Azure for BizSpark Plus

THIS OFFER IS NO LONGER AVAILABLE

Oferta jest skierowana tylko do wybranych subskrybentów oferty BizSpark i obejmuje dostęp do systemu Azure w znacznie obniżonej cenie.

Użycie w znacznie obniżonej cenie

Firma Microsoft oferuje kwalifikującym się subskrybentom oferty BizSpark środki w wysokości $10000 na korzystanie z platformy Azure według ogólnie dostępnych stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. To klient wybiera sposób użycia swoich kredytów na korzystanie z systemu Azure. Możesz je wykorzystać na opłacenie użycia dowolnej usługi systemu Azure, której potrzebujesz, takiej jak Maszyny wirtualne, Witryny sieci Web, Usługi w chmurze, Usługi mobilne, Magazyn, Baza danych SQL, HDInsight, Usługa multimediów i inne.

Miesięczne użycie do wartości kredytów na korzystanie z platformy Azure jest bezpłatne, natomiast każde użycie w danym miesiącu, którego wartość przekroczy wartość kredytów miesięcznych, spowoduje obciążenie opłatami według stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Możesz włączyć limit wydatków, co spowoduje wyłączenie usługi na dany miesiąc po przekroczeniu kredytów miesięcznych, aby opłaty nie były naliczane. Przeczytaj więcej o funkcji Limit wydatków.

Niewykorzystanych kredytów miesięcznych nie można przenieść na kolejne miesiące ani do innych subskrypcji systemu Azure. Obowiązek zapłaty wszelkich podatków, które mogą zostać naliczone w wyniku korzystania z bezpłatnych usług, spoczywa wyłącznie na odbiorcy. Na zakończenie 12-miesięcznego okresu nastąpi przejście do oferty płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Środków na korzystanie z platformy Azure nie można wydawać na usługi innych firm (np. Oracle).  Jeśli limit wydatków został usunięty, opłaty będą naliczane z zastosowaniem stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.  W przypadku ustawienia limitu wydatków równego $0 subskrypcja zostanie zawieszona z chwilą użycia usługi innej firmy. Powiadomienie o ewentualnej zmianie stawek zostanie przesłane co najmniej 30 dni przed jej wprowadzeniem.

Wykluczenia

Środków na korzystanie z platformy Azure nie można wykorzystać na zakup planów pomocy technicznej platformy Azure, produktów innych firm ani produktów sprzedawanych niezależnie do platformy Azure (np. usługi Microsoft Azure Active Directory — wersja Premium).

Opcje płatności

Akceptowane będą wyłącznie karty kredytowe i debetowe, chyba że wcześniej zatwierdzono rozliczenia z użyciem faktur. Należy pamiętać, że karty przedpłacone i wirtualne karty kredytowe nie są akceptowane.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących cen i rozliczeń można znaleźć na stronie cennika.

Zasady anulowania

Subskrypcję można anulować w dowolnej chwili. Wymagane jest opłacenie wszystkich niezapłaconych należności, które zostały naliczone.

Dostępność oferty

Oferta jest dostępna dla klientów w następujących krajach/regionach i będzie rozliczana w podanej walucie:

Limity, limity przydziału i ograniczenia

Ten dokument zawiera listę typowych limitów, limitów przydziału i ograniczeń platformy Microsoft Azure.

Stosowane są poniższe miesięczne przydziały użycia. W przypadku potrzeby zwiększenia limitu użycia można w dowolnym momencie skontaktować się z działem obsługi klienta i poinformować o konieczności dostosowania limitów.

Umowy dotyczące poziomu usług

Oferujemy atrakcyjne umowy dotyczące poziomu usług dla wszystkich usług platformy Azure. Więcej informacji dotyczących każdej z umów SLA można znaleźć na stronie umów SLA. Umowy dotyczące poziomu usług nie są oferowane w trakcie korzystania z usług w wersjach zapoznawczych.

Zobowiązanie dostarczenia zasobów

Każda operacja zwiększenia poziomów użycia zasobów usług (np. dodanie uruchamianych wystąpień obliczeniowych lub zwiększenie ilości używanego miejsca w magazynie) jest zależna od dostępności tych zasobów usług. Limity przydziału opisane w sekcji Limity, przydziały limitu i ograniczenia nie obejmują zobowiązania stanowiącego, że zawsze będą dostępne zasoby umożliwiające osiągnięcie tych przydziałów.

W przypadku wszystkich subskrypcji tej oferty, dla których nie są naliczane opłaty i które są nieaktywne przez ponad 90 dni, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich zasobów obliczeniowych, w tym hostowanych usług, maszyn wirtualnych i witryn sieci Web. Należy pamiętać, że nie zostaną usunięte żadne dane i klienci mogą w dowolnej chwili wznowić wdrożenie. Ponadto o każdym planowanym usunięciu zasobów obliczeniowych powiadomimy klienta z wyprzedzeniem.

Usunięcia zasobów obliczeniowych możesz uniknąć, wykonując co 90 dni jedną z następujących czynności:

  1. Zaloguj się do witryny Azure Portal lub do nowej witryny Microsoft Azure Portal
  2. Dostęp do zasobów za pomocą interfejsów API platformy Azure