Azure Active Directory Priser

Identitets- och åtkomsthantering för molnet

Azure Active Directory är en omfattande molnlösning för identitets- och åtkomsthantering med hög tillgänglighet som kombinerar kärnkatalogstjänster, avancerad identitetsstyrning och programåtkomsthantering. Azure Active Directory erbjuder även en bred, standardbaserad plattform som ger utvecklare möjlighet att förse sina program med åtkomstkontroll, baserat på en centraliserad princip och regler.

Prisinformation

Azure Active Directory finns i fyra versioner: Kostnadsfri, Basic, Premium P1 och Premium P2. Den kostnadsfria versionen ingår i en Azure-prenumeration. Basic- och Premium-versionerna är tillgängliga via Microsoft Enterprise Agreement, Open Volume License-programmet och Cloud Solution Providers-programmet. Azure- och Office 365-prenumeranter kan också köpa Azure Active Directory Basic, Premium P1 och P2 online. Logga in här om du vill köpa.

Kostnadsfri Basic Premium P1 Premium P2
Vanliga funktioner Katalogobjekt 1 500 000 objektgräns Ingen objektgräns Ingen objektgräns Ingen objektgräns
Användare/grupphantering (lägg till/uppdatera/ta bort)/ användarbaserad etablering, enhetsregistrering
Enkel inloggning (SSO) 10 appar per användare2 (förintegrerade SaaS-appar och utvecklarintegrerade appar) 10 appar per användare2 (kostnadsfri nivå + programproxyappar) Obegränsat (kostnadsfri, Basic-nivå + mallar för appintegrering med självbetjäning5) Obegränsat (kostnadsfri, Basic-nivå + mallar för appintegrering med självbetjäning5)
Självbetjäning för ändring av lösenord för molnanvändare
Anslut (synkroniseringsmotor som utökar lokala kataloger till Azure Active Directory)
Säkerhet/användningsrapporter 3 Basic-rapporter 3 Basic-rapporter Avancerade rapporter Avancerade rapporter
Premium- och Basic-funktioner Gruppbaserad åtkomsthantering/etablering
Självbetjäning för återställning av lösenord för molnanvändare
Företagsprofiler (Inloggningssidor/Access Panel-anpassning)
Programproxy
SLA
Premium-funktioner Självbetjäningsgrupp och apphantering/självbetjäning för programtillägg/dynamiska grupper
Självbetjäning för återställning/ändring/upplåsning av lösenord med lokal tillbakaskrivning
Multi-Factor Authentication (via molnet och lokalt (MFA-server)) --3 --3
Användar-CAL för Microsoft Identity Manager4
Cloud App Discovery
Connect Health6
Automatisk lösenordsförnyelse för gruppkonton
Villkorlig åtkomst utifrån grupp och plats (förhandsversion)
Villkorlig åtkomst utifrån enhetstillstånd (tillåt åtkomst från hanterade enheter)
+ Intune-licens

+ Intune-licens
Identity Protection
Privileged Identity Management
Azure Active Directory Join – endast Windows 10-funktioner
Anslut en enhet till Azure AD, Desktop SSO, Microsoft Passport för Azure AD, Administrator Bitlocker-återställning
Automatisk MDM-registrering, Self-Service Bitlocker-återställning, Ytterligare lokala administratörer till Windows 10-enheter Azure AD Join, Enterprise State Roaming

1 Standardanvändningskvoten är 150 000 objekt. Ett objekt är en post i katalogtjänsten som representeras av sitt unika namn. Ett exempel på ett objekt är en användarpost som används för autentiseringsändamål. Kontakta supporten om du behöver mer än standardkvoten. Begränsningen på 500 000 objekt gäller inte för Office 365, Microsoft Intune eller någon annan betald onlinetjänst från Microsoft som förlitar sig på Azure Active Directory för katalogtjänster.

2 Med Azure AD Kostnadsfri och Azure AD Basic kan slutanvändare som har tilldelats åtkomst till SaaS-appar få SSO-åtkomst till upp till tio appar. Administratörer kan konfigurera SSO och ändra användares åtkomst till olika SaaS-appar, men SSO-åtkomst tillåts endast för tio appar per användare i taget.

3 Multi-Factor Authentication är tillgängligt för den kostnadsfria versionen och Basic-versionen av Azure AD när du skapar en Multi-Factor Authentication-provider med fakturerings-/användningsmodellen ”per användare” eller ”per autentisering”.

4 Programvarurättigheter för Microsoft Identity Manager Server beviljas med Windows Server-licenser (alla versioner). Eftersom Microsoft Identity Manager körs på operativsystemet Windows Server kan Microsoft Identity Manager installeras och användas på servern om servern kör en giltig, licensierad kopia av Windows Server. Ingen annan separat licens krävs för Microsoft Identity Manager Server.

5 Integrering med självbetjäning för program som har stöd för SAML, SCIM eller formulärbaserad autentisering med hjälp av mallar på menyn för programgalleriet. Mer information finns i den här artikeln.

6 För den första övervakningsagenten krävs minst en licens. För alla ytterligare agenter krävs 25 ytterligare inkrementella licenser. Agenter som övervakar AD FS, AD Connect och AD DS anses vara separata agenter.

Basic

Den här utgåvan har utformats för arbete med repetitiva uppgifter som i första hand kräver åtkomst till molnet, och ger molnfokuserad programåtkomst och lösningar för identitetshantering med självbetjäning. Med Basic-versionen av Azure Active Directory får du funktioner som ökar produktiviteten och minskar kostnaderna, som gruppbaserad åtkomsthantering, lösenordsåterställning med självbetjäning för molnprogram och Azure Active Directory Application Proxy (för att publicera lokala webbprogram med Azure Active Directory), som alla stöds av ett serviceavtal på företagsnivå med 99,9 procent drifttid.

Enterprise Agreement Online
Pris Kontakta din Enterprise Agreement-representant $1 användare/månad*

*Årligt åtagande

Premium P1

Azure Active Directory Premium-versionen har utformats för att ge kraft åt företag med mer krävande identitets- och åtkomsthanteringsbehov och ger funktionsrika identitetshanteringsfunktioner på företagsnivå samt gör det möjligt för hybridanvändare att få smidig åtkomst till lokala funktioner och molnfunktioner. Den här versionen innehåller allt du behöver för informationsarbetare och identitetsadministratörer i hybridmiljöer över programåtkomst, identitets- och åtkomsthantering (IAM) med självbetjäning och säkerhet i molnet.

Enterprise Agreement Online
Pris Kontakta din Enterprise Agreement-representant $6 användare/månad*

*Årligt åtagande

Premium P2

Azure Active Directory Premium P2 omfattar alla funktioner i alla andra Azure Active Directory-versioner och dessutom avancerade Identity Protection- och Privileged Identity Management-funktioner

Enterprise Agreement Online
Pris Kontakta din Enterprise Agreement-representant $9 användare/månad*

*Årligt åtagande

Azure AD Access Control

Azure AD Access Control är kostnadsfri.

Har du redan premiumversionen av Azure Active Directory? Hantera dina licenser här.

Support och serviceavtal

  • Teknisk support för den kostnadsfria versionen, Basic- och Premium-versionen av Azure Active Directory är tillgängligt via Azure-supporten, från $29.0/månad. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
  • Serviceavtal (SLA): Basic- och Premium-versionen av Azure Active Directory garanterar 99,9 % månatlig tillgänglighet. Kostnadsfria tjänster, som Azure Active Directory på nivån Kostnadsfri och Access Control har inte något serviceavtal. Mer information finns på sidan med serviceavtal för Azure.

Vanliga frågor och svar

Resurser

Skydda företaget med Azure Active Directory Premium

Kom igång nu