DocumentDB Priser

Blixtsnabb skalning med NoSQL-databastjänsten

DocumentDB är en blixtsnabb, storskalig NoSQL-databastjänst för framtagning av globalt distribuerade appar. Med DocumentDB kan du utnyttja SQL- och JavaScript-frågor utan att behöva trassla med scheman och indexhantering eller andra lokala eller virtuellt baserade molnalternativ. Med DocumentDB kan du få globalt distribuerade appar med ett serviceavtal som omfattar 99,99 % tillgänglighet, millisekundlatenser på P99, väldefinierade konsekvensval och nästan obegränsad skalning.

DocumentDB lagrar data som samlingar av dokument. Ditt program kan använda olika åtgärdstyper som stöds av DocumentDB, inklusive CRUD, SQL- och JavaScript-frågor, såväl som lagrade procedurer som fungerar med dokument. För varje samling får du en garanterad genomströmning för alla åtgärder som stöds med ett mått på genomströmning som kallas RU per sekund (Request Units). En läsåtgärd på ett 1 KB-dokument kräver exempelvis 1 RU. Du kan justera reserverade RU:er för varje samling programmatiskt eller via portalen när som helst, oavsett mängden data som lagrats.

Prisinformation

I alla skalor kan du lagra data och tillhandahålla genomströmningskapacitet. Varje samling debiteras per timme baserat på mängden data som lagrats (i GB) och dataflöde som reserverats i enheter om 100 RU:er/sekund, med ett minimum på 400 RU:er/sekund.

Enhet Pris
SSD-lagring (per GB) $- GB/månad
Reserverade RU:er/sekund (per 100 RU:er, minst 400 RU:er) $-
Standardavgifter för dataöverföring gäller. De beräknade månadspriserna baseras på 744 timmar per månad.

Skala samlingar

Du kan skapa partitionerade samlingar för stora dataflöden och stora lagringsarbetsbelastningar genom att definiera en partitionsnyckel när du skapar samlingen. En partitionerad samling skalas sömlöst ut när mängden lagrade data växer och den reserverade genomströmningen ökar.

DocumentDB-emulator (Kostnadsfri)

Ladda ned den kostnadsfria DocumentDB-emulatorn för att utveckla och testa program med DocumentDB från din lokala dator. När du är nöjd med hur ditt program fungerar kan du distribuera det genom att ändra din konfiguration och referera till en Azure DocumentDB-instans.

Planetskala med geo-replikering

DocumentDB-samlingar kan distribueras globalt för att enkelt hjälpa dig bygga appar med planetskala vilket innebär att alla dina data automatiskt replikeras till de regioner du anger. Din app fortsätter att fungera med en logisk slutpunkt medan dina data automatiskt betjänas från den region som ligger närmast dina användare med en intuitiv programmeringsmodell för datakonsekvens och 99,99-tillgänglighet. Globalt distribuerade samlingar faktureras baserat förbrukad lagring i varje region och dataflöde som reserveras för varje DocumentDB-samling x antalet regioner som associeras med ett DocumentDB-databaskonto. Standardavgifterna för dataöverföring gäller för överföring av replikeringsdata mellan regioner. Anta till exempel att du har ett databaskonto som sträcker sig över Azure-regioner och två samlingar med 1 miljon RU respektive 2 miljoner RU. Totalt antal RU som etableras för den första samlingen blir 3 miljoner RU (1 miljon RU x 3 regioner) och den andra blir 6 miljoner RU (2 miljoner RU x 3 regioner).

Hög genomströmning och låglatensfrågor

Med DocumentDB kan du skriva en fast datavolym och indexera synkront för att leverera konsekventa SQL-frågor med en skrivoptimerad, oreglerad databasmotor utformad för SSD (solid-state drive) och låglatensåtkomst. Läs- och skrivförfrågningar levereras alltid från din lokala region medan data distribueras globalt. Du kan ytterligare optimera prestanda genom att anpassa automatiskt indexbeteende.

Samlingar med fördefinierade prestanda och storlek

Till och med den 1 augusti 2017 kan befintliga kunder med S1-, S2- eller S3-samlingar fortsätta att använda dessa samlingar med ett fördefinierat lagringsutrymme på 10 GB och dataflödeskvantiteter som varierar beroende på instansstorleken: en S1-instans etablerar 250 RU/sekund och debiteras med $-/per timme; en S2-instans etablerar 1 000 RU/sekund och debiteras med $-/per timme; en S3- instans etablerar 2 500 RU/sekund och debiteras med $-/per timme. Om du vill konfigurera om genomströmning för dessa samlingar kan du läsa mer i Ändra prestandanivåer med hjälp av Azure Portal. Om du vill dra nytta av partitionerade samlingar måste du konvertera dina tidigare skapade S1-, S2-, eller S3-samlingar till att använda obegränsat dataflöde och lagringsskala enligt beskrivningen ovan, se Partitionering och skalning i Azure DocumentDB.

Support och serviceavtal

  • Vi ger teknisk support för alla Azure-tjänster som är allmänt tillgängliga, inklusive Document DB, via supporten för Azure, från $29.0/månad. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
  • SLA: Vi garanterar att vi minst 99,99 % av tiden kommer att framgångsrikt bearbeta förfrågningar för att utföra åtgärder mot DocumentDB-resurser. Mer information om serviceavtal finns på sidan om serviceavtal.

Vanliga frågor och svar

Resurser

Calculator

Kalkylator

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Frequently Asked Questions

Vanliga frågor om köp

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Product Details

Produktinformation

Lär dig mer om DocumentDB

Documentation

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Registrera dig nu och få $200 i Azure-kredit

Kom igång nu