Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Miesięczne środki na korzystanie z platformy Azure dla subskrybentów programu Visual Studio

Dowiedz się, jak możesz wykorzystać środki na korzystanie z platformy Azure dołączone do subskrypcji programu Visual Studio.

Dlaczego warto aktywować środki?

Jak działają środki na korzystanie z platformy Azure?

Jeśli jesteś subskrybentem programu Visual Studio, co miesiąc otrzymujesz środki na korzystanie z platformy Azure, których możesz użyć w celu poznania i wypróbowania usług platformy Azure. Po aktywowaniu środków utworzysz nową subskrypcję platformy Azure, w ramach której możesz od razu zacząć z nich korzystać. Nie jest wymagana karta kredytowa.

Ilość otrzymywanych środków na korzystanie z platformy Azure zależy od typu posiadanej subskrypcji programu Visual Studio . Po osiągnięciu miesięcznego limitu środków usługi platformy Azure zostaną zatrzymane do momentu dodania kolejnych miesięcznych środków, chyba że zdecydujesz się na usunięcie limitu wydatków przez przejście na ceny związane z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Co mogę robić ze środkami na korzystanie z platformy Azure?

Poniżej przedstawiono kilka przykładów użycia środków na platformie Azure. Zapoznaj się z klipami wideo, samouczkami i kursami online, aby dowiedzieć się, jak tworzyć scenariusze. Następnie zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami o produkcie i cenach, aby obliczyć wysokość środków potrzebnych do zaimplementowania każdego scenariusza.

Hostowanie statycznej witryny internetowej

Użyj usługi Azure Storage, aby hostować statyczną witrynę internetową w sposób ekonomiczny i skalowalny.

Publikowanie witryny ASP.NET na platformie Azure

Wdróż swoją pierwszą aplikację internetową ASP.NET w ramach usługi Azure App Service, czyli skalowalnej i samonaprawialnej platformy do hostingu internetowego.

Wdrażanie konteneryzowanej witryny internetowej

Używaj obrazów z usługi Docker Hub lub prywatnego rejestru, aby korzystać z funkcji automatycznego skalowania, równoważenia obciążenia i nowoczesnych praktyk DevOps.

Wdrażanie witryny internetowej na maszynie wirtualnej

Dostosowuj i kontroluj każdy aspekt własnego serwera internetowego za pomocą bezpiecznej, zgodnej i niezawodnej maszyny wirtualnej z systemem Linux lub Windows.

Integrowanie danych i usług bez użycia serwera

Używaj usługi Azure Functions, czyli wysoce niezawodnej platformy obliczeniowej, aby przetwarzać dane aplikacji za pośrednictwem bezserwerowego zaplecza korzystającego z powiązań.

Wdrażanie aplikacji internetowej w języku Python

Korzystaj z platformy Azure, aby wykonywać najbardziej obciążające zapytania w języku Python w ciągu kilku sekund przy użyciu bazy danych PostgreSQL.

Ile środków uzyskuję co miesiąc?

Typ subskrypcji programu Visual Studio określa ilość otrzymywanych co miesiąc środków na korzystanie z platformy Azure.

150 USD

Visual Studio Enterprise
(STANDARDOWA)

100 USD

Platformy MSDN

Nie jesteś jeszcze subskrybentem?

50 USD

Visual Studio Professional
(STANDARDOWA)

Visual Studio Test Professional
(STANDARDOWA)

Co jeszcze muszę wiedzieć?

 • Miesięczne środki na korzystanie z platformy Azure dla subskrybentów programu Visual Studio są przeznaczone do indywidualnego użycia wyłącznie na potrzeby tworzenia i testowania. W celu uruchomienia obciążeń produkcyjnych konieczne będzie przejście do płatnej subskrypcji platformy Azure, takiej jak model płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

 • Możesz użyć swojego bieżącego konta służbowego do zalogowania się, jeśli Twoja organizacja używa usługi Azure Active Directory, na przykład jeśli korzystasz z usługi Office 365. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Często zadawane pytania dotyczące korzystania z kont służbowych.

 • Za korzystanie z tych środków nie są naliczane żadne opłaty. Są one dołączone do subskrypcji programu Visual Studio. Po wyczerpaniu środków, które zostały przydzielone na dany miesiąc, nie będzie możliwe korzystanie z nich do momentu ich ponownego przydzielenia w następnym miesiącu.

 • Subskrypcje platformy Azure utworzone za pośrednictwem korzyści Subskrypcje programu Visual Studio mogą podlegać ograniczeniom, które nie są nakładane na płatne subskrypcje. Dla niektórych lokalizacji geograficznych może nie być możliwe tworzenie maszyn wirtualnych i usług platformy Azure, a określone typy usług mogą być niedostępne. Domyślny limit przydziału może być niższy niż w przypadku płatnych subskrypcji.

 • Łączenie środków w pulę nie jest dostępne. Ta korzyść jest przeznaczona do użytku osobistego przez subskrybentów programu Visual Studio.

 • Miesięczne środki na korzystanie z platformy Azure dla subskrybentów programu Visual Studio są przeznaczone tylko na potrzeby projektowania i testowania. Nie towarzyszy im płatna umowa SLA. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do wstrzymania dowolnego wystąpienia (maszyny wirtualnej lub usługi w chmurze), która działa w sposób ciągły przez ponad 120 godzin, lub jeśli ustali, że to wystąpienie jest używane jako wystąpienie produkcyjne. Ta możliwość jest oferowana subskrybentom programu Visual Studio w zależności od bieżącej sytuacji, więc nie można zagwarantować, że zawsze będzie ona dostępna.

  Przy użyciu miesięcznych środków nie można kupować następujących usług:

  • Plany pomocy technicznej
  • Application Insights
  • Subskrypcje programu Visual Studio
  • Azure DevOps
  • Visual Studio App Center
  • Produkty sygnowane przez inne firmy
  • Produkty sprzedawane za pośrednictwem witryny Visual Studio Marketplace
  • Produkty w inny sposób sprzedawane oddzielnie od platformy Azure (np. usługa Azure Active Directory — wersja Premium)


  Aby kupić te usługi, należy usunąć swój limit wydatków i podać informacje o karcie kredytowej na potrzeby rozliczeń.

Rozpocznij pracę z platformą Azure bez ryzyka

Zobacz, jak możesz wykorzystać miesięczne środki na korzystanie z platformy Azure w przypadku subskrybentów programu Visual Studio.