Azure Active Directory priser

Identitets- och åtkomsthantering för molnet

Azure Active Directory är en omfattande molnlösning för identitets- och åtkomsthantering med hög tillgänglighet som kombinerar kärnkatalogstjänster, avancerad identitetsstyrning och programåtkomsthantering. Azure Active Directory erbjuder även en bred, standardbaserad plattform som ger utvecklare möjlighet att förse sina program med åtkomstkontroll, baserat på en centraliserad princip och regler.

Prisinformation

Azure Active Directory finns i fyra versioner: Kostnadsfri, Basic, Premium P1 och Premium P2. Den kostnadsfria versionen ingår i en Azure-prenumeration. Basic- och Premium-versionerna är tillgängliga via Microsoft Enterprise Agreement, Open Volume License-programmet och Cloud Solution Providers-programmet. Azure- och Office 365-prenumeranter kan också köpa Azure Active Directory Basic, Premium P1 och P2 online. Logga in här om du vill köpa.

Kostnadsfri Basic Premium P1 Premium P2 Office 365-appar
Vanliga funktioner
Katalogobjekt1 500 000 objektgräns Ingen objektgräns Ingen objektgräns Ingen objektgräns Ingen objektgräns
Användare/grupphantering (lägg till/uppdatera/ta bort)/ användarbaserad etablering, enhetsregistrering Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Enkel inloggning (SSO) 10 appar per användare2 (förintegrerade SaaS-appar och utvecklarintegrerade appar) 10 appar per användare2 (kostnadsfri nivå + programproxyappar) Obegränsat (kostnadsfri, Basic-nivå + mallar för appintegrering med självbetjäning4) Obegränsat (kostnadsfri, Basic-nivå + mallar för appintegrering med självbetjäning4) 10 appar per användare2 (förintegrerade SaaS-appar och utvecklarintegrerade appar)
B2B-samarbete6 Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Självbetjäning för ändring av lösenord för molnanvändare Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Anslut (synkroniseringsmotor som utökar lokala kataloger till Azure Active Directory) Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Säkerhet/användningsrapporter Enkla rapporter Enkla rapporter Avancerade rapporter Avancerade rapporter Enkla rapporter
Premium- och Basic-funktioner
Gruppbaserad åtkomsthantering/etablering Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Självbetjäning för återställning av lösenord för molnanvändare Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Företagsprofiler (Inloggningssidor/Access Panel-anpassning) Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Programproxy Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
SLA Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Premium-funktioner
Avancerade gruppfunktioner7 Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Självbetjäning för återställning/ändring/upplåsning av lösenord med lokal tillbakaskrivning Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Tvåvägssynkronisering för enhetsobjekt mellan lokala kataloger och Azure AD (tillbakaskrivning av enhet) Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Multi-Factor Authentication (via molnet och lokalt (MFA-server)) Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Användar-CAL för Microsoft Identity Manager3 Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Cloud App Discovery8 Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Connect Health5 Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Automatisk lösenordsförnyelse för gruppkonton Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Villkorlig åtkomst utifrån grupp och plats Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Villkorlig åtkomst utifrån enhetstillstånd (tillåt åtkomst från hanterade enheter) Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Integrering av tredje parts Identity Governance-partner Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Användningsvillkor Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Begränsad åtkomst i SharePoint Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Begränsad åtkomst till OneDrive för företag Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Identity Protection Inte tillgänglig Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Privileged Identity Management Inte tillgänglig Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Integrering av tredje parts MFA-partner Förhandsversion Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Åtkomstgranskningar Inte tillgänglig Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Microsoft Cloud App Security-integrering Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Azure Active Directory Join – endast Windows 10-funktioner
Anslut en enhet till Azure AD, Desktop SSO, Windows Hello för Azure AD, Administrator Bitlocker-återställning Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Automatisk MDM-registrering, Self-Service Bitlocker-återställning, Ytterligare lokala administratörer till Windows 10-enheter Azure AD Join, Enterprise State Roaming Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig

1 Standardanvändningskvoten är 50,000 objekt. Ett objekt är en post i katalogtjänsten som representeras av sitt unika namn. Ett exempel på ett objekt är en användarpost som används för autentiseringsändamål. Kontakta supporten om du behöver mer än standardkvoten. Begränsningen på 500 000 objekt gäller inte för Office 365, Microsoft Intune eller någon annan betald onlinetjänst från Microsoft som förlitar sig på Azure Active Directory för katalogtjänster.

2 Med Azure AD Kostnadsfri och Azure AD Basic kan slutanvändare som har tilldelats åtkomst till SaaS-appar få SSO-åtkomst till upp till tio appar. Administratörer kan konfigurera SSO och ändra användares åtkomst till olika SaaS-appar, men SSO-åtkomst tillåts endast för tio appar per användare i taget. Alla Office 365-appar räknas som en app.

3 Programvarurättigheter för Microsoft Identity Manager Server beviljas med Windows Server-licenser (alla versioner). Eftersom Microsoft Identity Manager körs på operativsystemet Windows Server kan Microsoft Identity Manager installeras och användas på servern om servern kör en giltig, licensierad kopia av Windows Server. Ingen annan separat licens krävs för Microsoft Identity Manager Server.

4 Integrering med självbetjäning för program som har stöd för SAML, SCIM eller formulärbaserad autentisering med hjälp av mallar på menyn för programgalleriet. Mer information finns i den här artikeln.

5 För den första övervakningsagenten krävs minst en licens. För alla ytterligare agenter krävs 25 ytterligare inkrementella licenser. Agenter som övervakar AD FS, AD Connect och AD DS anses vara separata agenter.

6 Azure AD skapar förutsättningar för B2B-samarbete genom att förse namngivna gästanvändare med en uppsättning Azure AD-funktioner. En gästanvändare är någon utanför organisationen som bjuds in i Azure AD-klientorganisationen. Gästanvändare är inte anställda, underleverantörer eller agenter på plats som arbetar för dig eller dina dotterbolag. Vissa funktioner är kostnadsfria. För de Azure AD-funktioner som kostar pengar måste gästanvändarna vara licensierade enligt följande: med varje Azure AD-versionslicens som du äger för en anställd eller en användare (som inte är gäst) i klientorganisationen kan du också bjuda in upp till fem namngivna gästanvändare. Vilka funktioner som kan användas av namngivna gästanvändarna beror på vilken slags Azure AD-version du köper. Det kostar inget att bjuda in en namngiven gästanvändare och tilldela personen till ett program i Azure AD, för upp till tio appar per namngiven gästanvändare. Andra funktioner i den kostnadsfria Azure AD-versionen, till exempel tre grundläggande rapporter, är också kostnadsfria för de namngivna gästanvändarna. När det gäller Azure AD-betalfunktioner som utökas till de namngivna gästanvändarna måste den inbjudande innehavaren ha rätt antal Basic-, Premium P1- eller Premium P2-licenser så att de räcker till de namngivna gästanvändarna. Innehavaren kan tilldela fem namngivna gästanvändare per licens (se beskrivningen ovan). För en Azure AD Basic-licens kan till exempel upp till fem namngivna gästanvändare konfigureras för gruppbaserad åtkomsthantering och etablering. För den sjätte namngivna gästanvändaren behöver du ytterligare en Azure AD Basic-licens. På samma sätt ger Azure AD Premium P1-licensen upp till fem namngivna gästanvändare rätt att använda funktionen Multi-Factor Authentication (plus eventuella Azure AD Basic-funktioner). För den sjätte namngivna gästanvändaren som använder MFA behöver du ytterligare en Azure AD Premium P1-licens.

7 Avancerade gruppfunktioner är bland annat dynamiska grupper, delegering av behörighet att skapa grupper, gruppnamnsprincip, förfallodatum för grupper, riktlinjer för användning och standardklassificering.

8 Få åtkomst till Cloud App Discovery-funktionerna genom att gå till https://portal.cloudappsecurity.com/ och logga in med dina autentiseringsuppgifter för Azure AD P1. Azure AD P2-kunder behöver inte ange autentiseringsuppgifter och omdirigeras automatiskt.

Basic

Den här utgåvan har utformats för arbete med repetitiva uppgifter som i första hand kräver åtkomst till molnet, och ger molnfokuserad programåtkomst och lösningar för identitetshantering med självbetjäning. Med Basic-versionen av Azure Active Directory får du funktioner som ökar produktiviteten och minskar kostnaderna, som gruppbaserad åtkomsthantering, lösenordsåterställning med självbetjäning för molnprogram och Azure Active Directory Application Proxy (för att publicera lokala webbprogram med Azure Active Directory), som alla stöds av ett serviceavtal på företagsnivå med 99,9 procent drifttid.

Enterprise Agreement Online
Pris Kontakta din Enterprise Agreement-representant $1 användare/månad*

*Årligt åtagande

Premium P1

Azure Active Directory Premium-versionen har utformats för att ge kraft åt företag med mer krävande identitets- och åtkomsthanteringsbehov och ger funktionsrika identitetshanteringsfunktioner på företagsnivå samt gör det möjligt för hybridanvändare att få smidig åtkomst till lokala funktioner och molnfunktioner. Den här versionen innehåller allt du behöver för informationsarbetare och identitetsadministratörer i hybridmiljöer över programåtkomst, identitets- och åtkomsthantering (IAM) med självbetjäning och säkerhet i molnet.

Enterprise Agreement Online
Pris Kontakta din Enterprise Agreement-representant $6 användare/månad*

*Årligt åtagande

Premium P2

Azure Active Directory Premium P2 omfattar alla funktioner i alla andra Azure Active Directory-versioner och dessutom avancerade Identity Protection- och Privileged Identity Management-funktioner.

Enterprise Agreement Online
Pris Kontakta din Enterprise Agreement-representant $9 användare/månad*

*Årligt åtagande

Azure AD B2B-samarbete

Azure AD skapar förutsättningar för B2B-samarbete genom att förse gästanvändare (som bjuds in till Azure AD-klienten) med en uppsättning Azure AD-funktioner. Vissa funktioner är kostnadsfria. För de Azure AD-funktioner som kostar pengar måste gästanvändarna vara licensierade enligt följande: med varje Azure AD-versionslicens som du äger för en anställd eller en användare (som inte är gäst i klienten) kan du också bjuda in upp till 5 gästanvändare. Vilka funktioner du kan utöka till dessa gästanvändare beror på vilken Azure AD-utgåva du köper.

  • Det kostar ingenting att bjuda in en gästanvändare och tilldela personen ett program i Azure AD (gäller upp till 10 appar per gästanvändare). Andra funktioner i den kostnadsfria Azure AD-versionen, till exempel tre grundläggande rapporter, är också kostnadsfria för gästanvändarna.
  • När det gäller Azure AD-betalfunktioner som utökas till gästanvändarna måste den inbjudande innehavaren ha rätt antal Basic-, Premium P1- eller Premium P2-licenser så att de räcker till gästanvändarna. Innehavaren kan tilldela fem användare per licens (se beskrivningen ovan). För en Azure AD Basic-licens kan till exempel upp till fem gästanvändare konfigureras för gruppbaserad åtkomsthantering och etablering. För den sjätte gästanvändaren behöver du ytterligare en Azure AD Basic-licens. På samma sätt ger Azure AD Premium P1-licensen upp till fem gästanvändare rätt att använda funktionen Multi-factor Authentication (plus eventuella Azure AD Basic-funktioner). För den sjätte gästanvändaren som använder MFA behöver du ytterligare en Azure AD Premium P1-licens.

Azure AD Access Control

Azure AD Access Control är kostnadsfri.

Har du redan premiumversionen av Azure Active Directory? Hantera dina licenser här.

Support och serviceavtal

  • Teknisk support för den kostnadsfria versionen, Basic- och Premium-versionen av Azure Active Directory är tillgängligt via Azure-supporten, från $29/månad. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
  • Serviceavtal (SLA): Basic- och Premium-versionen av Azure Active Directory garanterar 99,9 % månatlig tillgänglighet. Kostnadsfria tjänster, som Azure Active Directory på nivån Kostnadsfri och Access Control har inte något serviceavtal. Mer information finns på sidan med serviceavtal för Azure.

Vanliga frågor och svar

  • Du behöver en prenumeration på Azure eller Office 365. Du kan använda en befintlig prenumeration eller skapa en ny och sedan logga in på Office 365-portalen med dina inloggningsuppgifter för att köpa Azure AD-licenser. Den här videon innehåller mer information.

  • Om du vill hantera dina Azure Active Directory Basic-, Premium P1- eller P2-, eller Enterprise Mobility + Security-licenser loggar du in här med dina inloggningsuppgifter.

  • I Enterprise Mobility + Security E3-licenser ingår Azure Active Directory Premium P1, och i Enterprise Mobility + Security E5-licenser ingår Azure Active Directory Premium P2.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Azure Active Directory

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Skydda företaget med Azure Active Directory Premium