Azure Cosmos DB priser

Globalt distribuerad databastjänst för flera datamodeller

Kom igång med ditt kostnadsfria Azure-konto och dra nytta av en kredit på $200 under 30 dagar. Nu får du dessutom 12 månaders kostnadsfri åtkomst till Azure Cosmos DB.

Azure Cosmos DB är Microsofts globalt distribuerade databas för flera datamodeller. Azure Cosmos DB skapades från grunden med global distribution och horisontell skalning som kärnpunkter. Du får nyckelfärdig, global distribution i ett valfritt antal Azure-regioner genom transparent skalning och replikering av dina data, oavsett var dina användare befinner sig. Skala elastiskt dataflöde och lagring i hela värden och betala bara för det dataflöde och den lagring du använder. Azure Cosmos DB garanterar svarstider på ensiffriga millisekunder i den 99:e percentilen över hela världen, erbjuder flera väldefinierade konsekvensmodeller för att finjustera prestanda, och garanterar hög tillgänglighet med funktioner för anslutning till flera nätverk – allt uppbackat av branschledande,serviceavtal (SLA:er).

Azure Cosmos DB är helt schemaoberoende. Alla data indexeras automatiskt utan att du behöver bry dig om schema- eller indexhantering. Den fungerar dessutom för flera datamodeller och har inbyggt stöd för datamodeller för dokument, nyckelvärden, grafer och kolumnserier. Med Azure Cosmos DB har du åtkomst till dina data med hjälp av valfria API:er, eftersom det finns inbyggt stöd för SQL (dokument), MongoDB (dokument), Azure Table Storage (nyckelvärde), Gremlin (graf) och Apache Cassandra (kolumnserie).

Prisinformation

Etablerat dataflöde

På Azure Cosmos DB betalar du bara för reserverat etablerat dataflöde och data som lagras i behållare (samling av dokument eller en tabell eller en graf). Reserverat dataflöde, fakturerat som begärda enheter (RU) per sekund eller RU/s), gör att du kan läsa från eller skriva data i behållare. Varje behållare debiteras per timme för dataflöde etablerat i enheter om 100 RU/s, med ett minimum på 400 RU/s och lagrade data (i GB). Obegränsade behållare har ett minimum på 100 RU:er/per sekund per partition.

Med den allmänt tillgängliga förhandsversionen kostar det inget extra att använda Gremlin-API:et.

Enhet Pris
SSD-lagring (per GB) $- GB/månad
Reserverade RU:er/sekund (per 100 RU:er, minst 400 RU:er) $-
Standardavgifter för dataöverföring gäller. De beräknade månadspriserna baseras på 732 timmar per månad.

Skalningsbehållare

Du kan skapa obegränsade lagringsbehållare för stora dataflöden och stora lagringsarbetsbelastningar genom att definiera en partitionsnyckel när du skapar behållaren. En partitionerad behållare skalas sömlöst ut när mängden lagrade data växer och den reserverade genomströmningen ökar.

Azure Cosmos DB-emulator (kostnadsfri)

Ladda ned den kostnadsfria Azure Cosmos DB-emulatorn för att utveckla och testa program med Azure Cosmos DB från din lokala dator. När du är nöjd med hur ditt program fungerar kan du distribuera det genom att ändra din konfiguration och referera till en Azure Cosmos DB-instans.

Planetskala med geo-replikering

Azure Cosmos DB-behållare kan distribueras globalt så att du enkelt kan utveckla appar i global skala, vilket innebär att alla dina data automatiskt replikeras till de regioner som du anger. Din app fortsätter att fungera med en logisk slutpunkt medan dina data automatiskt betjänas från den region som ligger närmast dina användare med en intuitiv programmeringsmodell för datakonsekvens och hög tillgänglighet. Globalt distribuerade behållare faktureras baserat på förbrukad lagring i varje region och dataflödet som reserverats för varje Azure Cosmos DB-behållare multiplicerat med antalet regioner som associeras med ett Azure Cosmos DB-databaskonto. Standardavgifterna för dataöverföring gäller för överföring av replikeringsdata mellan regioner.

Hög genomströmning och låglatensfrågor

Med Azure Cosmos DB kan du skriva en fast datavolym och indexera synkront för att leverera konsekventa SQL-frågor med en skrivoptimerad, oreglerad databasmotor utformad för SSD (solid-state drive) och låglatensåtkomst. Läs- och skrivförfrågningar levereras alltid från din lokala region medan data distribueras globalt. Du kan ytterligare optimera prestanda genom att anpassa automatiskt indexbeteende.

Support och serviceavtal

 • Vi ger teknisk support för alla Azure-tjänster som är allmänt tillgängliga, inklusive Azure Cosmos DB, via supporten för Azure, från $29/månad. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
 • SLA – Vi garanterar att vi minst 99,99 % av tiden kommer att kunna bearbeta förfrågningar för körning av åtgärder mot Azure Cosmos DB-resurser. Mer information om serviceavtal finns på sidan om serviceavtal.

Vanliga frågor och svar

 • En enhet för programbegäran (RU) är måttenheten för dataflöde i Azure Cosmos DB. 1 RU motsvarar GET-dataflödet för ett objekt på 1 kB. Varje åtgärd i Azure Cosmos DB, inklusive läsningar, skrivningar, SQL-frågor och lagrade procedurkörningar har ett deterministiskt värde för enheterna för programbegäran som baseras på dataflödet som krävs för att slutföra åtgärden. I stället för att tänka på CPU, I/O och minne och hur de påverkar dataflödet i ditt program kan du tänka i termer av ett enda RU-mått (enheter för programbegäran).

  En enhet för programbegäran som förbrukas genom etablerade RU:er per sekund och en bucket på en minut är samma sak.

  Mer information om enheter för programbegäran och hjälp med att avgöra ditt behov av behållare finns här.

 • Du debiteras enligt ett exakt, förutsägbart timpris baserat på den övergripande kapaciteten (RU/sek) som har etablerats för ditt Azure Cosmos DB-konto under perioden i fråga.

  Om du skapar ett konto i USA, östra 2 med två enskilda partitioner med 500 RU/sek respektive 700 RU/sek blir den totala etablerade kapaciteten 1 200 RU/sek. Du debiteras alltså med 12 x $- = $-/timme.

  Om dataflödet behöver ändras och du ökar varje partitions kapacitet med 500 RU/sek och samtidigt skapar en ny obegränsad lagringsbehållare med 20 000 RU/sek blir den totala etablerade kapaciteten 22 200 RU/sek (1 000 RU/sek + 1 200 RU/sek + 20 000 RU/sek). Du debiteras då enligt följande: $- x 222 = $-/timme.

  Under en månad med 720 timmar (om 500 timmar etableras med 1 200 RU/sek och 220 timmar etableras med 22 200 RU/sek) blir månadsdebiteringen: 500 x $-/timme + 220 x $-/timme = $-/timme

 • När du väljer att göra så att behållarna sträcker sig över geografiska regioner debiteras du för dataflödet och lagringen för varje behållare i varje region och dataöverföringen mellan olika regioner. Antal som ett exempel på att du har en behållare i västra USA etablerad med dataflödet 10 000 RU/s och med 1 TB lagrade data den här månaden. Anta at tdu har 3 regioner – östra USA, Nordeuropa och Östasien, var och en med samma lagring och dataflöde. Din totala månadsfaktura blir (förutsatt att månaden har 31 dagar):

  Objekt Användning (månad) Kurs Månadskostnad
  Dataflödesfaktura för behållare i västra USA 10 000 RU/s * 24 * 31 $- per 100 RU/s per timme $-
  Dataflödesfaktura för 3 ytterligare regioner – östra USA, Nordeuropa och Östasien 3 000 * 10 000 RU/s * 24 * 31 $- per 100 RU/s per timme $-
  Lagringsfaktura för behållare i västra USA 1 TB $-/GB $-
  Lagringsfaktura för 3 ytterligare regioner – östra USA, Nordeuropa och Östasien 3 * 1 TB $-/GB $-
  Totalt $-

  Vi antar också att du har 100 GB utgående data varje månad från behållaren i västra USA till östra USA, Nordeuropa och Östasien. Du debiteras för utgående data enligt dataöverföringspriserna.

 • Lagringskapacitet debiteras i enheter enligt den högsta datamängden i GB som lagras varje dag under en månad. Om du till exempel använder 100 GB lagringsutrymme under den första hälften av månaden och 50 GB resten av månaden debiteras du för 75 GB lagringsutrymme den månaden.

 • Du faktureras det fasta priset för varje timme som behållaren existerar, oavsett användning och oavsett om behållaren är aktiv i mindre än en timme. Om du till exempel skapar en behållare och tar bort den 5 minuter senare kommer du faktureras för en enhetstimme.

 • Om du definierar dina egna prestanda för en behållare och sedan uppgraderar från 400 RU:er till 1 000 RU:er kl. 09:30 och sedan nedgraderar tillbaka till 400 RU:er kl. 10:45, debiteras du för två timmar med 1 000 RU:er.

  Om du väljer en fördefinierad prestandanivå och uppgraderar från en S1-samling till en S3-samling kl. 09:30 och nedgraderar tillbaka till S1 kl. 10:45, debiteras du för två timmar med S3.

 • Du kan skala upp och ned antalet enheter för programbegäran för varje behållare i ditt Azure Cosmos DB-konto med hjälp av Azure Portal, någon av de SDK:er som stöds eller REST-API:et.

 • Information om hur du flyttar en samling på S1-, S2- eller S3-prestandanivån till en enskild partition med samma lagringsstorlek finns i Ändra prestandanivåer med Azure Portal.

  Information om hur du flyttar en befintlig obegränsad lagringsbehållare finns i Partitioning and Scaling in Azure Cosmos DB (Partitionera och skala i Azure Cosmos DB).

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Azure Cosmos DB

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad

Kostnadsfritt konto