Akcelerator deweloperski dla partnerów w wersji podstawowej

TA OFERTA NIE JEST JUŻ DOSTĘPNA.

Cennik jednostek podstawowych:

$56.95 za jednostkę podstawową miesięcznie.

Miesięczne użycie przekraczające ilość wynikającą z liczby nabytych jednostek podstawowych po początkowym okresie subskrypcji spowoduje obciążenie opłatami według stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem (nie dotyczy to cen za Usługi w chmurze i Bazę danych SQL, które podlegają rabatowi o wartości 5%).

Okres subskrypcji: 6 miesięcy

Uwaga: od 16 kwietnia 2013 r. dostępnych w ofercie godzin małego wystąpienia obliczeniowego można używać tylko do uruchamiania standardowych wystąpień usług w chmurze (A0, A1, A2, A3 i A4). Opłata za każde użycie usługi Maszyny wirtualne będzie naliczana według stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Jednostka podstawowa obejmuje

Usługi w chmurze Kopia zapasowa
750 godzin małego wystąpienia obliczeniowego 5 GB