Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Pomiń nawigację

Śledź lidera branży w chmurze

Platforma Microsoft Azure jest jedynym dostawcą uznawanym przez firmę Gartner za lidera w obrębie szerokiego zakresu raportów Magic Quadrant dotyczących obciążeń w chmurze dla przedsiębiorstw

Firma Microsoft jest dumna, że dzięki unikalnej strategii w zakresie chmury łączącej chmurę prywatną, chmurę publiczną (IaaS i PaaS) oraz rozwiązanie SaaS została doceniona przez firmę Gartner, wiodącą niezależną firmę badawczą, jako jedyny dostawca, który w obrębie szerokiego zakresu raportów Magic Quadrant dotyczących obciążeń w chmurze dla przedsiębiorstw zajął pozycję lidera. Obejmuje to prowadzenie w kategoriach Infrastruktura chmury jako usługa, Usługi magazynu w chmurze oraz Platforma aplikacji jako usługa.*

Raporty Magic Quadrant firmy Gartner Microsoft
Zarządzanie cyklem życia tworzenia aplikacji
Platformy analiz biznesowych
Infrastruktura w chmurze jako usługa (IaaS), na całym świecie
Centrum angażowania klientów CRM
Rozwiązania do zarządzania magazynami danych i danymi na potrzeby analizy
Odzyskiwanie po awarii jako usługa (DRaaS)
Platforma aplikacji dla przedsiębiorstw jako usługa, na całym świecie
Zarządzanie zawartością dla przedsiębiorstw
Portale poziome
Zarządzanie tożsamościami i dostępem jako usługa, na całym świecie
Platformy opracowywania aplikacji mobilnych
Systemy zarządzania operacyjnymi bazami danych
Usługi magazynu w chmurze publicznej, na całym świecie
Automatyzacja działu sprzedaży
Oprogramowanie społecznościowe w miejscu pracy
Ujednolicona komunikacja
Konferencje w sieci Web
Infrastruktura wirtualizacji serwerów X86

* W swoich publikacjach badawczych firma Gartner nie poleca żadnego dostawcy, produktu ani usługi. Nie sugeruje ona również, aby użytkownicy wybierali tylko dostawców z najwyższymi ocenami. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie pracowników zespołów badawczych tej firmy i nie powinny być traktowanie jako stwierdzenia faktu. Firma Gartner zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wszelkich gwarancji, bezpośrednich i dorozumianych, dotyczących tego badania, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności do sprzedaży lub przydatności do określonego celu.