Azure Cosmos DB priser

Globalt distribuerad databastjänst för flera datamodeller

Start your Azure free account and get a $200 credit for 30 days. Plus now get 12 months of free access to Azure Cosmos DB.

Azure Cosmos DB är Microsofts globalt distribuerade databas för flera datamodeller. Azure Cosmos DB skapades från grunden med global distribution och horisontell skalning som kärnpunkter. Du får nyckelfärdig, global distribution i ett valfritt antal Azure-regioner genom transparent skalning och replikering av dina data, oavsett var dina användare befinner sig. Skala elastiskt dataflöde och lagring i hela värden och betala bara för det dataflöde och den lagring du använder. Azure Cosmos DB garanterar svarstider på ensiffriga millisekunder i den 99:e percentilen över hela världen, erbjuder flera väldefinierade konsekvensmodeller för att finjustera prestanda, och garanterar hög tillgänglighet med funktioner för anslutning till flera nätverk – allt uppbackat av branschledande,serviceavtal (SLA:er).

Azure Cosmos DB är helt schemaoberoende. Alla data indexeras automatiskt utan att du behöver bry dig om schema- eller indexhantering. Den fungerar dessutom för flera datamodeller och har inbyggt stöd för datamodeller för dokument, nyckelvärden, grafer och kolumnserier. Med Azure Cosmos DB har du åtkomst till dina data med hjälp av valfria API:er, eftersom DocumentDB SQL (dokument), MongoDB (dokument), Azure Table Storage (nyckelvärde), och Gremlin (graf) alla stöds.

Prisinformation

Etablerat dataflöde

On Cosmos DB, you only pay for reserved throughput provisioned and data stored in containers (collection of documents or a table or a graph). Reserved throughput, billed as Request Units (RU) per second or RU/s), allows you to read from or write data into containers. Each container is billed on an hourly basis for throughput provisioned in units of 100 RU/second, with a minimum of 400 RU/second, and data stored (in GBs). Unlimited containers have a minimum of 100 RU/s per partition.

During public preview, there's no additional charge for using the Gremlin API.

Enhet Pris
SSD-lagring (per GB) $- GB/mån
Reserverade RU:er/sekund (per 100 RU:er, minst 400 RU:er) $-
Standardavgifter för dataöverföring gäller. De beräknade månadspriserna baseras på 744 timmar per månad.

Skalningsbehållare

Du kan skapa obegränsade lagringsbehållare för stora dataflöden och stora lagringsarbetsbelastningar genom att definiera en partitionsnyckel när du skapar behållaren. En partitionerad behållare skalas sömlöst ut när mängden lagrade data växer och den reserverade genomströmningen ökar.

Azure Cosmos DB-emulator (kostnadsfri)

Ladda ned den kostnadsfria Azure Cosmos DB-emulatorn för att utveckla och testa program med Azure Cosmos DB från din lokala dator. När du är nöjd med hur ditt program fungerar kan du distribuera det genom att ändra din konfiguration och referera till en Azure Cosmos DB-instans.

Planetskala med geo-replikering

Azure Cosmos DB containers can be globally distributed to help you easily build apps with planet scale, which means all your data is automatically replicated to the regions you specify. Your app continues to work with a logical endpoint, while your data is automatically served from the region closest to your users with an intuitive programming model for data consistency and 99.99% availability. Globally distributed containers are billed based on the storage consumed in each region and throughput reserved for each Azure Cosmos DB container times the number of regions associated with an Azure Cosmos DB database account. Standard data transfer rates apply for replication data transfer between regions.

Hög genomströmning och låglatensfrågor

Med Azure Cosmos DB kan du skriva en fast datavolym och indexera synkront för att leverera konsekventa SQL-frågor med en skrivoptimerad, oreglerad databasmotor utformad för SSD (solid-state drive) och låglatensåtkomst. Läs- och skrivförfrågningar levereras alltid från din lokala region medan data distribueras globalt. Du kan ytterligare optimera prestanda genom att anpassa automatiskt indexbeteende.

Support och serviceavtal

 • Vi ger teknisk support för alla Azure-tjänster som är allmänt tillgängliga, inklusive Azure Cosmos DB, via supporten för Azure, från $29/månad. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
 • SLA – Vi garanterar att vi minst 99,99 % av tiden kommer att kunna bearbeta förfrågningar för körning av åtgärder mot Azure Cosmos DB-resurser. Mer information om serviceavtal finns på sidan om serviceavtal.

Vanliga frågor och svar

 • En enhet för programbegäran (RU) är måttenheten för dataflöde i Azure Cosmos DB. 1 RU motsvarar GET-dataflödet för ett objekt på 1 kB. Varje åtgärd i Azure Cosmos DB, inklusive läsningar, skrivningar, SQL-frågor och lagrade procedurkörningar har ett deterministiskt värde för enheterna för programbegäran som baseras på dataflödet som krävs för att slutföra åtgärden. I stället för att tänka på CPU, I/O och minne och hur de påverkar dataflödet i ditt program kan du tänka i termer av ett enda RU-mått (enheter för programbegäran).

  En enhet för programbegäran som förbrukas genom etablerade RU:er per sekund och en bucket på en minut är samma sak.

  Mer information om enheter för programbegäran och hjälp med att avgöra ditt behov av behållare finns här.

 • Du debiteras enligt ett exakt, förutsägbart timpris baserat på den övergripande kapaciteten (RU/sek) som har etablerats för ditt Azure Cosmos DB-konto under perioden i fråga.

  Om du skapar ett konto i USA, östra 2 med två enskilda partitioner med 500 RU/sek respektive 700 RU/sek blir den totala etablerade kapaciteten 1 200 RU/sek. Du debiteras alltså med 12 x $- = $-/timme.

  Om dataflödet behöver ändras och du ökar varje partitions kapacitet med 500 RU/sek och samtidigt skapar en ny obegränsad lagringsbehållare med 20 000 RU/sek blir den totala etablerade kapaciteten 22 200 RU/sek (1 000 RU/sek + 1 200 RU/sek + 20 000 RU/sek). Du debiteras då enligt följande: $- x 222 = $-/timme.

  Under en månad med 720 timmar (om 500 timmar etableras med 1 200 RU/sek och 220 timmar etableras med 22 200 RU/sek) blir månadsdebiteringen: 500 x $-/timme + 220 x $-/timme = $-/timme

 • When you choose to make containers span across geographic regions, you are billed for the throughput and storage for each container in every region and the data transfer between regions. As an example, let’s assume you have a container in West US provisioned with throughput 10K RU/s and store 1TB of data this month. Let’s assume you add 3 regions - East US, North Europe, and East Asia, each with the same storage and throughput. Your total monthly bill will be (assuming 31 days in a month):

  Item Usage (Month) Rate Monthly Cost
  Throughput bill for container in West US 10K RU/s * 24 * 31 $- per 100 RU/s per hour $-
  Throughput bill for 3 additional regions - East US, North Europe, and East Asia 3 * 10K RU/s * 24 * 31 $- per 100 RU/s per hour $-
  Storage bill for container in West US 1 TB $-/GB $-
  Storage bill for 3 additional regions - East US, North Europe, and East Asia 3 * 1TB $-/GB $-
  Total $-

  Let’s also assume that you egress 100GB of data every month from the container in West US to replicate data into East US, North Europe and East Asia. You are billed for egress as per data transfer rates.

 • Lagringskapacitet debiteras i enheter enligt den högsta datamängden i GB som lagras varje dag under en månad. Om du till exempel använder 100 GB lagringsutrymme under den första hälften av månaden och 50 GB resten av månaden debiteras du för 75 GB lagringsutrymme den månaden.

 • Du faktureras det fasta priset för varje timme som behållaren existerar, oavsett användning och oavsett om behållaren är aktiv i mindre än en timme. Om du till exempel skapar en behållare och tar bort den 5 minuter senare kommer du faktureras för en enhetstimme.

 • Om du definierar dina egna prestanda för en behållare och sedan uppgraderar från 400 RU:er till 1 000 RU:er kl. 09:30 och sedan nedgraderar tillbaka till 400 RU:er kl. 10:45, debiteras du för två timmar med 1 000 RU:er.

  Om du väljer en fördefinierad prestandanivå och uppgraderar från en S1-samling till en S3-samling kl. 09:30 och nedgraderar tillbaka till S1 kl. 10:45, debiteras du för två timmar med S3.

 • Du kan skala upp och ned antalet enheter för programbegäran för varje behållare i ditt Azure Cosmos DB-konto med hjälp av Azure Portal, någon av de SDK:er som stöds eller REST-API:et.

 • Information om hur du flyttar en samling på S1-, S2- eller S3-prestandanivån till en enskild partition med samma lagringsstorlek finns i Ändra prestandanivåer med Azure Portal.

  Information om hur du flyttar en befintlig obegränsad lagringsbehållare finns i Partitioning and Scaling in Azure Cosmos DB (Partitionera och skala i Azure Cosmos DB).

 • En enskild partition har mer dataflöde än S1 (400 RU/sek jämfört med 250 RU/sek) till ett lägre pris. Du kan även skala upp till 10 000 RU/sek jämfört med 2 500 RU/sek med S3. En stor fördel med den nya etableringsmodellen är att du kan skala genom att öka med 100 RU/sek i taget, så att du inte behöver betala för S3 med 2 500 RU/sek när du bara behöver 1 200 RU/sek.

Resources

Estimate your monthly costs for Azure services

Review Azure pricing frequently asked questions

Learn more about Azure Cosmos DB

Review technical tutorials, videos, and more resources

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Free account