DocumentDB Priser

Blixtsnabb skalning med NoSQL-databastjänsten

DocumentDB är en blixtsnabb, storskalig NoSQL-databastjänst för framtagning av globalt distribuerade appar. Med DocumentDB kan du utnyttja SQL- och JavaScript-frågor utan att behöva trassla med scheman och indexhantering eller andra lokala eller virtuellt baserade molnalternativ. Med DocumentDB kan du få globalt distribuerade appar med ett serviceavtal som omfattar 99,99 % tillgänglighet, millisekundlatenser på P99, väldefinierade konsekvensval och nästan obegränsad skalning.

DocumentDB lagrar data som samlingar av dokument. Ditt program kan använda olika åtgärdstyper som stöds av DocumentDB, inklusive CRUD, SQL- och JavaScript-frågor, såväl som lagrade procedurer som fungerar med dokument. För varje samling får du en garanterad genomströmning för alla åtgärder som stöds med ett mått på genomströmning som kallas RU per sekund (Request Units). En läsåtgärd på ett 1 KB-dokument kräver exempelvis 1 RU. Du kan justera reserverade RU:er för varje samling programmatiskt eller via portalen när som helst, oavsett mängden data som lagrats.

Prisinformation

I alla skalor kan du lagra data och tillhandahålla genomströmningskapacitet. Varje samling debiteras per timme baserat på mängden data som lagrats (i GB) och genomströmning som reserverats i enheter om 100 RU:er/sekund.

Enhet Pris
SSD-lagring (per GB) $- GB/månad
Reserverade RU:er/sekund (per 100 RU:er) $-
Standardavgifter för dataöverföring gäller. De beräknade månadspriserna baseras på 744 timmar per månad.

Skala samlingar

Du kan skapa partitionerade samlingar för stora dataflöden och stora lagringsarbetsbelastningar genom att definiera en partitionsnyckel när du skapar samlingen. En partitionerad samling skalas sömlöst ut när mängden lagrade data växer och den reserverade genomströmningen ökar.

DocumentDB Emulator (Free)

Download the free DocumentDB Emulator to develop and test applications using DocumentDB from your local machine. Once you’re satisfied with how your application works, you can deploy it by just changing your configuration to point to an Azure DocumentDB instance.

Planetskala med geo-replikering

DocumentDB-samlingar kan distribueras globalt för att enkelt hjälpa dig bygga appar med planetskala vilket innebär att alla dina data automatiskt replikeras till de regioner du anger. Din app fortsätter att fungera med en logisk slutpunkt medan dina data automatiskt betjänas från den region som ligger närmast dina användare med en intuitiv programmeringsmodell för datakonsekvens och 99,99-tillgänglighet. Globalt distribuerade samlingar faktureras baserat förbrukad lagring i varje region och dataflöde som reserveras för varje DocumentDB-samling x antalet regioner som associeras med ett DocumentDB-databaskonto. Standardavgifterna för dataöverföring gäller för överföring av replikeringsdata mellan regioner. Anta till exempel att du har ett databaskonto som sträcker sig över Azure-regioner och två samlingar med 1 miljon RU respektive 2 miljoner RU. Totalt antal RU som etableras för den första samlingen blir 3 miljoner RU (1 miljon RU x 3 regioner) och den andra blir 6 miljoner RU (2 miljoner RU x 3 regioner).

Hög genomströmning och låglatensfrågor

Med DocumentDB kan du skriva en fast datavolym och indexera synkront för att leverera konsekventa SQL-frågor med en skrivoptimerad, oreglerad databasmotor utformad för SSD (solid-state drive) och låglatensåtkomst. Läs- och skrivförfrågningar levereras alltid från din lokala region medan data distribueras globalt. Du kan ytterligare optimera prestanda genom att anpassa automatiskt indexbeteende.

Samlingar med fördefinierade prestanda och storlek

Until August 1st, 2017, current customers on S1-, S2-, or S3-sized collections can continue using them with a pre-defined 10GB of storage and throughput quantities that vary with the instance size: an S1 instance provides 250 RU/second and is billed at $-/per timme; an S2 instance provides 1000 RU/second and is billed at $-/per timme; an S3 instance provides 2500 RU/second and is billed at $-/per timme. If you want to reconfigure throughput for these collections, see Changing performance levels using the Azure Portal. If you want to take advantage of partitioned collections, you need to convert your previously created S1, S2, or S3 collections to use the limitless throughput and storage scale described above, as described in Partitioning and scaling in Azure DocumentDB.

Support och serviceavtal

  • Vi ger teknisk support för alla Azure-tjänster som är allmänt tillgängliga, inklusive Document DB, via supporten för Azure, från $29.0/månad. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
  • SLA: Vi garanterar att vi minst 99,99 % av tiden kommer att framgångsrikt bearbeta förfrågningar för att utföra åtgärder mot DocumentDB-resurser. Mer information om serviceavtal finns på sidan om serviceavtal.

Vanliga frågor och svar

Resurser

Registrera dig nu och få $200 i Azure-kredit

Kom igång nu