Prisinformation för bandbredd

Skaffa ett kostnadsfritt Azure-konto och få $200-kredit i 30 dagar samt 12 månaders kostnadsfri tillgång till Bandbredd.

Bandbredd syftar på data som flyttas till eller från andra Azure-datacenter än de som uttryckligen omfattas av priset för Content Delivery Network eller ExpressRoute.

Prisinformation

Inkommande dataöverföringar

(d.v.s. data som kommer in till Azures datacenter): Gratis

Utgående dataöverföringar

(d.v.s. data som går ut från Azures datacenter, zoner som gäller ursprungsregion):

Utgående dataöverföringar
Först 5 GB/månad 1 Kostnadsfri
5 GB – 10 TB 2/månad
Nästa 40 TB
(10–50 TB)/månad
Nästa 100 TB
(50–150 TB)/månad
Nästa 350 TB
(150–500 TB)/månad
Över 500 TB/månad Kontakta oss
* Information om zoner finns i Vanliga frågor och svar nedan.
1För penningkrediterbjudanden, 6- och 12-månadserbjudanden debiteras utgående dataöverföring i nivån 5 GB–10 TB.
2 1 TB = 1 024 GB

Tillgänglighetszoner*

Inkommande dataöverföringar

(alltså data som går in till den virtuella dator som är distribuerad i en tillgänglighetszon): $0.01 per GB1

Utgående dataöverföringar

(alltså data som går ut från den virtuella dator som är distribuerad i en tillgänglighetszon): $0.01 per GB1

*Prissättning för dataöverföring i tillgänglighetszon är endast tillämplig för VNet-resurser som är distribuerade i en tillgänglighetszon av kunden. Mer information finn i vanliga frågor och svar.

1Tillgänglighetszoner är allmänt tillgängliga. Debitering av dataöverföring i tillgänglighetszoner startar den 1 maj 2019. Användning före den 1 maj 2019 debiteras inte.

Vanliga frågor och svar

 • Ja. Tillgänglighetszon är inte detsamma som zon.

  Zon är en geografisk grupp av Azure-regioner för faktureringssyften. Prissättningen för dataöverföring bygger på zonerna. Information om zoner finns i vanliga frågor och svar nedan.

  Tillgänglighetszon är en isolerad plats inuti en Azure-region, med egen strömkälla, kylning och eget nätverk. Den fysiska och logiska avgränsningen av tillgänglighetszoner inom en Azure-region skyddar program och data från fel på zonnivå. Prissättningen för dataöverföring mellan tillgänglighetszoner bygger på tillgänglighetszonerna.

 • Följande dataöverföring i tillgänglighetszoner debiteras:

  • Dataöverföring, inkommande och utgående, från en VNet-resurs som är distribuerad i en tillgänglighetszon till en annan resurs i en annan tillgänglighetszon i samma VNET

  Följande dataöverföring i tillgänglighetszoner debiteras INTE:

  • Dataöverföring mellan VNet-resurser som finns i samma tillgänglighetszon
  • Dataöverföring mellan en VNet-resurs och en offentlig IP-adress i samma Azure-region
  • Dataöverföring mellan VNet-resurser som finns i peerkopplade VNet i olika tillgänglighetszoner. Den här dataöverföring debiteras enligt taxor för VNet-peering.
 • En underregion är den lägsta geografiska nivån du kan välja när du distribuerar program och data. För dataöverföringar (förutom CDN) motsvarar följande regioner Zon 1, Zon 2, Zon 3 och Tyskland, zon 1.

  • Zon 1—Centrala Kanada, Östra Kanada, Nordeuropa, Västeuropa, Centrala Frankrike, Frankrike, södra, Storbritannien, södra, Storbritannien, västra, Centrala USA, Östra USA, Östra USA 2, Arizona (USA-förvaltad region), US Gov, Iowa, Texas (USA-förvaltad region), USA Gov Virginia, Norra centrala USA, Södra centrala USA, Västra USA, USA, västra 2, USA, västra centrala
  • Zon 2—Östasien, Sydostasien, Australien, centrala, Centrala Australien 2, Östra Australien, Sydöstra Australien, Centrala Indien, Östra Japan, Västra Japan, Sydkorea, centrala, Sydkorea, södra, Sydafrika, norra, Sydafrika, västra, Södra Indien, Västra Indien
  • Zon 3—Södra Brasilien
  • Tyskland, zon 1—Centrala Tyskland, Nordöstra Tyskland
 • Nej. En Azure SQL-databas i samma region har till exempel inte några ytterligare dataöverföringskostnader.

 • Ja. Utgående dataöverföringar debiteras enligt normal taxa, medan inkommande dataöverföringar är kostnadsfria.

 • We do not charge academic customers for Internet egress provided your institution meets certain eligibility requirements. Academic customers must be an Enrollment for Education Solutions (EES) education customer to be eligible, and the egress charges must be less than 15% of the total monthly consumption bill. Egress is not waived for traffic over ExpressRoute or CDN, in addition to customers using egress-as-a-service applications like MOOCs. For more information, please refer to the EES program page.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad