Scheduler priser

Kör jobb med hjälp av enkla eller komplexa återkommande scheman

Med Azure Scheduler kan du köra jobb – till exempel anropa HTTP/S-slutpunkter eller skicka meddelanden till Azure Storage-köer – med valfritt schema, vilket gör det perfekt för återkommande åtgärder som att rensa loggfiler, starta säkerhetskopiering och andra underhållsuppgifter. Integrera jobb i dina program som körs genast, enligt ett återkommande schema, eller när som helst i framtiden – och anropa tjänster både inuti och utanför Azure.

Prisinformation

Kostnadsfri Standard P10 Premium P20 Premium
Pris per månad1 Kostnadsfri $- per enhet $- per enhet $- per enhet
Jobbkörningar2 3 600 Obegränsat Obegränsat Obegränsat
Maximal körningsfrekvens Varje timme Varje minut Varje minut Varje minut
Jobbsamlingar 1 10/enhet 10 000/enhet 5 000/enhet
Jobb per samling 5 50 50 1 000
Skalning Gäller inte 10 1 premiumenhet.
Kontakta oss för mer.
1 premiumenhet.
Kontakta oss för mer.
Utgående autentisering Ingår Ingår Ingår

1 Debiteringen beräknas per timme. Ovanstående pris baseras på 732 timmar per månad. En standardenhet debiteras för var tionde jobbsamling (eller del) som skapas, beräknat per timme. En premiumenhet debiteras på samma sätt per 10 000 jobbsamling (eller del) som skapas, beräknat per timme. Uppgifterna räknas samman för alla geografiska områden.

2 Jobbkörningar för den kostnadsfria nivån i Scheduler beräknas i 30-dagarsintervaller. Alla nivåer innehåller begränsningar för maximal körningsfrekvens och totalt antal tillåtna jobb. Jobbkörningar är effektivt begränsade till 21,6 miljoner körningar per standardenhet och 21,6 miljarder körningar per premiumenhet, beräknat i 30-dagarsintervaller. Obegränsat antal ovan avser ett obegränsat antal körningar per enhet för respektive totala antal jobb i motsvarande maximala körningsfrekvens.

Support och serviceavtal

  • Teknisk support för alla allmänt tillgängliga Azure-tjänster, inklusive Azure Scheduler, är tillgängligt via Azure Support. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
  • Serviceavtal (SLA): För Scheduler Standard garanterar vi att minst 99,9 % av tiden kommer alla schemalagda uppgifter att initieras inom 30 minuter från deras planerade körningstider. Tillgängligheten beräknas under en 30-dagarscykel. Mer information finns på Azure SLA-sidan.

Vanliga frågor och svar

  • Debiteringar för Scheduler görs per timme när det finns en eller flera aktiva jobbsamlingar. En standardenhet debiteras för var tionde standardjobbsamling (eller del) som skapas, beräknat per timme. En premiumenhet debiteras på samma sätt per 10 000 premiumjobbsamling (eller del) som skapas, beräknat per timme.

  • Kvoterna för Scheduler tillämpas på prenumerationsnivån. Observera att alla jobb i en viss jobbsamling är knutna till regionen för den denna jobbsamling.

  • Körningsloggen innehåller en rullande 60 dagars historik för jobbkörningar.

  • Ja, uppgraderingar av befintliga jobbsamlingar stöds genom en uppdatering av nivåattributet.

  • Scheduler har stöd för hög tillgänglighet genom att länka mellan två regioner i samma geografiska område. Södra centrala USA är länkat till norra centrala USA, norra Europa är länkat till Västeuropa, och östra Asien/Stillahavsområdet är länkat till sydöstra Asien/Stillahavsområdet. Jobb som skickas till ett visst geografiskt område (se informationen om geografisk tillgänglighet nedan) kan köras i vilket som helst av de länkade områdena.

  • Ja. Båda kan användas för schemaläggning men de arbetar helt oberoende av varandra. Schemalagda jobb i Mobila tjänster är en funktion som ingår som en del i dessa tjänster. Scheduler är en fristående tjänst för schemaläggning och har därför bredare användningsmöjligheter.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Scheduler

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad

Kostnadsfritt konto