Azure Cosmos DB Priser

Globalt distribuerad databastjänst för flera datamodeller

Prova kostnadsfritt

Azure Cosmos DB är Microsofts globalt distribuerade databas för flera datamodeller. Azure Cosmos DB skapades från grunden med global distribution och horisontell skalning som kärnpunkter. Du får nyckelfärdig, global distribution i ett valfritt antal Azure-regioner genom transparent skalning och replikering av dina data, oavsett var dina användare befinner sig. Skala elastiskt dataflöde och lagring i hela värden och betala bara för det dataflöde och den lagring du använder. Azure Cosmos DB garanterar svarstider på ensiffriga millisekunder i den 99:e percentilen över hela världen, erbjuder flera väldefinierade konsekvensmodeller för att finjustera prestanda, och garanterar hög tillgänglighet med funktioner för anslutning till flera nätverk – allt uppbackat av branschledande,serviceavtal (SLA:er).

Azure Cosmos DB är helt schemaoberoende. Alla data indexeras automatiskt utan att du behöver bry dig om schema- eller indexhantering. Den fungerar dessutom för flera datamodeller och har inbyggt stöd för datamodeller för dokument, nyckelvärden, grafer och kolumnserier. Med Azure Cosmos DB har du åtkomst till dina data med hjälp av valfria API:er, eftersom DocumentDB SQL (dokument), MongoDB (dokument), Azure Table Storage (nyckelvärde), och Gremlin (graf) alla stöds.

Prisinformation

Etablerat dataflöde

I alla skalor kan du lagra data och tillhandahålla genomströmningskapacitet. Varje samling debiteras per timme baserat på mängden data som lagrats (i GB) och dataflöde som reserverats i enheter om 100 RU:er/sekund, med ett minimum på 400 RU:er/sekund.

Med den allmänt tillgängliga förhandsversionen kostar det inget extra att använda Gremlin-API:et.

Enhet Pris
SSD-lagring (per GB) $- GB/månad
Reserverade RU:er/sekund (per 100 RU:er, minst 400 RU:er) $-
Standardavgifter för dataöverföring gäller. De beräknade månadspriserna baseras på 744 timmar per månad.

Etableringstillägg: Enheter för programbegäran per minut (förhandsversion)

Nu kan du komplettera Etablerat dataflöde med Etablerade begäranden per minut som tillvalsfunktion. Med Etablerade begäranden per minut kan du använda en bucket begäranden på per-minut-basis. Enheter för programbegäran per minut är begränsade till 1 000 enheter för programbegäran per minut för varje 100 dataflödesenheter per sekund. Förhandsversionsrabatten på 50 % är medräknad i priset nedan.

Enhet Pris
Reserverad enhet för programbegäran per minut (per 1 000 RU:er) $-

Skala samlingar

Du kan skapa partitionerade samlingar för stora dataflöden och stora lagringsarbetsbelastningar genom att definiera en partitionsnyckel när du skapar samlingen. En partitionerad samling skalas sömlöst ut när mängden lagrade data växer och den reserverade genomströmningen ökar.

Azure Cosmos DB-emulatorn (utan kostnad)

Ladda ned den kostnadsfria Azure Cosmos DB-emulatorn för att utveckla och testa program med Azure Cosmos DB från din lokala dator. När du är nöjd med hur ditt program fungerar kan du distribuera det genom att ändra din konfiguration och referera till en Azure Cosmos DB-instans.

Planetskala med geo-replikering

Azure Cosmos DB-samlingar kan distribueras globalt för att enkelt hjälpa dig att bygga appar med planetskala vilket innebär att alla dina data automatiskt replikeras till de regioner du anger. Din app fortsätter att fungera med en logisk slutpunkt medan dina data automatiskt betjänas från den region som ligger närmast dina användare med en intuitiv programmeringsmodell för datakonsekvens och 99,99-tillgänglighet. Globalt distribuerade samlingar faktureras baserat på förbrukad lagring i varje region och dataflöde som reserveras för varje Azure Cosmos DB-samling x antalet regioner som associeras med ett Azure Cosmos DB-databaskonto. Standardavgifterna för dataöverföring gäller för överföring av replikeringsdata mellan regioner. Anta till exempel att du har ett databaskonto som sträcker sig över Azure-regioner och två samlingar med 1 miljon RU respektive 2 miljoner RU. Totalt antal RU som etableras för den första samlingen blir 3 miljoner RU (1 miljon RU x 3 regioner) och den andra blir 6 miljoner RU (2 miljoner RU x 3 regioner).

Hög genomströmning och låglatensfrågor

Med Azure Cosmos DB kan du skriva en fast datavolym och indexera synkront för att leverera konsekventa SQL-frågor med en skrivoptimerad, oreglerad databasmotor utformad för SSD (solid-state drive) och låglatensåtkomst. Läs- och skrivförfrågningar levereras alltid från din lokala region medan data distribueras globalt. Du kan ytterligare optimera prestanda genom att anpassa automatiskt indexbeteende.

Samlingar med fördefinierade prestanda och storlek

Till och med den 1 augusti 2017 kan befintliga kunder med S1-, S2- eller S3-samlingar fortsätta att använda dessa samlingar med ett fördefinierat lagringsutrymme på 10 GB och dataflödeskvantiteter som varierar beroende på instansstorleken: en S1-instans etablerar 250 RU/sekund och debiteras med $-/per timme; en S2-instans etablerar 1 000 RU/sekund och debiteras med $-/per timme; en S3- instans etablerar 2 500 RU/sekund och debiteras med $-/per timme. Om du vill konfigurera om genomströmning för dessa samlingar kan du läsa mer i Ändra prestandanivåer med hjälp av Azure Portal. Om du vill dra nytta av partitionerade samlingar måste du konvertera dina tidigare skapade S1-, S2-, eller S3-samlingar till att använda obegränsat dataflöde och lagringsskala enligt beskrivningen ovan, se Partitionering och skalning i Azure Cosmos DB.

Support och serviceavtal

  • Vi ger teknisk support för alla Azure-tjänster som är allmänt tillgängliga, inklusive Azure Cosmos DB, via supporten för Azure, från $29.0/månad. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
  • SLA: Vi garanterar att vi minst 99,99 % av tiden kommer att framgångsrikt bearbeta förfrågningar för att utföra åtgärder mot Azure Cosmos DB-resurser. Mer information om serviceavtal finns på sidan om serviceavtal.

Vanliga frågor och svar

Resurser

Kalkylator

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Vanliga frågor om köp

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Produktinformation

Lär dig mer om Azure Cosmos DB

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Registrera dig nu och få $200 i Azure-kredit

Kom igång nu