Usługa interpretacji języka (LUIS)

Oparta na uczeniu maszynowym usługa umożliwiająca dodawanie funkcji interpretacji języka naturalnego do aplikacji, botów i urządzeń IoT. Szybko twórz gotowe do używania w przedsiębiorstwach i nieustannie ulepszane modele niestandardowe.

Zobacz usługę interpretacji języka w działaniu

Działanie aplikacji inteligentnego sterowania światłami

Odpowiedź aplikacji LUIS

Przekazując dane do tego pokazu, wyrażasz zgodę na przechowywanie ich przez firmę Microsoft i wykorzystanie w celu ulepszenia usług firmy Microsoft, w tym tego interfejsu API. Aby pomóc chronić Twoją prywatność, podejmujemy kroki w celu cofnięcia identyfikacji Twoich danych i przechowywania ich w bezpieczny sposób. Nie będziemy publikować Twoich danych ani udostępniać ich innym osobom do użytku.

Pivothead

"Language understanding technology helps us bridge the gap between what people say and what they mean."

Alexander Mejia, Owner and Creative Director, Human Interact

Korzyści

Interpretacja języka naturalnego w Twoich aplikacjach

Zaprojektowana w celu identyfikowania cennych informacji w rozmowach usługa interpretacji języka rozpoznaje cele użytkowników (intencje) i wyodrębnia cenne informacje ze zdań (jednostek), zapewniając zaawansowany model językowy wysokiej jakości. Usługa interpretacji języka bezproblemowo integruje się z usługą Azure Bot Service, ułatwiając tworzenie zaawansowanych botów.

Szybkie tworzenie niestandardowego rozwiązania językowego

Zaawansowane narzędzia programistyczne są połączone z dostosowywalnymi wstępnie skompilowanymi aplikacjami i słownikami jednostek, takimi jak Kalendarz, Muzyka i Urządzenia, dzięki czemu można szybciej tworzyć i wdrażać rozwiązania. Słowniki są wyodrębniane z wiedzy zbiorczej o Internecie i zawierają miliardy wpisów, co ułatwia modelowi poprawne identyfikowanie cennych informacji z konwersacji użytkowników.

Nieustanne uczenie się i ulepszanie

Dzięki uczeniu przez wzmacnianie jakość modeli przetwarzania języka naturalnego jest nieustannie ulepszana. Gdy model rozpoczyna przetwarzanie danych wejściowych, usługa interpretacji języka rozpoczyna aktywne uczenie się, co pozwala na stałe aktualizowanie i ulepszanie modelu.

Rozwiązanie gotowe do używania w przedsiębiorstwach i dostępne na całym świecie

Usługa jest gotowa do wdrażania w aplikacjach komercyjnych i można ją skalować z jakością i wydajnością klasy korporacyjnej. Spełnia międzynarodowe standardy zgodności i obsługuje 12 języków, dzięki czemu jest wysoce dostępna.

Navitime

"LUIS is very good at understanding people's intent, which was an important point for us. It also has a learning capability, which allows us to continually improve our service."

Daisuke Kezuka, General Manager of Travel Business, NAVITIME

Zapoznaj się ze scenariuszami usługi interpretacji języka

Czatbot udzielający informacji

Azure Active Directory Azure Bot Service LanguageUnderstanding Customer mobile Consume, PC, MobileCloud 1 5 Azure App Service Azure App Insights 2 Structured Azure Search 7 6 3 4 QnA Maker Application bot
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Ten bot udzielający informacji może odpowiadać na pytania zdefiniowane w zestawie wiedzy lub często zadawanych pytaniach za pomocą usługi Cognitive Services QnA Maker, a także na bardziej otwarte pytania przy użyciu usługi Azure Search.

 1. 1 Pracownik uruchamia bota aplikacji
 2. 2 Usługa Azure Active Directory weryfikuje tożsamość pracownika
 3. 3 Pracownik może zapytać bota, jakiego typu zapytania są obsługiwane
 4. 4 Usługa Cognitive Services zwraca listę często zadawanych pytań utworzoną za pomocą usługi QnA Maker
 5. 5 Pracownik definiuje prawidłowe zapytanie
 6. 6 Bot przesyła zapytanie do usługi Azure Search, a ta zwraca informacje dotyczące danych aplikacji
 7. 7 Usługa Application Insights zbiera dane telemetryczne środowiska uruchomieniowego, aby ułatwić ulepszanie wydajności i działania bota

"Conversation as a platform is the future, so it's great that we’re already offering it to our customers using the Bot Framework and Azure."

Katie Duffy, Application Architect, UPS

Zobacz, jak firma UPS ułatwia klientom śledzenie paczek w czasie rzeczywistym za pomocą usługi LUIS

Czatbot komercyjny

Azure Bot Service LanguageUnderstanding Customer mobile Consume, PC, MobileCloud 1 5 Azure Active Directory Azure App Service Azure App Insights Structured 4 7 3 2 Commerce bot
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Połączenie usługi Azure Bot Service i usługi interpretacji języka umożliwia deweloperom tworzenie interfejsów konwersacji dla różnych scenariuszy, na przykład dla branży usług finansowych, turystycznej i rozrywkowej. Na przykład konsjerż hotelowy może korzystać z bota w celu usprawnienia tradycyjnych interakcji za pośrednictwem poczty e-mail i rozmów telefonicznych, weryfikując klientów za pomocą usługi Azure Active Directory i korzystając z usług Cognitive Services w celu lepszego przetwarzania wyrażanych za pomocą tekstu i głosu żądań klientów w kontekście. W celu zapewnienia obsługi poleceń głosowych można dodać usługę rozpoznawania mowy.

 1. 1 Klient używa aplikacji mobilnej
 2. 2 Użytkownik uwierzytelnia się za pomocą usługi Azure AD B2C
 3. 3 Użytkownik zwraca się o informacje za pomocą niestandardowego bota aplikacji
 4. 4 Usługi Cognitive Services ułatwiają przetwarzanie żądania w języku naturalnym
 5. 5 Klient przegląda odpowiedź i może uściślić pytanie w ramach naturalnej konwersacji
 6. 6 Gdy użytkownik jest zadowolony z wyników, bot aplikacji aktualizuje rezerwację klienta
 7. 7 Usługa Application Insights zbiera dane telemetryczne środowiska uruchomieniowego, aby ułatwić ulepszanie wydajności i działania bota

"It's amazing, once development started, how quickly the whole thing came together… We didn't need to build any special functionality to connect the bot to our product catalog and stock data—we just used existing feeds."

Antonia Colin-Jones, Strategic Partnership Program Manager, Dixons Carphone

Zobacz, jak firma Dixons Carphone obsługuje klientów

Urządzenia IoT

Customer mobile Consume, PC, MobileCloud 1 4 IoT devices Third party 3 5 2 Azure Bot Service Azure App Service Azure App Insights LanguageUnderstanding
 1. Przegląd
 2. Przepływ

Twórz sprawnie działające interfejsy konwersacyjne obsługujące wszystkie urządzenia dostępne za pośrednictwem Internetu — od połączonego z siecią telewizora lub lodówki po urządzenia w połączonej z siecią elektrowni. Usługa LUIS jest w stanie integrować do 500 intencji na potrzeby tłumaczenia poleceń na inteligentne działania.

 1. 1 Użytkownik loguje się w usłudze Skype i uzyskuje dostęp do bota IoT
 2. 2 Korzystając z funkcji głosowych, użytkownik poleca botowi włączenie świateł za pośrednictwem urządzenia IoT
 3. 3 Żądanie jest przekazywane do usługi innego dostawcy, która ma dostęp do sieci urządzeń IoT
 4. 4 Wyniki polecenia są zwracane użytkownikowi
 5. 5 Usługa Application Insights zbiera dane telemetryczne środowiska uruchomieniowego, aby ułatwić ulepszanie wydajności i działania bota

"It's really simple and seamless to move data into the cloud. And if customers want to apply machine learning or predictive analytics, they can do so without additional complexity."

John Dyck, Software Business Development Director, Rockwell Automation

Zobacz, jak firma Rockwell Automation korzysta z pakietu Microsoft IoT

Poznaj interfejsy API usług Cognitive Services

Interfejs API wizualizacji komputerowej

Wyodrębnianie określonych informacji z obrazów

Interfejs API twarzy

Wykrywanie, identyfikowanie, analizowanie, organizowanie i znakowanie twarzy na zdjęciach

Content Moderator

Zautomatyzowane moderowanie obrazów, tekstu i filmów wideo

Interfejs API rozpoznawania emocji WERSJA ZAPOZNAWCZA

Personalizowanie środowisk użytkowników dzięki możliwości rozpoznawania emocji

Custom Vision Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Łatwo dostosowuj najwyższej klasy własne modele przetwarzania obrazów dla unikatowych przypadków użycia

Indeksator wideo WERSJA ZAPOZNAWCZA

Udostępnienie analiz wideo

Usługa interpretacji języka (LUIS)

Naucz aplikacje rozpoznawać polecenia użytkowników

Interfejs API analizy tekstu

Łatwe ocenianie opinii i tematów w celu zrozumienia potrzeb użytkowników

Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)

Wykrywaj i poprawiaj błędy pisowni w aplikacji

Interfejs API tekstu usługi Translator

Łatwe wykonywanie tłumaczenia maszynowego dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Interfejs API modelu języka sieci Web WERSJA ZAPOZNAWCZA

Korzystanie z możliwości predykcyjnych modeli języków wytrenowanych na danych w skali sieci Web

Interfejs API analizy językowej WERSJA ZAPOZNAWCZA

Uprość złożone koncepcje językowe i analizuj tekst za pomocą interfejsu API analizy językowej

Interfejs API tłumaczenia mowy w usłudze Translator

Łatwe tłumaczenie mowy w czasie rzeczywistym dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej WERSJA ZAPOZNAWCZA

Identyfikuj i uwierzytelniaj osoby mówiące na podstawie głosu

Interfejs API rozpoznawania mowy Bing

Konwertowanie mowy na tekst i tekstu na mowę w celu zrozumienia intencji użytkownika

Custom Speech Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Pokonaj bariery rozpoznawania mowy, takie jak styl wypowiedzi, hałas w tle czy słownictwo

Interfejs API usługi QnA Maker

Wydobądź z informacji konwersacyjne odpowiedzi, po których łatwo się poruszać

Project Knowledge Exploration (Projekt Eksploracja wiedzy)

Uruchom środowiska obsługi interaktywnego wyszukiwania przez dane ze strukturą za pośrednictwem danych wejściowych języka naturalnego

Custom Decision Service

Chmurowy interfejs API służący do kontekstowego podejmowania decyzji, który mądrzeje wraz z doświadczeniem

Project Academic Knowledge (Projekt Wiedza akademicka)

Skorzystaj z ogromu zawartości akademickiej na wykresie Microsoft Academic Graph

Project Entity Linking (Projekt Łączenie jednostek)

Zwiększ możliwości połączeń między danymi swojej aplikacji za pomocą rozpoznawania i rozróżniania nazwanych jednostek

Project Gesture (Projekt Gesty)

Sterowanie oparte na gestach

Project Knowledge Exploration (Projekt Eksploracja wiedzy)

Poprzednia nazwa: Interfejs API usługi Knowledge Exploration Service

Project Event Tracking (Projekt Śledzenie zdarzeń)

Zdarzenie skojarzone z wpisami w witrynie Wikipedia

Project Academic Knowledge (Projekt Wiedza akademicka)

Poprzednia nazwa: Academic Knowledge (Wiedza akademicka)

Project Entity Linking (Projekt Łączenie jednostek)

Poprzednia nazwa: Interfejs API usługi Entity Linking Intelligence Service

Chcesz zrewolucjonizować swoją aplikację?