Pomiń nawigację

Biuletyn systemu Azure: wrzesień 2018

Możesz na bieżąco uzyskiwać informacje o najnowszych funkcjach platformy Azure oraz związanych z nią wydarzeniach i działaniach społecznościowych. Przejrzyj wcześniejsze biuletyny lub rozpocznij subskrypcję, aby najnowsze wiadomości dotyczące platformy Azure były dostarczane do Twojej skrzynki odbiorczej.

Szukasz biuletynu z innego miesiąca?
Przeszukaj nasze archiwum:

Witamy w biuletynie platformy Azure w wersji internetowej! Opracowujemy ten biuletyn, aby ułatwić przeglądanie interesujących artykułów. Jeśli poniżej wybierzesz kategorię, zostaną wyświetlone artykuły należące tylko do tej kategorii. Chcesz ponownie zobaczyć wszystko? Kliknij opcję Wszystko.

Polecane

Microsoft Ignite to miejsce spotkań deweloperów

Zapoznaj się z całą nową zawartością dotyczącą deweloperów i platformy Azure w katalogu sesji konferencji Microsoft Ignite. Jeśli nie uczestniczysz w niej osobiście, obejrzyj transmisję strumieniową na żywo, zaczynającą się 24 września 2018 r.

"Microsoft

Zaoszczędź do 64 procent na planach oprogramowania SUSE Linux Enterprise Server

Klienci firmy SUSE na platformie Azure mogą teraz kupić plany oprogramowania SUSE i zaoszczędzić aż do 64 procent kosztów rozwiązań na żądanie w stosunku do cen płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Kup w przedsprzedaży pomoc techniczną Standard (12 godzin na dobę, 5 dni w tygodniu) lub Priority (24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu) dla wielu produktów firmy SUSE. Kup oprogramowanie na rok lub na trzy lata, a koszt zostanie ustalony na podstawie Twojego zobowiązania pieniężnego platformy Azure w ramach umowy Enterprise Agreement, jeśli jest dostępne. Dowiedz się więcej i rozpocznij pracę.

Nadchodzące wydarzenia

Microsoft Ignite
24 września 2018 r.
Orlando, Floryda
Microsoft Envision
24 września 2018 r.
Orlando, Floryda
IoT w działaniu: Barcelona
15 października 2018 r.
Barcelona, Hiszpania

Dostęp do informacji

Azure DevOps — skuteczniejsze planowanie, wspólne kodowanie z innymi deweloperami i szybsze dostarczanie rozwiązań

Azure DevOps jest zestawem usług obejmującym takie rozwiązania, jak Azure Pipelines, Azure Repos, Azure Boards, Azure Artifacts i Azure Test Plans. Używaj tych usług hostowanych w chmurze razem bądź niezależnie od siebie, aby stale dostarczać aplikacje. Wykorzystaj pakiet Azure DevOps do planowania i śledzenia list prac, przechowywania kodu w repozytoriach Git, kompilowania kodu za pomocą agentów kompilacji hostowanych w chmurze dla komputerów Mac i komputerów z systemami Linux i Windows, oraz do tworzenia potoków ciągłej integracji i ciągłego dostarczania. Pakiet Azure DevOps jest następcą usługi Visual Studio Team Services i oferuje bezpłatną ciągłą integrację dla projektów typu „open source”. Dowiedz się więcej.

Zadanie kompilacji emulatora usługi Azure Cosmos DB dla usługi Azure DevOps jest teraz w wersji zapoznawczej

Rozszerzenie zadania kompilacji emulatora usługi Azure Cosmos DB dla usługi Azure DevOps (wcześniej Visual Studio Team Services) jest teraz dostępne w wersji zapoznawczej w witrynie Visual Studio Marketplace. Za pomocą nowego zadania kompilacji możesz uruchamiać testy bezpośrednio względem emulatora usługi Azure Cosmos DB w ramach swojego potoku ciągłej integracji/ciągłego wdrażania — bez potrzeby pisania niestandardowego kodu w celu pobrania, zainstalowania i uruchomienia emulatora. Dowiedz się więcej z samouczka i z witryny Visual Studio Marketplace.

Biblioteka BulkExecutor dla interfejsu API Gremlin usługi Azure Cosmos DB jest już dostępna

Biblioteka BulkExecutor dla interfejsu API Gremlin usługi Azure Cosmos DB jest teraz ogólnie dostępna. Wykonuj szybkie operacje migracji danych z parametrami, które można skonfigurować na potrzeby dostosowania do określonych potrzeb każdej bazy danych. Dowiedz się więcej i zapoznaj się z przykładem.

Warstwa ogólnego przeznaczenia wystąpienia zarządzanego w usłudze Azure SQL Database będzie ogólnie dostępna

Od 1 października 2018 r. warstwa ogólnego przeznaczenia wystąpienia zarządzanego w usłudze Azure SQL Database będzie ogólnie dostępna. Oferuje ona zrównoważone oraz skalowalne opcje obliczeniowe i magazynu, które pasują do większości obciążeń biznesowych. Utwórz wystąpienie zarządzane już dziś i skorzystaj ze swoich licencji na program Microsoft SQL Server i aktywnego pakietu Software Assurance, aby zaoszczędzić nawet 55 procent dzięki korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server.

Narzędzie do rekomendacji jednostek SKU w usłudze Azure SQL Database jest dostępne w wersji zapoznawczej

Rozszerz zakres oceniania środowiska, aby migrować starsze wystąpienia programu Microsoft SQL Server do usługi Azure SQL Database za pomocą bezpłatnego narzędzia do rekomendacji jednostek SKU. Używaj go w połączeniu z narzędziem Data Migration Assistant w celu uzyskania rekomendacji dotyczących odpowiedniej warstwy usługi bazy danych w chmurze oraz konfiguracji rozmiaru na podstawie istniejącego obciążenia lokalnego. Dowiedz się więcej.

Asystent eksperymentowania z bazą danych obsługuje teraz testowanie A/B względem usługi Azure SQL Database

Przeprowadzaj testy A/B względem usługi Azure SQL Database i zarządzanego wystąpienia bazy danych SQL Database za pomocą wydania wersji 2.6 Asystenta eksperymentowania z bazą danych, bezpłatnego rozwiązania do identyfikowania zmian między środowiskami serwera Microsoft SQL Server. Przy użyciu tego asystenta możesz przechwytywać i odtwarzać ślady oparte na systemie XEvent, generować lepsze raporty i przeprowadzać uwierzytelnianie programu SQL Server, uzyskiwać dostęp do dodatkowych raportów w celu identyfikowania przestarzałych funkcji programu SQL Server i korzystać z wbudowanej funkcji ponownego odtwarzania.

Punkty końcowe usługi sieci wirtualnej są ogólnie dostępne dla usług baz danych platformy Azure dla serwerów MySQL i PostgreSQL

Teraz ogólnie dostępne punkty końcowe usługi sieci wirtualnej dla usług Azure Database for MySQL i PostgreSQL są dostępne we wszystkich dostępnych regionach. Punkty końcowe usługi sieci wirtualnej umożliwiają izolowanie łączności z serwerem logicznym tylko z danej podsieci lub zestawu podsieci w sieci wirtualnej. Ruch do usług baz danych platformy Azure dla serwerów MySQL i PostgreSQL z punktów końcowych usługi sieci wirtualnej pozostaje w obrębie platformy Azure. Ta bezpośrednia trasa jest preferowana w stosunku do innych określonych tras, które kierują ruch internetowy za pośrednictwem urządzeń wirtualnych lub lokalnych.

Pomoc techniczna dla migracji online rozwiązań MySQL, PostgreSQL i SQL Server jest dostępna w wersji zapoznawczej

Uzyskaj potrzebną pomoc dotyczącą migrowania baz danych na platformę Azure. Skorzystaj z pomocy technicznej usługi Azure Database Migration Service, aby zminimalizować przestoje, dla następujących scenariuszy migracji:

Ponadto dowiedz się, jak wykorzystać istniejące pliki kopii zapasowych podczas migracji baz danych programu SQL Server.

Utwórz projekt i uruchom działanie za pomocą usługi Azure Database Migration Service

Teraz możesz utworzyć projekt migracji i wykonać określone działanie migracji — takie jak migracja offline — w jednym przepływie pracy za pomocą usługi Azure Database Migration Service. Ta nowa funkcja redukuje liczbę kroków wymaganych do przeprowadzenia migracji w przypadku używania usługi Azure Database Migration Service. Dowiedz się więcej.

Zmiany dotyczące warstw i dodatki w usłudze Azure Database Migration Service

Zmieniliśmy nazwę warstw Podstawowa (1 rdzeń wirtualny) i Podstawowa (2 rdzenie wirtualne) dla usługi Azure Database Migration Service na warstwy Ogólnego przeznaczenia (1 rdzeń wirtualny) i Ogólnego przeznaczenia (2 rdzenie wirtualne), a także dodaliśmy warstwę Ogólnego przeznaczenia (4 rdzenie wirtualne). Ponadto nowa warstwa z 4 rdzeniami wirtualnymi o krytycznym znaczeniu dla firm jest dostępna dla obciążeń wyższej klasy. Dowiedz się więcej.

Usługa Azure HDInsight jest dostępna w wersji zapoznawczej z usługą Azure Data Lake Storage Gen2

Przechowuj i analizuj petabajtowe pliki i biliony obiektów za pomocą usługi Azure Data Lake Storage Gen2, dostępnego globalnie rozproszonego systemu plików Hadoop (HDFS, Hadoop Distributed File System). Używaj tej usługi jako podstawy do tworzenia skalowalnych, wysoce wydajnych rozwiązań do analizy danych big data za pomocą usługi HDInsight. Wypróbuj już teraz.

Aktualizacje usługi Azure HDInsight w ekosystemie Apache Hadoop

Wykorzystaj najnowsze aktualizacje usługi Azure HDInsight na platformach Apache Hadoop, Apache Spark 2.3 i Apache Kafka 1.0 oraz ponad 2000 poprawek błędów w 20 strukturach typu „open source”, które są częścią usługi HDInsight. Wypróbuj usługę HDInsight już dziś.

Klaster usług Azure HDInsight Machine Learning Services jest ogólnie dostępny

Twoja analiza typu „open source” zyska większą skalę i lepszą wydajność dzięki klastrowi usług Azure HDInsight Machine Learning Services, które łączą w sobie funkcje analizy w językach Python i R klasy korporacyjnej oraz zaawansowane możliwości rozwiązań Apache Hadoop i Apache Spark. Szkol swoje modele na terabajtach danych, aby uzyskiwać lepsze przewidywania, korzystając z wielowątkowych bibliotek matematycznych i transparentnego przetwarzania równoległego. Zacznij pracę.

Zoptymalizowana pod kątem obliczeń warstwa 2. generacji w usłudze Azure SQL Data Warehouse jest dostępna w Australii, Francji i w usłudze Azure Government

Uzyskaj zoptymalizowaną pod kątem obliczeń warstwę 2. generacji w usłudze Azure SQL Data Warehouse, która używa adaptacyjnego buforowania i błyskawicznego przenoszenia danych oraz zapewnia co najmniej pięć razy lepszą wydajność, niż wcześniej. Warstwa ta jest obecnie dostępna w 23 regionach, m.in. Australia Środkowa, Australia Środkowa 2, Francja Środkowa, US Gov Wirginia i US Gov Arizona. Dowiedz się więcej.

Łącznik SAP w usłudze Azure Logic Apps jest dostępny w wersji zapoznawczej

Łącznik SAP usługi Azure Logic Apps (w wersji zapoznawczej) umożliwia dwukierunkową integrację składnika centralnego SAP ERP Central Component i oprogramowania SAP S/4HANA. Używając usługi Logic Apps, możesz zwiększyć produktywność operacji między aplikacjami, działań między firmami, chmury, rozwiązań mobilnych oraz oprogramowania jako usługi (SaaS). Jest to możliwe dzięki najpopularniejszym, gotowym łącznikom dla usług platformy Azure, usługi Office 365 oraz rozwiązań Salesforce, Microsoft Dynamics 365, SAP i wielu innych. Wypróbuj usługę Logic Apps.

Seminaria internetowe

Weź udział we wprowadzającym seminarium internetowym na żywo dotyczącym platformy Azure, które odbywa się w każdy wtorek i czwartek oraz obejmuje sesję pytań i odpowiedzi

Większe możliwości

Pobierz pakiet programu Visual Studio i aparatu Unity na potrzeby lepszego opracowywania gier

Program Visual Studio — środowisko IDE platformy Unity — oferuje bezproblemową integrację i zaawansowany zestaw narzędzi. Twórz wciągające gry oraz immersywne i interaktywne środowiska 3D na potrzeby różnorodnych przypadków użycia oraz branż. Jeśli myślisz o zakupie programu Visual Studio Professional z aparatem Unity Pro, masz okazję, aby dużo zaoszczędzić — i odblokować 50 USD w miesięcznych środkach na korzystanie z platformy Azure — dzięki pakietowi Unity Pro i Visual Studio Professional.

Dowiedz się, w jaki sposób najwięksi klienci firmy Microsoft używają platformy Azure

Szybko uzyskaj dostęp do technicznych analiz przypadków, które pokazują, jak firmy odnoszące sukcesy tworzą swoje aplikacje w usługach platformy Azure. Poznaj szczegóły pracy firm Alaska Airlines, Citrix, Honeywell, Jet.com, SiriusIQ, Societe Generale i Qarnot Computing oraz Solidsoft Reply na platformie Azure.

Inspiracja

Firma zajmująca się zarządzaniem kapitałem ludzkim zyskuje skalowalność na żądanie dzięki chmurze

Ponad 30 000 małych i średnich firm zaufało rozwiązaniom firmy Paycor w zakresie zarządzania ich najcenniejszymi zasobami — ludźmi. Aby pozbyć się ograniczeń w rozwoju biznesowym, firma Paycor migruje swoje aplikacje SaaS na platformę Azure, która zapewnia skalowalność potrzebną do zaspokojenia potrzeb większego, sezonowego użycia, jak i naturalnego wzrostu.

Dowiedz się więcej

Firma Siemens Healthineers przenosi więcej procesów obliczeniowych do chmury

Pomaganie milionom pacjentów w korzystaniu z lepszej opieki jest najważniejszym celem międzynarodowej firmy technologicznej z branży opieki zdrowotnej, Siemens Healthineers. Firma Siemens Healthineers jest liderem w dziedzinie cyfryzacji opieki zdrowotnej dzięki swojemu rozwiązaniu Digital Ecosystem, który pomaga personelowi medycznemu i deweloperom rozwiązań zwiększyć wartość świadczenia usług opieki zdrowotnej, poprawiając jakość analiz i wniosków wyciąganych na podstawie danych dotyczących zdrowia pacjentów.

Dowiedz się więcej

Ulepszenia — partnerzy

Rozwiązania firmy Lixar są teraz dostępne dla klientów z Kanady

Odkryj rozwiązanie chmurowe odpowiednie dla Twojej firmy, korzystając z jednej z ofert usług konsultingowych firmy Lixar. Korzyści obejmują najlepsze rozwiązania dla rozproszonego środowiska chmury i w pełni zautomatyzowane kopie zapasowe tworzone jednym kliknięciem za pomocą jednej z zaawansowanych architektur chmurowych, a także rozwiązania do inspekcji w czasie rzeczywistym i rejestrowania zdarzeń.

Azure Marketplace

Logowanie jednokrotne oparte na języku SAML za pomocą aparatu Elasticsearch i usługi Azure Active Directory

Używaj nowych funkcji szablonu usługi Azure Resource Manager firmy Elastic, które zapewniają łatwą integrację logowania jednokrotnego opartego na języku Security Assertion Markup Language (SAML) z usługą Azure Active Directory (Azure AD) i z aparatem Elasticsearch wdrożonym na platformie Azure. Wykorzystaj informacje o użytkowniku, grupie i roli w obrębie usługi Azure AD, aby uzyskać bezproblemową integrację i kontrolę dostępu do aparatu Elasticsearch — bez potrzeby aprowizowania lub mapowania kont użytkowników.

Dowiedz się więcej

Wersja testowa: bezpłatna wersja próbna rozwiązania Barracuda CloudGen WAF

Rozwiązanie Barracuda CloudGen WAF sprawdza przychodzący ruch sieciowy i wychodzące odpowiedzi serwera, zapewniając ochronę przed zagrożeniami cyberbezpieczeństwa i utratą danych. Skorzystaj z modelu „Bring your own license” lub zapłać według stawki godzinowej.

Wypróbuj wersję testową już dzisiaj