Azure Cosmos DB priser

Fullständigt hanterad globalt distribuerad databastjänst för flera datamodeller

Skaffa ett kostnadsfritt Azure-konto och få $200-kredit i 30 dagar samt 12 månaders kostnadsfri tillgång till Azure Cosmos DB.

Utveckla alltid på-realtidsappar i valfri skala med Azure Cosmos DB, en fullständigt hanterad globalt distribuerad databastjänst för flera modeller med 99,999 procent hög tillgänglighet och latensvärden för läsning och skrivning på enstaka millisekunder överallt i världen, uppbackad av omfattande serviceavtal. Förenkla apputveckling och förbättra utvecklarproduktiviteten med inbyggda, molninterna funktioner som fem konsekvensmodeller, automatisk indexering och flera datamodeller och API:er.

Migrera enkelt befintliga data från MongoDB-, Gremlin- och Cassandra- och Etcd-databaser utan att ändra appen, och kör driftanalys i realtid med Apache Spark och Jupyter Notebooks inbyggt i Cosmos DB. Betala bara för det du behöver genom att elastiskt och direkt skala dataflöde och lagring utan begränsningar.

Priser

Azure Cosmos DB debiterar för etablerat dataflöde och förbrukat lagringsutrymme per timma.

Etablerat dataflöde uttrycks i Enheter för programbegäran per sekund (RU/s) som kan användas för olika databasåtgärder (infogningar, läsningar, ersättningar, upsert-åtgärder, borttagningar, frågor osv.). Du kan etablera dataflöde och elastiskt skala i steg om 100 RU/s (motsvarande 267,8 miljarder läsningar vid $6) programmatiskt med hjälp av ett API-anrop, eller via Azure-portalen. Ditt databaskonto kan konfigureras att acceptera skrivningar i flera regioner (flera original) eller en region (ett original). Betydande besparingar på etablerat dataflöde kan göras med Azure Cosmos DB reserverad kapacitet med ett åtagande på ett eller tre år.

Lagring debiteras för varje använd GB för data och index med SSD-uppbackning.

Prisinformation

Enhet Pris
Etablerat dataflöde (skrivningar i flera regioner) per 100 RU/s $-
Etablerat dataflöde (skrivningar endast till en region) per 100 RU/s $-
SSD-lagring (per GB) $- GB/månad
Standardavgifter för dataöverföring gäller. De beräknade månadspriserna baseras på 730 timmar per månad.

Etablerat dataflöde

Azure Cosmos DB debiterar per timme för det etablerade dataflödet, som garanterar höga prestanda i valfri skala genom att avsätta resurser för din användning. Skapa ett nytt Azure Cosmos DB-konto senast den 30 november 2019 och få rabatt på upp till 33 % på skrivningar över flera regioner för utvalda Azure-regioner under kontots hela livslängd. Begränsningar gäller.*

Du kan etablera dataflöde på:

 1. Azure Cosmos-container. Beroende på valet av datamodell eller API kan en container vara en samling (MongoDB or SQL), graf (Gremlin) eller tabell (Cassandra eller Table). Containrar i Azure Cosmos DB är partitionerade horisontellt och kan skalas elastiskt så att de ger ett obegränsat dataflöde och lagring.
 2. Azure Cosmos-databas. Det dataflöde som konfigureras på databasen delas mellan alla containrar i databasen. Du kan välja att explicit exkludera vissa containrar från det delade dataflödet som etablerats på databasen och istället etablera dataflöde för containrarna på containernivå. Beroende på valet av datamodell eller API kan en databas vara ett nyckelutrymme (Cassandra), en databas (MongoDB, SQL eller Etcd) eller ett databaskonto (Gremlin eller Table).

Etablerat dataflöde startar på 400 RU/S per container eller databas (motsvarar 1 biljon läsningar för $24/månad) och kan skalas upp i steg om 100 RU/S (motsvarar 267,8 miljarder läsningar för $6/månad). Du kan beräkna dataflödesbehovet med hjälp av RU-kalkylatorn för Azure Cosmos DB och beräkna kostnaden med priskalkulatorn för Azure.

Reserverad kapacitet för etablerat dataflöde

Få kostnadsbesparingar på upp till 65 procent och serviceavtal med förbättrad tillgänglighet, och samtidigt minskad börda för kapacitetsplanering eller -hantering med priser för reserverad kapacitet för Azure Cosmos DB. Reservera etablerat dataflöde för ett eller tre år med en engångsbetalning och dela det reserverade etablerade dataflödet till alla regioner, API:er, konton och prenumerationer under en angiven registrering. Mer information finns på dokumentationssidan.

1 års reservation 3 års reservation
Dataflöde Skrivning endast till en region Skrivning i flera regioner Skrivning endast till en region Skrivning i flera regioner
Pris/besparingar Pris per 100 RU/s
(sparar mer än PAYG)
Pris per 100 RU/s
(sparar mer än PAYG)
Pris per 100 RU/s
(sparar mer än PAYG)
Pris per 100 RU/s
(sparar mer än PAYG)
Första 50 K RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-
Nästa 450 K RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-
Nästa 2,5 M RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-
Över 3 M RU/s $- $- $- $- $- $- $- $-

Allt dataflöde som du etablerar utöver den reserverade kapaciteten debiteras till standarddataflödestaxan.

Förbrukat lagringsutrymme

Azure Cosmos DB ger obegränsad lagring – utan att det krävs etablering, konfiguration eller avancerade reservationer – och skalas automatiskt upp och ned utifrån de data och index som läggs till eller tas bort i en Azure Cosmos DB-container.

Lagring faktureras för använda GB lokal SSD-uppbackad logisk lagring av data och index i alla regioner där du använder Azure Cosmos DB. Om du till exempel replikerar ett Azure Cosmos DB-konto i tre regioner betalar du för den totala lagringskostnaden i var och en av dessa tre regioner. Du kan beräkna ditt lagringskrav med hjälp av Capacity Planner-verktyget. Kostnaden för lagring i Azure Cosmos DB är $-/GB per månad.

Flera regioner och tillgänglighetszoner

Azure Cosmos DB är en fullständigt hanterad databastjänst med nyckelfärdig global distribution och transparent replikering för flera original. Du kan när som helst lägga till och ta bort regioner till Azure Cosmos-kontot. Dataflödet som du konfigurerar för olika Azure Cosmos-databaser och containrar reserveras i varje region som associeras till ditt Cosmos-konto. Om dataflödet etableras per timme – alltså att summan av RU/S som konfigurerats för alla databaser och containrar för ditt Azure Cosmos-konto är T, och antalet Azure-regioner som är associerade med ditt databaskonto är N, motsvarar det totala etablerade dataflödet för ditt Cosmos-konto för en viss timme:

 • (T x N) RU/S om Azure Cosmos-kontot har konfigurerats med en enda skrivregion.
 • (T x (N+1)) RU/S om Azure Cosmos-kontot har konfigurerats så att alla regioner kan bearbeta skrivningar.

Utöver konfiguration över flera regioner kan du nu använda zonredundans när du väljer en region att associera till din Azure Cosmos-databas. Zonredundans är en ytterligare funktion för skrivning till flera regioner (replikering med flera original). Du kan inte uppnå regional återhämtning enbart med zonredundans.

Du kan aktivera stöd för tillgänglighetszoner enligt följande:

 1. På ett konto för flera regioner kan endast stöd för tillgänglighetszoner (AZ) aktiveras för en region om skrivningar för flera regioner (flera original) är aktiverat för det kontot. Inga ytterligare kostnader tillkommer specifikt för tillgänglighetszoner i det här scenariot.
 2. På ett konto för en enda region kan du aktivera tillgänglighetszoner (AZ) oberoende av aktivering av skrivningar i flera regioner (flera original). I det här scenariot debiteras du $-/per timme per 100 RU/S, d.v.s. 2X för det etablerade dataflödet i en enda region. Du kan aktivera zonredundans för en befintlig region i ditt Azure Cosmos-konto genom att ta bort regionen och lägga tillbaka den med zonredundans aktiverat.

Testa Azure Cosmos DB kostnadsfritt

Utveckla och testa produktionsklara appar från din lokala dator med lokal emulator för Azure Cosmos DB Ladda ned den kostnadsfria Azure Cosmos DB-emulatorn till din lokala Windows-dator. När du är nöjd med databasen kan du distribuera den genom att peka på en Azure Cosmos DB-instans i molnet.
Är du nybörjare på Azure och vill testa en app i förproduktion? Prova Azure Cosmos DB och andra Azure-tjänster med kostnadsfritt Azure-konto Prova Azure Cosmos DB och andra Azure-tjänster som en del av ett kostnadsfritt Azure-konto på 12 månader. Få $200 kredit i 30 dagar och få tillgång till 400 RU/s etablerat dataflöde och 5 GB lagringsutrymme per månad i ett år.)
Skapa och kör en global Azure Cosmos DB-databas utan förpliktelse i 30 dagar med Testa Azure Cosmos DB kostnadsfritt. Testa en tidsbegränsad, globalt distribuerad Azure Cosmos DB-databas kostnadsfritt och utan en Azure-prenumeration med Testa Azure Cosmos DB kostnadsfritt. Du kan förnya obegränsat antal gånger.

Support och serviceavtal

 • Support är tillgänglig via Azure-supporten, från $29/månad. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
 • Azure Cosmos DB är tillgängligt i alla Azure-regioner, inklusive offentliga moln, myndighetsmoln och DoD-moln. Om du vill veta mer kan du öppna sidan med tillgängliga Azure-tjänster per region.
 • Serviceavtal – Vi garanterar minst 99,99 % tillgänglighet för databaser i en region och 99,999 % tillgänglighet för databaser i flera regioner för att bearbeta begäranden och utföra åtgärder i Azure Cosmos DB. Vi erbjuder dessutom andra omfattande serviceavtal som täcker svarstider, dataflöde, konsekvens och hög tillgänglighet. Du hittar mer information på SLA-sidan.

Vanliga frågor och svar

 • I Azure Cosmos DB reserverar du dataflöde (på en databas eller en container) och betalar endast för reserverat dataflöde för en given timme. Fördelen med modellen baserad på etablerat dataflöde för kunderna är att den ger garanterade prestanda och elasticitet oavsett skala. Modellen med etablerat dataflöde gör att Cosmos DB kan erbjuda hög tillgänglighet, garanterat kort svarstid, utöver garanterat dataflöde i den 99:e percentilen på ett skalningsoberoende sätt. Reserverat dataflöde anges i enheter för programbegäran (RU) per sekund. Varje åtgärd i Azure Cosmos DB, inklusive skrivningar, uppdateringar, läsningar och frågor, samt uppdatering av ett dokument, förbrukar CPU, minne och IOPS. Varje åtgärd medför alltså en frågeavgift, och de uttrycks i enheter för programbegäran (RU). Mer information finns på sidan Enheter för programbegäran i Azure Cosmos DB.

 • Du faktureras utifrån det etablerade dataflöde uttryckt i enheter för programbegäran per sekund (RU/s) som har reserverats för din Azure Cosmos DB-databas eller -container baserat på priset per timme som gällde när enheten etablerades.

  Etablerade dataflöden för en enskild container:

  Om du skapar ett Azure Cosmos DB-konto i USA, östra 2 med två containrar med etablerat dataflöde på 500 RU/s respektive 700 RU/s så får du ett totalt etablerat dataflöde på 1 200 RU/s. Du skulle därför debiteras 12 x $- = $-/timme.

  Om dataflödesbehoven ändras och du ökar varje containers kapacitet med 500 RU/s samtidigt som du skapar en ny container med 20 000 RU/s, så blir den totala etablerade kapaciteten 22 200 RU/s (1 000 RU/s + 1 200 RU/s + 20 000 RU/s). Du debiteras då enligt följande: $- x 222 = $-/timme.

  Om 500 timmars etablerat dataflöde var 1 200 RU/s och de återstående 220 timmarnas etablerade dataflöde var 22 200 RU/s i en månad med sammanlagt 720 timmar så blir din månadsfaktura: 500 x $-/timme + 220 x $-/timme = $-/månad.

  Etablerat dataflöde för en databas (en uppsättning containrar):

  Om du skapar ett konto i USA, östra 2 med två Cosmos DB-databaser (som var och en har en uppsättning behållare) med etablerat dataflöde på 50 000 RU/s respektive 70 000 RU/s så får du ett totalt etablerat dataflöde på 120 000 RU/s. Du skulle därför debiteras 1 200 x $- = $-/timme.

  Om du behöver ändra dataflödet och du ökar etableringen för båda databaserna med 10 000 RU/s blir den totala etablerade kapaciteten 140 000 RU/s (60 000 RU/s + 80 000 RU/s). Du debiteras då enligt följande: 1400 * $- = $-/timme.

  Om 500 timmars etablerat dataflöde var 120 000 RU/s och de återstående 220 timmarnas etablerade dataflöde var 140 000 RU/s i en månad med sammanlagt 720 timmar så blir din månadsfaktura: 500 x $-/timme + 220 x $-/timme = $- + $- = $-/månad.

 • När du väljer att göra så att ett Cosmos-konto (med databaser och containrar) sträcker sig över geografiska regioner debiteras du för dataflödet och lagringen för varje container i varje region och dataöverföringen mellan olika regioner. Antal som ett exempel på att du har en container i USA, västra som är etablerad med dataflödet 10 000 RU/s och med 1 TB lagrade data den här månaden. Vi utgår från att du lägger till tre regioner: USA, östra; Europa, norra och Asien, östra: var och en med samma lagringsutrymme och dataflöde. Din totala månadsfaktura blir (förutsatt att månaden har 31 dagar):

  Objekt Användning (månad) Kurs Månadskostnad
  Dataflödesfaktura för containrar i USA, västra 10 000 RU/s * 24 * 31 $- per 100 RU/s per timme $-
  Dataflödesfaktura för 3 ytterligare regioner – östra USA, Nordeuropa och Östasien 3 000 * 10 000 RU/s * 24 * 31 $- per 100 RU/s per timme $-
  Lagringsfaktura för containrar i USA, västra 1 TB $-/GB $-
  Lagringsfaktura för 3 ytterligare regioner – östra USA, Nordeuropa och Östasien 3 * 1 TB $-/GB $-
  Totalt $-

  Vi antar också att du har 100 GB utgående data varje månad från containern i USA, västra till USA, östra, Europa, norra och Asien, östra. Du debiteras för utgående data enligt dataöverföringspriserna.

 • När du väljer att göra så att containrarna sträcker sig över flera geografiska regioner debiteras du för det etablerade dataflödet och lagringen för varje container i varje region och dataöverföringen mellan olika regioner. Du debiteras för det etablerade dataflödet.

  Skrivning i flera regioner

  Anta att du har en container i USA, västra som är etablerad med dataflödet 10 000 RU/s och med 1 TB lagrade data den här månaden. Låt oss anta att du lägger till 3 regioner – USA, östra, Europa, norra och Asien, östra, var och en med samma lagringsutrymme och dataflöde, och att du vill kunna skriva till containrarna i alla fyra regionerna från din globalt distribuerade app. Din totala månadsfaktura blir (förutsatt att månaden har 31 dagar):

  Objekt Användning (månad) Kurs Månadskostnad
  Dataflödesfaktura för containrar i USA, västra (skrivning i flera regioner) 10 000 RU/s * 24 * 31 $- per 100 RU/s per timme $-
  Dataflödesfaktura för 3 ytterligare regioner – USA, östra; Europa, norra och Asien, östra (skrivning i flera regioner) (3 + 1) * 10 000 RU/s * 24 * 31 $- per 100 RU/s per timme $-
  Lagringsfaktura för containrar i USA, västra 1 TB $-/GB $-
  Lagringsfaktura för 3 ytterligare regioner – östra USA, Nordeuropa och Östasien 3 * 1 TB $-/GB $-
  Totalt $-

  Låt oss anta att du för exemplet ovan har 100 GB utgående data varje månad från containern i USA, västra för att replikera data till USA, östra, Europa, norra och Asien, östra. Du debiteras för utgående data enligt dataöverföringspriserna.

  Skapa ett nytt Azure Cosmos DB-konto senast den 30 november 2019 och få rabatt på upp till 33 % på skrivningar över flera regioner (flera huvudservrar) för utvalda regioner under kontots hela livslängd. Endast kvalificerade nya konton. Konton måste skapas mellan den 15 augusti 2019 och den 30 november 2019. Erbjudandet är begränsat till konton med både kontoplatser och geo-redundans i Nordeuropa, Västeuropa, södra centrala USA och norra centrala USA och gäller endast skrivningar mellan flera regioner inom dessa regioner. Både geo-redundans och skrivningar mellan flera regioner måste aktiveras i kontoinställningarna. Själva rabatten varierar beroende på hur många kvalificerade regioner som valts.

 • Lagringskapacitet debiteras i enheter enligt den högsta datamängden i GB som lagras varje dag under en månad. Om du till exempel använder 100 GB lagringsutrymme under den första hälften av månaden och 50 GB resten av månaden debiteras du för 75 GB lagringsutrymme den månaden.

 • Du faktureras för varje timme som containern eller databasen existerar, oavsett användning och oavsett om containern eller databasen är aktiv i mindre än en timme. Om du till exempel skapar en container eller databas och tar bort den fem minuter senare faktureras du för en timme.

 • Du debiteras för det högsta etablerade dataflödet för en given timme.

  Om du till exempel ökar det etablerade dataflödet kl. 09:30 från 400 RU/s till 1000 RU/s och sedan minskar det etablerade dataflödet kl. 10:45 tillbaka till 400 RU/s så debiteras du för 1000 RU/s för två timmar.

  Om du ökar det etablerade dataflödet för en container eller databas kl. 09:30 från 100 000 RU/s till 200 000 RU/s och sedan minskar det etablerade dataflödet kl. 10:45 tillbaka till 100 000 RU/s så debiteras du för 200 000 RU/s för två timmar.

 • Du kan skala upp och ned det etablerade dataflödet (d.v.s. enheter för programbegäran per sekund) för varje container eller en databas med hjälp av Azure-portalen, någon av de SDK:er som stöds eller REST API:et.

 • Med reserverad Azure Cosmos DB-kapacitet kan du spara pengar genom att förskottsbetala för ett eller tre års kapacitet för etablerat Cosmos DB-dataflöde så att du kan få rabatt på det etablerade Cosmos DB-dataflödet för databaser och containrar (tabeller/mängder/diagram). Reserverad Azure Cosmos DB-kapacitet kan avsevärt sänka dina Cosmos DB-kostnader jämfört med vanliga priser med ett eller tre års åtagande i förväg. Reserverad kapacitet ger en faktureringsrabatt och påverkar inte körningstillståndet för Cosmos DB-resurserna. Du kan köpa reserverad kapacitet för Cosmos DB på Azure-portalen. Mer information om reserverad kapacitet finns i Cosmos DB-dokumentationen.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Azure Cosmos DB

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad