Azure Database for PostgreSQL priser

Företagsfärdig och helt hanterad community-PostgreSQL

Azure Database for PostgreSQL är en fullständigt hanterad databas som en tjänst med inbyggda funktioner, till exempel hög tillgänglighet och intelligens. Du kan fortsätta använda språk och ramverk valfritt utan förhandskostnader. Betala bara för det du använder med den reserverade kapacitetsprissättning som nu finns tillgänglig.

Nytt utvecklingsalternativ för PostgreSQL är nu allmänt tillgängligt: Hyperskala (Citus)

Community PostgreSQL som en tjänst

Utnyttja Azures branschledande säkerhet och dygnet runt-övervakning i ett globalt nätverk med datacenter.

Enkel och snabb etablering

Etablera på några minuter och skala beräkning, minne och lagring på några sekunder.

Höga prestanda med Hyperskala (Citus)

Bryt dig loss från begränsningarna för ennods-Postgres och skala upp på flera noder.

Utforska alla Azure Database for PostgreSQL-prisalternativ

Hitta det utvecklingsalternativ och pris som passar din arbetsbelastning

Hyperskala (Citus) passar bäst för program som har tuffa prestanda- och samtidighetskrav och måste skala upp Postgres horisontellt. Med Hyperskala (Citus) kan du utnyttja aggregerad beräkning, minne och lagring för ett databaskluster med flera noder.

Storlek på arbetsnod (beräkning och minne)

Varje Hyperskala-databaskluster (Citus) börjar med två arbetsnoder. När arbetsbelastningen växer kan du lägga till fler virtuella kärnor och mer minne på arbetsnoderna – och du kan skala upp Postgres-klustret genom att lägga till fler arbetsnoder.

vCore/nod Minne (GiB)/nod Pris/nod
4 32 $-
8 64 $-
16 128 $-
32 256 $-
64 432 $-
* Arbetsnodberäkning etableras i virtuella kärnor (vCore), som är logiska CPU:er, med upp till 32 virtuella kärnor per arbetsnod.

Storlek på koordinatornod (beräkning och minne)

Varje Hyperskala-databaskluster (Citus) har 1 koordinatornod.

vCore Minne (GiB) Pris
4 16 $-
8 32 $-
16 64 $-
32 128 $-
64 256 $-
* Koordinatornodberäkning etableras i virtuella kärnor (vCore), som är logiska CPU:er, med upp till 32 virtuella kärnor per arbetsnod.

Lagring per nod – SSD-lagring, Generell användning

Du kan konfigurera lagring för Hyperskala-arbetsnoder (Citus) och koordinatornoder så att de är 512 GiB (0,5 TiB) per nod, eller 1 TiB eller 2 TiB per nod. Lagring med generell användning debiteras per GiB lagringsutrymme som du etablerar.

Pris
0.5 TiB $-/månad
1.0 TiB $-/månad
2.0 TiB $-/månad

Hög tillgänglighet

Hög tillgänglighet (HA) förhindrar avbrottstid i databaser genom att upprätthålla standbyrepliker för varje nod i en servergrupp. Om en nod slutar fungera växlar Hyperskala inkommande anslutningar från den felaktiga noden till dess standbyreplik. Redundansväxling sker inom ett par minuter, och upphöjda noder har alltid uppdaterade data via synkron strömmande replikering i PostgreSQL. När du aktiverar HA för ditt Hyperskala (Citus)-kluster skapas i praktiken en ny uppsättning med noder, och därför dubbleras klusterpriset.

Lagringsenhet för säkerhetskopior

Lagringsenhet för säkerhetskopior är den lagring som är associerad till automatiska säkerhetskopior av ditt Hyperskala-kluster (Citus). Det tillkommer ingen ytterligare avgift för lagringsenheter för säkerhetskopior för upp till 100 % av ditt totala etablerade utrymme för en viss nod. Ytterligare förbrukning av lagringsenhet för säkerhetskopior debiteras för GiB/månad från och med 2 april 2020.

Pris
Lokalt redundant (1 GiB) $-/månad

Support

  • Gratis support för fakturering och prenumeration
  • Flexibla supportavtal från $29/månad. Hitta en prenumeration

Vanliga frågor och svar

  • Hyperskala (Citus) är ett nytt distributionsalternativ för Azure Database for PostgreSQL som skalar upp Postgres horisontellt. Ett Hyperskala-databaskluster (Citus) är en grupp noder som kör Postgres, inklusive en koordinatornod minst två arbetsnoder.
  • Hyperskala (Citus) har tre noder som minsta storlek på databaskluster: 1 koordinatornod och 2 arbetsnoder.
  • Ett Azure Database for PostgreSQL Hyperskala-kluster (Citus) kan skala upp till hundratals noder.
  • Azure Database for PostgreSQL Hyperskala (Citus) debiteras till ett förutsägbart, timbaserat pris utifrån etablerad arbetsnodberäkning i virtuella kärnor, etablerad koordinatornodberäkning i virtuella kärnor, etablerad lagring i GiB/månad för klustret och lagringsenhet för säkerhetskopior för klustret. På din faktura har virtuella arbetskärnor, virtuella koordinatorkärnor, lagring i GiB/månad och lagringsenhet för säkerhetskopior separata poster.
  • Lagringsenhet för säkerhetskopior är det lagringsutrymme med automatiska säkerhetskopior av Hyperskala-kluster (Citus) för Azure Database for PostgreSQL. När du ökar din kvarhållningsperiod för lagringsenhet för säkerhetskopiering ökar lagringsenheten för säkerhetskopiering som förbrukas av Hyperskala-klustret (Citus). Det tillkommer ingen ytterligare avgift för lagringsenhet för säkerhetskopior för upp till 100 % av ditt totala etablerade klusterutrymme. Ytterligare förbrukning av lagringsenhet för säkerhetskopior debiteras för GiB/månad. Om du till exempel har en klusterlagringsstorlek på 1.5 TiB får du 1.5 TiB säkerhetskopiering utan extra kostnad. Men om säkerhetskopian är 2 TiB betalar du för den extra lagringen på 0.5 TiB.
  • Ja. Mer information finns i sidan med information om bandbreddspriser.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Azure Database for PostgreSQL

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad