Elastic na platformie Azure

Korzystaj z platformy Elastic Stack (Elastic, Logstash i Kibana) od twórców, aby wyszukiwać, analizować i wizualizować w czasie rzeczywistym.

Wyszukiwanie, analizowanie, monitorowanie i zabezpieczanie aplikacji oraz technologii IT na platformie Azure

Elastic jest w istocie narzędziem wyszukiwania, ale zostało ono rozszerzone poza wyszukiwanie dla witryn internetowych, aplikacji i przedsiębiorstw na inne przypadki użycia wymagające szybkości, skali i istotności. Skala petabajtów i czas rzeczywisty mają znaczenie dla zarządzania wydajnością aplikacji (APM), zarządzania dziennikami i metrykami, analizy zabezpieczeń i ochrony punktów końcowych.

Reference Solution Guide

Szybkie wdrażanie pełnej platformy Elastic (ELK) Stack na platformie Azure — wdrażanie rozwiązań Elasticsearch, Kibana, Logstash i Beats w ciągu kilku minut

Szybko przeglądaj dane maszyny i danych dziennika dzięki integracji platformy Elastic Stack i zasobów platformy Azure

Spełnij potrzeby w zakresie wyszukiwania w swojej organizacji, rozszerzając możliwości usługi Azure Monitor o rejestrowanie hybrydowe i wielochmurowe, metryki i rozwiązanie APM dzięki usłudze Elasticsearch

Bezpiecznie dostarczaj dane ze wszystkich źródeł i korzystaj z wybranych rozwiązań zarządzania informacjami i zdarzeniami zabezpieczeń (SIEM)

Tworzenie obserwowalnych systemów za pomocą Elastic

 • Osiąganie poziomu usługi dzięki oprogramowaniu Elastic: monitoruj i indeksuj dzienniki IT, metryki, ślady APM i alerty.
 • Wykrywanie niepożądanych zachowań, takich jak przestoje usługi, błędy i długi czas reakcji.
 • Szybsze określanie głównej przyczyny dzięki szczegółowym dziennikom zdarzeń, szczegółowym informacjom o użyciu zasobów i śladom aplikacji.
 • Uczenie maszynowe pomaga wykryć nietypowe zachowanie, podczas gdy alerty zapewniają dostępność systemu.
Wypróbuj Elastic Stack na platformie Azure

Uproszczenie wyszukiwania zaawansowanego w Internecie, aplikacjach i przedsiębiorstwie

 • Szybko rozpocznij wdrażanie rozwiązania Elasticsearch za pomocą usługi Elastic App Search i wbudowanych, dostosowywanych kontrolek trafności, dobrze obsługiwanych klientów i niezawodnej analizy dla aplikacji utworzonych na platformie Azure.
 • Wyeliminuj krzywą postępu uczenia się dzięki zaimplementowaniu zaawansowanego wyszukiwania obejmującego całą lokację.
 • Zwiększ produktywność zespołu przez ujednolicenie wszystkich danych w spersonalizowanym środowisku wyszukiwaniu dzięki usłudze Elastic Enterprise Search (wersja beta).

Narzędzie do analizy zabezpieczeń i ochrony punktu końcowego dla Twoich obciążeń

Utwórz scentralizowaną platformę do analizy zabezpieczeń, z szybkością i skalą potrzebnymi do analiz ad hoc podczas wykrywania zagrożeń oraz ćwiczeń w wyszukiwaniu zagrożeń.

Eksplorowanie danych lokalizacji i danych geograficznych

 • Analizuj dane geoprzestrzenne za pomocą usługi Elastic Maps na platformie Azure.
 • Wizualizuj wiele indeksów jako unikalne warstwy w jednym widoku, aby wyszukiwać i korelować dane usługi Elasticsearch.

Zobacz, w jaki sposób firmy różnej wielkości korzystają z usług Elastic na platformie Azure

Firma Mars śledzi łańcuchy dostaw w chmurze

Firma Mars utworzyła zaawansowane rozwiązanie do zarządzania łańcuchem dostaw Transparency-One na platformie Azure, korzystając z języka C# i grafowej bazy danych Neo4j z oprogramowaniem Elastic.

MARS

Firma Esri tworzy mapy IoT w czasie rzeczywistym

Firma Esri wykorzystała rozwiązanie Elasticsearch i dostosowane wtyczki, aby przyspieszyć opracowywanie agregacji danych przestrzennych dla swoich usług map hostowanych na platformie Azure.

ESRI

Szybkie ulepszanie gier w firmie FunRock

Szwedzki startup tworzący gry wykorzystał usługę Azure DevOps z platformą Elastic Stack do indeksowania dzienników gier i aplikacji oraz statystyk gier, aby szybko wyszukiwać i agregować dane w jednej centralnej lokalizacji.

FunRock

Frequently asked questions about Elastic na platformie Azure

 • By running Elastic Stack on Azure, you can take data from any source reliably and securely, in any format, then search, analyze, and visualize it in real time. Elastic can deliver sub-second response times when working at tera and petabyte scale on Azure.

  With deployment models to meet your unique use case, you can quickly and easily gain speed, scale, and relevance. You benefit from frictionless integration that delivers faster time to market.

 • Open-source users must self-manage Elastic software and licensing. They have no access to Elasticsearch Service managed service features, or services like consultative tech support, training, and consulting services.

  With Elastic Cloud (Elasticsearch managed service), you can use your Azure commitment to get the most out of your data and technology. Elastic covers the maintenance and upkeep so you can focus on innovation.

 • Zespoły programistów, które chcą osadzić wyszukiwanie aplikacji i stron internetowych, rejestrowania, metryk, APM, czasu pracy, alertów infrastruktury, uczenia maszynowego, zaawansowanych analiz biznesowych i analiz bezpieczeństwa w swoich niestandardowych aplikacjach.

  Zespoły operacyjne, które muszą osiągnąć umowę SLA i wymagają obserwowalnego systemu. Zespoły te często zarządzają aplikacjami i infrastrukturą, zarówno w chmurze, jak i poza nią.

  Zespoły ds. zabezpieczeń, które monitorują zagrożenia, zbierają dowody na interaktywnej osi czasu, przypinają i opisują odpowiednie zdarzenia oraz przekazują potencjalne incydenty do dalszych działań.

  Analitycy biznesowi poszukujący szczegółowych informacji z kluczowymi wskaźnikami wydajności, metrykami i celami w jednym miejscu z użyciem platformy Elastic Stack. Twórz i udostępniaj raporty z danymi w czasie rzeczywistym.

  • Wyszukaj: Możesz pozyskiwać i przekształcać dane, wdrażać przeszukiwarki witryn, osadzać wyszukiwanie w aplikacjach i łączyć silosy danych na potrzeby wyszukiwania dla przedsiębiorstw.
  • Twórz obserwowalne systemy, ujednolicając dzienniki, metryki, zdarzenia APM i ślady. Nasi użytkownicy wyszukują zagrożenia i reagują na nie za pomocą zarządzania informacjami i zdarzeniami zabezpieczeń (SIEM) i ochrony punktu końcowego.
  • Twórz aplikacje obsługujące lokalizację, które interpretują format GeoJSON.
 • Naturalnie. Utwórz bezpłatne konto platformy Azure, aby dowiedzieć się, jak działa ta platforma, wypróbować produkty i usługi w chmurze oraz wyświetlić samouczki na temat sposobu wdrażania pierwszego rozwiązania w czasie nie dłuższym niż 10 minut. Rozpoczęcie pracy.
 • Elastic Cloud delivers powerful solutions for observability, enterprise search, and security with the added benefit of reduced operational complexity. With real-time updates, default security best practices, and maintenance handled by the creators of Elasticsearch this offering delivers more time to develop, analyze, and provide business value. Elastic Cloud typically had fewer configuration steps, shorter deployment requirements, and is eligible for Azure spend commitment.

  If you're looking for the Elastic products you know and love with manual options for cluster management, self-managed Elastic Stack may be right for you.

 • Read the article from Elastic about how to deploy Elastic Cloud on Azure.

Learn more about Elastic na platformie Azure

Wszystkie pola oznaczone za pomocą * są wymagane