Hoppa till huvudinnehåll

Priser för Azure Arc

Skydda, utveckla och hantera infrastruktur, appar och Azure-tjänster var som helst

Utöka Azure-hantering och tjänster överallt

Med Azure Arc utökas hantering och tjänster från Azure till all infrastruktur. Eftersom det är ett Azure-tillägg erbjuds nedanstående kontrollplan utan kostnad till kunder, samtidigt som vi fortsatt erbjuder enhetlig prissättning för all hantering och alla tjänster från Azure.

 • Resursinventering och organisering via Azure-resursgrupper och taggar
 • Indexering och sökning via Azure Resource Graph
 • Åtkomst och säkerhet via RBAC (rollbaserad åtkomstkontroll) och prenumerationer
 • Miljöer och automatisering via mallar och tillägg

Nedanstående Azure Arc-aktiverade tjänster debiteras enhetligt som de ursprungliga Azure-tjänsterna, exklusive eventuella kostnader för infrastruktur som tillhandahålls av kunden.

 • Azure Arc-enabled SQL Server
 • Azure Arc-enabled SQL Managed Instance
 • Azure Arc-enabled PostgreSQL (Preview)
 • Andra Arc-aktiverade tjänster som blir tillgängliga

Utforska prisalternativ

Använd filter för att anpassa prisalternativ efter dina behov.

Priserna är endast uppskattningar och är inte avsedda som faktiska prisoffert. Den faktiska prissättningen kan variera beroende på vilken typ av avtal som du ingår med Microsoft, inköpsdatum och växelkursen. Priserna beräknas baserat på amerikanska dollar och konverteras med hjälp Thomson Reuters Benchmark-växlingskurs som uppdateras den första dagen i varje kalendermånad. Logga in på Priskalkylator för Azure för att se priser baserat på ditt aktuella program/erbjudande med Microsoft. Kontakta en Azure försäljningsspecialist för mer information om prissättning eller för att begära en prisoffert. Se vanliga frågor och svar om Prissättning för Azure.

Azure Arc-aktiverad SQL Server

SQL Server på Arc-aktiverade servrar ger alla Azure-hanteringsfunktioner till SQL Server miljöer som körs var som helst så att kunderna bättre kan hantera, skydda och styra hela sin SQL-egendom. Med Azure Arc-aktiverade SQL Server kan kunderna få bättre kostnadseffektivitet med en förbrukningsbaserad faktureringsmodell. Betala per timme för toppar och ad hoc-användning och eliminera behovet av en fullständig startinvestering.

Månadskostnad Timtaxa
Standard Edition $- $-
Enterprise Edition $- $-

Azure Arc-aktiverade servrar

Förutom funktionerna som ingår erbjuds Azure-uppdateringshantering för servrar utanför Azure utan extra kostnad. Tillägg av Azure-hanteringstjänster (Azure Policy-gästkonfiguration, Azure Monitor, Microsoft Defender för molnet med mera) debiteras för Azure Arc-aktiverade servrar när de har aktiverats.

Gästkonfiguration i Azure Policy

Funktionen för gästkonfiguration i Azure Policy innehåller funktioner för regelefterlevnads- och konfigurationshantering för operativsystem. Gästkonfiguration kan användas som en fristående plattform eller i stor skala orkestrerad av Azure Policy. Exempel på efterlevnads- och konfigurationshantering är lösenordsprinciper, krypteringsprotokoll, administrativ åtkomst eller validering av driftsstandarder som förfallodatum för certifikat och nätverksanslutning.

Mer information om konfigurationstilldelningar finns på följande Docs-sida: https://docs.microsoft.com/azure/governance/policy/concepts/guest-configuration-assignments

Debiteringen baseras på antalet servrar som registrerats för en tjänst som har en eller flera tilldelade gästkonfigurationer. Debiteringen beräknas per timme. Offline-datorer, till exempel datorer som är frånkopplade eller avstängda under hela timmen, debiteras inte.

Azure Arc-resurser som hanteras av gästkonfiguration undantas från faktureringen i följande scenarier.

Azure Automatisering

 • Gästkonfigurationstilldelningar debiteras inte om datorn redan hanteras av tillståndskonfigurationen eller ändringsspårningsfunktioner som erbjuds i Azure Automation.

Säkerhetscenter

 • Azure Policy-tilldelning av initiativet Azures säkerhetsriktmärke skapar konfigurationstilldelning
 • Azure Policy-tilldelning av ett inbyggt principinitiativ i kategorin Regelefterlevnad skapar konfigurationstilldelning
 • Azure Policy-tilldelning av ett anpassat principinitiativ som skapats i Microsoft Defender för molnet skapar konfigurationstilldelning

Azure Stack HCI

Aktivera Azure-förmåner i ditt Azure Stack HCI kluster så att gästkonfigurationstilldelningar kan användas utan extra kostnad. Läs mer om aktivera Azure-förmåner i Azure Stack HCI.

 • Virtuella datorer: gästkonfigurationstilldelningar faktureras inte om den virtuella datorn hanteras av Azure Stack HCI.
 • Fysiska datorer: gästkonfigurationstilldelningar faktureras inte om datorn är en nod i ett Azure Stack HCI kluster.
Azure-resurs Azure Arc-resurs
Kontrollplansfunktioner i Azure Kostnadsfri Kostnadsfri
Azure Policy-gästkonfiguration (inklusive konfiguration av ändringsspårning, inventering och tillstånd i Azure Automation) Kostnadsfri $-/server/månad

Alla andra Azure-tjänster som är kopplade till Microsoft Defender för molnet eller Azure Monitor debiteras enligt priserna för respektive tjänst.

Azure Arc-aktiverade Kubernetes

Med Azure Arc-aktiverad Kubernetes kan kunder ansluta och konfigurera Kubernetes-kluster mellan kunddatacenter, gränsplatser och flera moln.

Ett obegränsat antal Kubernetes-kluster kan vara anslutas och organiseras i Azure-portalen utan extra kostnad. Precis som Arc-aktiverade servrar debiteras Azure-hanteringstjänster t. ex. Kubernetes-konfiguration, när de aktiveras.

Kubernetes-konfiguration

Kubernetes-konfiguration ger konfigurationshantering och programdistribution med hjälp av GitOps. Med den här funktionen kan klusteradministratörer deklarera sin klusterkonfiguration och sina program i Git. Utvecklingsteamen kan sedan använda pull-begäranden och de verktyg som de är bekanta med (befintliga DevOps-pipelines, Git, Kubernetes-manifest, Helm-diagram) för att enkelt distribuera program till Azure Arc-aktiverade Kubernetes-kluster och göra uppdateringar i produktion. GitOps-agenterna lyssnar på ändringar och underlättar automatiserade återställningar om dessa ändringar resulterar i systemavvikelser från källan till sanning. Faktureringen baseras på antalet virtuella processorer/timme i klustret och debiteras per månad. Kluster medför en enda avgift för konfigurationshantering oavsett hur många databaser som är anslutna.

Kluster kan fungera utan en konstant anslutning till Azure. När de kopplas från bestäms varje klusters debitering utifrån det senaste kända antalet virtuella processorer som registrerades med Azure Arc. Om klustret kopplas bort från Azure och du inte vill debiteras för Kubernetes-konfiguration kan du ta bort konfigurationerna. Antalet virtuella processorer uppdateras var 5:e minut vid anslutning. De första 6 virtuella processorerna ingår utan kostnad.

Azure-resurs Azure Arc-resurs
Kontrollplansfunktioner i Azure Kostnadsfri Kostnadsfri
Kubernetes-konfiguration Kostnadsfri De första 6 virtuella processorerna är kostnadsfria. Därefter är kostnaden $-/virtuell processor/månad*
*Om det Arc-aktiverade Kubernetes-klustret är på Azure Stack Edge, AKS i Azure Stack HCI eller AKS på Windows Server 2019 Datacenter ingår Kubernetes-konfigurationen utan kostnad. Mer information om det här finns på dokumentsidan.

Andra hanteringstjänster som Azure Policy för Kubernetes, Azure Monitor för containrar och Microsoft Defender för molnet finns om förhandsversion, så det kostar ingenting att använda tjänsterna för närvarande. Däremot kan det tillkomma avgifter för data som lagras i Azure Policy för Kubernetes och Azure Monitor för containrar enligt priserna för motsvarande tjänst.

Azure Arc-aktiverad SQL Managed Instance

Med Azure Arc-aktiverade datatjänster kan kunderna köra Azure SQL Managed Instance (allmänt tillgängligt) och Azure PostgreSQL-databaser (fortfarande i allmänt tillgänglig förhandsversion) lokalt och i flermolnsmiljöer på valfri infrastruktur. Kunderna får tillgång till Azure-innovationer och molnfördelar, inklusive en molnfaktureringsmodell som effektiviserar kostnadshanteringen. Dessutom kan SQL Server-kunder använda Azure Hybrid-förmånen för att använda Azure Arc-aktiverade SQL Managed Instance utan att behöva betala för SQL-licensen igen.

Det finns två tjänstnivåer för kunder – Generell användning och Affärskritisk, för att passa olika dataarbetsbelastningar baserat på skilda krav för prestanda, hög tillgänglighet och haveriberedskap. Kunderna kan också välja att köra sina Arc-aktiverade datatjänster i olika anslutningslägen och automatiskt få inställningar för fakturering om det inte finns någon direktanslutning till Azure.

Läs mer i dokumentationen om olika tjänstnivåer, faktureringsinställning om direktanslutning saknas och lägsta systemkrav på miljö.

Nivån Generell användning

En virtuell kärna/månad Betala per användning. Reserverade instanser för 1 år Reserverade instanser för 3 år
Licens ingår $- $- $-
Azure Hybrid-förmån* $- $- $-

Nivån Affärskritisk

En virtuell kärna/månad Betala per användning.** Reserverade instanser för 1 år Reserverade instanser för 3 år
Licens ingår $- $- $-
Azure Hybrid-förmån* $- $- $-

*Förutom Amazon Web Services, VMware på Amazon Web Services, Google Cloud Platform och Alibaba Cloud.

**Kunder med betala per användning debiteras baserat på de faktiska antalet timmar som använts under månaden. De avgifter som visas är högsta månadskostnad.

Ladda ned licensguiden för mer detaljerad information om prissättningen.

Azure Arc-aktiverade programtjänster

I den aktuella förhandsversionsfasen erbjuds Azure Arc-aktiverade programtjänster utan extra kostnad.

Priser och köpalternativ för Azure

Kontakta oss direkt

Få en genomgång av priser för Azure. Förstå prissättningen för din molnlösning, läs mer om kostnadsoptimering och begär ett anpassat förslag.

Prata med en säljare

Se köpalternativ

Köp Azure-tjänster via Azure-webbplatsen, din Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Utforska dina alternativ

Ytterligare resurser

Azure Arc

Läs mer om funktioner och egenskaper för Azure Arc.

Priskalkylator

Beräkna din förväntade månadskostnad för användning av valfri kombination av Azure-produkter.

SLA

Granska serviceavtalet för Azure Arc.

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser för Azure Arc.

Vanliga frågor och svar

 • Azure Policy har olika funktioner. Azure Policy-gästkonfigurationen debiteras per server för $-/månad på servrar utanför Azure som är anslutna via Azure Arc. Du kan använda valfritt antal principer på den servern.

  Alla andra Azure Policy-typer som inte förlitar sig på gästkonfigurationen erbjuds utan extra kostnad, inklusive VM-tillägg för att möjliggöra tjänster som Azure Monitor och Azure Security Center, eller principer för automatisk taggning.

 • Azure Arc-aktiverad Kubernetes är nu allmänt tillgänglig. Se uppdaterad prisinformation ovan.
 • Vi kommer att uppdatera prisinformationen för Azure Arc-aktiverade datatjänster när de blir allmänt tillgängliga.
 • För att hitta priset för en viss tjänst kan du gå till tjänstens sida på Azure.com och klicka på prisfliken.

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Få kostnadsfria molntjänster och en kredit på $200 för att utforska Azure i 30 dagar.

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator
Kan vi hjälpa dig?