Priser för Azure Active Directory Domain Services

Domäntjänster för virtuella datorer och katalogbaserade appar

Med Azure Active Directory Domain Services får du skalbara, hanterade domäntjänster med höga prestanda, till exempel domänanslutning, LDAP, Kerberos, Windows-integrerad autentisering och grupprincip. Med ett knapptryck kan administratörer aktivera domäntjänster för virtuella datorer och katalogbaserade appar distribuerade i Azures infrastrukturtjänster. Azure Active Directory Domain Services är kompatibelt med Windows Server Active Directory och gör det enkelt för administratörer att migrera äldre lokala appar till molnet och centralisera hanteringen av alla appar och identiteter i Azure Active Directory.

Prisinformation

Användningen av Azure Active Directory Domain Services debiteras per timme baserat på den SKU som valts av klientorganisationens ägare. Azure Active Directory är tillgängligt i användarskog och resursskog (finns nu i förhandsversion). I prissättningen för förhandsversionen av resursskog ingår rabatt. I priserna som anges i tabellen nedan inkluderas förhandsversionsrabatten.

Standard Enterprise Premium
AAD DS Core Service
Föreslagen autentiseringsbelastning (högsta, per timme)1 0 till 3,000 3 000 till 10 000 10 000 till 70 000
Föreslaget antal objekt2 0 till 25,000 25 000 till 100 000 100 000 till 500 000
Säkerhetskopieringsfrekvens Var 5 dag Var 3 dag Dagligen3
Resursskogförtroenden Gäller inte 5 10
Instanser
Användarskog4 $- $- $-
Resursskog (förhandsversion)4 Gäller inte $- $-

1 Transaktioner ges som riktlinjer för att välja SKU och är inte SLA (serviceavtal). Directory-prestanda kan variera beroende på behoven hos dina program och mängden autentiseringsbegäranden.

2 Antal objekt ges som en riktlinje för att välja SKU och är inte begränsat i produkten.

3 Dagliga säkerhetskopior bevaras i 7 dagar. Var tredje säkerhetskopia bevaras i 30 dagar.

4 Varje instans består av två domänkontrollanter för hög tillgänglighet, fördelade över två tillgänglighetszoner (om tillgängligt i regionen).

Support och serviceavtal

  • Teknisk support för Azure Active Directory Domain Services är tillgänglig via Azure-supporten, från $29/månad. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
  • Serviceavtal – Vi garanterar minst 99,9 % slutförda Azure Active Directory Domain Services-begäranden för domänautentisering av användarkonton som tillhör den hanterade domänen, LDAP-bindningar till rot-DSE eller DNS-postsökningar. Läs mer om vårt serviceavtal. Det är serviceavtalet gäller inte för resursskog för företag när det är i förhandsversion.

Resurser

Beräkna månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Azure Active Directory Domain Services

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad