Hoppa över navigering

Azure Cosmos DB priser

Globalt distribuerad databastjänst för flera datamodeller

Skaffa ett kostnadsfritt Azure-konto och få $200-kredit i 30 dagar samt 12 månaders kostnadsfri tillgång till Azure Cosmos DB.

Azure Cosmos DB är Microsofts globalt distribuerade databas för flera datamodeller. Azure Cosmos DB skapades från grunden med global distribution och horisontell skalning som kärnpunkter. Du får nyckelfärdig, global distribution i ett valfritt antal Azure-regioner genom transparent skalning och replikering av dina data, oavsett var dina användare befinner sig. Du kan elastiskt skala dataflöde och lagring i hela värden och du betalar bara för det dataflöde och den lagring som du använder. Azure Cosmos DB garanterar svarstider på ensiffriga millisekunder i den 99:e percentilen över hela världen, erbjuder flera väldefinierade konsekvensmodeller för att finjustera prestanda samt garanterar hög tillgänglighet med funktioner för anslutning till flera nätverk – allt uppbackat av branschledande, omfattande serviceavtal (SLA:er).

Azure Cosmos DB är helt schemaoberoende. Alla data indexeras automatiskt utan att du behöver bry dig om schema- eller indexhantering. Den fungerar dessutom för flera datamodeller och har inbyggt stöd för datamodeller för dokument, nyckelvärden, grafer och kolumnserier. Med Azure Cosmos DB har du åtkomst till dina data med hjälp av valfria API:er, eftersom det finns inbyggt stöd för SQL (dokument), MongoDB (dokument), Azure Table Storage (nyckelvärde) Gremlin (graf) och Cassandra (kolumnserie).

Azure DB Cosmos-funktioner
Nyckelfärdig global distribution med möjlighet till flera original Tillgänglig
Global tillgänglighet – alla Azure-regioner, inklusive amerikanska myndigheter Tillgänglig
Kraftfulla frågor och automatisk indexering med komplex API-support med flera modeller

(stöd för dokument, nyckelvärde, bred kolumn och diagrammodell
inklusive Mongo DB och Apache Cassandra API-kompatibilitet)

Tillgänglig
Ensiffriga läs- och skrivförfrågningar i millisekunder vid den 99:e percentilen skyddade av säkerhetsavtal Tillgänglig
Omfattande serviceavtal
 • Serviceavtal finns
 • Dataflödesserviceavtal
 • Konsekventa serviceavtal
 • Svarstidsserviceavtal
Tillgänglig
Säkerhet
 • Datakryptering från slutpunkt-till-slutpunkt (vilande och i rörelse)
 • IP- och VNET-isolering
 • Åtkomstkontroll och auktorisering
Tillgänglig
Elastisk och gränslös skalning
 • Obegränsat dataflöde och obegränsad lagring
 • Omedelbar skalning som sänker den totala ägandekostnaden för lokala och självhanterade NoSQL-molndatabaser
Tillgänglig
Omfattande kompatibilitetscertifieringar överensstämmer med Azure-kompatibilitet Tillgänglig

Översikt över prissättning

Etablerat dataflöde

Ditt Azure Cosmos DB-databaskonto har utformats för att kunna distribueras över en eller flera Azure-regioner. Även om alla regioner som är associerade till ditt databaskonto kan fungera för läsningar, så kan ditt databaskonto också konfigureras till att låta alla regioner bearbeta skrivningarna (flera original) eller bara låta en enda region bearbeta skrivningarna (ett original).

I Azure Cosmos DB debiteras du för etablerat dataflöde och förbrukat lagringsutrymme per timma. Dataflöde uttrycks i en normaliserad dataflödesvaluta som kallas enheter för programbegäran per sekund (RU/s). När RU/s har etablerats kan de användas för olika databasåtgärder (t.ex. infogningar, läsningar, ersättningar, upsert-åtgärder, borttagningar, frågor osv). Du kan konfigurera det dataflöde du behöver i programmet (eller via Azure Portal) och skala dataflödet elastiskt i steg om 100 RU/s.

Etablering vid olika kornigheter

Du kan etablera dataflöde vid olika kornigheter. Du kan etablera dataflöde för:

 1. Cosmos DB-container. Beroende på ditt val av datamodell eller API kan en Cosmos DB-container vara en mängd (t.ex. MongoDB, SQL), ett diagram (t.ex. Gremlin) eller en tabell (t.ex. Cassandra, Azure-tabellagring). Containrar i Cosmos DB är partitionerade horisontellt och kan skalas elastiskt så att de ger ett obegränsat dataflöde och lagring.
 2. Cosmos DB-databas. Det dataflöde som konfigureras på databasen delas mellan alla containrar i databasen. Du kan välja att explicit exkludera vissa containrar från databasetableringen och istället etablera dataflöde för containrarna på containernivå.
Etableringens kornighet Minsta dataflöde (RU/s) Skala inkrement upp/ned (RU/s) Maximalt dataflöde Omfång
Skrivning endast till en region Skrivning i flera regioner Skrivning endast till en region Skrivning i flera regioner
Container* 400 400 100 100 Obegränsat Den partitionerade container som dataflödet är etablerat för
Databas** 10K 10K 1,000 1,000 Obegränsat Allt dataflöde delas mellan alla partitionerade containrar i databasen (exklusive de containrar för vilka dataflödet uttryckligen har etablerats)

* En Cosmos DB-container mappar till följande: en Cosmos DB-mängd vid användning av SQL API, en MongoDB-mängd vid användning av MongoDB API, en tabell vid användning av Cassandra- eller tabellagrings-API:er eller ett diagram vid användning av Gremlin API.

** En Cosmos DB-databas mappar till följande: en databas vid användning av SQL eller MongoDB-API:er, ett nyckelutrymmer vid användning av Cassandra API eller ett databaskonto vid användning av Gremlin- eller tabellagrings-API:er.

Skala läsningar och skrivningar elastiskt över hela jorden

Du kan lägga till/ta bort Azure-regioner var som helst i världen i ditt Cosmos DB-databaskonto när du vill. Det dataflöde som du har konfigurerat för olika Cosmos DB-databaser och containrar garanteras att vara reserverat i var och en av de Azure-regioner som har associerats med ditt Cosmos DB-databaskonto.

SSD-serverdelslagring

Dina data och index sparas varaktigt på SSD-serverdelslagring och replikeras (på en eller flera Azure-regioner associerade med ditt Cosmos DB-databaskonto). Utöver det dataflöde som du etablerar varje timma, så debiteras du även för varje GB lagringsutrymme som du faktiskt förbrukar för dina data och index.

Prisinformation

Enhet Pris
SSD-lagring (per GB) $- GB/månad
Reserverade RU:er/sekund (per 100 RU:er, minst 400 RU:er) $-
Etablerat dataflöde (flera skrivregioner) – 100 RU/s $-
Standardavgifter för dataöverföring gäller. De beräknade månadspriserna baseras på 730 timmar per månad.

Reserverad Azure Cosmos DB-kapacitet för ytterligare besparingar

Den reserverade kapacitetsbaserade prissättningen för Cosmos DB erbjuder ytterligare kostnadsbesparingar (upp till 65 % rabatt), erbjuder ännu bättre tillgänglighetsavtal (utöver 99,999) och gör att du slipper bekymra dig om kapacitetsplaneringen. För en engångsförskottsavgift kan du reservera etablerat dataflöde för ett eller tre år till en betydande rabatt. Allt dataflöde som du etablerar utöver den reserverade kapaciteten debiteras till standarddataflödestaxan. Den reserverade kapaciteten kan delas för etablerat dataflöde för alla regioner, alla API:er, alla konton och alla prenumerationer under en given registrering. Minsta reserverade kapacitet är 100 K RU/s. Mer information finns på dokumentationssidan

1 års reservation 3 års reservation
Dataflöde Skrivning endast till en region Skrivning i flera regioner Skrivning endast till en region Skrivning i flera regioner
Pris/besparingar Pris per 100 RU/s
(sparar mer än PAYG)
Pris per 100 RU/s
(sparar mer än PAYG)
Pris per 100 RU/s
(sparar mer än PAYG)
Pris per 100 RU/s
(sparar mer än PAYG)
Första 100 k RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-
Nästa 400 k RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-
Nästa 2,5 M RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-
Över 3 M RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-

Testa Azure Cosmos DB kostnadsfritt

 • Azure Cosmos DB Local (nedladdningsbar version): Ladda ned kostnadsfria Azure Cosmos DB Local om du vill utveckla och testa program med hjälp av Azure Cosmos DB från din lokala dator. När du är nöjd med hur ditt program fungerar kan du distribuera det genom att ändra din konfiguration och referera till en Azure Cosmos DB-instans i molnet.
 • Kostnadsfritt Azure-konto: Testa Azure Cosmos DB som en del av ett kostnadsfritt Azure-konto.
 • Du kan testa Azure Cosmos DB utan kostnad: Du får en tidsbegränsad och globalt distribuerad Azure Cosmos DB-upplevelse utan prenumeration eller förpliktelser via Testa Azure Cosmos DB kostnadsfritt.
 • Läs mer om TCO-besparingar med Cosmos DB över lokala och självhanterade NoSQL-kluster i molnet.

Var kan jag se i vilka regioner som Azure Cosmos DB finns?

Azure Cosmos DB är tillgängligt i alla Azure-regioner, inklusive offentliga moln, myndighetsmoln och DoD-moln. Om du vill veta mer kan du öppna sidan med tillgängliga Azure-tjänster per region.

Support och serviceavtal

 • Vi ger teknisk support för alla Azure-tjänster som är allmänt tillgängliga, inklusive Azure Cosmos DB, via supporten för Azure, från $29/månad. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
 • Serviceavtal – Vi garanterar minst 99,99 % tillgänglighet för databaser i en region och 99,999 % tillgänglighet för databaser i flera regioner för att bearbeta begäranden och utföra åtgärder i Azure Cosmos DB. Mer information om serviceavtal finns på sidan om serviceavtal.

Vanliga frågor och svar

 • I Azure Cosmos DB anges etablerade dataflöden i termer av förfrågningsenheter (RU) per sekund. Du kan tänka på förfrågningsenheter (RU) som en sorts valuta för dataflöden, där du reserverar en mängd garanterade resurser (minne, processorkraft, IOPS) för ditt program per sekund. Varje åtgärd i Azure Cosmos DB – skrivning, läsning, uppdatering och frågor – förbrukar processorkraft, minnesresurser och IOPS. Varje åtgärd förbrukar alltså resurser, och de uttrycks i förfrågningsenheter. Läs mer på sidan Förfrågningsenheter i Azure Cosmos DB.

 • Du faktureras utifrån det dataflöde (RU/s) som har etablerats för din Azure Cosmos DB-container eller -databas baserat på priset per timme som gällde när enheten etablerades.

  Etablerade dataflöden för en enskild container:

  Om du skapar ett Azure Cosmos DB-konto i USA, östra 2 med två behållare med etablerat dataflöde på 500 RU/s respektive 700 RU/s så får du ett totalt etablerat dataflöde på 1 200 RU/s. Du skulle därför debiteras 12 x $- = $-/timme.

  Om dataflödet behöver ändras och du ökar varje containers kapacitet med 500 RU/s samtidigt som du skapar en ny obegränsad container med 20 000 RU/s, så blir den totala etablerade kapaciteten 22 200 RU/s (1 000 RU/s + 1 200 RU/s + 20 000 RU/s). Du debiteras då enligt följande: $- x 222 = $-/timme.

  Om 500 timmars etablerat dataflöde var 1 200 RU/s och de återstående 220 timmarnas etablerade dataflöde var 22 200 RU/s i en månad med sammanlagt 720 timmar så blir din månadsfaktura: 500 x $-/timme + 220 x $-/timme = $-/månad.

  Etablerade dataflöden för en uppsättning behållare:

  Om du skapar ett konto i USA, östra 2 med två Cosmos DB-databaser (som var och en har en uppsättning behållare) med etablerat dataflöde på 50 000 RU/s respektive 70 000 RU/s så får du ett totalt etablerat dataflöde på 120 000 RU/s. Du skulle därför debiteras 1 200 x $- = $-/timme.

  Om du behöver ändra dataflödet och du ökar etableringen för båda databaserna med 10 000 RU/s blir den totala etablerade kapaciteten 140 000 RU/s (60 000 RU/s + 80 000 RU/s). Du debiteras då enligt följande: 1 400 * $- = $-/timme.

  Om 500 timmars etablerat dataflöde var 120 000 RU/s och de återstående 220 timmarnas etablerade dataflöde var 140 000 RU/s i en månad med sammanlagt 720 timmar så blir din månadsfaktura: 500 x $-/timme + 220 x $-/timme = $- + $- = $-/månad.

 • När du väljer att göra så att containrarna sträcker sig över geografiska regioner debiteras du för dataflödet och lagringen för varje container i varje region och dataöverföringen mellan olika regioner. Antal som ett exempel på att du har en container i USA, västra som är etablerad med dataflödet 10 000 RU/s och med 1 TB lagrade data den här månaden. Anta at tdu har 3 regioner – östra USA, Nordeuropa och Östasien, var och en med samma lagring och dataflöde. Din totala månadsfaktura blir (förutsatt att månaden har 31 dagar):

  Objekt Användning (månad) Kurs Månadskostnad
  Dataflödesfaktura för containrar i USA, västra 10 000 RU/s * 24 * 31 $- per 100 RU/s per timme $-
  Dataflödesfaktura för 3 ytterligare regioner – östra USA, Nordeuropa och Östasien 3 000 * 10 000 RU/s * 24 * 31 $- per 100 RU/s per timme $-
  Lagringsfaktura för containrar i USA, västra 1 TB $-/GB $-
  Lagringsfaktura för 3 ytterligare regioner – östra USA, Nordeuropa och Östasien 3 * 1 TB $-/GB $-
  Totalt $-

  Vi antar också att du har 100 GB utgående data varje månad från containern i USA, västra till USA, östra, Europa, norra och Asien, östra. Du debiteras för utgående data enligt dataöverföringspriserna.

 • När du väljer att göra så att containrarna sträcker sig över geografiska regioner debiteras du för dataflödet och lagringen för varje container i varje region och dataöverföringen mellan olika regioner. Du debiteras för faktiska enheter för programbegäran om din container eller databas är etablerad för en enskild skrivregion. Alternativt kan du bli debiterad för begäransenheter med flera original om du etablerar flera skrivregioner för dina containrar eller databaser. Oavsett om det rör sig om en skrivregion eller flera skrivregioner så tillåter Cosmos DB att du läser data från vilken region som helst.

  Skrivning endast till en region

  Antal som ett exempel på att du har en container i USA, västra som är etablerad med dataflödet 10 000 RU/s och med 1 TB lagrade data den här månaden. Du väljer att skriva enbart till containern i USA, västra. Anta at tdu har 3 regioner – östra USA, Nordeuropa och Östasien, var och en med samma lagring och dataflöde. Din totala månadsfaktura blir (förutsatt att månaden har 31 dagar):

  Objekt Användning (månad) Kurs Månadskostnad
  Dataflödesfaktura för containrar i USA, västra 10 000 RU/s * 24 * 31 $- per 100 RU/s per timme $-
  Dataflödesfaktura för 3 ytterligare regioner – östra USA, Nordeuropa och Östasien 3 000 * 10 000 RU/s * 24 * 31 $- per 100 RU/s per timme $-
  Lagringsfaktura för containrar i USA, västra 1 TB $-/GB $-
  Lagringsfaktura för 3 ytterligare regioner – östra USA, Nordeuropa och Östasien 3 * 1 TB $-/GB $-
  Totalt $-

  Skrivning i flera regioner

  Antal som ett exempel på att du har en container i USA, västra som är etablerad med dataflödet 10 000 RU/s och med 1 TB lagrade data den här månaden. Låt oss anta att du lägger till 3 regioner – USA, östra, Europa, norra och Asien, östra, var och en med samma lagringsutrymme och dataflöde, och att du vill kunna skriva till containrarna i alla fyra regionerna från din globalt distribuerade app. Din totala månadsfaktura blir (förutsatt att månaden har 31 dagar):

  Objekt Användning (månad) Kurs Månadskostnad
  Dataflödesfaktura för containrar i USA, västra 10 000 RU/s * 24 * 31 $- per 100 RU/s per timme $-
  Dataflödesfaktura för 3 ytterligare regioner – östra USA, Nordeuropa och Östasien 3 000 * 10 000 RU/s * 24 * 31 $- per 100 RU/s per timme $-
  Lagringsfaktura för containrar i USA, västra 1 TB $-/GB $-
  Lagringsfaktura för 3 ytterligare regioner – östra USA, Nordeuropa och Östasien 3 * 1 TB $-/GB $-
  Totalt $-

  Låt oss anta att du för de två exemplen ovan antar att du har 100 GB utgående data varje månad från containern i USA, västra för att replikera data till USA, östra, Europa, norra och Asien, östra. Du debiteras för utgående data enligt dataöverföringspriserna. Läs vanliga frågor och svar om Cosmos DB i dokumentationen.

 • Lagringskapacitet debiteras i enheter enligt den högsta datamängden i GB som lagras varje dag under en månad. Om du till exempel använder 100 GB lagringsutrymme under den första hälften av månaden och 50 GB resten av månaden debiteras du för 75 GB lagringsutrymme den månaden.

 • Du faktureras det fasta priset för varje timme som containern eller databasen existerar, oavsett användning och oavsett om containern eller databasen är aktiv i mindre än en timme. Om du till exempel skapar en container eller databas och tar bort den fem minuter senare faktureras du för en timme.

 • Om du ökar det etablerade dataflödet kl. 09:30 från 400 RU/s till 1000 RU/s och sedan minskar det etablerade dataflödet kl. 10:45 tillbaka till 400 RU/s så debiteras du för 1000 RU/s för två timmar.

  Om du ökar det etablerade dataflödet för en container eller databas kl. 09:30 från 100 000 RU/s till 200 000 RU/s och sedan minskar det etablerade dataflödet kl. 10:45 tillbaka till 100 000 RU/s så debiteras du för 200 000 RU/s för två timmar.

 • Du kan skala upp och ned antalet enheter för programbegäran för varje container i ditt Azure Cosmos DB-konto med hjälp av Azure Portal, någon av de SDK:er som stöds eller REST-API:et.

 • Vi rekommenderar alltid att du använder ”obegränsade” behållare så att du får en obegränsad skalbarhet och flexibilitet. Obegränsade behållare partitioneras horisontellt, och i Azure Cosmos DB kan du skala dataflöden och lagring för obegränsade behållare elastiskt, transparent och automatiskt. ”Fasta” behållare går bara att skala upp till 10 000 RU/s och har ett maxtak på 10 GB SSD-lagring. Du kan inte heller dela ett dataflöde mellan en uppsättning fasta behållare.
 • Du får bästa prestanda och en optimerad lagring om du följer riktlinjerna som anges här.
 • Om du använder reserverad kapacitet kan du köpa etablerat dataflöde för Cosmos DB (som körs i valfria Azure-regioner) för 1 år eller 3 år i utbyte mot en rabatt. Reserverad kapacitet köps med fasta belopp, med ett minimum på 100 000 RU/s. Om den totala etablerade kapaciteten för en viss timme är lägre än den reserverade kapacitet som har köpts, debiteras du inte för något annat. Om den etablerade kapaciteten för en timme överskrider den reserverade kapacitet som har köpts för den timmen, debiteras skillnaden till vanligt pris.
 • Reserverad kapacitet för Cosmos DB gör det möjligt att göra ett köp som kan delas i alla Cosmos DB-databaser och containrar (för valfritt API eller valfri datamodell) i alla Azure-regioner. Eftersom det etablerade dataflödet varierar mellan olika regioner kan det vara till hjälp att se reserverad kapacitet som en pengakredit som du har köpt till rabatt. Denna kan sedan dras från det etablerade dataflödet till respektive pris i varje region. Tänk dig till exempel att du har ett databaskonto med en enda container med ett etablerat dataflöde på 50 vardera, distribuerat i USA, östra och Japan, östra. Om du väljer alternativet PAYG betalar du 50 000 RU/s vid $0.008 per RU/s i USA, östra och 50 000 RU/s vid $0.009 per RU/s i Japan, östra. Den totala kostnaden blir:

  Exempel: Fakturering utan reserverad kapacitet
  Region Pris per 100 RU/s per timme Enheter (RU/s) Fakturerat belopp (per timme) Fakturerat belopp (per månad)
  Östra USA $0.008 50 000 $4 $2920
  Östra Japan $0.009 50 000 $4.5 $3285
  Nettofaktura $8.5 $6205

  Tänk dig att du till exempel väljer att köpa reserverad kapacitet istället. Du kan köpa reserverad kapacitet för 100 000 RU/s till priset $56064 för 1 år, eller $6.4 per timme. Det du i praktiken har köpt är en pengakredit på $8 per timme (100 000 RU/s med listpriset för RU/s i USA, östra) till priset $6.4 per timme (20 % rabatt). Du kan sedan ta från denna förbetalda användning på timbasis för den etablerade dataflödeskapaciteten i valfri offentlig Azure-region enligt respektive regionala listpriser som anges för din prenumeration. I det här exemplet, där du etablerar 50 000 RU/s vardera i USA, östra och Japan, östra kan du dra etablerat dataflöde per timme för $8, och du debiteras överförbrukningen $0.5 per timme (eller $365/månad).

  Exempel: Fakturering utan reserverad kapacitet
  Region Pris per 100 RU/s per timme Enheter (RU/s) Fakturerat belopp (per timme) Fakturerat belopp (per månad)
  Östra USA $0.008 50 000 $4 $2920
  Östra Japan $0.009 50 000 $4.5 $3285
  Användning $8.5 $6205
  Köpt reserverad kapacitet $0.0064 (20 % rabatt) 100 (RU/s) eller $8 förköpt kapacitet -$8 -$5840
  Nettofaktura $0.5 $365

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Azure Cosmos DB

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad