Prisinformation för bandbredd

Skaffa ett kostnadsfritt Azure-konto och få $200-kredit i 30 dagar samt 12 månaders kostnadsfri tillgång till Bandbredd.

Bandbredd syftar på data som flyttas till eller från andra Azure-datacenter än de som uttryckligen omfattas av priset för Content Delivery Network eller ExpressRoute.

Prisinformation

Inkommande dataöverföringar

(d.v.s. data som kommer in till Azures datacenter): Gratis

Utgående dataöverföringar

(d.v.s. data som går ut från Azures datacenter, zoner som gäller ursprungsregion):

Utgående dataöverföringar
Först 5 GB/månad 1 Kostnadsfri
5 GB – 10 TB 2/månad
Nästa 40 TB
(10–50 TB)/månad
Nästa 100 TB
(50–150 TB)/månad
Nästa 350 TB
(150–500 TB)/månad
Över 500 TB/månad Kontakta oss
* Outbound Data Transfers to Azure CDN from Microsoft are free of charge. For Zone details, please refer to the FAQ below.
1För penningkrediterbjudanden, 6- och 12-månadserbjudanden debiteras utgående dataöverföring i nivån 5 GB–10 TB.
2 1 TB = 1 024 GB

Tillgänglighetszoner*

Inkommande dataöverföringar

(alltså data som går in till den virtuella dator som är distribuerad i en tillgänglighetszon): $0.01 per GB1

Utgående dataöverföringar

(alltså data som går ut från den virtuella dator som är distribuerad i en tillgänglighetszon): $0.01 per GB1

*Prissättning för dataöverföring i tillgänglighetszon är endast tillämplig för VNet-resurser som är distribuerade i en tillgänglighetszon av kunden. Mer information finn i vanliga frågor och svar.

1Tillgänglighetszoner är allmänt tillgängliga. Fakturering börjar den 1 januari 2020.

2Debitering av dataöverföring i tillgänglighetszoner startar den 1 januari 2020. Användning före den 1 januari 2020 debiteras inte.

Vanliga frågor och svar

 • Ja. Tillgänglighetszon är inte detsamma som zon.

  Zon är en geografisk grupp av Azure-regioner för faktureringssyften. Prissättningen för dataöverföring bygger på zonerna. Information om zoner finns i vanliga frågor och svar nedan.

  Tillgänglighetszon är en isolerad plats inuti en Azure-region, med egen strömkälla, kylning och eget nätverk. Den fysiska och logiska avgränsningen av tillgänglighetszoner inom en Azure-region skyddar program och data från fel på zonnivå. Prissättningen för dataöverföring mellan tillgänglighetszoner bygger på tillgänglighetszonerna.

 • Följande dataöverföring i tillgänglighetszoner debiteras:

  • Dataöverföring, inkommande och utgående, från en VNet-resurs som är distribuerad i en tillgänglighetszon till en annan resurs i en annan tillgänglighetszon i samma VNET

  Följande dataöverföring i tillgänglighetszoner debiteras INTE:

  • Dataöverföring mellan VNet-resurser som finns i samma tillgänglighetszon
  • Dataöverföring mellan en VNet-resurs och en offentlig IP-adress i samma Azure-region
  • Dataöverföring mellan VNet-resurser som finns i peerkopplade VNet i olika tillgänglighetszoner. Den här dataöverföring debiteras enligt taxor för VNet-peering.
 • En underregion är den lägsta geografiska nivån du kan välja när du distribuerar program och data. För dataöverföringar (förutom CDN) motsvarar följande regioner Zon 1, Zon 2, Zon 3 och Tyskland, zon 1.

  • Zon 1—Kanada, centrala, Kanada, östra, Europa, norra, Europa, västra, Frankrike, centrala, Frankrike, södra, Schweiz, norra, Schweiz, västra, Storbritannien, södra, Storbritannien, västra, USA, centrala, USA, östra, USA, östra 2, Arizona (USA-förvaltad region), US Gov, Iowa, Texas (USA-förvaltad region), USA Gov Virginia, USA, norra centrala, USA, södra centrala, USA, västra, USA, västra 2, USA, västra centrala
  • Zon 2—Asien, östra, Asien, sydöstra, Australien, centrala, Australien, centrala 2, Australien, östra, Australien, sydöstra, Indien, centrala, Japan, östra, Japan, västra, Sydkorea, centrala, Sydkorea, södra, Indien, södra, Indien, västra
  • Zon 3—Brasilien, södra, Sydafrika, norra, Sydafrika, västra, Förenade Arabemiraten, centrala, Förenade Arabemiraten, norra
  • Tyskland, zon 1—Tyskland, centrala, Tyskland, nordöstra
 • Nej. En Azure SQL-databas i samma region har till exempel inte några ytterligare dataöverföringskostnader.

 • Ja. Utgående dataöverföringar debiteras enligt normal taxa, medan inkommande dataöverföringar är kostnadsfria.

 • Vi debiterar inte akademiska kunder för utgående Internettrafik om institutionen uppfyller vissa krav för berättigande. Akademiska kunder måste vara EES-kunder (Enrollment for Education Solutions) för att vara berättigade, och kostnaderna för utgående trafik måste vara lägre än 15 % av den totala månadsförbrukningen. Utgående trafik genom ExpressRoute eller CDN debiteras, och detsamma gäller för kunder som använder EaaS-program som till exempel öppna nätbaserade kurser (MOOC). Mer information finns på EES-programsidan.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad