Pivotal na platformie Azure

Bezpieczna platforma DevOps i strategiczne usługi ułatwiające szybsze i wydajniejsze tworzenie i wdrażanie rozwiązań

Tworzenie i uruchamianie aplikacji w chmurze na platformie Azure za pomocą rozwiązania Pivotal

 • Uzyskaj najnowsze wersje rozwiązań Pivotal Cloud Foundry, Pivotal Container Service, Pivotal Application Service, Pivotal Function Service i BOSH Stemcell dla aplikacji uruchamianych na platformie Azure.
 • Dostarczaj i uruchamiaj wszystkie typy aplikacji w spójny sposób.
 • Wypychaj kod lub obrazy platformy Docker do bezpiecznej platformy zaprojektowanej w celu uproszczenia operacji przedsiębiorstwa.
 • Wdróż w ciągu kilku minut za pośrednictwem witryny Azure Marketplace i zacznij korzystać z bezpłatnej, 90-dniowej licencji ewaluacyjnej. (Pojedyncze wystąpienie usługi Pivotal Cloud Foundry używa około 30 rdzeni ARM i 96 GB pamięci RAM).

Przyspieszone opracowywanie aplikacji natywnych dla chmury

Uproszczone operacje i wyższa wydajność deweloperów

Optymalizacja aplikacji w ramach infrastruktury platformy Azure

Zwiększone bezpieczeństwo na platformie Azure

Szybkie kompilowanie i wdrażanie aplikacji natywnych dla chmury

Uruchomienie nowych funkcji zajmuje kilka minut, nie tygodni. Połącz usługę Pivotal Cloud Foundry (PCF) z usługami Spring, Spring Cloud i Spring Boot, aby skrócić czas uzyskania zwrotu z inwestycji dla aplikacji dla przedsiębiorstw. Oprócz pierwszorzędnej obsługi platformy Spring, usługa PFC oferuje także m.in. obsługę platform Node.js, Ruby, PHP, Go i .NET

Korzystanie z pojedynczej platformy i usługi konfiguracji

Szybko i wielokrotnie dostarczaj klientom nowe środowiska przy użyciu usługi Pivotal Cloud Foundry. Używaj dowolnego języka lub środowiska uruchomieniowego i w znacznym stopniu przenieś złożoność operacyjną na platformę, korzystając z usług pomocniczych, takich jak MySQL, RabbitMQ i Redis.

Płatność wyłącznie za rzeczywiste użycie

Oszczędź pieniądze, unikając nadmiernego wdrożenia. Przejdź z modelu scentralizowanego wokół maszyny wirtualnej na pojedynczą platformę Pivotal o dużej gęstości. Zautomatyzuj skalowanie, rejestrowanie, dostępność i aktualizacje dla wszystkich swoich aplikacji za pomocą jednej płaszczyzny kontroli i integracji z pakietem Azure Operations Management Suite.

Łatwa integracja dzięki głębokiemu partnerstwu

Połącz różne usługi platformy Azure z rozwiązaniami platformy Pivotal przy użyciu usługi Azure Service Broker, która udostępnia je natywnie w ramach rozwiązania Pivotal Cloud Foundry.

Usługa Azure Service Broker dla platformy Pivotal Platform obecnie obsługuje następujące usługi:

 • Azure Storage
 • Azure Cache for Redis
 • Azure Cosmos DB
 • Azure Database for MySQL
 • Azure Database for PostgreSQL
 • Azure SQL Database
 • Grupy trybu failover usługi SQL Database
 • Service Bus
 • Event Hubs

Możesz również włączyć kontrolę dostępu opartą na rolach za pomocą usługi Azure Active Directory.

Uzyskaj bezproblemowe wsparcie dla swojego przedsiębiorstwa

Firmy Microsoft i Pivotal zintegrowały zespoły pomocy technicznej i przepływy pracy oraz mają wspólne zespoły inżynieryjne.

Dzięki rozwiązaniom Pivotal na platformie Azure otrzymujesz następujące korzyści:

 • Ogólnoświatowa, całodzienna pomoc techniczna ze wskaźnikami CPI i brokerami usług.
 • Przepływy pracy integracji i regularne spotkania z zespołem pomocy technicznej platformy Pivotal.
 • Ciągła gotowość CSS w celu zwiększania umiejętności i dostępności pomocy technicznej.
 • Automatyczna wymiana biletów.
 • Obsługa usługi Pivotal Cloud Foundry w witrynie Azure Portal.

Poznaj architekturę referencyjną usługi Pivotal Cloud Foundry na platformie Azure

Dowiedz się więcej o integracji platformy Azure i rozwiązania Pivotal za pośrednictwem reprezentatywnej architektury rozwiązania.

Wprowadzenie do rozwiązania Pivotal na platformie Azure

Uzyskaj usługę Pivotal Cloud Foundry na platformie Microsoft Azure z witryny Azure Marketplace

Wypełnij formularz i kliknij przycisk Kontynuuj

Znajdź nowy zasób w witrynie Azure Portal

Usługa Pivotal Cloud Foundry pomaga w szybszym tworzeniu aplikacji chmurowych — bez względu na wielkość firmy

"Our squads are able, in sprint one, to have all their development environment up and running, and that's thanks to the cloud-based technologies."

Stéphane El Mabrouk, kierownik działu operacyjnego, Thales Digital Factory

Przeczytaj historię

Thales Digital Factory

"We have more than 75 development teams using our new platform, and that number is quickly growing. Seven production workloads are already running on it. The smallest is our new mortgage lending model, and the largest workload is a Pivotal Cloud Foundry environment."

Henk Van Driel, menedżer, Centrum kompetencji chmurowych, Rabobank

Przeczytaj historię

BCP

"We need to iterate our way to great products, to get solutions into customers' hands quickly, see what they like, make changes, and keep improving—the fail-fast concept. With Azure and Pivotal Cloud Foundry, we can do that."

Thomas Fredell, dyrektor ds. produktów, Merrill Corporation

Przeczytaj historię

Merrill Corporation

Często zadawane pytania dotyczące usługi Pivotal Cloud Foundry na platformie Azure

 • Używając usługi Pivotal Cloud Foundry na platformie Azure, uzyskasz następujące korzyści:

  • Więcej regionów i większa elastyczność. Platforma Azure dysponuje większą liczbą regionów, niż pozostali dostawcy chmury publicznej, oraz zapewnia większą elastyczność w zakresie niezależności danych i innych kwestii prawnych.
  • Zróżnicowane usługi. Usługa Azure Service Broker natywnie udostępnia takie usługi jak Azure Storage, Azure Cache for Redis, Azure Cosmos DB, SQL Database i Service Bus za pośrednictwem usługi Pivotal Cloud Foundry, dzięki czemu możesz wzmocnić swoje aplikacje natywne dla chmury przy użyciu unikatowych możliwości platformy Azure.
  • Zintegrowana pomoc techniczna dla przedsiębiorstw i głębokie partnerstwo. Firmy Microsoft i Pivotal zintegrowały zespoły pomocy technicznej i przepływy pracy oraz mają wspólne zespoły inżynieryjne.
 • Weź pod uwagę wdrożenie rozwiązania Pivotal Cloud Foundry w swoim przedsiębiorstwie, jeśli:

  • chcesz przekształcić swoją firmę dzięki aplikacjom natywnym dla chmury i nowym, cyfrowym produktom/usługom;
  • potrzebujesz platformy klasy korporacyjnej, służącej do projektowania i operacji, którą można uruchomić w środowisku hybrydowym lub złożonym z wielu chmur;
  • szukasz opartej na kontenerze platformy dla mikrousług, umożliwiającej ciągłe dostarczanie i skrócony czas wprowadzenia rozwiązań na rynek;
  • opracowujesz już koncepcje aplikacji 12-składnikowych i mikrousługi przy użyciu języka Java/platformy Spring;
  • chcesz uaktualnić monolityczne architektury oprogramowania pośredniczącego i używać zamiast nich wzorców natywnych dla chmury.
 • Firmy Microsoft i Pivotal mają wspólną strategię wejścia na rynek, która obejmuje zespoły ds. sprzedaży na całym świecie i zintegrowany przepływ pracy pomocy technicznej, dostępne za pośrednictwem portalu. Przedstawiciele zarówno firmy Pivotal, jak i firmy Microsoft, mają dostęp do materiałów w wykazie aplikacji niezależnych dostawców oprogramowania firmy Microsoft, które pomogą Ci rozpocząć pracę. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z zespołem partnerskim pod adresem pivotal@microsoft.com.
 • Utwórz bezpłatne konto platformy Azure, aby dowiedzieć się, jak działa ta platforma, wypróbować produkty i usługi w chmurze oraz wyświetlić samouczki na temat sposobu wdrażania pierwszego rozwiązania w czasie nie dłuższym niż 10 minut.

Dowiedz się więcej o usłudze Pivotal na platformie Azure

Przekaż nam nieco informacji o sobie. Przedstawiciel platformy Azure skontaktuje się z Tobą, aby odpowiedzieć na Twoje pytania.

Wszystkie pola oznaczone za pomocą * są wymagane

Chcę uzyskać informacje, wskazówki i oferty dotyczące rozwiązań dla firm i organizacji oraz innych produktów i usług Microsoft. Oświadczenie o ochronie prywatności