Prisöversikt för Azure Storage

Pålitlig, ekonomisk molnlagring för stora och små datamängder

Azure har en mängd olika lagringslösningar för just din skala, de prestanda du behöver och den budget du har. Du hittar allt från lågkostnadsalternativ med arkivlagring till Premium Managed Disk med låga svarstider och stora dataflöden i IO-intensiva tillämpningar.

Blockblob-objekt

Skalbar objektlagring för dokument, videor, bilder och ostrukturerad text eller binärdata. Välj mellan nivåerna frekvent lagring, lågfrekvent lagring och arkivlagring.

Azure Data Lake Storage

Ett kraftfullt, Hadoop-kompatibelt filsystem kombineras med integrerad hierarkisk namnrymd med den extrema skalbarheten och ekonomin i Azure Blob Storage som hjälp för dig att snabba upp övergången från koncept till produktion.

Managed Disks

Beständiga och säkra diskar med stöd för enkel och skalbar distribuering av virtuella datorer. Designade för en tillförlitlighet på 99,999 %. Välj Premium (SSD) Disks om du behöver låga svarstider och stora dataflöden.

Filer

Helt hanterade filresurser i molnet som du kommer åt via standardprotokollet SMB (Server Message Block). Du kan dela filer mellan program via Windows API:er eller REST API:t.

Ytterligare lagringsalternativ

Sidblobar är optimerade för icke-sekventiella skrivåtgärder inom en blob. De kan också användas med Unmanaged Disks.

Tabellagring tillhandahåller ett NoSQL nyckel/värde-lager för strukturerade data i massiv skala.

Köer används till att lagra meddelanden som ska bearbetas asynkront.

Alternativ för dataredundans

lokalt redundant lagring Utformad för att ge en beständighet på minst 99,999999999 % (11:9) för objekt under ett år genom att flera kopior av data förvaras i ett datacenter.
zonredundant lagring Utformad för att ge en beständighet på minst 99,9999999999 % (12:9) för objekt under ett år genom att flera kopior av data förvaras i flera datacenter eller flera regioner.
geografiskt redundant lagring Utformad för att ge en beständighet på minst 99,99999999999999 % (16:9) för objekt under ett år genom att flera kopior av data förvaras i en region, som sedan replikeras asynkront till en andra region.
läsåtkomst till geografiskt redundant lagring Utformad för att ge en beständighet på minst 99,99999999999999 % (16:9) för objekt under ett år och en lästillgänglighet på 99,99 % genom att läsåtkomst tillåts från den andra regionen som används för GRS.

Mer information om redundansalternativ och hur de kan användas för hög tillgänglighet finns i Azure Storage-replikering. Tänk på att det är inte alla redundanstyper som är tillgängliga för alla lagringstyper.

Migrera dina data till Azure Storage

Med Azure ges flera alternativ för säker överföring av data till Azure Storage. Använd Azure Databox för stora dataöverföringar. Använd Azure File Sync för att flytta sällan använda Windows-filserverdata till Azure Files.

Tillgängligt nu: Lagringskonto för generell användning v2

Azure erbjuder nu tre typer av lagringskonton: Generell användning v2, Generell användning v1 och Blob Storage. Typen av lagringskonto anger om du har tillgång till olika lagringstjänster och funktioner, och prissättningen för kontona skiljer sig också. Vi rekommenderar att du noga går igenom prissättningsmodellerna och avgör vilken som passar bäst för dig, eftersom vissa arbetsbelastningar kan skilja sig mycket i pris beroende på vilken kontotyp som används.

För nya kunder så rekommenderar vi normalt Generell användning v2, så att du får tillgång till de senaste lagringsfunktionerna som nivåindelad lagring och arkivlagring. Vi rekommenderar bara kontona Generell användning v1 och Blob Storage för kunder som har tidigare erfarenhet av dem, men sådana kunder kan också ha nytta av GPv2. Läs mer om fördelarna med de olika typerna av lagringskonton.

Vanliga frågor och svar

  • Ja. Lagringskapacitet debiteras i enheter för den genomsnittliga datamängden som lagras (mätt i GB) under en månad. Om du till exempel ständigt använder 10 GB lagringsutrymme under första hälften av månaden och inget alls under resten av månaden blir din genomsnittliga användning 5 GB. Om du däremot använder den lågfrekventa nivån (endast GPv2-konton) eller arkivnivån i mindre än 30 respektive 180 dagar debiteras du en ytterligare avgift.

  • Du kan välja redundans när du skapar ett lagringskonto. När du har skapat det kan du se redundansen antingen via Azure Portal eller API:t för tjänsthantering.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Lagringskonton

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad