Pomiń nawigację

Application Insights

Możliwość uzyskania praktycznych informacji dzięki zarządzaniu wydajnością aplikacji oraz błyskawicznej analizie

Zarządzanie wydajnością aplikacji

Rozbudowany monitoring wydajności, zaawansowane funkcje alertów i łatwe do zrozumienia pulpity nawigacyjne pozwalają zadbać o dostępność i oczekiwaną wydajność aplikacji. Szybka informacja o wystąpieniu problemu, określenie liczby użytkowników, których on dotyczy, i możliwość przeprowadzenia analizy podstawowej przyczyny problemu w celu jej znalezienia i usunięcia.

Dowiedz się więcej na temat zarządzania wydajnością aplikacji

Interaktywna analiza danych

Uzyskiwanie odpowiedzi na trudne pytania i udoskonalanie własnych aplikacji. Wykrywanie trendów w zakresie wydajności i zachowań aplikacji, identyfikacja wzorców użycia i uzyskiwanie szybkich odpowiedzi na pytania dotyczące wydajności witryny sieci Web. Interaktywne zapytania i wyszukiwanie pełnotekstowe ułatwiają i przyspieszają znajdowanie potrzebnych informacji.

Dowiedz się więcej o analizie danych

Pokaz interakcyjnej analizy danych

Uczenie maszynowe

Wykorzystywanie pełni możliwości rozwiązania do zarządzania wydajnością aplikacji dzięki użyciu mocy uczenia maszynowego do ciągłej analizy telemetrii aplikacji. Wykrywanie anomalii, błędów liczników, zmian wydajności i zachowań usług Azure Cloud Services. Otrzymywanie powiadomień i alertów zawierających rozbudowane informacje diagnostyczne, pozwalające reagować na problemy w tempie oczekiwanym przez klientów.

Dowiedz się więcej na temat inteligentnego wykrywania

Diagnostyka Azure

Aktywne wykrywanie i diagnozowanie problemów z cyklem życia roli — recykling, zawieszenie, brak uruchomienia — które mogą wpływać na aplikacje i usługi w chmurze. Sprawne śledzenie wydajności maszyn wirtualnych oraz wydajności aplikacji w jednym widoku.

Dowiedz się więcej na temat usługi Diagnostyka Azure

Integracja metodyki DevOps

Diagnozowanie problemów z poziomu środowiska deweloperskiego i uruchamianie monitorowania w ramach procesów DevOps. Wyszukiwanie zdarzeń z poziomu środowiska IDE programu Visual Studio, wykrywanie problemów produkcyjnych, ustawianie alertów i przechodzenie bezpośrednio do problematycznych wierszy kodu. Wyświetlanie adnotacji, aby sprawdzić, czy wdrożenie lub zmiana infrastruktury mają związek z problemami. Integrowanie wykrytych błędów i elementów roboczych z narzędziami Visual Studio Team Services lub GitHub. Większa kontrola nad aplikacjami dzięki narzędziu Application Insights Connector for Log Analytics oraz zebranie danych operacyjnych i danych aplikacji w jednym miejscu.

Projekty DevOps — informacje

Szybkie rozpoczynanie pracy

Usługa Azure Application Insights jest dołączana do programu Visual Studio. Zawiera gotową do użycia, automatyczną instrumentację dla deweloperów platformy ASP.NET oraz dane telemetrii aplikacji, w tym dane dotyczące użycia, wyjątków, żądań i wydajności oraz dzienniki.

Monitorowanie aplikacji sieci Web — w języku Java, Ruby, Python, PHP, Node.js, Microsoft .NET lub innym — przy użyciu zestawów SDK typu open source. Instalacja monitora stanu usługi Application Insights w istniejących usługach Azure App Service i na maszynach wirtualnych za pośrednictwem witryny Azure Portal umożliwia monitorowanie wydajności bez konieczności aktualizacji i ponownego wdrożenia aplikacji.

Eksploracja obsługiwanych platform

Zobacz, w jaki sposób klub Real Madryt był w stanie dzięki usłudze Application Insights stworzyć bardziej spersonalizowane połączenie z ponad 450 milionami fanów

Klienci korzystający obecnie z usługi Application Insights

Powiązane produkty i usługi

Visual Studio Team Services

Usługi dla zespołów do udostępniania kodu, śledzenia pracy i dostarczania oprogramowania

Centrum aplikacji programu Visual Studio

Szybsze dostarczanie aplikacji przez automatyzację cykli życia aplikacji

Log Analytics

Gromadzenie, przeszukiwanie i wizualizowanie danych maszyn lokalnych i w chmurze

Bezpłatnie wypróbuj usługę Application Insights