Akcelerator deweloperski w wersji podstawowej

TA OFERTA NIE JEST JUŻ DOSTĘPNA.

Cennik jednostek podstawowych:

$59.95 za jednostkę podstawową miesięcznie.

Miesięczne użycie przekraczające kwotę wynikającą z liczby nabytych jednostek podstawowych spowoduje obciążenie opłatami wyliczanymi według stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Okres subskrypcji: 6 miesięcy

Uwaga: od 16 kwietnia 2013 r. dostępnych w ofercie godzin małego wystąpienia obliczeniowego można używać tylko do uruchamiania standardowych wystąpień usług Cloud Services (A0, A1, A2, A3 i A4). Opłata za każde użycie usługi Virtual Machines będzie naliczana według stawek płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Jednostka podstawowa obejmuje

Cloud Services Backup
750 godzin małego wystąpienia obliczeniowego 5 GB