Hoppa över navigering

Prisinformation för bandbredd

Skaffa ett kostnadsfritt Azure-konto och få $200-kredit i 30 dagar samt 12 månaders kostnadsfri tillgång till Bandbredd.

Bandbredd syftar på data som flyttas till eller från andra Azure-datacenter än de som uttryckligen omfattas av priset för Content Delivery Network eller ExpressRoute.

Prisinformation

Inkommande dataöverföringar

(d.v.s. data som kommer in till Azures datacenter): Gratis

Utgående dataöverföringar

(d.v.s. data som går ut från Azures datacenter, zoner som gäller ursprungsregion):

Utgående dataöverföringar
Först 5 GB/månad 1 Kostnadsfri
5 GB – 10 TB 2/månad
Nästa 40 TB
(10–50 TB)/månad
Nästa 100 TB
(50–150 TB)/månad
Nästa 350 TB
(150–500 TB)/månad
Över 500 TB/månad Kontakta oss
* Information om zoner finns i Vanliga frågor och svar nedan.
1För penningkrediterbjudanden, 6- och 12-månadserbjudanden debiteras utgående dataöverföring i nivån 5 GB–10 TB.
2 1 TB = 1 024 GB

Tillgänglighetszoner*

Inkommande dataöverföringar

(alltså data som går in till den virtuella dator som är distribuerad i en tillgänglighetszon): $0.01 per GB1

Utgående dataöverföringar

(alltså data som går ut från den virtuella dator som är distribuerad i en tillgänglighetszon): $0.01 per GB1

*Prissättning för dataöverföring i tillgänglighetszon är endast tillämplig för VNet-resurser som är distribuerade i en tillgänglighetszon av kunden. Mer information finn i vanliga frågor och svar.

1Tillgänglighetszoner är allmänt tillgängliga. Debitering av dataöverföring i tillgänglighetszoner startar den 1 november 2018. Användning före den 1 november 2018 debiteras inte.

Vanliga frågor och svar

 • Ja. Tillgänglighetszon är inte detsamma som zon.

  Zon är en geografisk grupp av Azure-regioner för faktureringssyften. Prissättningen för dataöverföring bygger på zonerna. Information om zoner finns i vanliga frågor och svar nedan.

  Tillgänglighetszon är en isolerad plats inuti en Azure-region, med egen strömkälla, kylning och eget nätverk. Den fysiska och logiska avgränsningen av tillgänglighetszoner inom en Azure-region skyddar program och data från fel på zonnivå. Prissättningen för dataöverföring mellan tillgänglighetszoner bygger på tillgänglighetszonerna.

 • Följande dataöverföring i tillgänglighetszoner debiteras:

  • Dataöverföring, inkommande och utgående, från en VNet-resurs som är distribuerad i en tillgänglighetszon till en annan resurs i en annan tillgänglighetszon i samma VNET

  Följande dataöverföring i tillgänglighetszoner debiteras INTE:

  • Dataöverföring mellan VNet-resurser som finns i samma tillgänglighetszon
  • Dataöverföring mellan en VNet-resurs och en offentlig IP-adress i samma Azure-region
  • Dataöverföring mellan VNet-resurser som finns i peerkopplade VNet i olika tillgänglighetszoner. Den här dataöverföring debiteras enligt taxor för VNet-peering.
 • En underregion är den lägsta geografiska nivån du kan välja när du distribuerar program och data. För dataöverföringar (förutom CDN) motsvarar följande regioner Zon 1, Zon 2, Zon 3 och Tyskland (förvaltning).

  • Zon 1—Australien, centrala, Centrala Australien 2, Västra USA, USA, västra 2, USA, västra centrala, Östra USA, Norra centrala USA, Södra centrala USA, Östra USA 2, Centrala USA, Arizona (USA-förvaltad region), USA Gov Iowa, Texas (USA-förvaltad region), USA Gov Virginia, Västeuropa, Nordeuropa, Östra Kanada, Centrala Kanada, Centrala Frankrike, Södra Frankrike, Storbritannien, södra, Storbritannien, västra
  • Zon 2—Östasien, Sydostasien, Östra Japan, Västra Japan, Östra Australien, Sydöstra Australien, Centrala Indien, Västra Indien, Södra Indien, Centrala Korea, Södra Korea
  • Zon 3—Södra Brasilien
  • Tyskland (förvaltning)—Centrala Tyskland, Nordöstra Tyskland
 • Nej. En Azure SQL-databas i samma region har till exempel inte några ytterligare dataöverföringskostnader.

 • Ja. Utgående dataöverföringar debiteras enligt normal taxa, medan inkommande dataöverföringar är kostnadsfria.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad