Priser för Azure Database for PostgreSQL

Företagsfärdig och helt hanterad community-PostgreSQL

Azure Database for PostgreSQL är en fullständigt hanterad databas som en tjänst med inbyggda funktioner, till exempel hög tillgänglighet och intelligens. Du kan fortsätta använda språk och ramverk valfritt utan förhandskostnader. Betala bara för det du använder med den reserverade kapacitetsprissättning som nu finns tillgänglig.

Prissättningen för reserverad kapacitet finns nu tillgänglig – spara upp till 60 procent jämfört med vanliga betala per användning-betalningsalternativ

Flexibel och transparent prissättning

Skala beräkningar och lagring oberoende baserat på din arbetsbelastning. Betala endast för det du använder.

Optimera kostnaden

Spara upp till 60 % jämfört med alternativ för betala per användning med reserverad kapacitet.

Minska den totala ägandekostnaden med instanser med öppen bandbredd och funktioner för stopp/start när databasen har stoppats – du betalar bara för lagring.

Val av distributionsalternativ

Uppfyll dina behov för databashantering och anpassning, till exempel Enskild server, Flexibel server (förhandsversion) och Hyperskala.

Utforska alla Azure Database for PostgreSQL-prisalternativ

Hitta det utvecklingsalternativ och pris som passar din arbetsbelastning

Med Hyperskala får du funktioner för horisontell skalning till hundratals noder och passar bäst för arbetsbelastningar med höga prestanda som kräver:

 • Dynamisk skalbarhet utan kostnaden för manuell horisontell partitionering och med endast lite omarbetning av program
 • Transaktions- och analysfrågor att köras på samma databas

Läs mer om Azure Database for PostgreSQL – Hyperskala.

Storlek på arbetsnod (beräkning och minne)

Varje Hyperskala-databaskluster (Citus) börjar med två arbetsnoder. När arbetsbelastningen växer kan du lägga till fler virtuella kärnor (logiska CPU:er) och mer minne på arbetsnoderna – och du kan skala upp Postgres-klustret genom att lägga till fler arbetsnoder.

vCore/nod Minne (GiB)/nod Pris/nod 1-årig reservation
(% besparing)*
3-årig reservation
(% besparing)*
4 32 GiB $- $- $-
8 64 GiB $- $- $-
16 128 GiB $- $- $-
32 256 GiB $- $- $-
64 432 GiB $- $- $-
*Se mer information om 1 och 3 års reserverad kapacitet.

Storlek på koordinatornod (beräkning och minne)

Varje Hyperskala-databaskluster (Citus) har 1 koordinatornod.

vCore* Minne (GiB) Pris 1-årig reservation
(% besparing)**
3-årig reservation
(% besparing)**
4 16 GiB $- $- $-
8 32 GiB $- $- $-
16 64 GiB $- $- $-
32 128 GiB $- $- $-
64 256 GiB $- $- $-

*Koordinatornodberäkning etableras i virtuella kärnor (vCore), som är logiska CPU:er.

**Se mer information om 1 och 3 års reserverad kapacitet.

Lagring per nod – SSD-lagring, Generell användning

Du kan konfigurera lagring för Hyperskala-arbetsnoder (Citus) och koordinatornoder så att de är 512 GiB (0,5 TiB) per nod, eller 1 TiB eller 2 TiB per nod. Lagring med generell användning debiteras per GiB lagringsutrymme som du etablerar.

Pris
0.5 TiB $-/månad
1.0 TiB $-/månad
2.0 TiB $-/månad

Hög tillgänglighet

Hög tillgänglighet (HA) förhindrar avbrottstid i databaser genom att upprätthålla standbyrepliker för varje nod i en servergrupp. Om en nod slutar fungera växlar Hyperskala inkommande anslutningar från den felaktiga noden till dess standbyreplik. Redundansväxling sker inom ett par minuter, och upphöjda noder har alltid uppdaterade data via synkron strömmande replikering i PostgreSQL. När du aktiverar HA för ditt Hyperskala (Citus)-kluster skapas i praktiken en ny uppsättning med noder, och därför dubbleras klusterpriset.

Lagringsenhet för säkerhetskopior

Lagringsenhet för säkerhetskopior är den lagring som är associerad till automatiska säkerhetskopior av ditt Hyperskala-kluster (Citus). Det tillkommer ingen ytterligare avgift för lagringsenheter för säkerhetskopior för upp till 100 % av ditt totala etablerade utrymme för en viss nod. Ytterligare förbrukning av lagringsenheter för säkerhetskopior debiteras i GiB/månad från och med 1 september 2020.

Pris
Lokalt redundant (1 GiB) $-/månad

Support

 • Gratis support för fakturering och prenumeration
 • Flexibla supportavtal från $29/månad. Hitta en prenumeration

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

 • Hyperskala (Citus) är ett nytt distributionsalternativ för Azure Database for PostgreSQL som skalar upp Postgres horisontellt. Ett Hyperskala-databaskluster (Citus) är en grupp noder som kör Postgres, inklusive en koordinatornod minst två arbetsnoder.
 • Hyperskala (Citus) har tre noder som minsta storlek på databaskluster: 1 koordinatornod och 2 arbetsnoder.
 • Ett Azure Database for PostgreSQL Hyperskala-kluster (Citus) kan skala upp till hundratals noder.
 • Azure Database for PostgreSQL Hyperskala (Citus) debiteras till ett förutsägbart, timbaserat pris utifrån etablerad arbetsnodberäkning i virtuella kärnor, etablerad koordinatornodberäkning i virtuella kärnor, etablerad lagring i GiB/månad för klustret och lagringsenhet för säkerhetskopior för klustret. På din faktura har virtuella arbetskärnor, virtuella koordinatorkärnor, lagring i GiB/månad och lagringsenhet för säkerhetskopior separata poster.
 • Lagringsenhet för säkerhetskopior är det lagringsutrymme med automatiska säkerhetskopior av Hyperskala-kluster (Citus) för Azure Database for PostgreSQL. När du ökar din kvarhållningsperiod för lagringsenhet för säkerhetskopiering ökar lagringsenheten för säkerhetskopiering som förbrukas av Hyperskala-klustret (Citus). Det tillkommer ingen ytterligare avgift för lagringsenhet för säkerhetskopior för upp till 100 % av ditt totala etablerade klusterutrymme. Ytterligare förbrukning av lagringsenhet för säkerhetskopior debiteras för GiB/månad. Om du till exempel har en klusterlagringsstorlek på 1.5 TiB får du 1.5 TiB säkerhetskopiering utan extra kostnad. Men om säkerhetskopian är 2 TiB betalar du för den extra lagringen på 0.5 TiB.
 • Ja. Mer information finns i sidan med information om bandbreddspriser.
 • Med reserverad kapacitet kan du reservera beräkningskraft. Med det här prisalternativet kan du spara upp till 45 procent i 1 år och upp till 65 procent i 3 år jämfört med betala per användning-priser.

Resurser

Beräkna månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Azure Database for PostgreSQL

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Få kostnadsfria molntjänster och en kredit på $200 för att utforska Azure i 30 dagar.