Azure Cosmos DB priser

Globalt distribuerad databastjänst för flera datamodeller

Azure Cosmos DB är Microsofts globalt distribuerade databas för flera datamodeller. Azure Cosmos DB skapades från grunden med global distribution och horisontell skalning som kärnpunkter. Du får nyckelfärdig, global distribution i ett valfritt antal Azure-regioner genom transparent skalning och replikering av dina data, oavsett var dina användare befinner sig. Skala elastiskt dataflöde och lagring i hela värden och betala bara för det dataflöde och den lagring du använder. Azure Cosmos DB garanterar svarstider på ensiffriga millisekunder i den 99:e percentilen över hela världen, erbjuder flera väldefinierade konsekvensmodeller för att finjustera prestanda, och garanterar hög tillgänglighet med funktioner för anslutning till flera nätverk – allt uppbackat av branschledande,serviceavtal (SLA:er).

Azure Cosmos DB är helt schemaoberoende. Alla data indexeras automatiskt utan att du behöver bry dig om schema- eller indexhantering. Den fungerar dessutom för flera datamodeller och har inbyggt stöd för datamodeller för dokument, nyckelvärden, grafer och kolumnserier. Med Azure Cosmos DB har du åtkomst till dina data med hjälp av valfria API:er, eftersom DocumentDB SQL (dokument), MongoDB (dokument), Azure Table Storage (nyckelvärde), och Gremlin (graf) alla stöds.

Prisinformation

Etablerat dataflöde

I alla skalor kan du lagra data och tillhandahålla genomströmningskapacitet. Varje behållare debiteras per timme baserat på mängden data som lagrats (i GB) och dataflöde som reserverats i enheter om 100 RU:er/sekund, med ett minimum på 400 RU:er/sekund. Obegränsade behållare har ett minimum på 100 RU:er/per sekund per partition.

Med den allmänt tillgängliga förhandsversionen kostar det inget extra att använda Gremlin-API:et.

Enhet Pris
SSD-lagring (per GB) $- GB/mån
Reserverade RU:er/sekund (per 100 RU:er, minst 400 RU:er) $-
Standardavgifter för dataöverföring gäller. De beräknade månadspriserna baseras på 744 timmar per månad.

Etableringstillägg: Enheter för programbegäran per minut (förhandsversion)

Nu kan du komplettera Etablerat dataflöde med Etablerade begäranden per minut som tillvalsfunktion. Med etablerade enheter för programbegäran per minut kan du använda en bucket med begäranden på minutbasis (UTC). Enheter för programbegäran per minut är begränsade till 1 000 enheter för programbegäran per minut för varje 100 dataflödesenheter per sekund. Förhandsversionsrabatten på 50 % är medräknad i priset nedan.

Enhet Pris
Reserverade RU:er/minut (per 1 000 RU:er) $-

Skalningsbehållare

Du kan skapa obegränsade lagringsbehållare för stora dataflöden och stora lagringsarbetsbelastningar genom att definiera en partitionsnyckel när du skapar behållaren. En partitionerad behållare skalas sömlöst ut när mängden lagrade data växer och den reserverade genomströmningen ökar.

Azure Cosmos DB-emulator (kostnadsfri)

Ladda ned den kostnadsfria Azure Cosmos DB-emulatorn för att utveckla och testa program med Azure Cosmos DB från din lokala dator. När du är nöjd med hur ditt program fungerar kan du distribuera det genom att ändra din konfiguration och referera till en Azure Cosmos DB-instans.

Planetskala med geo-replikering

Azure Cosmos DB-behållare kan distribueras globalt så att du enkelt kan utveckla appar i global skala, vilket innebär att alla dina data automatiskt replikeras till de regioner som du anger. Din app fortsätter att fungera med en logisk slutpunkt medan dina data automatiskt betjänas från den region som ligger närmast dina användare med en intuitiv programmeringsmodell för datakonsekvens och 99,99-tillgänglighet. Globalt distribuerade behållare faktureras baserat på förbrukad lagring i varje region och dataflödet som reserverats för varje Azure Cosmos DB-behållare x antalet regioner som associeras med ett Azure Cosmos DB-databaskonto. Standardavgifterna för dataöverföring gäller för överföring av replikeringsdata mellan regioner. Anta till exempel att du har ett databaskonto som sträcker sig över Azure-regioner och två behållare med 1 miljon RU respektive 2 miljoner RU. Totalt antal RU som etableras för den första behållaren blir 3 miljoner RU (1 miljon RU x 3 regioner) och den andra blir 6 miljoner RU (2 miljoner RU x 3 regioner).

Hög genomströmning och låglatensfrågor

Med Azure Cosmos DB kan du skriva en fast datavolym och indexera synkront för att leverera konsekventa SQL-frågor med en skrivoptimerad, oreglerad databasmotor utformad för SSD (solid-state drive) och låglatensåtkomst. Läs- och skrivförfrågningar levereras alltid från din lokala region medan data distribueras globalt. Du kan ytterligare optimera prestanda genom att anpassa automatiskt indexbeteende.

Support och serviceavtal

 • Vi ger teknisk support för alla Azure-tjänster som är allmänt tillgängliga, inklusive Azure Cosmos DB, via supporten för Azure, från $29.0/månad. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
 • SLA – Vi garanterar att vi minst 99,99 % av tiden kommer att kunna bearbeta förfrågningar för körning av åtgärder mot Azure Cosmos DB-resurser. Mer information om serviceavtal finns på sidan om serviceavtal.

Vanliga frågor och svar

 • En enhet för programbegäran (RU) är måttenheten för dataflöde i Azure Cosmos DB. 1 RU motsvarar GET-dataflödet för ett objekt på 1 kB. Varje åtgärd i Azure Cosmos DB, inklusive läsningar, skrivningar, SQL-frågor och lagrade procedurkörningar har ett deterministiskt värde för enheterna för programbegäran som baseras på dataflödet som krävs för att slutföra åtgärden. I stället för att tänka på CPU, I/O och minne och hur de påverkar dataflödet i ditt program kan du tänka i termer av ett enda RU-mått (enheter för programbegäran).

  En enhet för programbegäran som förbrukas genom etablerade RU:er per sekund och en bucket på en minut är samma sak.

  Mer information om enheter för programbegäran och hjälp med att avgöra ditt behov av behållare finns här.

 • Du debiteras enligt ett exakt, förutsägbart timpris baserat på den övergripande kapaciteten (RU/sek) som har etablerats för ditt Azure Cosmos DB-konto under perioden i fråga.

  Om du skapar ett konto i USA, östra 2 med två enskilda partitioner med 500 RU/sek respektive 700 RU/sek blir den totala etablerade kapaciteten 1 200 RU/sek. Du debiteras alltså med 12 x $- = $-/per timme.

  Om dataflödet behöver ändras och du ökar varje partitions kapacitet med 500 RU/sek och samtidigt skapar en ny obegränsad lagringsbehållare med 20 000 RU/sek blir den totala etablerade kapaciteten 22 200 RU/sek (1 000 RU/sek + 1 200 RU/sek + 20 000 RU/sek). Du debiteras då enligt följande: $- x 222 = $-/per timme.

  Under en månad med 720 timmar (om 500 timmar etableras med 1 200 RU/sek och 220 timmar etableras med 22 200 RU/sek) blir månadsdebiteringen: 500 x $-/per timme + 220 x $-/per timme = $-/per timme

 • Nu kan du etablera tilläggsenheter för programbegäran per minut utöver etablerat dataflöde. Du kan använda dessa dataflödesenheter i ett UTC-minutsfönster. Om enheter för programbegäran per minut har aktiverats kan du förbruka ytterligare 1 000 RU:er per minut för varje paket med 100 RU:er/sekund som har etablerats i din behållare.

  Om du, till exempel, etablerar 400 RU:er/sekund, kan du använda ett tillägg på 4 000 enheter för programbegäran per minut. Säg att ditt program kräver mer än 400 RU:er/sekund kl 12:00:00. Från 12:00:01 till 12:01:00 kan ditt program använda ytterligare 4 000 enheter för programbegäran, samtidigt som det fortsätter att använda det etablerade dataflödet på 400/RU:er. Om du använder samtliga 4 000 enheter för programbegäran mellan 12:00:01 och 12:01:00 kan du inte använda ytterligare enheter för programbegäran, förrän nästa UTC-minut (med början 12:01:01). Om du inte använder samtliga 4 000 inom ett givet minutintervall kommer inte kvarvarande enheter för programbegäran att överföras till nästa minutintervall.

  För mer information, se vår dokumentationssida om enheter för programbegäran.

 • Lagringskapacitet debiteras i enheter enligt den högsta datamängden i GB som lagras varje dag under en månad. Om du till exempel använder 100 GB lagringsutrymme under den första hälften av månaden och 50 GB resten av månaden debiteras du för 75 GB lagringsutrymme den månaden.

 • Du faktureras det fasta priset för varje timme som behållaren existerar, oavsett användning och oavsett om behållaren är aktiv i mindre än en timme. Om du till exempel skapar en behållare och tar bort den 5 minuter senare kommer du faktureras för en enhetstimme.

 • Om du definierar dina egna prestanda för en behållare och sedan uppgraderar från 400 RU:er till 1 000 RU:er kl. 09:30 och sedan nedgraderar tillbaka till 400 RU:er kl. 10:45, debiteras du för två timmar med 1 000 RU:er.

  Om du väljer en fördefinierad prestandanivå och uppgraderar från en S1-samling till en S3-samling kl. 09:30 och nedgraderar tillbaka till S1 kl. 10:45, debiteras du för två timmar med S3.

 • Du kan skala upp och ned antalet enheter för programbegäran för varje behållare i ditt Azure Cosmos DB-konto med hjälp av Azure Portal, någon av de SDK:er som stöds eller REST-API:et.

 • Information om hur du flyttar en samling på S1-, S2- eller S3-prestandanivån till en enskild partition med samma lagringsstorlek finns i Ändra prestandanivåer med Azure Portal.

  Information om hur du flyttar en befintlig obegränsad lagringsbehållare finns i Partitioning and Scaling in Azure Cosmos DB (Partitionera och skala i Azure Cosmos DB).

 • En enskild partition har mer dataflöde än S1 (400 RU/sek jämfört med 250 RU/sek) till ett lägre pris. Du kan även skala upp till 10 000 RU/sek jämfört med 2 500 RU/sek med S3. En stor fördel med den nya etableringsmodellen är att du kan skala genom att öka med 100 RU/sek i taget, så att du inte behöver betala för S3 med 2 500 RU/sek när du bara behöver 1 200 RU/sek.

Resurser

Kalkylator

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Vanliga frågor om köp

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Produktinformation

Lär dig mer om Azure Cosmos DB

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Registrera dig nu och få $200 i Azure-kredit

Kom igång nu