Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Korzyść Microsoft Sentinel dla klientów z subskrypcjami Microsoft 365 E5, A5, F5 i G5

Zaoszczędź do 2200 USD miesięcznie w typowym wdrożeniu platformy Microsoft 365 E5 z 3500 stanowiskami na pozyskiwanie maksymalnie 5 MB danych do usługi Microsoft Sentinel na użytkownika dziennie.1

Zintegrowana ochrona przed zagrożeniami przy użyciu rozwiązań SIEM i XDR

Korzystając z rozwiązania do zarządzania informacjami zabezpieczeń i zdarzeniami (SIEM) oraz rozszerzonego wykrywania i reagowania (XDR) firmy Microsoft, masz kontekst i automatyzację potrzebne, aby zatrzymać zaawansowane ataki między domenami w całej organizacji. Klienci z subskrypcjami Microsoft 365 E5, A5, F5 i G5 oraz Zabezpieczenia platformy Microsoft 365 E5, A5, F5 i G5 mogą otrzymać bezpłatny przydział na pozyskiwanie maksymalnie 5 MB danych platformy Microsoft 365 do usługi Microsoft Sentinel na użytkownika dziennie.

 • Kompleksowe zabezpieczenia

  Uzyskaj kompleksowy wgląd w zasoby, w tym użytkowników, urządzenia, aplikacje i infrastrukturę.

 • Wykrywanie zaawansowanych zagrożeń

  Chroń się przed nowoczesnymi atakami dzięki funkcjom SIEM i XDR opartym na sztucznej inteligencji.

 • Badanie incydentów z priorytetami

  Wykrywanie zdarzeń krytycznych i wyszukiwanie podejrzanych działań na dużą skalę.

 • Skuteczne reagowanie

  Reaguj błyskawicznie na incydenty, korzystając z funkcji aranżowania i automatyzowania typowych zadań.

Szczegóły oferty

Klienci z subskrypcjami Microsoft 365 E5, A5, F5 i G5 oraz Zabezpieczenia platformy Microsoft 365 E5, A5, F5 i G5 mogą otrzymać bezpłatny przydział na pozyskiwanie maksymalnie 5 MB danych platformy Microsoft 365 na użytkownika dziennie. Ta oferta obejmuje następujące źródła danych:

 • Dzienniki logowania i inspekcji usługi Tożsamość Microsoft Entra (dawniej Azure AD)
 • Dzienniki usługi Microsoft Defender for Cloud Apps Guard Shadow IT Discovery
 • Dzienniki usługi Microsoft Purview Information Protection
 • Dane zaawansowanego wyszukiwania zagrożeń na platformie Microsoft 365

Bezpłatny przydział danych zostanie obliczony automatycznie i dodany do Twojego rachunku, pokrywając koszt pozyskiwania maksymalnie 5 MB danych na użytkownika dziennie.

Oprócz tego bezpłatnego przydziału danych, następujące źródła danych platformy Microsoft 365 są zawsze bezpłatne dla wszystkich użytkowników usługi Microsoft Sentinel:

 • Dzienniki aktywności platformy Azure
 • Dzienniki inspekcji usługi Office 365 (wszystkie działania programu SharePoint i działania administratorów programu Exchange)
 • Alerty z usług Microsoft Defender dla Chmury, Microsoft Defender XDR, Ochrona usługi Office 365 w usłudze Defender, Microsoft Defender for Identity, Ochrona punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender i Microsoft Defender for Cloud Apps.
[1] Obliczenia oparte na cenach płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem dla usług Microsoft Sentinel i Azure Monitor Log Analytics dla regionu Wschodnie stany USA. Dokładne oszczędności będą zależeć od wykorzystania korzyści i ostatecznej ceny dla klienta po uwzględnieniu wszelkich obowiązujących rabatów.

Uprawnienia do oferty

Ten bezpłatny przydział danych jest dostępny dla klientów z subskrypcjami Microsoft 365 E5, A5, F5 i G5 oraz Zabezpieczenia platformy Microsoft 365 E5, A5, F5 i G5, którzy mają umowy i rejestracje Enterprise (EA), Enterprise Subscription (EAS) lub Dostawca rozwiązań w chmurze (CSP). Nowi klienci z subskrypcjami Microsoft 365 E5, A5, F5 i G5 lub Zabezpieczenia platformy Microsoft 365 E5, A5, F5 i G5 również kwalifikują się do tego bezpłatnego przydziału danych. Po zakwalifikowaniu się klient zacznie korzystać z bezpłatnego przydziału danych, począwszy od pierwszego miesiąca, w którym zostanie zakwalifikowany.

Często zadawane pytania

  Microsoft 365 A5 i Zabezpieczenia platformy Microsoft 365 A5

  Zabezpieczenia platformy Microsoft 365 A5 dla nauczycieli lub wykładowców

  Microsoft 365 A5 dla nauczycieli lub wykładowców

  Microsoft 365 A5 dla uczniów lub studentów

  Zabezpieczenia platformy Microsoft 365 A5 dla uczniów lub studentów

  Funkcje pakietu Microsoft 365 A5 dla nauczycieli lub wykładowców

  Funkcje pakietu Microsoft 365 A5 dla uczniów lub studentów

  Microsoft 365 A5 z minutami na połączenia telefoniczne dla nauczycieli lub wykładowców

  Microsoft 365 A5 z minutami na połączenia telefoniczne dla uczniów lub studentów

  Microsoft 365 A5 bez konferencji głosowych dla nauczycieli lub wykładowców

  Microsoft 365 A5 bez konferencji głosowych dla uczniów lub studentów

  Microsoft 365 E5 i Zabezpieczenia platformy Microsoft 365 E5

  Zabezpieczenia platformy Microsoft 365 E5

  Microsoft 365 E5

  Zabezpieczenia platformy Microsoft 365 E5 dla EMS E5

  Zabezpieczenia platformy Microsoft 365 E5_USGOV_GCCHIGH

  Funkcje pakietu Microsoft 365 E5

  Microsoft 365 E5 z minutami na połączenia telefoniczne

  Microsoft 365 E5 bez konferencji głosowych

  Microsoft 365 E5_USGOV_GCCHIGH

  Microsoft 365 F5 i Zabezpieczenia platformy Microsoft 365 F5

  Zabezpieczenia platformy Microsoft 365 F5 + dodatek Zgodność

  Zabezpieczenia platformy Microsoft 365 F5 + dodatek Zgodność AR_(DOD)_USGOV_DOD

  Zabezpieczenia platformy Microsoft 365 F5 + dodatek Zgodność AR_USGOV_GCCHIGH

  Zabezpieczenia platformy Microsoft 365 F5 + dodatek Zgodność GCC

  Dodatek Zabezpieczenia platformy Microsoft 365 F5

  Dodatek Zabezpieczenia platformy Microsoft 365 F5 AR_USGOV_DOD

  Dodatek Zabezpieczenia platformy Microsoft 365 F5 AR_USGOV_GCCHIGH

  Dodatek Zabezpieczenia platformy Microsoft 365 F5 GCC

  Zabezpie­czenia i zgodność platformy Microsoft 365 dla pracowników pierwszego kontaktu

  Microsoft 365 G5 i Zabezpieczenia platformy Microsoft G5

  Zabezpieczenia platformy Microsoft 365 G5 GCC

  Funkcje pakietu Microsoft 365 G5 GCC

  Zabezpieczenia platformy Microsoft 365 G5_USGOV_DOD

  Microsoft 365 G5_USGOV_DOD

  Microsoft 365 G5_USGOV_DOD

  Microsoft 365 G5 GCC

  Łącznik danych Typ danych

  Tożsamość Microsoft Entra (dzienniki inspekcji i logowania)

  SigninLogs

  AuditLogs

  AADNonInteractiveUserSignInLogs

  AADServicePrincipalSignInLogs

  AADManagedIdentitySignInLogs

  AADProvisioningLogs

  ADFSSignInLogs

  Microsoft Defender for Cloud Apps

  McasShadowItReporting

  Azure Information Protection

  InformationProtectionLogs_CL

  Pakiet Microsoft 365 Defender

  CloudAppEvents

  EmailAttachmentInfo

  EmailEvents

  EmailPostDeliveryEvents

  EmailUrlInfo

  IdentityLogonEvents

  IdentityQueryEvents

  IdentityDirectoryEvents

  AlertEvidence

 • Dzięki tej korzyści każdy użytkownik może dziennie pozyskać do 5 MB kwalifikujących się danych za pośrednictwem bezpłatnych mierników platformy Azure. Aby sprawdzić, czy używasz tej korzyści, wyświetl swoje koszty w formie tabeli na karcie analizy kosztów w subskrypcji. Pogrupuj koszty według miernika i wyszukaj pozycję "M365". Jeśli oferta została wykorzystana w wybranym przedziale czasu, zobaczysz opłatę w wysokości zero dolarów dla mierników platformy Microsoft 365.

 • Skorzystaj ze skoroszytu kosztów w usłudze Microsoft Sentinel w galerii skoroszytów, aby oszacować łączne oszczędności kosztów. Wprowadź szczegóły, takie jak łączna liczba kwalifikujących się stanowisk w dzierżawie, aby obliczyć łączne potencjalne oszczędności dla niestandardowego przedziału czasowego, lub wyeksportuj dane dotyczące użytkowania, aby zobaczyć dokładne ilości danych otrzymane dotychczas bezpłatnie.