Hoppa över navigering

Priser för Azure Database for PostgreSQL

Fullständigt hanterad, intelligent och skalbar PostgreSQL

Azure Database for PostgreSQL är en fullständigt hanterad databas som en tjänst med inbyggda funktioner, till exempel hög tillgänglighet och intelligens. Du kan fortsätta använda språk och ramverk valfritt utan förhandskostnader. Betala bara för det du använder med den reserverade kapacitetsprissättning som nu finns tillgänglig.

Utforska prisalternativ

Använd filter för att anpassa prisalternativ efter dina behov.

Priserna är endast uppskattningar och är inte avsedda som faktiska prisoffert. Den faktiska prissättningen kan variera beroende på vilken typ av avtal som du ingår med Microsoft, inköpsdatum och växelkursen. Priserna beräknas baserat på amerikanska dollar och konverteras med hjälp Thomson Reuters Benchmark-växlingskurs som uppdateras den första dagen i varje kalendermånad. Logga in på Priskalkylator för Azure för att se priser baserat på ditt aktuella program/erbjudande med Microsoft. Kontakta en Azure försäljningsspecialist för mer information om prissättning eller för att begära en prisoffert. Se vanliga frågor och svar om Prissättning för Azure.

Med Hyperskala får du funktioner för horisontell skalning till hundratals noder och passar bäst för arbetsbelastningar med höga prestanda som kräver:

  • Dynamisk skalbarhet utan kostnaden för manuell horisontell partitionering och med endast lite omarbetning av program
  • Transaktions- och analysfrågor att köras på samma databas

Läs mer om Azure Database for PostgreSQL – Hyperskala.

Basic

Storlek på Basic-nod (beräkning och minne)

Basic-nivån erbjuder ett kostnadseffektivt alternativ för utveckling/testning och växande arbetsbelastningar för att komma igång med Hyperskala (Citus) på en enda nod. Läs mer om Azure Database for PostgreSQL – Hyperskala-Basic (Citus)

vCore/nod Minne (GiB)/nod Pris/nod
2 8 GiB $-
4 16 GiB $-
8 32 GiB $-

Grundläggande lagring per nod – SSD-lagring, Generell användning

Du kan konfigurera lagring för Hyperskala-Basic-nod (Citus) till 128 GiB, 256 GiB eller 512 GiB. Lagring med generell användning debiteras per GiB lagringsutrymme som du etablerar.

Pris
128 GiB $-/månad
256 GiB $-/månad
512 GiB $-/månad

Standard

Storlek på arbetsnod (beräkning och minne)

Varje Hyperskala-databaskluster (Citus) börjar med två arbetsnoder. När arbetsbelastningen växer kan du lägga till fler virtuella kärnor (logiska CPU:er) och mer minne på arbetsnoderna – och du kan skala upp Postgres-klustret genom att lägga till fler arbetsnoder.

vCore/nod Minne (GiB)/nod Pris/nod 1-årig reservation* 3-årig reservation*
4 32 GiB $- $-
$-
8 64 GiB $- $-
$-
16 128 GiB $- $-
$-
32 256 GiB $- $-
$-
64 432 GiB $- $-
$-
*Se mer information om 1 och 3 års reserverad kapacitet.

Storlek på koordinatornod (beräkning och minne)

Varje Hyperskala-databaskluster (Citus) har 1 koordinatornod.

vCore* Minne (GiB) Pris 1-årig reservation** 3-årig reservation**
4 16 GiB $- $-
$-
8 32 GiB $- $-
$-
16 64 GiB $- $-
$-
32 128 GiB $- $-
$-
64 256 GiB $- $-
$-

*Koordinatornodberäkning etableras i virtuella kärnor (vCore), som är logiska CPU:er.

**Se mer information om 1 och 3 års reserverad kapacitet.

Lagring per nod – SSD-lagring, Generell användning

Du kan konfigurera lagring för Hyperskala-arbetsnoder (Citus) och koordinatornoder så att de är 512 GiB (0,5 TiB) per nod, eller 1 TiB eller 2 TiB per nod. Lagring med generell användning debiteras per GiB lagringsutrymme som du etablerar.

Pris
0.5 TiB $-/månad
1.0 TiB $-/månad
2.0 TiB $-/månad

Följande är samma för Basic och Standard

Hög tillgänglighet

Hög tillgänglighet (HA) förhindrar avbrottstid i databaser genom att upprätthålla standbyrepliker för varje nod i en servergrupp. Om en nod slutar fungera växlar Hyperskala inkommande anslutningar från den felaktiga noden till dess standbyreplik. Redundansväxling sker inom ett par minuter, och upphöjda noder har alltid uppdaterade data via synkron strömmande replikering i PostgreSQL. När du aktiverar HA för ditt Hyperskala (Citus)-kluster skapas i praktiken en ny uppsättning med noder, och därför dubbleras klusterpriset.

Lagringsenhet för säkerhetskopior

Lagringsenhet för säkerhetskopior är den lagring som är associerad till automatiska säkerhetskopior av ditt Hyperskala-kluster (Citus). Det tillkommer ingen ytterligare avgift för lagringsenheter för säkerhetskopior för upp till 100 % av ditt totala etablerade utrymme för en viss nod. Ytterligare förbrukning av lagringsenhet för säkerhetskopior debiteras för GiB/månad från och med 1 maj 2022.

Pris
Lokalt redundant (1 GiB) $-/månad

Unika funktioner som minskar den totala ägandekostnaden

Flexibel och transparent prissättning

Skala beräkningar och lagring oberoende baserat på din arbetsbelastning. Betala endast för det du använder.

Optimera kostnaden

Spara upp till 60 % jämfört med alternativ för betala per användning med reserverad kapacitet.

Minska den totala ägandekostnaden med instanser med öppen bandbredd och funktioner för stopp/start när databasen har stoppats – du betalar bara för lagring.

Val av distributionsalternativ

Anpassa dina databashanterings- och anpassningsbehov med distributionsalternativ som enkel server, Flexible Server och Hyperscale.

Priser och köpalternativ för Azure

Kontakta oss direkt

Få en genomgång av priser för Azure. Förstå prissättningen för din molnlösning, läs mer om kostnadsoptimering och begär ett anpassat förslag.

Prata med en säljare

Se köpalternativ

Köp Azure-tjänster via Azure-webbplatsen, din Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Utforska dina alternativ

Ytterligare resurser

Information om Azure Database for PostgreSQL

Läs mer om funktioner och egenskaper för Azure Database for PostgreSQL.

Priskalkylator

Beräkna din förväntade månadskostnad för användning av valfri kombination av Azure-produkter.

SLA

Granska serviceavtalet för den här produkten.

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser för Azure Database for PostgreSQL.

Vanliga frågor och svar

  • Hyperskala (Citus) är ett nytt distributionsalternativ för Azure Database for PostgreSQL som skalar upp Postgres horisontellt. Ett Hyperskala-databaskluster (Citus) är en grupp noder som kör Postgres, inklusive en koordinatornod minst två arbetsnoder.
  • Hyperskala (Citus) har tre noder som minsta storlek på databaskluster: 1 koordinatornod och 2 arbetsnoder.
  • Ett Azure Database for PostgreSQL Hyperskala-kluster (Citus) kan skala upp till hundratals noder.
  • Azure Database for PostgreSQL Hyperskala (Citus) debiteras till ett förutsägbart, timbaserat pris utifrån etablerad arbetsnodberäkning i virtuella kärnor, etablerad koordinatornodberäkning i virtuella kärnor, etablerad lagring i GiB/månad för klustret och lagringsenhet för säkerhetskopior för klustret. På din faktura har virtuella arbetskärnor, virtuella koordinatorkärnor, lagring i GiB/månad och lagringsenhet för säkerhetskopior separata poster.
  • Lagringsenhet för säkerhetskopior är det lagringsutrymme med automatiska säkerhetskopior av Hyperskala-kluster (Citus) för Azure Database for PostgreSQL. När du ökar din kvarhållningsperiod för lagringsenhet för säkerhetskopiering ökar lagringsenheten för säkerhetskopiering som förbrukas av Hyperskala-klustret (Citus). Det tillkommer ingen ytterligare avgift för lagringsenhet för säkerhetskopior för upp till 100 % av ditt totala etablerade klusterutrymme. Ytterligare förbrukning av lagringsenhet för säkerhetskopior debiteras för GiB/månad. Om du till exempel har en klusterlagringsstorlek på 1.5 TiB får du 1.5 TiB säkerhetskopiering utan extra kostnad. Men om säkerhetskopian är 2 TiB betalar du för den extra lagringen på 0.5 TiB.
  • Ja. Mer information finns i sidan med information om bandbreddspriser.
  • Med reserverad kapacitet kan du reservera beräkningskraften för dina Hyperskala (Citus) servergrupper. Det här prisalternativet ger besparingar på upp till 45 procent för 1 år och upp till 64 procent för 3 år jämfört med priser för betala per användning.

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Få kostnadsfria molntjänster och en kredit på $200 för att utforska Azure i 30 dagar.

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator
Kan vi hjälpa dig?