Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Oferta planu pomocy technicznej dla umów Enterprise Agreement

Warunki dla klientów:

Okres kwalifikacyjny dla tej oferty już się kończy i ta oferta nie jest już dostępna. Firma Microsoft zapewnia standardową pomoc techniczną (z wyjątkami) od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. klientom Microsoft Azure, którzy spełniają wszystkie poniższe kryteria kwalifikacyjne:

  • Kupili usługi platformy Microsoft Azure na podstawie umowy Enterprise Agreement (EA), Enrollment for Education Solutions, Server Cloud Enrollment (SCE) lub Umowy z Klientem Microsoft (MCA) od przedstawiciela firmy Microsoft.

  • Mają umowę dotyczącą platformy Azure, Azure Government lub Microsoft Azure (Niemcy) z wyjątkiem kont pomocy technicznej Premier, zaawansowanej pomocy technicznej dla partnerów i kont usługi Microsoft Azure obsługiwanych przez firmę 21Vianet w Chinach.

  • Umowa powinna zostać podpisana lub odnowiona w okresie kwalifikacyjnym od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.

  •  

   Wszyscy nowi klienci, którzy kupią usługi platformy Azure po 1 lipca 2023 r., otrzymają standardową pomoc techniczną platformy Azure bezpłatnie na okres 6 miesięcy w trakcie obowiązywania okresu kwalifikacyjnego. 6-miesięczny okres rozpoczyna się w dniu podpisania lub odnowienia umowy i kończy się 6 miesięcy po podpisaniu lub odnowieniu umowy albo 30 czerwca 2024 r., w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

   Okres kwalifikacyjny dla tej oferty zakończył się 30 czerwca 2024 r. i nie jest już dostępny dla nowych, istniejących ani wcześniejszych klientów platformy Azure.

Zastrzeżenia

W ramach tej oferty firma Microsoft może zapewnić pewne korzyści klientom rządowym bez dodatkowych opłat. Firma Microsoft zrzeka się wszelkich praw do rekompensaty od klientów rządowych za tego typu korzyści. Firma Microsoft zamierza zapewnić te korzyści klientom będącym instytucjami rządowymi w całkowitej zgodzie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi podarunków, etyki oraz innymi regulacjami dotyczącymi nieodpłatnych dóbr i usług. Zamiarem firmy Microsoft jest świadczenie tych usług na rzecz klientów rządowych i do ich wyłącznego użytku, a nie dla osobistego użytku lub korzyści indywidualnych pracowników rządowych.

Firma Microsoft, według własnego uznania, może w dowolnym momencie zakończyć, zmodyfikować lub zmienić warunki niniejszej oferty pomocy technicznej dotyczącej umowy EA. Klient może zakończyć swój udział w ofercie pomocy technicznej w ramach umowy EA w dowolnym momencie, informując o tym firmę Microsoft na piśmie.

Często zadawane pytania

 • Ze strony klienta nie jest wymagane żadne działanie. Plan pomocy technicznej wszystkich kwalifikujących się klientów zostanie podwyższony do pomocy technicznej Standard w ciągu 45 dni. Po zalogowaniu do witryny Azure Portal i kliknięciu pozycji "Nowe żądanie obsługi" zobaczysz swoją subskrypcję planu pomocy technicznej w polu listy rozwijanej.

  Aby uzyskać więcej informacji, porozmawiaj ze swoim kierownikiem ds. klienta, zapoznaj się ze szczegółami na temat pomocy technicznej platformy Azure dla klientów z umowami Enterprise Agreement lub skorzystaj z linku do pomocy / pomocy technicznej w witrynie Azure Portal.

 • Będziesz mieć dostęp do pomocy technicznej Azure Standard przez dodatkowe 6 miesięcy po upływie daty zbliżającej się rocznicy. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzyści w ramach pomocy technicznej Standard, kliknij tutaj.

 • Nie. Tej oferty planu pomocy technicznej platformy Azure nie można przenosić ani zamieniać na jakiekolwiek inne korzyści.

 • Klienci korzystający z pomocy technicznej Premium i Unified Support obecnie otrzymują pomoc techniczną na wyższym poziomie niż pomoc dostępna w tej ofercie podniesienia poziomu planu w ramach umowy EA. Godziny świadczenia pomocy technicznej platformy Azure (usług rozwiązywania problemów) nie są odejmowane od umowy dotyczącej planu Premium lub Unified Support.

 • Aby dowiedzieć się więcej o tym, co obejmują poszczególne plany pomocy technicznej, odwiedź stronę pomocy technicznej platformy Azure, skontaktuj się ze swoim kierownikiem ds. klienta lub skorzystaj z linku do pomocy / pomocy technicznej w witrynie Azure Portal.