Hoppa till huvudinnehåll

Priser för Bandbredd

Data som går ut från Azures datacenter

Bandbredd syftar på data som flyttas till eller från Azure-datacenter, liksom data som flyttas mellan Azure-datacenter. Andra överföringar omfattas uttryckligen av Content Delivery Network, ExpressRoute-prissättning eller Peering.

Utforska prisalternativ

Använd filter för att anpassa prisalternativ efter dina behov.

Priserna är endast uppskattningar och är inte avsedda som faktiska priscitat. Den faktiska prissättningen kan variera beroende på vilken typ av avtal som ingås med Microsoft, inköpsdatum och växelkursen. Priserna beräknas baserat på amerikanska dollar och konverteras med London stängningskurs som registreras under de två arbetsdagarna före den sista arbetsdagen i föregående månads slut. Om de två arbetsdagarna före slutet av månaden infaller på en helgdag på större marknader är prisinställningsdagen vanligtvis dagen omedelbart före de två arbetsdagarna. Den här avgiften gäller för alla transaktioner under den kommande månaden. Logga in på priskalkylatorn för Azure för att se priser baserat på ditt aktuella program/erbjudande hos Microsoft. Kontakta en Azure försäljningsspecialist för mer information om prissättning eller för att begära en prisoffert. Se vanliga frågor och svar om Prissättning för Azure.

Dataöverföring Pris
Dataöverföring in Kostnadsfri
Dataöverföring mellan Tillgänglighetszoner (utgående och inkommande)* $- per GB
Dataöverföring inom samma tillgänglighetszon Kostnadsfri
Dataöverföring från Azure-ursprung till Azure CDN Kostnadsfri
Dataöverföring från Azure-ursprung till Azure Front Door Kostnadsfri

*Faktureringen för dataöverföring mellan virtuella datorer över Tillgänglighetszoner startar i framtiden. Vi meddelar lanseringsdatumet tre månader före faktureringen.

**Dataöverföring från Azure-ursprung till Azure CDN är kostnadsfri i vissa fall. Mer information finns i Vanliga frågor och svar.

Interregional

Intrakontinental dataöverföring Pris
Mellan regioner i Nordamerika
Mellan regioner i Europa
$0.02 per GB
Mellan regioner i Asien
Mellan regioner i Oceanien
Mellan regioner i Mellanöstern och Afrika
$0.08 per GB
Mellan regioner i Sydamerika $0.16 per GB
Interkontinental dataöverföring Pris
Från Nordamerika till andra kontinenter
Från Europa till andra kontinenter
$0.05 per GB
Från Asien till andra kontinenter
Från Oceanien till andra kontinenter
Från Afrika till andra kontinenter
$0.08 per GB
Från Sydamerika till andra kontinenter $0.16 per GB

Utgående Internettrafik (routning via Microsofts globala premiumnätverk)

Källkontinent Första 100 GB/månad Nästa 10 TB/månad Nästa 40 TB/månad Nästa 100 TB/månad Nästa 350 TB/månad
Från Nordamerika, Europa till alla destinationer Kostnadsfri $0.087 per GB $0.083 per GB $0.07 per GB $0.05 per GB
Från Asien (exklusive Kina), Australien, MEA till alla destinationer Kostnadsfri $0.12 per GB $0.085 per GB $0.082 per GB $0.08 per GB
Från Sydamerika till alla destinationer Kostnadsfri $0.181 per GB $0.175 per GB $0.17 per GB $0.16 per GB

Obs! 1 TB = 1 000 GB

*Kontakta oss för information om mer än 500 TB

Utgående Internettrafik (routning via Routing preference transit ISP network)

Källkontinent Första 100 GB/månad Nästa 10 TB/månad Nästa 40 TB/månad Nästa 100 TB/månad Nästa 350 TB/månad
Från Nordamerika, Europa till alla destinationer Kostnadsfri $0.08 per GB $0.065 per GB $0.06 per GB $0.04 per GB
Från Asien (exklusive Kina), Australien, MEA till alla destinationer Kostnadsfri $0.11 per GB $0.075 per GB $0.07 per GB $0.06 per GB
Från Sydamerika till alla destinationer Kostnadsfri $0.12 per GB $0.085 per GB $0.08 per GB $0.075 per GB

Obs! 1 TB = 1 000 GB

*Kontakta oss för information om mer än 500 TB

Priser och köpalternativ för Azure

Kontakta oss direkt

Få en genomgång av priser för Azure. Förstå prissättningen för din molnlösning, läs mer om kostnadsoptimering och begär ett anpassat förslag.

Prata med en säljare

Se köpalternativ

Köp Azure-tjänster via Azure-webbplatsen, din Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Utforska dina alternativ

Vanliga frågor och svar

 • Ja. Tillgänglighetszon är inte detsamma som zon.

  Zon är en geografisk grupp av Azure-regioner för faktureringssyften. Prissättningen för dataöverföring bygger på zonerna. Information om zoner finns i vanliga frågor och svar nedan.

  Tillgänglighetszon är en isolerad plats inuti en Azure-region, med egen strömkälla, kylning och eget nätverk. Den fysiska och logiska avgränsningen av tillgänglighetszoner inom en Azure-region skyddar program och data från fel på zonnivå. Prissättningen för dataöverföring mellan tillgänglighetszoner bygger på tillgänglighetszonerna.

 • Följande dataöverföring i tillgänglighetszoner debiteras:

  • Dataöverföring, inkommande och utgående, från en VNet-resurs som är distribuerad i en tillgänglighetszon till en annan resurs i en annan tillgänglighetszon i samma VNET

  Följande dataöverföring i tillgänglighetszoner debiteras INTE:

  • Dataöverföring mellan VNet-resurser som finns i samma tillgänglighetszon
  • Dataöverföring mellan en VNet-resurs och en offentlig IP-adress i samma Azure-region
  • Dataöverföring mellan VNet-resurser som finns i peerkopplade VNet i olika tillgänglighetszoner. Den här dataöverföring debiteras enligt taxor för VNet-peering.
  • En virtuell Azure-dator som inte har en angiven tillgänglighetszon debiteras inte för trafikavgifter mellan tillgänglighetszoner, men VNet-peeringavgifter gäller fortfarande
  • Nordamerika och Europa - USA, centrala, USA, östra, USA, östra 2, USA, norra centrala, USA, södra centrala, USA, västra, USA, västra 2, USA, västra centrala, Kanada, centrala, Kanada, östra, Europa, norra, Europa, västra, Frankrike, centrala, Frankrike, södra, Tyskland, norra, Tyskland, västra centrala, Norge, östra, Norge, västra, Schweiz, norra, Schweiz, västra, Sverige, centrala, Storbritannien, södra, Storbritannien, västra
  • Asien - Asien, östra, Sydostasien, Indien, centrala, Indien, södra, Indien, västra, Japan, östra, Japan, västra, Sydkorea, centrala, Sydkorea, södra
  • Mellanöstern och Afrika - Sydafrika, norra, Sydafrika, västra, Förenade Arabemiraten, centrala, Förenade Arabemiraten, norra, Qatar, centrala
  • Oceanien - Australien, östra, Australien, sydöstra, Australien, centrala, Australien, centrala 2
  • Sydamerika - Brasilien, södra, Brasilien, sydöstra
 • Nej. En Azure SQL-databas i samma region har till exempel inte några ytterligare dataöverföringskostnader.
 • Ja. Utgående dataöverföringar debiteras enligt normal taxa, medan inkommande dataöverföringar är kostnadsfria.
 • Vi debiterar inte akademiska kunder för utgående Internettrafik om institutionen uppfyller vissa krav för berättigande. Akademiska kunder måste vara EES-kunder (Enrollment for Education Solutions) för att vara berättigade, och kostnaderna för utgående trafik måste vara lägre än 15 % av den totala månadsförbrukningen. Utgående trafik genom ExpressRoute eller CDN debiteras, och detsamma gäller för kunder som använder EaaS-program som till exempel öppna nätbaserade kurser (MOOC). Mer information finns på EES-programsidan.

 • Dataöverföring från Azure-ursprung till Azure CDN Standard från Microsoft Standard debiteras endast om ursprunget är Azure Media Services.

  Dataöverföring från Azure-ursprung till Azure CDN Standard från Akamai, Azure CDN Standard från Verizon eller Azure CDN Premium från Verizon debiteras endast om ursprunget är Azure Media Services. Dessa debiteringar kommer att avskrivas om CDN-resurserna skapas via CDN-integrering i en Azure Media Service-resurs via Azure-portalen eller API.

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Få kostnadsfria molntjänster och en kredit på $200 för att utforska Azure i 30 dagar.

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator
Kan vi hjälpa dig?