Language Understanding

Usługa sztucznej inteligencji, która umożliwia użytkownikom wchodzenie w interakcje z aplikacjami, botami i urządzeniami IoT przy użyciu języka naturalnego.

Interpretacja niestandardowego języka naturalnego w Twoich aplikacjach

Twórz aplikacje mogące zrozumieć język naturalny. Korzystając z technologii nauczania maszynowego i naszego graficznego interfejsu użytkownika, deweloperzy oraz eksperci mogą tworzyć nauczone maszynowo niestandardowe modele językowe, które interpretują cele użytkowników i wyodrębniają kluczowe informacje z fraz konwersacji — i to bez konieczności znajomości środowiska uczenia maszynowego.

Twórz niestandardowe modele językowe specyficzne dla konkretnego przypadku użycia przy użyciu narzędzi deweloperskich i środowiska portalu, aby uprościć etykietowanie.

Twórz modele przetwarzania języka naturalnego nawet bez doświadczenia w korzystaniu z uczenia maszynowego.

Korzystaj z usługi Language Understanding w dowolnym miejscu — w chmurze, środowisku lokalnym i na granicy sieci z kontenerami.

Zaufaj zabezpieczeniom klasy korporacyjnej i systemowi ochrony prywatności stosowanym zarówno dla danych, jak i dla wytrenowanych modeli.

Szybkie tworzenie niestandardowego rozwiązania językowego

Technologia nauczania maszynowego umożliwia rozpoczęcie pracy bez danych oznaczonych etykietami i interaktywne wytrenowanie modeli w celu przyspieszenia rozwoju. Udostępniamy wstępnie utworzone jednostki, funkcje i aplikacje umożliwiające szybkie rozpoczęcie pracy nad projektem.

Na początek przeczytaj ten przewodnik

Intuicyjne nauczanie modeli językowych

Korzystając z technik nauczania maszynowego, można nauczać modele językowe, podobnie jak naucza się ludzi. Nie jest wymagana żadna wiedza na temat uczenia maszynowego. Dzięki zastosowaniu prostego, iteracyjnego procesu i interfejsu wizualnego cała operacja jest prostsza niż kiedykolwiek wcześniej.

Dowiedz się więcej na temat nauczania maszynowego

Nieustanne uczenie się i ulepszanie

Dzięki usłudze Language Understanding deweloperzy mogą bezproblemowo ulepszać modele językowe w miarę upływu czasu w oparciu o rzeczywisty ruch.

Dowiedz się więcej o uczeniu aktywnym

Tworzenie kompleksowego rozwiązania do obsługi języka naturalnego

Bezproblemowo integruj usługi Azure Cognitive Services, takie jak analiza tekstu i mowy, a także usługę Azure Bot Service w celu utworzenia kompleksowego rozwiązania do konwersacji.

Dodawanie do bota funkcji interpretacji języka

Rozwiązanie gotowe do używania w przedsiębiorstwach i dostępne na całym świecie

Usługę Language Understanding można skalować, aby spełniała wymagania dotyczące jakości i wydajności przedsiębiorstwa oraz standardy międzynarodowej zgodności, w tym ISO, HIPAA, SOC i FedRAMP.

Zobacz usługę interpretacji języka w działaniu

Działanie aplikacji inteligentnego sterowania światłami

Odpowiedź aplikacji LUIS

Zapoznaj się ze scenariuszami usługi interpretacji języka

Информационный чат-ботЭтот информационный бот умеет отвечать на вопросы, которые определены в базе знаний или списке вопросов и ответов с помощью Cognitive Services QnA Maker. Кроме того, бот может отвечать на большее количество открытых вопросов, используя Когнитивный поиск Azure.AzureActive DirectoryAzureBot ServiceLanguageUnderstandingCustomer mobileConsume, PC, MobileCloud15AzureApp ServiceAzureApp Insights2StructuredAzure Search7634QnA MakerApplication bot
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Czatbot udzielający informacji

Przegląd

Ten bot udzielający informacji może odpowiadać na pytania zdefiniowane w zestawie wiedzy lub często zadawanych pytaniach za pomocą usługi Cognitive Services QnA Maker, a także na bardziej otwarte pytania przy użyciu usługi Azure Cognitive Search.

Przepływ

 1. 1 Pracownik uruchamia bota aplikacji
 2. 2 Usługa Azure Active Directory weryfikuje tożsamość pracownika
 3. 3 Pracownik może zapytać bota, jakiego typu zapytania są obsługiwane
 4. 4 Usługa Cognitive Services zwraca listę często zadawanych pytań utworzoną za pomocą usługi QnA Maker
 5. 5 Pracownik definiuje prawidłowe zapytanie
 6. 6 Bot przesyła zapytanie do usługi Azure Cognitive Search, a ta zwraca informacje dotyczące danych aplikacji
 7. 7 Usługa Application Insights zbiera dane telemetryczne środowiska uruchomieniowego, aby ułatwić ulepszanie wydajności i działania bota
Чат-бот для коммерческих операцийОдновременное использование служб Azure Bot и "Распознавание речи" дает разработчикам возможность создавать разговорные интерфейсы для различных предприятий, например для банков, туристических компаний, развлекательных заведений и др. Например, администратор гостиницы может использовать бот для улучшения стандартного общения с клиентами по электронной почте и телефону. В частности, с помощью Azure Active Directory можно установить личность гостя, а с помощью Cognitive Services лучше обработать его голосовые или текстовые запросы с учетом контекста. Для поддержки голосовых команд можно добавить службу распознавания речи.1234567
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Czatbot komercyjny

Przegląd

Połączenie usługi Azure Bot Service i usługi interpretacji języka umożliwia deweloperom tworzenie interfejsów konwersacji dla różnych scenariuszy, na przykład dla branży usług finansowych, turystycznej i rozrywkowej. Na przykład konsjerż hotelowy może korzystać z bota w celu usprawnienia tradycyjnych interakcji za pośrednictwem poczty e-mail i rozmów telefonicznych, weryfikując klientów za pomocą usługi Azure Active Directory i korzystając z usług Cognitive Services w celu lepszego przetwarzania wyrażanych za pomocą tekstu i głosu żądań klientów w kontekście. W celu zapewnienia obsługi poleceń głosowych można dodać usługę rozpoznawania mowy.

Przepływ

 1. 1 Klient używa aplikacji mobilnej
 2. 2 Użytkownik uwierzytelnia się za pomocą usługi Azure AD B2C
 3. 3 Użytkownik zwraca się o informacje za pomocą niestandardowego bota aplikacji
 4. 4 Usługi Cognitive Services ułatwiają przetwarzanie żądania w języku naturalnym
 5. 5 Klient przegląda odpowiedź i może uściślić pytanie w ramach naturalnej konwersacji
 6. 6 Gdy użytkownik jest zadowolony z wyników, bot aplikacji aktualizuje rezerwację klienta
 7. 7 Usługa Application Insights zbiera dane telemetryczne środowiska uruchomieniowego, aby ułatwić ulepszanie wydajności i działania bota
Устройства Интернета вещейСоздавайте эффективные разговорные интерфейсы для всех своих устройств, у которых есть выход в Интернет, от подключенных к сети телевизоров и холодильников до устройств на подключенной к Интернету электростанции. В LUIS можно добавить до 500 команд-намерений, которые служба будет преобразовывать в конкретные действия.Customer mobileConsume, PC, MobileCloud14IoT devicesThird party352AzureBot ServiceAzureApp ServiceAzureApp InsightsLanguageUnderstanding
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Urządzenia IoT

Przegląd

Twórz sprawnie działające interfejsy konwersacyjne obsługujące wszystkie urządzenia dostępne za pośrednictwem Internetu — od połączonego z siecią telewizora lub lodówki po urządzenia w połączonej z siecią elektrowni. Usługa LUIS jest w stanie integrować do 500 intencji na potrzeby tłumaczenia poleceń na inteligentne działania.

Przepływ

 1. 1 Użytkownik loguje się w usłudze Skype i uzyskuje dostęp do bota IoT
 2. 2 Korzystając z funkcji głosowych, użytkownik poleca botowi włączenie świateł za pośrednictwem urządzenia IoT
 3. 3 Żądanie jest przekazywane do usługi innego dostawcy, która ma dostęp do sieci urządzeń IoT
 4. 4 Wyniki polecenia są zwracane użytkownikowi
 5. 5 Usługa Application Insights zbiera dane telemetryczne środowiska uruchomieniowego, aby ułatwić ulepszanie wydajności i działania bota

Wiodące w branży zabezpieczenia przedsiębiorstwa

 • Firma Microsoft inwestuje ponad USD 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są w pełni skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

 • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w zakresie zgodności w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Uzyskaj potrzebną Ci moc, kontrolę i dostosowania w elastycznych cenach

Płać wyłącznie za rzeczywiste użycie bez kosztów ponoszonych z góry. Za usługę Language Understanding płacisz zgodnie z rzeczywistym użyciem na podstawie liczby transakcji.

Zobacz, jak zaufane firmy stosują modele usługi Language Understanding

Telefónica oferuje asystenta cyfrowego bazującego na sztucznej inteligencji

Firma Telefónica opracowuje asystenta cyfrowego bazującego na bocie języka naturalnego, aby współpracować z klientami na nowym poziomie.

Przeczytaj historię

Telefonica

Dzięki temu klienci firmy KPMG oszczędzają miliony na kosztach związanych z zapewnieniem zgodności

Firma KPMG korzysta z usługi Language Understanding w swoim rozwiązaniu do analizy ryzyka dotyczącego klientów w celu wyodrębnienia informacji i oflagowania ryzyka niezgodności.

Przeczytaj historię

KPMG

Firma Jet.com szybciej dostarcza odpowiedzi klientom

Dzięki usługom Cognitive Services czatbot obsługi klienta firmy Jet.com komunikuje się w sposób inteligentny, używając naturalnego języka.

Przeczytaj historię

Jet.com

LaLiga zwiększa zaangażowanie za pomocą własnego wirtualnego asystenta

"It's the easiest and most natural way for humans to interact, so we wanted to give our fans that option. They don't need to navigate through an app to find information, they just ask a question in plain language."

Alfredo Bermejo, dyrektor ds. strategii cyfrowej w organizacji LaLiga

Przeczytaj historię

LaLiga

Nasza firma rozszerza możliwości bota Flo, aby lepiej obsługiwał klientów

"By using Microsoft Azure Bot Service and Cognitive Services… we've been able to continue our own Progressive journey of digital innovation and do it in an agile, fast, and cost-effective way."

Matt White, menedżer ds. marketingu, Personal Lines Acquisition Experience w firmie Progressive Insurance

Przeczytaj historię

Progressive

Firma Accenture prowadzi nabór nowych członków za pomocą bota przedsiębiorstwa

"We're seeing great power in the solution we've developed with Bot Framework and Language Understanding. It's a huge 'aha' moment for us and for our HR leadership."

Chellappan Murugappan, starszy architekt w firmie Accenture

Przeczytaj historię

Accenture

Często zadawane pytania dotyczące usługi Language Understanding

 • Usługi Azure Cognitive Services, w tym usługa Language Understanding, mają zagwarantowaną dostępność na poziomie 99,9%. Dowiedz się więcej o umowie SLA.
 • Tak. Ponieważ usługa Language Understanding została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było dostosować do konkretnego scenariusza, należy udostępnić dane na potrzeby trenowania modelu.
 • Jest zarówno witryną, jak i usługą. Witryna umożliwia uzyskanie dostępu do interfejsu graficznego na potrzeby trenowania modeli, a po opublikowaniu modelu można wywoływać usługę w celu wygenerowania przewidywań. Modele można również trenować przy użyciu zestawu SDK.

Wszystko gotowe — zaczynamy

Zacznij korzystać już dziś