Priser för Bandbredd

Data som går ut från Azures datacenter

Bandbredd syftar på data som flyttas till eller från Azure-datacenter, liksom data som flyttas mellan Azure-datacenter. Andra överföringar omfattas uttryckligen av Content Delivery Network, ExpressRoute-prissättning eller Peering.

Utforska prisalternativ

Använd filter för att anpassa prisalternativ efter dina behov.

Dataöverföring Pris
Dataöverföring in Kostnadsfri
Dataöverföring mellan tillgänglighetszoner* $- per GB
Dataöverföring inom samma tillgänglighetszon Kostnadsfri
Dataöverföring från Azure-ursprung till Azure CDN Kostnadsfri
*Starting from July 1, 2022, Data transfer billing between Virtual machines across availability zones will begin. Please see FAQ for additional details.

Interregional

Intrakontinental dataöverföring Pris
Mellan regioner i Nordamerika
Mellan regioner i Europa
$0.02 per GB
Mellan regioner i Asien
Mellan regioner i Oceanien
Mellan regioner i Mellanöstern och Afrika
$0.08 per GB
Mellan regioner i Sydamerika $0.16 per GB
Interkontinental dataöverföring Pris
Från Nordamerika till andra kontinenter
Från Europa till andra kontinenter
$0.05 per GB
Från Asien till andra kontinenter
Från Oceanien till andra kontinenter
Från Afrika till andra kontinenter
$0.08 per GB
Från Sydamerika till andra kontinenter $0.16 per GB

Utgående Internettrafik (routning via Microsofts globala premiumnätverk)

Källkontinent First 5GB / Month Next 10TB / Month Next 40TB / Month Next 100TB / Month Next 350TB / Month
Från Nordamerika, Europa till alla destinationer Kostnadsfri $0.0875 per GB $0.083 per GB $0.07 per GB $0.05 per GB
Från Asien (exklusive Kina), Australien, MEA till alla destinationer Kostnadsfri $0.12 per GB $0.085 per GB $0.082 per GB $0.08 per GB
Från Sydamerika till alla destinationer Kostnadsfri $0.181 per GB $0.175 per GB $0.17 per GB $0.16 per GB

Note: 1TB = 1000GB

*Kontakta oss för information om mer än 500 TB

Utgående Internettrafik (routning via Routing preference transit ISP network)

Källkontinent First 5GB / Month Next 10TB / Month Next 40TB / Month Next 100TB / Month Next 350TB / Month
Från Nordamerika, Europa till alla destinationer Kostnadsfri $0.08 per GB $0.065 per GB $0.06 per GB $0.04 per GB
Från Asien (exklusive Kina), Australien, MEA till alla destinationer Kostnadsfri $0.11 per GB $0.075 per GB $0.07 per GB $0.06 per GB
Från Sydamerika till alla destinationer Kostnadsfri $0.12 per GB $0.085 per GB $0.08 per GB $0.075 per GB

Note: 1TB = 1000GB

*Kontakta oss för information om mer än 500 TB

Priser och köpalternativ för Azure

Kontakta oss direkt

Få en genomgång av priser för Azure. Förstå prissättningen för din molnlösning, läs mer om kostnadsoptimering och begär ett anpassat förslag.

Prata med en säljare

Se köpalternativ

Köp Azure-tjänster via Azure-webbplatsen, din Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Utforska dina alternativ

Vanliga frågor och svar

 • Ja. Tillgänglighetszon är inte detsamma som zon.

  Zon är en geografisk grupp av Azure-regioner för faktureringssyften. Prissättningen för dataöverföring bygger på zonerna. Information om zoner finns i vanliga frågor och svar nedan.

  Tillgänglighetszon är en isolerad plats inuti en Azure-region, med egen strömkälla, kylning och eget nätverk. Den fysiska och logiska avgränsningen av tillgänglighetszoner inom en Azure-region skyddar program och data från fel på zonnivå. Prissättningen för dataöverföring mellan tillgänglighetszoner bygger på tillgänglighetszonerna.

 • Följande dataöverföring i tillgänglighetszoner debiteras:

  • Dataöverföring, inkommande och utgående, från en VNet-resurs som är distribuerad i en tillgänglighetszon till en annan resurs i en annan tillgänglighetszon i samma VNET

  Följande dataöverföring i tillgänglighetszoner debiteras INTE:

  • Dataöverföring mellan VNet-resurser som finns i samma tillgänglighetszon
  • Dataöverföring mellan en VNet-resurs och en offentlig IP-adress i samma Azure-region
  • Dataöverföring mellan VNet-resurser som finns i peerkopplade VNet i olika tillgänglighetszoner. Den här dataöverföring debiteras enligt taxor för VNet-peering.
  • Nordamerika och Europa - Central US, East US, East US 2, North Central US, South Central US, West US, West US 2, West Central US, Canada Central, Canada East, North Europe, West Europe, France Central, France South, Germany North, Germany West Central, Norway East, Norway West, Switzerland North, Switzerland West, UK South, UK West
  • Asien - East Asia, Southeast Asia, Central India, South India, West India, Japan East, Japan West, Korea Central, Korea South
  • Mellanöstern och Afrika - South Africa North, South Africa West, UAE Central, UAE North
  • Oceanien - Australia East, Australia Southeast, Australia Central, Australia Central 2
  • Sydamerika - Brazil South, Brazil Southeast
 • Nej. En Azure SQL-databas i samma region har till exempel inte några ytterligare dataöverföringskostnader.
 • Ja. Utgående dataöverföringar debiteras enligt normal taxa, medan inkommande dataöverföringar är kostnadsfria.
 • Vi debiterar inte akademiska kunder för utgående Internettrafik om institutionen uppfyller vissa krav för berättigande. Akademiska kunder måste vara EES-kunder (Enrollment for Education Solutions) för att vara berättigade, och kostnaderna för utgående trafik måste vara lägre än 15 % av den totala månadsförbrukningen. Utgående trafik genom ExpressRoute eller CDN debiteras, och detsamma gäller för kunder som använder EaaS-program som till exempel öppna nätbaserade kurser (MOOC). Mer information finns på EES-programsidan.

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Få kostnadsfria molntjänster och en kredit på $200 för att utforska Azure i 30 dagar.