Azure Cosmos DB priser

Globalt distribuerad databastjänst för flera datamodeller

Kom igång med ditt kostnadsfria Azure-konto och dra nytta av en kredit på $200 under 30 dagar. Nu får du dessutom 12 månaders kostnadsfri åtkomst till Azure Cosmos DB.

Azure Cosmos DB är Microsofts globalt distribuerade databas för flera datamodeller. Azure Cosmos DB skapades från grunden med global distribution och horisontell skalning som kärnpunkter. Du får nyckelfärdig, global distribution i ett valfritt antal Azure-regioner genom transparent skalning och replikering av dina data, oavsett var dina användare befinner sig. Du kan elastiskt skala dataflöde och lagring i hela värden och du betalar bara för det dataflöde och den lagring som du använder. Azure Cosmos DB garanterar svarstider på ensiffriga millisekunder i den 99:e percentilen över hela världen, erbjuder flera väldefinierade konsekvensmodeller för att finjustera prestanda, och garanterar hög tillgänglighet med funktioner för anslutning till flera nätverk – allt uppbackat av branschledande, omfattande serviceavtal (SLA:er).

Azure Cosmos DB är helt schemaoberoende. Alla data indexeras automatiskt utan att du behöver bry dig om schema- eller indexhantering. Den fungerar dessutom för flera datamodeller och har inbyggt stöd för datamodeller för dokument, nyckelvärden, grafer och kolumnserier. Med Azure Cosmos DB har du åtkomst till dina data med hjälp av valfria API:er, eftersom det finns inbyggt stöd för SQL (dokument), MongoDB (dokument), Azure Table Storage (nyckelvärde) Gremlin (graf) och Cassandra (kolumnserie).

Prisinformation

Med Azure Cosmos DB betalar du bara för etablerat dataflöde och lagrade data i en behållare (till exempel en samling dokument, en tabell med poster eller en graf som består av hörn/kanter). Etablerat dataflöde, fakturerat som begärda enheter (RU) per sekund eller (RU/s), gör att du kan läsa från eller skriva data i behållare. Varje behållare debiteras per timme för etablerat dataflöde i steg om 100 RU/s, med ett minimum på 400 RU/s och lagrade data (i GB).

Enhet Pris
SSD-lagring (per GB) $- GB/månad
Reserverade RU:er/sekund (per 100 RU:er, minst 400 RU:er) $-
Standardavgifter för dataöverföring gäller. De beräknade månadspriserna baseras på 730 timmar per månad.

Skala Azure Cosmos DB-behållare

Du kan skapa obegränsade behållare för stora dataflöden och stora lagringsarbetsbelastningar genom att definiera en partitionsnyckel när du skapar behållaren. En obegränsad behållare skalas sömlöst ut när mängden lagrade data växer och det etablerade dataflödet ökar.

Azure Cosmos DB-emulator (kostnadsfri)

Ladda ned den kostnadsfria Azure Cosmos DB-emulatorn för att utveckla och testa program med Azure Cosmos DB från din lokala dator. När du är nöjd med hur ditt program fungerar kan du distribuera det genom att ändra din konfiguration och referera till en Azure Cosmos DB-instans i molnet.

Det finns två sätt att testa CosmoDB kostnadsfritt.

Testa Azure Cosmos DB som en del av ett kostnadsfritt Azure-konto.

Testa Azure Cosmos DB utan en prenumeration, kostnadsfritt och utan förpliktelser via Testa Azure Cosmos DB kostnadsfritt.

Världsomfattande skala med geo-replikering

Azure Cosmos DB-databaser kan distribueras globalt så att du enkelt kan utveckla appar i global skala, vilket innebär att alla dina data automatiskt replikeras till de regioner som du anger. Din app fortsätter att fungera med en logisk slutpunkt medan dina data automatiskt betjänas från den region som ligger närmast dina användare med en intuitiv programmeringsmodell för datakonsekvens och hög tillgänglighet. Globalt distribuerade behållare faktureras baserat på förbrukad lagring i varje region och dataflödet som etableras för varje Azure Cosmos DB-behållare multiplicerat med antalet regioner som associeras med ett Azure Cosmos DB-databaskonto. Standardavgifterna för dataöverföring gäller för överföring av replikeringsdata mellan regioner.

Hög genomströmning och låglatensfrågor

Med Azure Cosmos DB kan du skala dataflöde och lagring elastiskt och oberoende på begäran och över hela världen. Kunderna garanteras snabb svarstid från slutpunkt till slutpunkt över 99 % av tiden. Läs- och skrivförfrågningar levereras alltid från din lokala region medan data distribueras globalt. Du kan ytterligare optimera prestanda genom att anpassa automatiskt indexbeteende.

Support och serviceavtal

 • Vi ger teknisk support för alla Azure-tjänster som är allmänt tillgängliga, inklusive Azure Cosmos DB, via supporten för Azure, från $29/månad. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
 • Serviceavtal – Vi garanterar minst 99,99 % tillgänglighet för databaser i en region och 99,999 % tillgänglighet för databaser i flera regioner för att bearbeta begäranden och utföra åtgärder i Azure Cosmos DB. Mer information om serviceavtal finns på sidan om serviceavtal.

Vanliga frågor och svar

 • En enhet för programbegäran (RU) är måttenheten för dataflöde i Azure Cosmos DB. 1 RU motsvarar GET-dataflödet för ett objekt på 1 kB. Varje åtgärd i Azure Cosmos DB, inklusive läsningar, skrivningar, SQL-frågor och lagrade procedurkörningar har ett deterministiskt värde för enheterna för programbegäran som baseras på dataflödet som krävs för att slutföra åtgärden. I stället för att tänka på CPU, I/O och minne och hur de påverkar dataflödet i ditt program kan du tänka i termer av ett enda RU-mått (enheter för programbegäran).

  En enhet för programbegäran som förbrukas genom etablerade RU:er per sekund och en bucket på en minut är samma sak.

  Mer information om enheter för programbegäran och hjälp med att avgöra ditt behov av behållare finns här.

 • Du faktureras utifrån det dataflöde (RU/s) som har etablerats för din Azure Cosmos DB-behållare baserat på ett pris per timme för den tid det tog för dataflödet att etableras.

  Om du skapar ett konto i USA, östra 2 med två behållare med etablerat dataflöde på 500 RU/s respektive 700 RU/s så får du ett totalt etablerat dataflöde på 1200 RU/s. Du skulle därför debiteras 12 x $- = $-/timme.

  Om dataflödet behöver ändras och du ökar varje behållares kapacitet med 500 RU/s samtidigt som du skapar en ny obegränsad behållare med 20 000 RU/s så blir den totala etablerade kapaciteten 22 200 RU/s (1000 RU/s + 1200 RU/s + 20 000 RU/s). Du debiteras då enligt följande: $- x 222 = $-/timme.

  Om 500 timmars etablerat dataflöde var 1200 RU/s och de återstående 220 timmarnas etablerade dataflöde var 22 200 RU/s i en månad med sammanlagt 720 timmar så blir din månadsfaktura: 500 x $-/timme + 220 x $-/timme = $-/timme

 • När du väljer att göra så att behållarna sträcker sig över geografiska regioner debiteras du för dataflödet och lagringen för varje behållare i varje region och dataöverföringen mellan olika regioner. Antal som ett exempel på att du har en behållare i västra USA etablerad med dataflödet 10 000 RU/s och med 1 TB lagrade data den här månaden. Anta at tdu har 3 regioner – östra USA, Nordeuropa och Östasien, var och en med samma lagring och dataflöde. Din totala månadsfaktura blir (förutsatt att månaden har 31 dagar):

  Objekt Användning (månad) Kurs Månadskostnad
  Dataflödesfaktura för behållare i västra USA 10 000 RU/s * 24 * 31 $- per 100 RU/s per timme $-
  Dataflödesfaktura för 3 ytterligare regioner – östra USA, Nordeuropa och Östasien 3 000 * 10 000 RU/s * 24 * 31 $- per 100 RU/s per timme $-
  Lagringsfaktura för behållare i västra USA 1 TB $-/GB $-
  Lagringsfaktura för 3 ytterligare regioner – östra USA, Nordeuropa och Östasien 3 * 1 TB $-/GB $-
  Totalt $-

  Vi antar också att du har 100 GB utgående data varje månad från behållaren i västra USA till östra USA, Nordeuropa och Östasien. Du debiteras för utgående data enligt dataöverföringspriserna.

 • Lagringskapacitet debiteras i enheter enligt den högsta datamängden i GB som lagras varje dag under en månad. Om du till exempel använder 100 GB lagringsutrymme under den första hälften av månaden och 50 GB resten av månaden debiteras du för 75 GB lagringsutrymme den månaden.

 • Du faktureras det fasta priset för varje timme som behållaren existerar, oavsett användning och oavsett om behållaren är aktiv i mindre än en timme. Om du till exempel skapar en behållare och tar bort den fem minuter senare faktureras du för en timme.

 • Om du ökar det etablerade dataflödet kl. 09:30 från 400 RU/s till 1000 RU/s och sedan minskar det etablerade dataflödet kl. 10:45 tillbaka till 400 RU/s så debiteras du för 1000 RU/s för två timmar.

 • Du kan skala upp och ned antalet enheter för programbegäran för varje behållare i ditt Azure Cosmos DB-konto med hjälp av Azure Portal, någon av de SDK:er som stöds eller REST-API:et.

 • Om du vill ändra en samling på S1-, S2- eller S3-prestandanivån till en fast behållare (samling) kan du läsa informationen om att ändra prestandanivåer med Azure Portal.

  Om du vill ändra en befintlig fast behållare (samling) till en obegränsad lagringsbehållare (samling) kan du läsa informationen om att partitionera och skala i Azure Cosmos DB.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Azure Cosmos DB

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad

Kostnadsfritt konto