Language Understanding Intelligent Service

Naucz aplikacje rozpoznawać polecenia użytkowników

Kontekstowe interpretowanie języka, dzięki czemu Twoja aplikacja będzie komunikowała się z ludźmi ich językiem.

Tworzenie modeli rozpoznawania języka

Usługa Language Understanding Intelligent Service umożliwia szybkie tworzenie modeli aplikacji z obsługą poleceń głosowych. Mogą to być proste polecenia, takie jak włączenie światła, lub bardziej złożone struktury, takie jak rozpoczęcie nowego biegu/spaceru. Utworzony model możesz dostosować za pomocą zaawansowanych wizualizacji wydajności.

Używanie wstępnie wbudowanych modeli usługi Bing i Cortany

Korzystaj z możliwości usługi Bing i Cortany w aplikacji dzięki wstępnie wbudowanym modelom, które udostępniają funkcje pomocy osobistej, obsługują typowe polecenia głosowe, takie jak ustawienie alarmu na określoną godzinę, lub rozpoznają takie jednostki jak miejsca, godziny, numery i wartości temperatury.

Wdrażanie w punktach końcowych HTTP

Możesz wdrażać modele aplikacji w punkcie końcowym HTTP jednym kliknięciem, dzięki czemu przywrócono łatwość użycia formatu JSON.

Korzystanie na dowolnym urządzeniu

Korzystaj z poleceń głosowych w aplikacji na telefonie, tablecie lub innym urządzeniu z dostępem do Internetu.

Łatwe zarządzanie modelami

Upewnij się, że polecenia głosowe działają poprawnie. Inteligentna usługa rozpoznawania języka wskazuje popularne polecenia do sprawdzenia, dzięki czemu można wykryć i usunąć błędy w modelu aplikacji.

Sprawdź inne interfejsy API usługi poznawczych

Interfejs API twarzy

Wykrywanie, analizowanie, organizowanie i tagowanie twarzy na zdjęciach

Content Moderator

Zautomatyzowane moderowanie obrazów, tekstu i filmów wideo

Interfejs API rozpoznawania emocji WERSJA ZAPOZNAWCZA

Personalizowanie środowisk użytkowników dzięki możliwości rozpoznawania emocji

Interfejs API wizualizacji komputerowej

Wyodrębnianie określonych informacji z obrazów

Language Understanding Intelligent Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Naucz aplikacje rozpoznawać polecenia użytkowników

Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)

Wykrywaj i poprawiaj błędy pisowni w aplikacji

Interfejs API modelu języka sieci Web WERSJA ZAPOZNAWCZA

Korzystanie z możliwości predykcyjnych modeli języków wytrenowanych na danych w skali sieci Web

Interfejs API analizy tekstu WERSJA ZAPOZNAWCZA

Łatwe ocenianie opinii i tematów w celu zrozumienia potrzeb użytkowników

Interfejs API tekstu usługi Translator

Proste automatyczne tłumaczenie tekstu dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Interfejs API mowy (Bing) WERSJA ZAPOZNAWCZA

Konwertowanie mowy na tekst i tekstu na mowę w celu zrozumienia intencji użytkownika

Custom Speech Service WERSJA ZAPOZNAWCZA

Pokonaj bariery rozpoznawania mowy, takie jak styl wypowiedzi, hałas w tle czy słownictwo

Interfejs API sprawdzania pisowni (Bing)

Wykrywaj i poprawiaj błędy pisowni w aplikacji

Interfejs API rozpoznawania osoby mówiącej WERSJA ZAPOZNAWCZA

Identyfikuj i uwierzytelniaj osoby mówiące na podstawie głosu

Interfejs API mowy usługi Translator

Łatwe tłumaczenie mowy w czasie rzeczywistym dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST

Interfejs API zaleceń WERSJA ZAPOZNAWCZA

Przewidywanie i polecanie elementów zgodnych z preferencjami klientów

Academic Knowledge API WERSJA ZAPOZNAWCZA

Skorzystaj z ogromu zawartości akademickiej na wykresie Microsoft Academic Graph

Chcesz zrewolucjonizować swoją aplikację?