Priser för Azure Active Directory

Identitets- och åtkomsthantering för molnet

Azure Active Directory är en omfattande molnlösning för identitets- och åtkomsthantering som kombinerar grundläggande katalogtjänster, programåtkomsthantering och avancerat identitetsskydd.

Prisinformation

Azure Active Directory finns i fyra versioner: Free, Office 365-appar, Premium P1 och Premium P2. Den kostnadsfria versionen ingår med en prenumeration av en kommersiell onlinetjänst, t.ex. Azure, Dynamics 365, Intune och Power Platform. Office 365-prenumerationer inkluderar den kostnadsfria versionen, men Office 365 E1-, E3-, E5-, F1- och F3-prenumerationer innehåller också de funktioner som visas i kolumnen Office 365-appar. Premium-versionerna är tillgängliga via din Microsoft-representant, Open Volume License-programmet och Cloud Solution Providers-programmet. Azure- och Office 365-prenumeranter kan även köpa Azure Active Directory Premium P1 och P2 online. Logga in här om du vill köpa.

Kostnadsfri Office 365-appar Premium P1 Premium P2
Grundläggande identitets- och åtkomsthantering
Katalogobjekt1 500 000 objektgräns Ingen objektgräns Ingen objektgräns Ingen objektgräns
Enkel inloggning (SSO) (obegränsat)2 Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Användaretablering Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Federerad autentisering (ADFS-identitetsprovider eller tredjeparts identitetsprovider) Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Användar- och grupphantering (lägg till/uppdatera/ta bort) Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Enhetsregistrering Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Molnautentisering (direktautentisering, synkronisering av lösenordshash, sömlös enkel inloggning) Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Azure AD Connect Sync (utöka lokala kataloger till Azure AD) Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Självbetjäning för ändring av lösenord för molnanvändare Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Azure AD-anslutning: Enkel inloggning på datorn och BitLocker-administratörsåterställning Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Lösenordsskydd (globala förbjudna lösenord) Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Multi-Factor Authentication3 Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Grundläggande säkerhets- och användningsrapporter Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Externa identiteter
Skydda och hantera kunder och partner Dina första 50,000 månatliga aktiva användare kostnadsfritt. Betala bara för det du använder.
Identitets- och åtkomsthantering för Office 365-appar
Företagsanpassning (anpassning av in- och utloggningssidor, åtkomstpanel) Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Självbetjäning för återställning av lösenord för molnanvändare Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Serviceavtal (SLA) Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Tillbakaskrivning av enhet (tvåvägssynkronisering för enhetsobjekt mellan lokala kataloger och Azure) Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Premium-funktioner
Lösenordsskydd (anpassade förbjudna lösenord) Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Lösenordsskydd för Windows Server Active Directory (globala och anpassade förbjudna lösenord) Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Självbetjäning för återställning/ändring/upplåsning av lösenord med lokal tillbakaskrivning Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Gruppåtkomsthantering Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Microsoft Cloud App Discovery4 Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Azure AD-anslutning: Automatisk MDM-registrering och anpassning av lokala administratörsprinciper Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Azure AD-anslutning: BitLocker-återställning via självbetjäning, företagsroaming Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Avancerade säkerhets- och användningsrapporter Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Hybrididentiteter
Programproxy Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Användar-CAL för Microsoft Identity Manager5 Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Connect Health6 Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Avancerad hantering av gruppåtkomst
Dynamiska grupper Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Delegering av behörighet för att skapa grupper Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Namngivningsprincip för grupp Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Förfallodatum för grupp Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Riktlinjer för användning Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Standardklassificering Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Villkorlig åtkomst
Villkorsstyrd åtkomst baserat på grupp, plats och enhetsstatus Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Azure Information Protection-integrering Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Begränsad åtkomst i SharePoint Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Användningsvillkor (ange användningsvillkor för specifik åtkomst) Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Multi-Factor Authentication med villkorsstyrd autentisering Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Microsoft Cloud App Security-integrering Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Integrering av tredje parts Identity Governance-partner Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Identity Protection
Identifiering av sårbarheter och riskabla konton Inte tillgänglig Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig
Undersökning av riskhändelser Inte tillgänglig Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig
Riskbaserade principer för villkorsstyrd åtkomst Inte tillgänglig Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig
Identitetsstyrning
Privileged Identity Management (PIM) Inte tillgänglig Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig
Åtkomstgranskningar Inte tillgänglig Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig
Berättigandehantering Inte tillgänglig Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig
Pris Kostnadsfri O365 E1, E3, E5, F3 $6 användare/månad $9 användare/månad

1 Standardanvändningskvoten är 50,000 objekt. Ett objekt är en post i katalogtjänsten som representeras av sitt unika namn. Ett exempel på ett objekt är en användarpost som används för autentiseringsändamål. Kontakta supporten om du behöver mer än standardkvoten. Begränsningen på 500 000 objekt gäller inte för Office 365, Microsoft Intune eller någon annan betald onlinetjänst från Microsoft som förlitar sig på Azure Active Directory för katalogtjänster.

2 Med Azure AD Free kan slutanvändare som har beviljats åtkomst till SaaS-appar få obegränsad åtkomst via enkel inloggning (SSO) till molnappar. För lokala program krävs Azure AD-programproxy eller säkra hybridpartnerintegreringar som är tillgängliga med Azure AD P1 och P2.

3 Autentiseringsmetoderna och konfigurationsfunktionerna kan variera efter prenumeration. Här finns mer information.

4 Få åtkomst till Cloud App Discovery-funktionerna genom att gå till https://portal.cloudappsecurity.com/ och logga in med dina autentiseringsuppgifter för Azure AD P1. Azure AD P2-kunder behöver inte ange autentiseringsuppgifter och omdirigeras automatiskt.

5 Programvarurättigheter för Microsoft Identity Manager Server beviljas med Windows Server-licenser (alla versioner). Eftersom Microsoft Identity Manager körs på operativsystemet Windows Server kan Microsoft Identity Manager installeras och användas på servern om servern kör en giltig, licensierad kopia av Windows Server. Ingen annan separat licens krävs för Microsoft Identity Manager Server.

6 För den första övervakningsagenten krävs minst en licens. För alla ytterligare agenter krävs 25 ytterligare inkrementella licenser. Agenter som övervakar AD FS, AD Connect och AD DS anses vara separata agenter.

Premium P1

Azure Active Directory Premium-versionen har utformats för att ge kraft åt företag med mer krävande identitets- och åtkomsthanteringsbehov och ger funktionsrika identitetshanteringsfunktioner på företagsnivå samt gör det möjligt för hybridanvändare att få smidig åtkomst till lokala funktioner och molnfunktioner. Den här versionen innehåller allt du behöver för informationsarbetare och identitetsadministratörer i hybridmiljöer över programåtkomst, identitets- och åtkomsthantering (IAM) med självbetjäning och säkerhet i molnet.

Microsoft-representant Online
Pris Kontakta din Microsoft-representant $6 användare/månad*

*Årligt åtagande

Premium P2

Azure Active Directory Premium P2 omfattar alla funktioner i alla andra Azure Active Directory-versioner och dessutom avancerade Identity Protection- och Privileged Identity Management-funktioner.

Microsoft-representant Online
Pris Kontakta din Microsoft-representant $9 användare/månad*

*Årligt åtagande

Support och serviceavtal

  • Teknisk support för den kostnadsfria versionen och Premium-versionen av Azure Active Directory är tillgängligt via Azure-supporten, från $29/månad. Support för fakturering och kontohantering ges utan kostnad.
  • Serviceavtal (SLA): Azure Active Directory Premium-versionerna garanterar 99,9 % tillgänglighet per månad. Kostnadsfria tjänster, t.ex. Azure Active Directory Free, har inget serviceavtal. Mer information finns på sidan med serviceavtal för Azure.

Vanliga frågor och svar

  • Du behöver en prenumeration på Azure eller Office 365. Du kan använda en befintlig prenumeration eller skapa en ny och sedan logga in på Office 365-portalen med dina inloggningsuppgifter för att köpa Azure AD-licenser. Den här videon innehåller mer information.

  • Du kan hantera dina licenser för Azure Active Directory Premium P1 eller P2 eller Enterprise Mobility + Security genom att logga in här med dina inloggningsuppgifter.

  • I Enterprise Mobility + Security E3-licenser ingår Azure Active Directory Premium P1, och i Enterprise Mobility + Security E5-licenser ingår Azure Active Directory Premium P2.

Resurser

Beräkna månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Azure Active Directory

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Skydda företaget med Azure Active Directory Premium

Kostnadsfritt konto