Hoppa över navigering

Azure Cosmos DB priser

Globalt distribuerad databastjänst för flera datamodeller

Skaffa ett kostnadsfritt Azure-konto och få $200-kredit i 30 dagar samt 12 månaders kostnadsfri tillgång till Azure Cosmos DB.

Azure Cosmos DB är Microsofts globalt distribuerade databas för flera datamodeller. Azure Cosmos DB skapades från grunden med global distribution och horisontell skalning som kärnpunkter. Du får nyckelfärdig, global distribution i ett valfritt antal Azure-regioner genom transparent skalning och replikering av dina data, oavsett var dina användare befinner sig. Du kan elastiskt skala dataflöde och lagring i hela värden och du betalar bara för det dataflöde och den lagring som du använder. Azure Cosmos DB garanterar svarstider på ensiffriga millisekunder i den 99:e percentilen över hela världen, erbjuder flera väldefinierade konsekvensmodeller för att finjustera prestanda samt garanterar hög tillgänglighet med funktioner för anslutning till flera nätverk – allt uppbackat av branschledande, omfattande serviceavtal (SLA:er).

Azure Cosmos DB är helt schemaoberoende. Alla data indexeras automatiskt utan att du behöver bry dig om schema- eller indexhantering. Den fungerar dessutom för flera datamodeller och har inbyggt stöd för datamodeller för dokument, nyckelvärden, grafer och kolumnserier. Med Azure Cosmos DB har du åtkomst till dina data med hjälp av valfria API:er, eftersom det finns inbyggt stöd för SQL (dokument), MongoDB (dokument), Azure Table Storage (nyckelvärde) Gremlin (graf) och Cassandra (kolumnserie).

Obegränsad flexibilitet, elasticitet och skalbarhet

Azure Cosmos DB är databas med flera olika modeller. När du skapar en samling, tabell eller ett diagram i Azure Cosmos DB så mappas de internt till en Azure Cosmos DB-behållare, beroende på valet av datamodell och API. Azure Cosmos DB kommer transparent, automatiskt och elastiskt att skala behållarnas dataflöden och lagring, antingen när du själv etablerar större (eller mindre) dataflöden eller när lagringsutrymmet för behållaren växer (eller krymper). Med Azure Cosmos DB kan du etablera dataflöden för en enskild behållare eller en uppsättning behållare, och då kan behållarna dela det etablerade dataflödet. I en Azure Cosmos DB-databas kan du när som helst göra följande, antingen via programmering eller i portalen:

 1. etablera ett dataflöde för en behållare
 2. etablera ett gemensamt dataflöde för en uppsättning behållare som sedan delar dataflödet.

När du etablerar dataflöden för enskilda behållare garanteras reserveringen av dataflödet för just den behållaren av servicenivåavtalet för dataflöden. När du å andra sidan etablerar ett dataflöde för en uppsättning behållare kan du dela dataflödet mellan samtliga behållare. I ditt Azure Cosmos DB-databaskonto kan du blanda behållare som delar sitt dataflöde och behållare som har dedikerade dataflöden etablerade. Du kan när som helst öka (skala upp) eller minska (skala ned) det etablerade dataflödet både för enskilda behållare och för en uppsättning behållare, så att du elastiskt skalar om resurser när dina arbetsbelastningar ändras och bara betalar för det dataflöde du har konfigurerat.

Prisinformation

Enhet Pris
SSD-lagring (per GB) $- GB/månad
Reserverade RU:er/sekund (per 100 RU:er, minst 400 RU:er) $-
Standardavgifter för dataöverföring gäller. De beräknade månadspriserna baseras på 730 timmar per månad.

Etablerat dataflöde

Etablerade dataflöden debiteras som förfrågningsenheter per sekund (RU/s). Förfrågningsenheter (RU) är en väldefinierad valuta för debitering av dataflöden för olika läs-, skriv- och frågeåtgärder i en Azure Cosmos DB-behållare. Med Azure Cosmos DB betalar du bara för de dataflöden (RU/s) du har etablerat och de data (i GB) som lagras på SSD-diskarna.

Etablerat dataflöde för en behållare: Varje behållare med ett etablerat dataflöde debiteras per timme för det etablerade dataflödet, i steg om 100 RU/s. Minsta värdet är 400 RU/s och data lagrade (i GB), och allt backas upp av branschens mest omfattande servicenivåavtal (SLA).

API Minsta dataflöde Skalningssteg Det etablerade dataflödets omfattning
SQL 400 RU/s per samling 100 RU/s Samlingen som dataflödet är etablerat för
MongoDB 400 RU/s per samling 100 RU/s Samlingen som dataflödet är etablerat för
Cassandra 400 RU/s per tabell 100 RU/s Tabellen som dataflödet är etablerat för
Tabell 400 RU/s per tabell 100 RU/s Tabellen som dataflödet är etablerat för
Gremlin 400 RU/s per diagram 100 RU/s Diagrammet som dataflödet är etablerat för

Etablerat dataflöde för en uppsättning behållare (en databas): förutom att etablera ett dataflöde för en viss behållare kan du beroende på datamodell eller API även dela etablerade dataflöden mellan en uppsättning behållare. Det gör du genom att konfigurera dataflödet på databasnivå (exempelvis SQL eller MongoDB), databaskontonivå (exempelvis Gremlin eller Table) och nyckelutrymmesnivå (exempelvis Cassandra). En databas, ett databaskonto eller ett nyckelutrymme kan både innehålla en uppsättning behållare som alla delar det etablerade dataflödet med den överordnade enheten, och en uppsättning behållare som har egna etablerade dataflöden. Behållare som delar dataflödet har till skillnad från behållare med egna etablerade dataflöden inga enskilda krav på minsta antal RU/s. Varje databas, databaskonto eller nyckelutrymme med ett etablerat dataflöde debiteras per timme för det etablerade dataflödet, i steg om 10 000 RU/s. Minsta värdet är 50 000 RU/s och data lagrade (i GB), och allt backas upp av branschens mest omfattande servicenivåavtal (SLA).

API Minsta dataflöde Skalningssteg Det etablerade dataflödets omfattning
SQL 50 000 RU/s per databas 10 000 RU/s Databas. Hela dataflödet delas mellan alla samlingar i databasen (förutom samlingar där dataflödet måste etableras för dem explicit)
MongoDB 50 000 RU/s per databas 10 000 RU/s Databas. Hela dataflödet delas mellan alla samlingar i databasen (förutom samlingar där dataflödet måste etableras för dem explicit)
Cassandra 50 000 RU/s per nyckelutrymme 10 000 RU/s Nyckelutrymme. Hela dataflödet delas mellan alla tabeller i nyckelutrymmet (förutom tabeller där dataflödet måste etableras för dem explicit)
Tabeller 50 000 RU/s per databaskonto 10 000 RU/s Databaskonto. Hela dataflödet delas mellan alla tabeller i databaskontot (förutom tabeller där dataflödet måste etableras för dem explicit)
Gremlin 50 000 RU/s per databaskonto 10 000 RU/s Databaskonto. Hela dataflödet delas mellan alla diagram i databaskontot (förutom diagram där dataflödet måste etableras för dem explicit)

Elastisk skalning av dataflöden över hela världen

Azure Cosmos DB-databaser kan distribueras globalt så att du enkelt kan utveckla appar i global skala, vilket innebär att alla dina data automatiskt replikeras till de regioner som du anger. Din app fortsätter att fungera med en logisk slutpunkt medan dina data automatiskt betjänas från den region som ligger närmast dina användare med en intuitiv programmeringsmodell för datakonsekvens och hög tillgänglighet. Globalt distribuerade behållare faktureras baserat på förbrukad lagring i varje region och dataflödet som etableras för varje Azure Cosmos DB-behållare multiplicerat med antalet regioner som associeras med ett Azure Cosmos DB-databaskonto. Standardavgifterna för dataöverföring gäller för överföring av replikeringsdata mellan regioner.

Du kan testa Azure Cosmos DB kostnadsfritt

 • Azure Cosmos DB-emulator (kostnadsfri): Ladda ned den kostnadsfria Azure Cosmos DB-emulatorn för att utveckla och testa program med Azure Cosmos DB från din lokala dator. När du är nöjd med hur ditt program fungerar kan du distribuera det genom att ändra din konfiguration och referera till en Azure Cosmos DB-instans i molnet.
 • Kostnadsfritt Azure-konto: Testa Azure Cosmos DB som en del av ett kostnadsfritt Azure-konto.
 • Du kan testa Azure Cosmos DB utan kostnad: Du får en tidsbegränsad och globalt distribuerad Azure Cosmos DB-upplevelse utan prenumeration eller förpliktelser via Testa Azure Cosmos DB kostnadsfritt.

Var kan jag se i vilka regioner som Azure Cosmos DB finns?

Azure Cosmos DB finns överallt där Azure finns, både i offentliga, myndighetsbaserade, självständiga och försvarsbaserade moln. Om du vill veta mer kan du öppna sidan med tillgängliga Azure-tjänster per region.

Support och serviceavtal

 • Vi ger teknisk support för alla Azure-tjänster som är allmänt tillgängliga, inklusive Azure Cosmos DB, via supporten för Azure, från $29/månad. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
 • Serviceavtal – Vi garanterar minst 99,99 % tillgänglighet för databaser i en region och 99,999 % tillgänglighet för databaser i flera regioner för att bearbeta begäranden och utföra åtgärder i Azure Cosmos DB. Mer information om serviceavtal finns på sidan om serviceavtal.

Vanliga frågor och svar

 • I Azure Cosmos DB anges etablerade dataflöden i termer av förfrågningsenheter (RU) per sekund. Du kan tänka på förfrågningsenheter (RU) som en sorts valuta för dataflöden, där du reserverar en mängd garanterade resurser (minne, processorkraft, IOPS) för ditt program per sekund. Varje åtgärd i Azure Cosmos DB – skrivning, läsning, uppdatering och frågor – förbrukar processorkraft, minnesresurser och IOPS. Varje åtgärd förbrukar alltså resurser, och de uttrycks i förfrågningsenheter. Läs mer på sidan Förfrågningsenheter i Azure Cosmos DB.

 • Du faktureras utifrån det dataflöde (RU/s) som har etablerats för din Azure Cosmos DB-behållare eller -databas baserat på priset per timme som gällde när enheten etablerades.

  Etablerade dataflöden för en enskild behållare:

  Om du skapar ett Azure Cosmos DB-konto i USA, östra 2 med två behållare med etablerat dataflöde på 500 RU/s respektive 700 RU/s så får du ett totalt etablerat dataflöde på 1 200 RU/s. Du skulle därför debiteras 12 x $- = $-/timme.

  Om dataflödet behöver ändras och du ökar varje behållares kapacitet med 500 RU/s samtidigt som du skapar en ny obegränsad behållare med 20 000 RU/s, så blir den totala etablerade kapaciteten 22 200 RU/s (1 000 RU/s + 1 200 RU/s + 20 000 RU/s). Du debiteras då enligt följande: $- x 222 = $-/timme.

  Om 500 timmars etablerat dataflöde var 1 200 RU/s och de återstående 220 timmarnas etablerade dataflöde var 22 200 RU/s i en månad med sammanlagt 720 timmar så blir din månadsfaktura: 500 x $-/timme + 220 x $-/timme = $-/månad.

  Etablerade dataflöden för en uppsättning behållare:

  Om du skapar ett konto i USA, östra 2 med två Cosmos DB-databaser (som var och en har en uppsättning behållare) med etablerat dataflöde på 50 000 RU/s respektive 70 000 RU/s så får du ett totalt etablerat dataflöde på 120 000 RU/s. Du skulle därför debiteras 1 200 x $- = $-/timme.

  Om du behöver ändra dataflödet och du ökar etableringen för båda databaserna med 10 000 RU/s blir den totala etablerade kapaciteten 140 000 RU/s (60 000 RU/s + 80 000 RU/s). Du debiteras då enligt följande: 1 400 * $- = $-/timme.

  Om 500 timmars etablerat dataflöde var 120 000 RU/s och de återstående 220 timmarnas etablerade dataflöde var 140 000 RU/s i en månad med sammanlagt 720 timmar så blir din månadsfaktura: 500 x $-/timme + 220 x $-/timme = $- + $- = $-/månad.

 • När du väljer att göra så att behållarna sträcker sig över geografiska regioner debiteras du för dataflödet och lagringen för varje behållare i varje region och dataöverföringen mellan olika regioner. Antal som ett exempel på att du har en behållare i västra USA etablerad med dataflödet 10 000 RU/s och med 1 TB lagrade data den här månaden. Anta att du har 3 regioner – östra USA, Nordeuropa och Östasien, var och en med samma lagring och dataflöde. Din totala månadsfaktura blir (förutsatt att månaden har 31 dagar):

  Objekt Användning (månad) Kurs Månadskostnad
  Dataflödesfaktura för behållare i västra USA 10 000 RU/s * 24 * 31 $- per 100 RU/s per timme $-
  Dataflödesfaktura för 3 ytterligare regioner – östra USA, Nordeuropa och Östasien 3 000 * 10 000 RU/s * 24 * 31 $- per 100 RU/s per timme $-
  Lagringsfaktura för behållare i västra USA 1 TB $-/GB $-
  Lagringsfaktura för 3 ytterligare regioner – östra USA, Nordeuropa och Östasien 3 * 1 TB $-/GB $-
  Totalt $-

  Vi antar också att du har 100 GB utgående data varje månad från behållaren i västra USA till östra USA, Nordeuropa och Östasien. Du debiteras för utgående data enligt dataöverföringspriserna.

 • Lagringskapacitet debiteras i enheter enligt den högsta datamängden i GB som lagras varje dag under en månad. Om du till exempel använder 100 GB lagringsutrymme under den första hälften av månaden och 50 GB resten av månaden debiteras du för 75 GB lagringsutrymme den månaden.

 • Du faktureras det fasta priset för varje timme som behållaren eller databasen existerar, oavsett användning och oavsett om behållaren eller databasen är aktiv i mindre än en timme. Om du till exempel skapar en behållare eller databas och tar bort den fem minuter senare faktureras du för en timme.

 • Om du ökar det etablerade dataflödet kl. 09:30 från 400 RU/s till 1000 RU/s och sedan minskar det etablerade dataflödet kl. 10:45 tillbaka till 400 RU/s så debiteras du för 1000 RU/s för två timmar.

  Om du ökar det etablerade dataflödet för en behållare eller databas kl. 09:30 från 100 000 RU/s till 200 000 RU/s och sedan minskar det etablerade dataflödet kl. 10:45 tillbaka till 100 000 RU/s så debiteras du för 200 000 RU/s för två timmar.

 • Du kan skala upp och ned antalet enheter för programbegäran för varje behållare i ditt Azure Cosmos DB-konto med hjälp av Azure Portal, någon av de SDK:er som stöds eller REST-API:et.

 • Vi rekommenderar alltid att du använder ”obegränsade” behållare så att du får en obegränsad skalbarhet och flexibilitet. Obegränsade behållare partitioneras horisontellt, och i Azure Cosmos DB kan du skala dataflöden och lagring för obegränsade behållare elastiskt, transparent och automatiskt. ”Fasta” behållare går bara att skala upp till 10 000 RU/s och har ett maxtak på 10 GB SSD-lagring. Du kan inte heller dela ett dataflöde mellan en uppsättning fasta behållare.
 • Du får bästa prestanda och en optimerad lagring om du följer riktlinjerna som anges här.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Azure Cosmos DB

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad