Machine Learning Studio priser

Kraftfull, molnbaserad förutsägande analys

Microsoft Azure Machine Learning är en svit produkter som utformats för att låta kunderna enkelt skapa, distribuera och dela avancerade analyslösningar i molnet.

Prisinformation

Priser för Studio

Det finns två nivåer av Machine Learning Studio – kostnadsfri och standard.

Funktioner per nivå jämförs i tabellen nedan:

Kostnadsfri Standard
Pris Kostnadsfri $- per ML Studio-arbetsyta per månad
$- per Studio-experimenttimme
Azure-prenumeration Krävs inte Krävs
Maximalt antal moduler per experiment 100 Obegränsat
Max. experimentlängd 1 timme per experiment Upp till 7 dagar per experiment med högst 24 timmar per modul
Maximalt lagringsutrymme 10 GB Obegränsat – BYO
Läs data från en lokal SQL Förhandsversion Nej Ja
Körning/prestanda Enkel nod Flera noder
Web API för produktion Nej Ja
SLA Nej Ja

Debitering per timme gäller endast för aktiv användning av tjänsten. När flera mätningar görs debiteras de samtidigt.

Prissättning för Webb-API för produktion

Med Azure Machine Learning kan du distribuera lösningar för förutsägelseanalys som webbtjänster.

För de distribuerade webbtjänsterna (ny version) gäller följande prenumerationer:

Utveckling/testning* Standard S1 Standard S2 Standard S3
Nivåpris per månad $- $- $- $-
Funktioner
Transaktioner som ingår (per månad) 1 000 100 000 2 000 000 50 000 000
Beräkningstimmar som ingår (per månad) 2 25 500 12 500
Totalt antal webbtjänster1 2 10 100 500
Avgifter för överförbrukning Gäller inte

$- per 1 000 transaktioner

$- per API-beräkningstimme

$- per 1 000 transaktioner

$- per API-beräkningstimme

$- per 1 000 transaktioner

$- per API-beräkningstimme

* API-användningsbegränsningar gäller för testningsnivån – begränsat till två samtidiga RRS-anrop.
1 antal webbtjänstkunder kan när som helst kopplas till en prenumeration.

Den klassiska versionen av webbtjänster finns fortfarande tillgänglig till följande priser:

 • $-/beräkningstimme för produktions-API (timenhet)
 • $-/1 000 transaktioner för produktions-API (transaktionsenhet)

Debitering per timme gäller endast för aktiv användning av tjänsten. När flera mätningar görs debiteras de samtidigt.

Mer information om skillnaden mellan de klassiska webbtjänsterna och de nya webbtjänsterna finns i dokumentationen.

Vanliga frågor och svar

 • Den kostnadsfria nivån av Azure Machine Learning är avsedd att ge en djupgående introduktion till Azure Machine Learning Studio. Det enda du behöver för att registrera dig är ett Microsoft-konto. Den kostnadsfria nivån ger kostnadsfri åtkomst till en Azure Machine Learning Studio-arbetsyta per Microsoft-konto. Det omfattar möjligheten att använda upp till 10 GB lagringsutrymme och att utföra åtgärder för modeller som mellanlagrings-API:er. Arbetsbelastningar på den kostnadsfria nivån omfattas inte av ett serviceavtal och är endast avsedda för utveckling och personlig användning. Arbetsbelastningar på den kostnadsfria nivån får inte åtkomst till data genom att ansluta till en lokal SQL-server. Tabellen ovan visar många skillnader mellan den kostnadsfria nivån och standardnivån, men även andra skillnader kan finnas och funktionerna på den kostnadsfria nivån kan ändras när som helst.

 • Allt du behöver är ett Microsoft-konto. Gå till startsidan för Azure Machine Learning och klicka på knappen Börja nu. Logga in med ditt Microsoft-konto så skapas en arbetsyta på den kostnadsfria nivån åt dig. Du kan börja utforska och skapa Machine Learning-experiment direkt.

 • Du måste först ha åtkomst till en Azure-prenumeration för att kunna skapa en Machine Learning-arbetsyta på standardnivån. Du kan registrera dig för en 30 dagars kostnadsfri utvärderingsprenumeration av Azure och senare uppgradera till en betald Azure-prenumeration, eller köpa en betald Azure-prenumeration på en gång. När du sedan har fått åtkomst till prenumerationen kan du skapa en Machine Learning-arbetsyta från den klassiska Microsoft Azure-portalen. Läs igenom de stegvisa anvisningarna.

  Alternativt kan du bjudas in av någon som äger en Machine Learning-arbetsyta på standardnivån och få åtkomst till den personens arbetsyta.

 • Nej, du kan inte ange att ditt eget konto för bloblagring ska användas med den kostnadsfria nivån. Om du vill använda din egen Azure Storage måste du använda standardnivån.

 • Ja, du kan utföra åtgärder för maskininlärningsmodeller för mellanlagring av API-tjänster som en del av den kostnadsfria nivån. För att kunna använda mellanlagrings-API-tjänsten i produktion och få en produktionsslutpunkt för tjänsten måste du använda standardnivån.

 • Med den kostnadsfria utvärderingsversionen av Microsoft Azure får du krediter som kan användas för alla Azure-tjänster i en månad medan den kostnadsfria nivån av Azure Machine Learning ger kontinuerlig åtkomst särskilt till Azure Machine Learning-tjänsten för arbetsbelastningar som inte är i produktion.

 • Om du vill kopiera dina experiment från den kostnadsfria nivån till standardnivån följer du stegen som beskrivs nedan:

  1. Logga in i Azure Machine Learning Studio och kontrollera att du kan se väljaren för både den kostnadsfria arbetsytan och för standardarbetsytan i det översta navigeringsfältet.
  2. Växla till den kostnadsfria arbetsytan om du är i standardarbetsytan.
  3. I experimentlistvyn markerar du det experiment du vill kopiera och klickar på kommandoknappen Kopiera.
  4. Markera standardarbetsytan i dialogrutan som visas och klicka på knappen Kopiera.
  5. Observera att alla associerade datauppsättningar, utbildningsmodeller o.s.v. kopieras tillsammans med experimentet till standardarbetsytan.
  6. Du måste köra experimentet igen och publicera webbtjänsten i standardarbetsytan igen.
 • Machine Learning-tjänsten har stöd för hög tillgänglighet genom att länka mellan två regioner i samma geografiska område. USA, södra centrala är länkat till USA, norra centrala.

 • Tider för API-anrop i produktion kan variera mycket, i allmänhet från hundratals millisekunder till några sekunder, men kan kräva minuter beroende på komplexiteten för databehandlingen och maskininlärningsmodellen. Det bästa sättet att uppskatta tider för API-anrop i produktion är att göra ett benchmark-test på modellen på Machine Learning-tjänsten.

 • Machine Learning-tjänsten är en tjänst med flera organisationer i samma installation, och de faktiska beräkningsresurser som används på serversidan kan vara olika och optimeras för prestanda och förutsägbarhet.

 • Debitering för arbetsytor bryts ut separat för varje tillämplig orderrad på en enstaka faktura.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Machine Learning Studio

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad