Hoppa över navigering

Azure Cosmos DB priser

Globalt distribuerad databastjänst för flera datamodeller

Skaffa ett kostnadsfritt Azure-konto och få $200-kredit i 30 dagar samt 12 månaders kostnadsfri tillgång till Azure Cosmos DB.

Azure Cosmos DB är Microsofts globalt distribuerade databas för flera datamodeller. Azure Cosmos DB skapades från grunden med global distribution och horisontell skalning som kärnpunkter. Du får nyckelfärdig, global distribution i ett valfritt antal Azure-regioner genom transparent skalning och replikering av dina data, oavsett var dina användare befinner sig. Du kan elastiskt skala dataflöde och lagring i hela värden och du betalar bara för det dataflöde och den lagring som du använder. Azure Cosmos DB garanterar svarstider på ensiffriga millisekunder i den 99:e percentilen över hela världen, erbjuder flera väldefinierade konsekvensmodeller för att finjustera prestanda samt garanterar hög tillgänglighet med funktioner för anslutning till flera nätverk – allt uppbackat av branschledande, omfattande serviceavtal (SLA:er).

Azure Cosmos DB är helt schemaoberoende. Alla data indexeras automatiskt utan att du behöver bry dig om schema- eller indexhantering. Den fungerar dessutom för flera datamodeller och har inbyggt stöd för datamodeller för dokument, nyckelvärden, grafer och kolumnserier. Med Azure Cosmos DB har du åtkomst till dina data med hjälp av valfria API:er, eftersom det finns inbyggt stöd för SQL (dokument), MongoDB (dokument), Azure Table Storage (nyckelvärde) Gremlin (graf) och Cassandra (kolumnserie).

Azure DB Cosmos-funktioner
Nyckelfärdig global distribution med möjlighet till flera original Tillgänglig
Global tillgänglighet (alla Azure-regioner, inklusive amerikanska myndigheter, DoD, Kina) Tillgänglig
Flera modeller och flera API:er med stöd för kraftfulla frågor och automatisk indexering Tillgänglig
Ensiffrig läs- och skrivsvarstid i millisekunder vid den 99:e percentilen skyddad av serviceavtal Tillgänglig
Omfattande serviceavtal
 • Serviceavtal finns
 • Dataflödesserviceavtal
 • Konsekventa serviceavtal
 • Svarstidsserviceavtal
Tillgänglig
Säkerhet
 • Datakryptering från slutpunkt-till-slutpunkt (vilande och i rörelse)
 • IP- och VNET-isolering
 • Åtkomstkontroll och auktorisering
Tillgänglig
Elastisk och gränslös skalning
 • Obegränsat dataflöde och obegränsad lagring
 • Omedelbar skalning som sänker den totala ägandekostnaden för lokala och IaaS-värdbaserade NoSQL-databaser
Tillgänglig
Omfattande kompatibilitetscertifieringar överensstämmer med Azure-kompatibilitet Tillgänglig

Översikt över prissättning

Etablerat dataflöde

Ditt Azure Cosmos DB-databaskonto kan distribueras över en eller flera Azure-regioner. Även om alla regioner som är associerade till ditt databaskonto kan fungera för läsningar, så kan ditt databaskonto också konfigureras till att låta alla regioner bearbeta skrivningarna (flera original) eller bara låta en enda region bearbeta skrivningarna (ett original).

I Azure Cosmos DB debiteras du för etablerat dataflöde och förbrukat lagringsutrymme per timma. Dataflöde uttrycks i en normaliserad dataflödesvaluta som kallas enheter för programbegäran per sekund (RU/s). När RU/s har etablerats kan de användas för olika databasåtgärder (t.ex. infogningar, läsningar, ersättningar, upsert-åtgärder, borttagningar, frågor osv). Du kan konfigurera det dataflöde du behöver i programmet (eller via Azure-portalen) och skala det etablerade dataflödet elastiskt när som helst.

Etablering vid olika kornigheter

Du kan etablera dataflöde vid olika kornigheter. Du kan etablera dataflöde för:

 1. Cosmos DB-container. Beroende på ditt val av datamodell eller API kan en Cosmos DB-container vara en mängd (t.ex. MongoDB, SQL), ett diagram (t.ex. Gremlin) eller en tabell (t.ex. Cassandra, Azure-tabellagring). Containrar i Cosmos DB är partitionerade horisontellt och kan skalas elastiskt så att de ger ett obegränsat dataflöde och lagring.
 2. Cosmos DB-databas. Det dataflöde som konfigureras på databasen delas mellan alla containrar i databasen. Du kan välja att explicit exkludera vissa containrar från databasetableringen och istället etablera dataflöde för containrarna på containernivå.
Etableringens kornighet Minsta dataflöde (RU/s) Skala inkrement upp/ned (RU/s) Maximalt dataflöde Omfång
Skrivning endast till en region Skrivning i flera regioner Skrivning endast till en region Skrivning i flera regioner
Container* 400 400 100 100 Obegränsat Den partitionerade container som dataflödet är etablerat för
Databas** 400 400 100 100 Obegränsat Allt dataflöde delas mellan alla partitionerade containrar i databasen (exklusive de containrar för vilka dataflödet uttryckligen har etablerats)

* En Cosmos DB-container mappar till följande: en Cosmos DB-mängd vid användning av SQL API, en MongoDB-mängd vid användning av MongoDB API, en tabell vid användning av Cassandra- eller tabellagrings-API:er eller ett diagram vid användning av Gremlin API.

** En Cosmos DB-databas mappar till följande: en databas vid användning av SQL eller MongoDB-API:er, ett nyckelutrymmer vid användning av Cassandra API eller ett databaskonto vid användning av Gremlin- eller tabellagrings-API:er.

Skala läsningar och skrivningar elastiskt över hela jorden

Du kan lägga till/ta bort Azure-regioner var som helst i världen i ditt Cosmos DB-databaskonto när du vill. Det dataflöde som du har konfigurerat för olika Cosmos DB-databaser och containrar garanteras att vara reserverat i var och en av de Azure-regioner som har associerats med ditt Cosmos DB-databaskonto.

SSD-serverdelslagring

Dina data och index sparas varaktigt på SSD-serverdelslagring och replikeras (på en eller flera Azure-regioner associerade med ditt Cosmos DB-databaskonto). Utöver det dataflöde som du etablerar varje timma, så debiteras du även för varje GB lagringsutrymme som du faktiskt förbrukar för dina data och index.

Prisinformation

Enhet Pris
SSD-lagring (per GB) $- GB/månad
Etablerat dataflöde (skrivningar endast till en region) per 100 RU/s $-
Etablerat dataflöde (skrivningar i flera regioner) per 100 RU/s $-
Standardavgifter för dataöverföring gäller. De beräknade månadspriserna baseras på 730 timmar per månad.

Reserverad Azure Cosmos DB-kapacitet för ytterligare besparingar

Den reserverade kapacitetsbaserade prissättningen för Cosmos DB erbjuder ytterligare kostnadsbesparingar (upp till 65 % rabatt), erbjuder ännu bättre tillgänglighetsavtal (utöver 99,999) och gör att du slipper bekymra dig om kapacitetsplaneringen. För en engångsförskottsavgift kan du reservera etablerat dataflöde för ett eller tre år till en betydande rabatt. Allt dataflöde som du etablerar utöver den reserverade kapaciteten debiteras till standarddataflödestaxan. Den reserverade kapaciteten kan delas för etablerat dataflöde för alla regioner, alla API:er, alla konton och alla prenumerationer under en given registrering. Reserverad kapacitet börjar på 20 K RU/s. Om du vill köpa reserverad kapacitet går du till sidan med dokumentation.

1 års reservation 3 års reservation
Dataflöde Skrivning endast till en region Skrivning i flera regioner Skrivning endast till en region Skrivning i flera regioner
Pris/besparingar Pris per 100 RU/s
(sparar mer än PAYG)
Pris per 100 RU/s
(sparar mer än PAYG)
Pris per 100 RU/s
(sparar mer än PAYG)
Pris per 100 RU/s
(sparar mer än PAYG)
Första 50 K RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-
Nästa 450 K RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-
Nästa 2,5 M RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-
Över 3 M RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-

Testa Azure Cosmos DB kostnadsfritt

 • Azure Cosmos DB Local (nedladdningsbar version): Ladda ned kostnadsfria Azure Cosmos DB Local om du vill utveckla och testa program med hjälp av Azure Cosmos DB från din lokala dator. När du är nöjd med hur ditt program fungerar kan du distribuera det genom att ändra din konfiguration och referera till en Azure Cosmos DB-instans i molnet.
 • Kostnadsfritt Azure-konto: Testa Azure Cosmos DB som en del av ett kostnadsfritt Azure-konto.
 • Du kan testa Azure Cosmos DB utan kostnad: Du får en tidsbegränsad och globalt distribuerad Azure Cosmos DB-upplevelse utan prenumeration eller förpliktelser via Testa Azure Cosmos DB kostnadsfritt.
 • Läs mer om TCO-besparingar med Cosmos DB över lokala och IaaS-värdbaserade NoSQL-databaser i molnet.

Var kan jag se i vilka regioner som Azure Cosmos DB finns?

Azure Cosmos DB är tillgängligt i alla Azure-regioner, inklusive offentliga moln, myndighetsmoln och DoD-moln. Om du vill veta mer kan du öppna sidan med tillgängliga Azure-tjänster per region.

Support och serviceavtal

 • Vi ger teknisk support för alla Azure-tjänster som är allmänt tillgängliga, inklusive Azure Cosmos DB, via supporten för Azure, från $29/månad. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
 • Serviceavtal – Vi garanterar minst 99,99 % tillgänglighet för databaser i en region och 99,999 % tillgänglighet för databaser i flera regioner för att bearbeta begäranden och utföra åtgärder i Azure Cosmos DB. Mer information om serviceavtal finns på sidan om serviceavtal.

Vanliga frågor och svar

 • I Azure Cosmos DB reserverar du dataflöde (på en databas eller en container) och betalar endast för reserverat dataflöde för en given timme. Fördelen med modellen baserad på etablerat dataflöde för kunderna är att den ger garanterade prestanda och elasticitet oavsett skala. Modellen med etablerat dataflöde gör att Cosmos DB kan erbjuda hög tillgänglighet, garanterat kort svarstid, utöver garanterat dataflöde i den 99:e percentilen på ett skalningsoberoende sätt. Reserverat dataflöde anges i enheter för programbegäran (RU) per sekund. Varje åtgärd i Azure Cosmos DB, inklusive skrivningar, uppdateringar, läsningar och frågor, samt uppdatering av ett dokument, förbrukar CPU, minne och IOPS. Varje åtgärd medför alltså en frågeavgift, och de uttrycks i enheter för programbegäran (RU). Mer information finns på sidan Enheter för programbegäran i Azure Cosmos DB.

 • Du faktureras utifrån det etablerade dataflöde uttryckt i enheter för programbegäran per sekund (RU/s) som har reserverats för din Azure Cosmos DB-databas eller -container baserat på priset per timme som gällde när enheten etablerades.

  Etablerade dataflöden för en enskild container:

  Om du skapar ett Azure Cosmos DB-konto i USA, östra 2 med två behållare med etablerat dataflöde på 500 RU/s respektive 700 RU/s så får du ett totalt etablerat dataflöde på 1 200 RU/s. Du skulle därför debiteras 12 x $- = $-/timme.

  Om dataflödesbehoven ändras och du ökar varje containers kapacitet med 500 RU/s samtidigt som du skapar en ny container med 20 000 RU/s, så blir den totala etablerade kapaciteten 22 200 RU/s (1 000 RU/s + 1 200 RU/s + 20 000 RU/s). Du debiteras då enligt följande: $- x 222 = $-/timme.

  Om 500 timmars etablerat dataflöde var 1 200 RU/s och de återstående 220 timmarnas etablerade dataflöde var 22 200 RU/s i en månad med sammanlagt 720 timmar så blir din månadsfaktura: 500 x $-/timme + 220 x $-/timme = $-/månad.

  Etablerat dataflöde för en databas (en uppsättning containrar):

  Om du skapar ett konto i USA, östra 2 med två Cosmos DB-databaser (som var och en har en uppsättning behållare) med etablerat dataflöde på 50 000 RU/s respektive 70 000 RU/s så får du ett totalt etablerat dataflöde på 120 000 RU/s. Du skulle därför debiteras 1 200 x $- = $-/timme.

  Om du behöver ändra dataflödet och du ökar etableringen för båda databaserna med 10 000 RU/s blir den totala etablerade kapaciteten 140 000 RU/s (60 000 RU/s + 80 000 RU/s). Du debiteras då enligt följande: 1 400 * $- = $-/timme.

  Om 500 timmars etablerat dataflöde var 120 000 RU/s och de återstående 220 timmarnas etablerade dataflöde var 140 000 RU/s i en månad med sammanlagt 720 timmar så blir din månadsfaktura: 500 x $-/timme + 220 x $-/timme = $- + $- = $-/månad.

 • När du väljer att göra så att ett Cosmos-konto (med databaser och containrar) sträcker sig över geografiska regioner debiteras du för dataflödet och lagringen för varje container i varje region och dataöverföringen mellan olika regioner. Antal som ett exempel på att du har en container i USA, västra som är etablerad med dataflödet 10 000 RU/s och med 1 TB lagrade data den här månaden. Anta att du har 3 regioner: USA, östra; Europa, norra och Asien, östra, var och en med samma lagring och dataflöde. Din totala månadsfaktura blir (förutsatt att månaden har 31 dagar):

  Objekt Användning (månad) Kurs Månadskostnad
  Dataflödesfaktura för containrar i USA, västra 10 000 RU/s * 24 * 31 $- per 100 RU/s per timme $-
  Dataflödesfaktura för 3 ytterligare regioner – östra USA, Nordeuropa och Östasien 3 000 * 10 000 RU/s * 24 * 31 $- per 100 RU/s per timme $-
  Lagringsfaktura för containrar i USA, västra 1 TB $-/GB $-
  Lagringsfaktura för 3 ytterligare regioner – östra USA, Nordeuropa och Östasien 3 * 1 TB $-/GB $-
  Totalt $-

  Vi antar också att du har 100 GB utgående data varje månad från containern i USA, västra till USA, östra, Europa, norra och Asien, östra. Du debiteras för utgående data enligt dataöverföringspriserna.

 • När du väljer att göra så att containrarna sträcker sig över flera geografiska regioner debiteras du för det etablerade dataflödet och lagringen för varje container i varje region och dataöverföringen mellan olika regioner. Du debiteras för det etablerade dataflödet.

  Skrivning i flera regioner

  Anta att du har en container i USA, västra som är etablerad med dataflödet 10 000 RU/s och med 1 TB lagrade data den här månaden. Låt oss anta att du lägger till 3 regioner – USA, östra, Europa, norra och Asien, östra, var och en med samma lagringsutrymme och dataflöde, och att du vill kunna skriva till containrarna i alla fyra regionerna från din globalt distribuerade app. Din totala månadsfaktura blir (förutsatt att månaden har 31 dagar):

  Objekt Användning (månad) Kurs Månadskostnad
  Dataflödesfaktura för containrar i USA, västra (skrivning i flera regioner) 10 000 RU/s * 24 * 31 $- per 100 RU/s per timme $-
  Dataflödesfaktura för 3 ytterligare regioner – USA, östra; Europa, norra och Asien, östra (skrivning i flera regioner) (3 + 1) * 10 000 RU/s * 24 * 31 $- per 100 RU/s per timme $-
  Lagringsfaktura för containrar i USA, västra 1 TB $-/GB $-
  Lagringsfaktura för 3 ytterligare regioner – östra USA, Nordeuropa och Östasien 3 * 1 TB $-/GB $-
  Totalt $-

  Låt oss anta att du för exemplet ovan har 100 GB utgående data varje månad från containern i USA, västra för att replikera data till USA, östra, Europa, norra och Asien, östra. Du debiteras för utgående data enligt dataöverföringspriserna.

 • Lagringskapacitet debiteras i enheter enligt den högsta datamängden i GB som lagras varje dag under en månad. Om du till exempel använder 100 GB lagringsutrymme under den första hälften av månaden och 50 GB resten av månaden debiteras du för 75 GB lagringsutrymme den månaden.

 • Du faktureras för varje timme som containern eller databasen existerar, oavsett användning och oavsett om containern eller databasen är aktiv i mindre än en timme. Om du till exempel skapar en container eller databas och tar bort den fem minuter senare faktureras du för en timme.

 • Du debiteras för det högsta etablerade dataflödet för en given timme.

  Om du till exempel ökar det etablerade dataflödet kl. 09:30 från 400 RU/s till 1000 RU/s och sedan minskar det etablerade dataflödet kl. 10:45 tillbaka till 400 RU/s så debiteras du för 1000 RU/s för två timmar.

  Om du ökar det etablerade dataflödet för en container eller databas kl. 09:30 från 100 000 RU/s till 200 000 RU/s och sedan minskar det etablerade dataflödet kl. 10:45 tillbaka till 100 000 RU/s så debiteras du för 200 000 RU/s för två timmar.

 • Du kan skala upp och ned det etablerade dataflödet (d.v.s. enheter för programbegäran per sekund) för varje container eller en databas med hjälp av Azure-portalen, någon av de SDK:er som stöds eller REST API:et.

 • Med reserverad Azure Cosmos DB-kapacitet kan du spara pengar genom att förskottsbetala för ett eller tre års kapacitet för etablerat Cosmos DB-dataflöde så att du kan få rabatt på det etablerade Cosmos DB-dataflödet för databaser och containrar (tabeller/mängder/diagram). Reserverad Azure Cosmos DB-kapacitet kan avsevärt sänka dina Cosmos DB-kostnader jämfört med vanliga priser med ett eller tre års åtagande i förväg. Reserverad kapacitet ger en faktureringsrabatt och påverkar inte körningstillståndet för Cosmos DB-resurserna. Du kan köpa reserverad kapacitet för Cosmos DB på Azure-portalen. Mer information om reserverad kapacitet finns i Cosmos DB-dokumentationen.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Azure Cosmos DB

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad