting with the bot using natural language, are very intuitive and easy to use."

Melanie Sachse, centralny dział ds. zwiększania sprzedaży i cyfryzacji w firmie VHV Allgemeine Versicherung AG

Przeczytaj historię

VHV Allgemeine Versicherung AG

Poznaj interfejsy API usług Cognitive Services

Przetwarzanie obrazów

Wyodrębnianie określonych informacji z obrazów

Rozpoznawanie twarzy

Wykrywanie, identyfikowanie, analizowanie, organizowanie i znakowanie twarzy na zdjęciach

Rozpoznawanie pisma odręcznego

Oparta na sztucznej inteligencji usługa umożliwiająca rozpoznawanie zawartości w postaci pisma cyfrowego, na przykład pisma ręcznego, kształtów i układu pisanych odręcznie dokumentów

Indeksator wideo

Udostępnienie analiz wideo

Niestandardowe przetwarzanie obrazów

Łatwo dostosowuj najwyższej klasy własne modele przetwarzania obrazów dla unikatowych przypadków użycia

Rozpoznawanie formularzy

Napędzana przez sztuczną inteligencję usługa wyodrębniania dokumentów, która rozpoznaje formularze

Analiza tekstu

Łatwe ocenianie opinii i tematów w celu zrozumienia potrzeb użytkowników

Tłumaczenie tekstu w usłudze Translator

Łatwe wykonywanie tłumaczenia maszynowego dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

QnA Maker

Wydobądź z informacji konwersacyjne odpowiedzi, po których łatwo się poruszać

Language Understanding

Naucz aplikacje rozpoznawać polecenia użytkowników

Czytnik immersyjny

Zwiększ możliwości użytkowników w każdym wieku i z różnymi zdolnościami w zakresie czytania i rozumienia tekstu

Usługi mowy

Ujednolicone usługi przetwarzania mowy umożliwiające zamianę mowy na tekst i tekstu na mowę oraz tłumaczenie mowy

Rozpoznawanie osoby mówiącej

Identyfikuj i weryfikuj osoby mówiące na podstawie głosu

Tłumaczenie mowy

Łatwe integrowanie tłumaczenia mowy w czasie rzeczywistym z aplikacją

Zamiana mowy na tekst

Konwertuj dźwięk na tekst, aby umożliwić bardziej naturalne interakcje

Zamiana tekstu na mowę

Konwertuj tekst na mowę w celu tworzenia bardziej naturalnych i lepiej dostępnych interfejsów

Content Moderator

Zautomatyzowane moderowanie obrazów, tekstu i wideo

Narzędzie do wykrywania anomalii

Łatwo dodawaj funkcje wykrywania anomalii do aplikacji.

Personalizacja

Usługa sztucznej inteligencji udostępniająca spersonalizowane środowisko użytkownika

Chcesz zrewolucjonizować swoją aplikację?