Language Understanding Intelligent Service

Kontekstowe interpretowanie języka, dzięki czemu Twoja aplikacja będzie komunikowała się z ludźmi ich językiem

Tworzenie niestandardowych modeli językowych

Jednym z kluczowych problemów w interakcjach człowiek-komputer jest zdolność komputerów do zrozumienia, czego chce dana osoba, i znalezienia informacji istotnych z punktu widzenia intencji tej osoby. Nasza usługa Language Understanding Intelligent Service (LUIS) oferuje proste narzędzia umożliwiające tworzenie własnych modeli językowych (intencje/podmioty), które pozwalają dowolnej aplikacji czy komputerowi na zinterpretowanie Twoich poleceń i odpowiednie do nich działanie... Teraz wypróbuj naszą wersję demonstracyjną, aby zwizualizować niektóre scenariusze użycia usługi LUIS.

Zobacz, jak to działa

Działanie aplikacji inteligentnego sterowania światłami

Odpowiedź aplikacji LUIS

Przekazując dane do tego pokazu, wyrażasz zgodę na przechowywanie ich przez firmę Microsoft i wykorzystanie w celu ulepszenia usług firmy Microsoft, w tym tego interfejsu API. Aby pomóc chronić Twoją prywatność, podejmujemy kroki w celu cofnięcia identyfikacji Twoich danych i przechowywania ich w bezpieczny sposób. Nie będziemy publikować Twoich danych ani udostępniać ich innym osobom do użytku.

Chcesz to skompilować?

Dlaczego usługa LUIS?

To szybkie i łatwe

Usługę LUIS zaprojektowano tak, aby umożliwić szybkie wdrożenie punktu końcowego HTTP, który będzie odbierał wysłane do niego zdania i interpretował je pod kątem przekazywanej intencji oraz prezentowanych jednostek kluczowych.

Uczy się i dostosowuje

Po przetworzeniu przez punkt końcowy kilkudziesięciu interakcji usługa LUIS rozpoczyna aktywne uczenie się. Usługa LUIS bada wszystkie wysłane do niej wypowiedzi i zwraca Twoją uwagę na te, które powinny otrzymać etykietę.

Oferuje wstępnie utworzone aplikacje

Poza daniem Ci możliwości tworzenia własnych aplikacji upraszcza ona rozpoczęcie pracy, udostępniając zestaw gotowych modeli językowych, których możesz bezpośrednio użyć w aplikacji.

To zaawansowane narzędzie dla deweloperów

Ogólnie środowisko usługi LUIS koncentruje się na zwiększaniu produktywności deweloperów przez udostępnienie zestawu zaawansowanych narzędzi z prostym interfejsem użytkownika i pełnym zestawem interfejsów API.

Pivothead

„Dzięki skorzystaniu z interfejsów API usług Cognitive Services w ciągu trzech miesięcy opracowaliśmy testowe okulary, które umożliwiają tłumaczenie tekstu i przekształcanie obrazów na mowę, rozpoznawanie emocji oraz opisywanie scenerii. Gdybyśmy więcej pracowali, moglibyśmy tego dokonać w ciągu dwóch tygodni”.

Benoit Chirouter: dyrektor ds. badań i rozwoju | Pivothead

Poznaj interfejsy API usług Cognitive Services

Interfejs API wizualizacji komputerowej

Wyodrębnianie określonych informacji z obrazów

Interfejs API twarzy

Wykrywanie, identyfikowanie, analizowanie, organizowanie i znakowanie twarzy na zdjęciach

Content Moderator

Zautomatyzowane moderowanie obrazów, tekstu i filmów wideo

Interfejs API rozpoznawania emocji WERSJA ZAPOZNAWCZA

Personalizowanie środowisk użytkowników dzięki możliwości rozpoznawania emocji

Interfejs API wideo WERSJA ZAPOZNAWCZA

Inteligentne przetwarzanie obrazu wideo

Custom Vision Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Łatwo dostosowuj najwyższej klasy własne modele przetwarzania obrazów dla unikatowych przypadków użycia

Indeksator wideo WERSJA ZAPOZNAWCZA

Udostępnienie analiz wideo

Language Understanding Intelligent Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Naucz aplikacje rozpoznawać polecenia użytkowników

Interfejs API analizy tekstu

Łatwe ocenianie opinii i tematów w celu zrozumienia potrzeb użytkowników

Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)

Wykrywaj i poprawiaj błędy pisowni w aplikacji

Interfejs API tekstu usługi Translator

Łatwe wykonywanie tłumaczenia maszynowego dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Interfejs API modelu języka sieci Web WERSJA ZAPOZNAWCZA

Korzystanie z możliwości predykcyjnych modeli języków wytrenowanych na danych w skali sieci Web

Interfejs API analizy językowej WERSJA ZAPOZNAWCZA

Uprość złożone koncepcje językowe i analizuj tekst za pomocą interfejsu API analizy językowej

Interfejs API tłumaczenia mowy w usłudze Translator

Łatwe tłumaczenie mowy w czasie rzeczywistym dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej WERSJA ZAPOZNAWCZA

Identyfikuj i uwierzytelniaj osoby mówiące na podstawie głosu

Interfejs API rozpoznawania mowy Bing

Konwertowanie mowy na tekst i tekstu na mowę w celu zrozumienia intencji użytkownika

Custom Speech Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Pokonaj bariery rozpoznawania mowy, takie jak styl wypowiedzi, hałas w tle czy słownictwo

Interfejs API zaleceń WERSJA ZAPOZNAWCZA

Przewidywanie i polecanie elementów zgodnych z preferencjami klientów

Academic Knowledge API WERSJA ZAPOZNAWCZA

Skorzystaj z ogromu zawartości akademickiej na wykresie Microsoft Academic Graph

Knowledge Exploration Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Uruchom środowiska obsługi interaktywnego wyszukiwania przez dane ze strukturą za pośrednictwem danych wejściowych języka naturalnego

Interfejs API usługi QnA Maker WERSJA ZAPOZNAWCZA

Wydobądź z informacji konwersacyjne odpowiedzi, po których łatwo się poruszać

Interfejs API usługi Entity Linking Intelligence Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Zwiększ możliwości połączeń między danymi swojej aplikacji za pomocą rozpoznawania i rozróżniania nazwanych jednostek

Custom Decision Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Chmurowy interfejs API służący do kontekstowego podejmowania decyzji, który mądrzeje wraz z doświadczeniem

Projekt Prague

Sterowanie oparte na gestach

Projekt Cuzco

Zdarzenie skojarzone z wpisami w witrynie Wikipedia

Projekt Nanjing

Obliczenia izochron

Projekt Abu Dhabi

Macierz odległości

Projekt Johannesburg

Logistyka tras

Projekt Wollongong

Analizy lokalizacji

Chcesz zrewolucjonizować swoją aplikację?