Prisinformation för bandbredd

Skaffa ett kostnadsfritt Azure-konto och få $200-kredit i 30 dagar samt 12 månaders kostnadsfri tillgång till Bandbredd.

Bandbredd syftar på data som flyttas till eller från andra Azure-datacenter än de som uttryckligen omfattas av priset för Content Delivery Network eller ExpressRoute.

Prisinformation

Inkommande dataöverföringar

(d.v.s. data som kommer in till Azures datacenter): Kostnadsfri

Utgående dataöverföringar

(d.v.s. data som går ut från Azures datacenter, zoner som gäller ursprungsregion):

Utgående dataöverföringar
Först 5 GB/månad 1 Kostnadsfri
5 GB – 10 TB 2/månad $- per GB
Nästa 40 TB
(10–50 TB)/månad
$- per GB
Nästa 100 TB
(50–150 TB)/månad
$- per GB
Nästa 350 TB
(150–500 TB)/månad
$- per GB
Över 500 TB/månad Kontakta oss
* Utgående dataöverföringar till Azure CDN från Microsoft är avgiftsfria. Information om zoner finns i Vanliga frågor och svar nedan.
1För penningkrediterbjudanden, 6- och 12-månadserbjudanden debiteras utgående dataöverföring i nivån 5 GB–10 TB.
2 1 TB = 1 024 GB

Tillgänglighetszoner*

Inkommande dataöverföringar

(alltså data som går in till den virtuella dator som är distribuerad i en tillgänglighetszon): $0 per GB

Utgående dataöverföringar

(alltså data som går ut från den virtuella dator som är distribuerad i en tillgänglighetszon): $0 per GB

*Den 1 februari 2021 börjar vi fakturera för dataöverföring mellan virtuella datorer över tillgänglighetszoner. Mer information finns i avsnittet med vanliga frågor och svar.

Vanliga frågor och svar

 • Under september 2020 inför vi en ändring i dataöverföringen mellan regioner i Azure. Det innebär att befintliga kunder antingen kan se en minskning av sin bandbreddsfaktura eller ingen ändring alls.

  Priserna för dataöverföring mellan regioner gäller för utgående trafik från dina Azure-resurser i en region till en annan Azure-region. Priserna för överföring mellan regioner varierar både beroende på källa och mål för trafiken.

  När lanseringen är klar uppdateras prissidan därefter.

  De nya käll- och målregionerna för bandbredd i Azure kategoriseras enligt följande geografiska platser:

  • Nordamerika
  • Sydamerika
  • Europa
  • Mellanöstern/Afrika (MEA)
  • Asien
  • Oceanien
 • Ja. Tillgänglighetszon är inte detsamma som zon.

  Zon är en geografisk grupp av Azure-regioner för faktureringssyften. Prissättningen för dataöverföring bygger på zonerna. Information om zoner finns i vanliga frågor och svar nedan.

  Tillgänglighetszon är en isolerad plats inuti en Azure-region, med egen strömkälla, kylning och eget nätverk. Den fysiska och logiska avgränsningen av tillgänglighetszoner inom en Azure-region skyddar program och data från fel på zonnivå. Prissättningen för dataöverföring mellan tillgänglighetszoner bygger på tillgänglighetszonerna.

 • Följande dataöverföring i tillgänglighetszoner debiteras:

  • Dataöverföring, inkommande och utgående, från en VNet-resurs som är distribuerad i en tillgänglighetszon till en annan resurs i en annan tillgänglighetszon i samma VNET

  Följande dataöverföring i tillgänglighetszoner debiteras INTE:

  • Dataöverföring mellan VNet-resurser som finns i samma tillgänglighetszon
  • Dataöverföring mellan en VNet-resurs och en offentlig IP-adress i samma Azure-region
  • Dataöverföring mellan VNet-resurser som finns i peerkopplade VNet i olika tillgänglighetszoner. Den här dataöverföring debiteras enligt taxor för VNet-peering.
 • En underregion är den lägsta geografiska nivån du kan välja när du distribuerar program och data. För dataöverföringar (förutom CDN) motsvarar följande regioner Zon 1, Zon 2, Zon 3 och Tyskland, zon 1.

  • Zon 1—Australia Central, Australia Central 2, Canada Central, Canada East, Europa, norra, Europa, västra, Frankrike, centrala, Frankrike, södra, Tyskland, norra (offentligt), Tyskland, västra centrala (offentligt), Norge, östra, Norge, västra, Schweiz, norra, Schweiz, västra, Storbritannien, södra, Storbritannien, västra, USA, centrala, USA, östra, USA, östra 2, USA, norra centrala, USA, södra centrala, USA, västra, West US 2, West Central US
  • Zon 2—Asien, östra, Sydostasien, Australia East, Australia Southeast, Indien, centrala, Indien, södra, Indien, västra, Japan, östra, Japan, västra, Sydkorea, centrala, Sydkorea, södra
  • Zon 3—Brasilien, södra, Brazil Southeast, Sydafrika, norra, Sydafrika, västra, Förenade Arabemiraten, centrala, Förenade Arabemiraten, norra
  • Tyskland, zon 1—Tyskland, centrala, Tyskland, nordöstra (nationellt)
 • Nej. En Azure SQL-databas i samma region har till exempel inte några ytterligare dataöverföringskostnader.

 • Ja. Utgående dataöverföringar debiteras enligt normal taxa, medan inkommande dataöverföringar är kostnadsfria.

 • Vi debiterar inte akademiska kunder för utgående Internettrafik om institutionen uppfyller vissa krav för berättigande. Akademiska kunder måste vara EES-kunder (Enrollment for Education Solutions) för att vara berättigade, och kostnaderna för utgående trafik måste vara lägre än 15 % av den totala månadsförbrukningen. Utgående trafik genom ExpressRoute eller CDN debiteras, och detsamma gäller för kunder som använder EaaS-program som till exempel öppna nätbaserade kurser (MOOC). Mer information finns på EES-programsidan.

Resurser

Beräkna månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad