Hoppa över navigering

Azure Active Directory priser

Identitets- och åtkomsthantering för molnet

Azure Active Directory is a comprehensive, highly available identity and access management cloud solution that combines core directory services, advanced identity governance, and application access management. Azure Active Directory also offers a rich, standards-based platform that enables developers to deliver access control to their applications, based on centralized policy and rules.

Prisinformation

Azure Active Directory comes in four editions—Free, Basic, Premium P1, and Premium P2. The Free edition is included with an Azure subscription. The Basic and Premium editions are available through a Microsoft Enterprise Agreement, the Open Volume License Program, and the Cloud Solution Providers program. Azure and Office 365 subscribers can also buy Azure Active Directory Basic and Premium P1 and P2 online. Sign in here to purchase.

Kostnadsfri Basic Premium P1 Premium P2 Office 365-appar
Vanliga funktioner
Katalogobjekt1 500 000 objektgräns Ingen objektgräns Ingen objektgräns Ingen objektgräns Ingen objektgräns
Användare/grupphantering (lägg till/uppdatera/ta bort)/ användarbaserad etablering, enhetsregistrering Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Enkel inloggning (SSO) 10 appar per användare2 (förintegrerade SaaS-appar och utvecklarintegrerade appar) 10 appar per användare2 (kostnadsfri nivå + programproxyappar) Obegränsat (kostnadsfri, Basic-nivå + mallar för appintegrering med självbetjäning5) Obegränsat (kostnadsfri, Basic-nivå + mallar för appintegrering med självbetjäning5) 10 appar per användare2 (förintegrerade SaaS-appar och utvecklarintegrerade appar)
B2B-samarbete6 Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Självbetjäning för ändring av lösenord för molnanvändare Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Anslut (synkroniseringsmotor som utökar lokala kataloger till Azure Active Directory) Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Säkerhet/användningsrapporter Enkla rapporter Enkla rapporter Avancerade rapporter Avancerade rapporter Enkla rapporter
Premium- och Basic-funktioner
Gruppbaserad åtkomsthantering/etablering Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Självbetjäning för återställning av lösenord för molnanvändare Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Företagsprofiler (Inloggningssidor/Access Panel-anpassning) Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Programproxy Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
SLA Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Premium-funktioner
Avancerade gruppfunktioner7 Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Självbetjäning för återställning/ändring/upplåsning av lösenord med lokal tillbakaskrivning Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Tvåvägssynkronisering för enhetsobjekt mellan lokala kataloger och Azure AD (tillbakaskrivning av enhet) Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Multi-Factor Authentication (via molnet och lokalt (MFA-server)) Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Användar-CAL för Microsoft Identity Manager3 Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Cloud App Discovery8 Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Connect Health5 Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Automatisk lösenordsförnyelse för gruppkonton Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Villkorlig åtkomst utifrån grupp och plats Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Villkorlig åtkomst utifrån enhetstillstånd (tillåt åtkomst från hanterade enheter) Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Integrering av tredje parts Identity Governance-partner Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Användningsvillkor Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Begränsad åtkomst i SharePoint Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Begränsad åtkomst till OneDrive för företag Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Identity Protection Inte tillgänglig Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Privileged Identity Management Inte tillgänglig Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Integrering av tredje parts MFA-partner Förhandsversion Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Åtkomstgranskningar Inte tillgänglig Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Microsoft Cloud App Security-integrering Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Azure Active Directory Join – endast Windows 10-funktioner
Anslut en enhet till Azure AD, Desktop SSO, Windows Hello för Azure AD, Administrator Bitlocker-återställning Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Automatisk MDM-registrering, Self-Service Bitlocker-återställning, Ytterligare lokala administratörer till Windows 10-enheter Azure AD Join, Enterprise State Roaming Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig

1 Default usage quota is 150,000 objects. An object is an entry in the directory service, represented by its unique distinguished name. An example of an object is a user entry used for authentication purposes. If you need to exceed this default quota, please contact support. The 500K object limit does not apply for Office 365, Microsoft Intune or any other Microsoft paid online service that relies on Azure Active Directory for directory services.

2 Med Azure AD Kostnadsfri och Azure AD Basic kan slutanvändare som har tilldelats åtkomst till SaaS-appar få SSO-åtkomst till upp till tio appar. Administratörer kan konfigurera SSO och ändra användares åtkomst till olika SaaS-appar, men SSO-åtkomst tillåts endast för tio appar per användare i taget. Alla Office 365-appar räknas som en app.

3 Programvarurättigheter för Microsoft Identity Manager Server beviljas med Windows Server-licenser (alla versioner). Eftersom Microsoft Identity Manager körs på operativsystemet Windows Server kan Microsoft Identity Manager installeras och användas på servern om servern kör en giltig, licensierad kopia av Windows Server. Ingen annan separat licens krävs för Microsoft Identity Manager Server.

4 Integrering med självbetjäning för program som har stöd för SAML, SCIM eller formulärbaserad autentisering med hjälp av mallar på menyn för programgalleriet. Mer information finns i den här artikeln.

5 För den första övervakningsagenten krävs minst en licens. För alla ytterligare agenter krävs 25 ytterligare inkrementella licenser. Agenter som övervakar AD FS, AD Connect och AD DS anses vara separata agenter.

6 Azure AD skapar förutsättningar för B2B-samarbete genom att förse namngivna gästanvändare med en uppsättning Azure AD-funktioner. En gästanvändare är någon utanför organisationen som bjuds in i Azure AD-klientorganisationen. Gästanvändare är inte anställda, underleverantörer eller agenter på plats som arbetar för dig eller dina dotterbolag. Vissa funktioner är kostnadsfria. För de Azure AD-funktioner som kostar pengar måste gästanvändarna vara licensierade enligt följande: med varje Azure AD-versionslicens som du äger för en anställd eller en användare (som inte är gäst) i klientorganisationen kan du också bjuda in upp till fem namngivna gästanvändare. Vilka funktioner som kan användas av namngivna gästanvändarna beror på vilken slags Azure AD-version du köper. Det kostar inget att bjuda in en namngiven gästanvändare och tilldela personen till ett program i Azure AD, för upp till tio appar per namngiven gästanvändare. Andra funktioner i den kostnadsfria Azure AD-versionen, till exempel tre grundläggande rapporter, är också kostnadsfria för de namngivna gästanvändarna. När det gäller Azure AD-betalfunktioner som utökas till de namngivna gästanvändarna måste den inbjudande innehavaren ha rätt antal Basic-, Premium P1- eller Premium P2-licenser så att de räcker till de namngivna gästanvändarna. Innehavaren kan tilldela fem namngivna gästanvändare per licens (se beskrivningen ovan). För en Azure AD Basic-licens kan till exempel upp till fem namngivna gästanvändare konfigureras för gruppbaserad åtkomsthantering och etablering. För den sjätte namngivna gästanvändaren behöver du ytterligare en Azure AD Basic-licens. På samma sätt ger Azure AD Premium P1-licensen upp till fem namngivna gästanvändare rätt att använda funktionen Multi-Factor Authentication (plus eventuella Azure AD Basic-funktioner). För den sjätte namngivna gästanvändaren som använder MFA behöver du ytterligare en Azure AD Premium P1-licens.

7 Avancerade gruppfunktioner är bland annat dynamiska grupper, delegering av behörighet att skapa grupper, gruppnamnsprincip, förfallodatum för grupper, riktlinjer för användning och standardklassificering.

8 Få åtkomst till Cloud App Discovery-funktionerna genom att gå till https://portal.cloudappsecurity.com/ och logga in med dina autentiseringsuppgifter för Azure AD P1. Azure AD P2-kunder behöver inte ange autentiseringsuppgifter och omdirigeras automatiskt.

Basic

Designed for task workers with cloud-first needs, this edition provides cloud centric application access and self-service identity management solutions. With the Basic edition of Azure Active Directory, you get productivity enhancing and cost reducing features like group-based access management, self-service password reset for cloud applications, and Azure Active Directory Application Proxy (to publish on-premises web applications using Azure Active Directory), all backed by an enterprise-level SLA of 99.9 percent uptime.

Enterprise Agreement Online
Pris Kontakta din Enterprise Agreement-representant $1 användare/månad*

*Årligt åtagande

Premium P1

Designed to empower organizations with more demanding identity and access management needs, Azure Active Directory Premium edition adds feature-rich enterprise-level identity management capabilities and enables hybrid users to seamlessly access on-premises and cloud capabilities. This edition includes everything you need for information worker and identity administrators in hybrid environments across application access, self-service identity and access management (IAM), and security in the cloud.

Enterprise Agreement Online
Pris Kontakta din Enterprise Agreement-representant $6 användare/månad*

*Årligt åtagande

Premium P2

Azure Active Directory Premium P2 includes every feature of all other Azure Active Directory editions enhanced with advanced identity protection and privileged identity management capabilities.

Enterprise Agreement Online
Pris Kontakta din Enterprise Agreement-representant $9 användare/månad*

*Årligt åtagande

Azure AD B2B-samarbete

Azure AD skapar förutsättningar för B2B-samarbete genom att förse gästanvändare (som bjuds in till Azure AD-klienten) med en uppsättning Azure AD-funktioner. Vissa funktioner är kostnadsfria. För de Azure AD-funktioner som kostar pengar måste gästanvändarna vara licensierade enligt följande: med varje Azure AD-versionslicens som du äger för en anställd eller en användare (som inte är gäst i klienten) kan du också bjuda in upp till 5 gästanvändare. Vilka funktioner du kan utöka till dessa gästanvändare beror på vilken Azure AD-utgåva du köper.

  • There is no charge for inviting a guest user and assigning him/her to an application in Azure AD, for up to 10 apps per guest user. Other features of Azure AD Free edition, such as three basic reports, are also free for guest users.
  • For paid Azure AD features that are extended to guest users, the inviting tenant will need the appropriate number of Basic or Premium P1 or Premium P2 licenses to cover guest users, in the 1 license: 5 users ratio as described above. For e.g. 1 Azure AD Basic license will allow for up to 5 guest users to be set up for Group Based Access Management and Provisioning. For the 6th guest user, you will need another Azure AD Basic license. Similarly, 1 Azure AD Premium P1 license will allow for up to 5 guest users to use Multi-factor authentication feature (plus any Azure AD Basic features). For the 6th guest user that uses MFA, you will need a second Azure AD Premium P1 license.

Azure AD Access Control

Azure AD Access Control is free.

Already have Azure Active Directory Premium? Manage your licenses here.

Support och serviceavtal

  • Technical support for Azure Active Directory Free, Basic, and Premium is available through Azure Support, starting at $29/month. Billing and subscription management support is provided at no cost.
  • Service Level Agreement (SLA): Azure Active Directory Basic and Premium editions guarantee a 99.9% monthly availability. Free services, such as Azure Active Directory Free and Access Control, don’t have an SLA. For more details, visit the Azure SLA page.

Vanliga frågor och svar

  • Du behöver en prenumeration på Azure eller Office 365. Du kan använda en befintlig prenumeration eller skapa en ny och sedan logga in på Office 365-portalen med dina inloggningsuppgifter för att köpa Azure AD-licenser. Den här videon innehåller mer information.

  • Om du vill hantera dina Azure Active Directory Basic-, Premium P1- eller P2-, eller Enterprise Mobility + Security-licenser loggar du in här med dina inloggningsuppgifter.

  • I Enterprise Mobility + Security E3-licenser ingår Azure Active Directory Premium P1, och i Enterprise Mobility + Security E5-licenser ingår Azure Active Directory Premium P2.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Azure Active Directory

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Skydda företaget med Azure Active Directory Premium