Korzyść związana z systemem Azure dla platform MSDN

WARUNKI OFERTY ZOSTAŁY ZAKTUALIZOWANE I SĄ DOSTĘPNE TUTAJ.

System Azure oferuje wiele korzyści dla subskrybentów platform MSDN. Te korzyści to m.in. miesięczne środki na korzystanie z platformy Azure o wartości $100, niższe stawki oraz brak dodatkowych opłat za używanie oprogramowania MSDN na platformie Azure na potrzeby projektowania i testowania.

Elastyczność dzięki kredytom na korzystanie z systemu Azure

W pierwszym miesiącu po aktywacji korzyści klienci otrzymują środki na korzystanie z platformy Azure o wartości $200. Po upływie pierwszego miesiąca będą co miesiąc otrzymywać środki na korzystanie z platformy Azure o wartości $100. To klient wybiera sposób użycia swoich kredytów na korzystanie z systemu Azure. Można wykorzystać je do zapłacenia za dowolne usługi systemu Azure potrzebne klientowi, takie jak Maszyny wirtualne, Usługi w chmurze, Usługi mobilne, Magazyn, Baza danych SQL, Sieć dostarczania zawartości, HDInsight, Usługa multimediów i inne.

Niewykorzystanych kredytów miesięcznych nie można przenieść na kolejne miesiące ani do innych subskrypcji systemu Azure.

Korzyści

Virtualize with Lower Rates

Speed up your development and test using Azure virtual machines. Your credits now last longer because Visual Studio subscribers receive discounted hourly rates. That’s not all. Stop your virtual machines and we will stop billing them within a minute.

Discounted Hourly Rates

All instances for Windows Virtual Machines, Cloud Services, and Websites are discounted. Visual Studio subscribers pay reduced rates (corresponding to Linux rates) for all of these services, providing up to a 40% discount off our Pay-as-you-go rates.

Monthly usage in excess of the monthly credit amount included with your offer will be charged at either the discounted rates listed in the table above or the Pay-As-You-Go rates for other services not listed in the table. If the Spending Limit has been removed, charges will be incurred at the Pay-As-You-Go rates.  If the Spending Limit is set at $0, your subscription will be suspended upon using the third party service. You will be notified at least 30 days in advance of any changes to the rates.

No additional charge for using MSDN software

There is no additional charge for the MSDN software that runs on top of Windows Server such as SQL Server. You get access to preconfigured virtual machine images with MSDN software, such as SQL Server and BizTalk Server. Alternatively, upload your own virtual machine with your MSDN software. You will only be charged at the discounted Windows Server rate as listed in the table above.

On your Azure Visual Studio subscription, you can use the software covered by your MSDN subscription for development and test purposes, with the exception of Windows client which is not licensed for usage on Azure.

Microsoft server software that are supported by Azure Virtual Machines are listed here.

Use up to your monthly Azure credits at no charge. If you exceed your monthly credits, your service will be disabled for that month. You can choose to turn off your Spending Limit, and any usage each month in excess of the monthly credits will be charged at the rates specified in this offer. Read more about the Spending Limit feature.

Any taxes which may result from receiving services at no charge are the sole responsibility of the recipient.

Konieczne jest posiadanie subskrypcji platform MSDN oraz użycie konta Microsoft skojarzonego z posiadaną subskrypcją. Korzyści wynikające z posiadania subskrypcji Azure MSDN są dostępne tylko dla aktywnych członków sieci MSDN. Ta oferta podlega ograniczeniu do jednej oferty na subskrybenta.

Wykluczenia

Azure Credits may not be used to purchase Azure support plans, third-party branded products, or products otherwise sold separately from Azure (for example, Microsoft Azure Active Directory Premium).

Opcje płatności

Akceptowane są tylko karty kredytowe i debetowe, chyba że wcześniej zatwierdzono rozliczenia z użyciem faktur. Należy pamiętać, że karty przedpłacone i wirtualne karty kredytowe nie są akceptowane.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących cen i rozliczeń można znaleźć na stronie cennika.

Zasady anulowania

Subskrypcję można anulować w dowolnej chwili. Wymagane jest opłacenie wszystkich niezapłaconych należności, które zostały naliczone.

Dostępność oferty

Oferta jest dostępna dla klientów w następujących krajach/regionach i będzie rozliczana w podanej walucie:

Limity, limity przydziału i ograniczenia

Ten dokument zawiera listę typowych limitów, limitów przydziału i ograniczeń platformy Microsoft Azure.

Stosowane są poniższe miesięczne przydziały użycia. W przypadku potrzeby zwiększenia limitu użycia można w dowolnym momencie skontaktować się z działem obsługi klienta i poinformować o konieczności dostosowania limitów.

Prawa do używania

Ta korzyść jest dostępna wyłącznie w przypadku tworzenia i testowania aplikacji. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do wstrzymania dowolnego wystąpienia (maszyny wirtualnej lub usługi w chmurze), która działa w sposób ciągły przez ponad 120 godzin, lub jeśli ustali, że to wystąpienie jest używane jako wystąpienie produkcyjne. Obciążenia produkcyjne muszą być uruchamiane w ramach zwykłych subskrypcji.

Umowy dotyczące poziomu usług

Ta korzyść jest dostępna wyłącznie w przypadku tworzenia i testowania aplikacji i nie jest objęta gwarantowaną finansowo umową SLA.

Zobowiązanie dostarczenia zasobów

Każda operacja zwiększenia poziomów użycia zasobów usług (np. dodanie uruchamianych wystąpień obliczeniowych lub zwiększenie ilości używanego miejsca w magazynie) jest zależna od dostępności tych zasobów usług. Limity przydziału opisane w sekcji Limity, przydziały limitu i ograniczenia nie obejmują zobowiązania stanowiącego, że zawsze będą dostępne zasoby umożliwiające osiągnięcie tych przydziałów.

W przypadku wszystkich subskrypcji tej oferty, dla których nie są naliczane opłaty i które są nieaktywne przez ponad 90 dni, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich zasobów obliczeniowych, w tym hostowanych usług, maszyn wirtualnych i witryn sieci Web. Należy pamiętać, że nie zostaną usunięte żadne dane i klienci mogą w dowolnej chwili wznowić wdrożenie. Ponadto o każdym planowanym usunięciu zasobów obliczeniowych powiadomimy klienta z wyprzedzeniem.

Usunięcia zasobów obliczeniowych możesz uniknąć, wykonując co 90 dni jedną z następujących czynności:

  1. Zaloguj się do witryny Azure Portal lub do nowej witryny Microsoft Azure Portal
  2. Dostęp do zasobów za pomocą interfejsów API platformy Azure