Priser för Scheduler

Kör jobb med hjälp av enkla eller komplexa återkommande scheman

Med Azure Scheduler kan du köra jobb – till exempel anropa HTTP/S-slutpunkter eller skicka meddelanden till Azure Storage-köer – med valfritt schema, vilket gör det perfekt för återkommande åtgärder som att rensa loggfiler, starta säkerhetskopiering och andra underhållsuppgifter. Integrera jobb i dina program som körs genast, enligt ett återkommande schema, eller när som helst i framtiden – och anropa tjänster både inuti och utanför Azure.

Prisinformation

Standard P10 Premium P20 Premium
Pris per månad1 $- per enhet $- per enhet $- per enhet
Jobbkörningar Obegränsat Obegränsat Obegränsat
Maximal körningsfrekvens Varje minut Varje minut Varje minut
Jobbsamlingar 10/enhet 10 000/enhet 5 000/enhet
Jobb per samling 50 50 1 000
Skalning 10 1 premiumenhet.
Kontakta oss för mer.
1 premiumenhet.
Kontakta oss för mer.
Utgående autentisering Ingår Ingår Ingår

1 Debiteringen beräknas per timme. Ovanstående pris baseras på 730 timmar per månad. En standardenhet debiteras för var 10 jobbsamling (eller del) som skapas, beräknat per timme. En premiumenhet debiteras på samma sätt per 10 000 jobbsamling (eller del) som skapas, beräknat per timme. Uppgifterna räknas samman för alla geografiska områden.

Support och serviceavtal

  • Teknisk support för alla allmänt tillgängliga Azure-tjänster, inklusive Azure Scheduler, är tillgängligt via Azure Support. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
  • Serviceavtal (SLA): För Scheduler Standard garanterar vi att minst 99,9 procent av tiden kommer alla schemalagda uppgifter att initieras inom 30 minuter från deras planerade körningstider. Tillgängligheten beräknas under en 30-dagarscykel. Mer information finns på Azure SLA-sidan.

Vanliga frågor och svar

  • Debiteringar för Scheduler görs per timme när det finns en eller flera aktiva jobbsamlingar. En standardenhet debiteras för var 10 standardjobbsamling (eller del) som skapas, beräknat per timme. En premiumenhet debiteras på samma sätt per 10 000-premiumjobbsamling (eller del) som skapas, beräknat per timme.

  • Kvoterna för Scheduler tillämpas på prenumerationsnivån. Observera att alla jobb i en viss jobbsamling är knutna till regionen för den denna jobbsamling.

  • Körningsloggen innehåller en rullande 60 dagars historik för jobbkörningar.

  • Scheduler har stöd för arbete med hög tillgänglighet genom att länka två regioner inom samma kategori – USA, södra centrala är länkat till USA, norra centrala. Europa, norra är länkat till Europa, västra. Asien och stillahavsområdet, östra är länkat till Asien och stillahavsområdet, sydöstra. Jobb som skickas till ett visst geografiskt område kan köras i vilken som helst av de länkade regionerna.

Resurser

Beräkna månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Scheduler

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator