Prissättning för Azure-sidblobar

Sidblob-objekt

Sidblobar är optimerade för icke-sekventiella läs- och skrivalternativ. Sidblobar är även perfekta i situationer där det är viktigt att kunna skriva över ett slumpvist utvalt segment vid en känd adress, som vid lagring i index-baserade och utspridda datastrukturer. Sidblobar kan nås genom REST-protokoll eller kopplas till en virtuell dator för att tillhandahålla stöd för disktrafik som ohanterade diskar.

Utforska lagringsalternativ

Utforska alternativen för Azure-sidblobar (ohanterade diskar).

Prissättning för Premium-sidblobar

Premium-sidblobar är SSD-baserad lagring (Solid State Drive) med hög prestanda som har utformats för I/O-intensiva arbetsbelastningar med mycket stora dataflöden och låga svarstider. Premium-sidblobar tillhandahåller etablerad diskprestanda på upp till 7 500 IOPS och 250 Mbit/s per blob.

Du kan koppla Premium-sidblobar till VM-storlekar med benämningen ”s” för stöd för ohanterade Premium-diskar – till exempel Dsv1, Dsv2, och Gs. Det rekommenderas även att du använder Managed Disks för permanent VM-lagring eftersom det ger bättre tillgänglighet.

Prissättningen för Premium-sidblobar beror på följande:

  • Storlek på etablerade diskar.
  • Utgående dataöverföring.
Sidblobtyper P10 P20 P30 P40 P50 P60
Storlek 128 GB 512 GB 1 TB 2 TB 4 TB 8 TB
Pris per månad $- $- $- $- $- $-
IOPS per sidblob 500 2 300 5 000 7 500 7 500 7 500
Dataflöde per sidblob 100 MB/sekund 150 MB/sekund 200 MB/sekund 250 MB/sekund 250 MB/sekund 250 MB/sekund
För Premium-sidblobar tillkommer inga transaktionskostnader.

Din Premium-sidblob debiteras baserat på den lägsta typen som har stöd för din målstorlek.

* Azure har för närvarande inte stöd för att koppla P60 som en disk till virtuella datorer. P60 stöds endast som Page Blobs som kan nås via REST.

Vi stöder även ytterligare tre sidblobtyper som uttryckligen kräver att du distribuerar med Blobnivåuppsättning. Om du distribuerar sidbloben eller ohanterade diskar som endast anger målstorleken avrundas de till de stödda sidblobtyperna som anges i tabellen ovan.

P4 P6 P15
Diskstorlek 32 GB 64 GB 256 GB
Pris per månad $- $- $-
IOPs per disk 120 240 1 100
Dataflöde per disk 25 MB/sekund 50 MB/sekund 125 MB/sekund
Obs! Ögonblicksbilder debiteras med $-/GB per månad.

Prissättning för Standard-sidblobar

I Standard-sidblobar används vanliga hårddiskar som lagringsmedium. De passar bäst till utveckling, testning eller andra arbetsbelastningar med lågfrekvent dataåtkomst som är mindre känsliga för varierande prestanda.

Prissättningen för Standard-sidblobar beror på:

  • Vilken datavolym som lagras per månad.
  • Antal åtgärder och typ av åtgärder som utförs, plus kostnaden för utgående dataöverföring.
  • Dataredundans.

Datalagringspriser för Standard-sidblobar


Support och serviceavtal

  • Gratis support för fakturering och prenumeration.
  • Flexibla supportavtal från $29/månad. Leta efter ett avtal.
  • Garanterad tillgänglighet på minst 99,9 procent (förhandsversionstjänster omfattas inte). Läs serviceavtalet.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Lagringskonton

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad