Azure for BizSpark Plus

Oferta jest skierowana tylko do wybranych subskrybentów oferty BizSpark i obejmuje dostęp do systemu Azure w znacznie obniżonej cenie.

Użycie w znacznie obniżonej cenie

Firma Microsoft oferuje kwalifikującym się subskrybentom oferty BizSpark środki w wysokości $10000 na korzystanie z platformy Azure według ogólnie dostępnych stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. To klient wybiera sposób użycia swoich kredytów na korzystanie z systemu Azure. Możesz je wykorzystać na opłacenie użycia dowolnej usługi systemu Azure, której potrzebujesz, takiej jak Maszyny wirtualne, Witryny sieci Web, Usługi w chmurze, Usługi mobilne, Magazyn, Baza danych SQL, HDInsight, Usługa multimediów i inne.

Miesięczne użycie do wartości kredytów na korzystanie z platformy Azure jest bezpłatne, natomiast każde użycie w danym miesiącu, którego wartość przekroczy wartość kredytów miesięcznych, spowoduje obciążenie opłatami według stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Możesz włączyć limit wydatków, co spowoduje wyłączenie usługi na dany miesiąc po przekroczeniu kredytów miesięcznych, aby opłaty nie były naliczane. Przeczytaj więcej o funkcji Limit wydatków.

Niewykorzystanych kredytów miesięcznych nie można przenieść na kolejne miesiące ani do innych subskrypcji systemu Azure. Obowiązek zapłaty wszelkich podatków, które mogą zostać naliczone w wyniku korzystania z bezpłatnych usług, spoczywa wyłącznie na odbiorcy. Na zakończenie 12-miesięcznego okresu nastąpi przejście do oferty płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Środków na korzystanie z platformy Azure nie można wydawać na usługi innych firm (np. Oracle).  Jeśli limit wydatków został usunięty, opłaty będą naliczane z zastosowaniem stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.  W przypadku ustawienia limitu wydatków równego $0 subskrypcja zostanie zawieszona z chwilą użycia usługi innej firmy. Powiadomienie o ewentualnej zmianie stawek zostanie przesłane co najmniej 30 dni przed jej wprowadzeniem.

Wykluczenia

Środków na korzystanie z platformy Azure nie można wykorzystać na zakup planów pomocy technicznej platformy Azure, usługi Visual Studio Team Services, produktów innych firm, produktów sprzedawanych za pośrednictwem witryny Marketplace ani produktów sprzedawanych niezależnie do platformy Azure (np. usługi Microsoft Azure Active Directory — wersja Premium).

Opcje płatności

Akceptowane są tylko karty kredytowe i debetowe, chyba że wcześniej zatwierdzono rozliczenia z użyciem faktur. Należy pamiętać, że karty przedpłacone i wirtualne karty kredytowe nie są akceptowane.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących cen i rozliczeń można znaleźć na stronie cennika.

Zasady anulowania

Subskrypcję można anulować w dowolnej chwili. Wymagane jest opłacenie wszystkich niezapłaconych należności, które zostały naliczone.

Dostępność oferty

Oferta jest dostępna dla klientów w następujących krajach/regionach i będzie rozliczana w podanej walucie:

Limity, limity przydziału i ograniczenia

Ten dokument zawiera listę typowych limitów, limitów przydziału i ograniczeń platformy Microsoft Azure.

Stosowane są poniższe miesięczne przydziały użycia. W przypadku potrzeby zwiększenia limitu użycia można w dowolnym momencie skontaktować się z działem obsługi klienta i poinformować o konieczności dostosowania limitów.

Umowy dotyczące poziomu usług

Oferujemy atrakcyjne umowy dotyczące poziomu usług dla wszystkich usług platformy Azure. Więcej informacji dotyczących każdej z umów SLA można znaleźć na stronie umów SLA. Umowy dotyczące poziomu usług nie są oferowane w trakcie korzystania z usług w wersjach zapoznawczych.

Zobowiązanie dostarczenia zasobów

Każda operacja zwiększenia poziomów użycia zasobów usług (np. dodanie uruchamianych wystąpień obliczeniowych lub zwiększenie ilości używanego miejsca w magazynie) jest zależna od dostępności tych zasobów usług. Limity przydziału opisane w sekcji Limity, przydziały limitu i ograniczenia nie obejmują zobowiązania stanowiącego, że zawsze będą dostępne zasoby umożliwiające osiągnięcie tych przydziałów.

W przypadku wszystkich subskrypcji tej oferty, dla których nie są naliczane opłaty i które są nieaktywne przez ponad 90 dni, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich zasobów obliczeniowych, w tym hostowanych usług, maszyn wirtualnych i witryn sieci Web. Należy pamiętać, że nie zostaną usunięte żadne dane i klienci mogą w dowolnej chwili wznowić wdrożenie. Ponadto o każdym planowanym usunięciu zasobów obliczeniowych powiadomimy klienta z wyprzedzeniem.

Usunięcia zasobów obliczeniowych możesz uniknąć, wykonując co 90 dni jedną z następujących czynności:

  1. Zaloguj się do witryny Azure Portal lub do nowej witryny Microsoft Azure Portal
  2. Dostęp do zasobów za pomocą interfejsów API platformy Azure