Hoppa över navigering

Priser för Azure Arc

Utöka Azures hantering och tjänster överallt

Azure Arc utökar hantering och tjänster från Azure till all infrastruktur. Azure Arc-funktioner erbjuds utan extra kostnad och gäller för både Arc-aktiverade servrar och Arc-aktiverad Kubernetes. Detta omfattar kontrollplansfunktionerna nedan:

  • Resursinventering och organisation via Azure-resursgrupper och taggar
  • Indexering och sökning via Azure Resource Graph
  • Åtkomst och säkerhet via RBAC och prenumerationer
  • Miljöer och automatisering via mallar och tillägg

Utforska prisalternativ

Använd filter för att anpassa prisalternativ efter dina behov.

Azure Arc-aktiverade servrar

Förutom funktionerna som ingår erbjuds Azure-uppdateringshantering för servrar utanför Azure utan extra kostnad. Tillägg av Azure-hanteringstjänster (Azure Policy-gästkonfiguration, Azure Monitor, Azure Defender med mera) debiteras för Azure Arc-aktiverade servrar när de har aktiverats.

Azure Policy – gästkonfiguration

Azure Policy-gästkonfiguration ger möjlighet att definiera och granska efterlevnadskonfigurationen för servrar i din miljö, till exempel lösenordsprincip, krypteringsprotokoll och medlemmar i administratörsgruppen, så att du kan spåra efterlevnaden av organisationskrav.

Debiteringen baseras på antalet servrar som registrerats för tjänsten och har en eller flera tilldelade gästkonfigurationer. Debiteringen beräknas per timme.

Med Azure Policy-gästkonfigurationen får du åtkomst till funktionen för konfigurationsändringsspårning som finns i Azure Automation.

Azure-resurs Azure Arc-resurs
Kontrollplansfunktioner i Azure Kostnadsfri Kostnadsfri
Azure Policy-gästkonfiguration (inklusive konfiguration av ändringsspårning, inventering och tillstånd i Azure Automation) Kostnadsfri $-/server/månad

Alla andra Azure-tjänster som är kopplade till Azure Defender eller Azure Monitor debiteras enligt priserna för respektive tjänst.

Azure Arc-aktiverade Kubernetes

Med Azure Arc-aktiverad Kubernetes kan kunder ansluta och konfigurera Kubernetes-kluster mellan kunddatacenter, gränsplatser och flera moln.

Ett obegränsat antal Kubernetes-kluster kan vara anslutas och organiseras i Azure-portalen utan extra kostnad. Precis som Arc-aktiverade servrar debiteras Azure-hanteringstjänster t. ex. Kubernetes-konfiguration, när de aktiveras.

Kubernetes-konfiguration

Kubernetes-konfiguration ger konfigurationshantering och programdistribution med hjälp av GitOps. Med den här funktionen kan klusteradministratörer deklarera sin klusterkonfiguration och sina program i Git. Utvecklingsteamen kan sedan använda pull-begäranden och de verktyg som de är bekanta med (befintliga DevOps-pipelines, Git, Kubernetes-manifest, Helm-diagram) för att enkelt distribuera program till Azure Arc-aktiverade Kubernetes-kluster och göra uppdateringar i produktion. GitOps-agenterna lyssnar på ändringar och underlättar automatiserade återställningar om dessa ändringar resulterar i systemavvikelser från källan till sanning. Faktureringen baseras på antalet virtuella processorer/timme i klustret och debiteras per månad. Kluster medför en enda avgift för konfigurationshantering oavsett hur många databaser som är anslutna.

Kluster kan fungera utan en konstant anslutning till Azure. När de kopplas från bestäms varje klusters debitering utifrån det senaste kända antalet virtuella processorer som registrerades med Azure Arc. Om klustret kopplas bort från Azure och du inte vill debiteras för Kubernetes-konfiguration kan du ta bort konfigurationerna. Antalet virtuella processorer uppdateras var 5:e minut vid anslutning. De första 6 virtuella processorerna ingår utan kostnad.

Azure-resurs Azure Arc-resurs
Kontrollplansfunktioner i Azure Kostnadsfri Kostnadsfri
Kubernetes-konfiguration Kostnadsfri De första 6 virtuella processorerna är kostnadsfria. Därefter är kostnaden $-/virtuell processor/månad*
*Om det Arc-aktiverade Kubernetes-klustret är på Azure Stack Edge, AKS i Azure Stack HCI eller AKS på Windows Server 2019 Datacenter ingår Kubernetes-konfigurationen utan kostnad. Mer information om det här finns på dokumentsidan.

Andra hanteringstjänster som Azure Policy för Kubernetes, Azure Monitor för containrar och Azure Defender finns om förhandsversion, så det kostar ingenting att använda tjänsterna för närvarande. Däremot kan det tillkomma avgifter för data som lagras i Azure Policy för Kubernetes och Azure Monitor för containrar enligt priserna för motsvarande tjänst.

Datatjänster med Azure Arc

I den aktuella förhandsversionsfasen erbjuds Azure Arc-aktiverade datatjänster utan extra kostnad. Prisändringarna blir tillgängliga när produkten blir allmänt tillgänglig 30 juli 2021.

Azure Arc-aktiverade programtjänster

I den aktuella förhandsversionsfasen erbjuds Azure Arc-aktiverade programtjänster utan extra kostnad.

Priser och köpalternativ för Azure

Kontakta oss direkt

Få en genomgång av priser för Azure. Förstå prissättningen för din molnlösning, läs mer om kostnadsoptimering och begär ett anpassat förslag.

Prata med en säljare

Se köpalternativ

Köp Azure-tjänster via Azure-webbplatsen, din Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Utforska dina alternativ

Ytterligare resurser

Information om Azure Arc

Läs mer om funktioner och egenskaper för Azure Arc.

Priskalkylator

Beräkna din förväntade månadskostnad för användning av valfri kombination av Azure-produkter.

SLA

Granska serviceavtalet för den här produkten.

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser för Azure Arc.

Vanliga frågor och svar

  • Azure Policy har olika funktioner. Azure Policy-gästkonfigurationen debiteras per server för $-/månad på servrar utanför Azure som är anslutna via Azure Arc. Du kan använda valfritt antal principer på den servern.

    Alla andra Azure Policy-typer som inte förlitar sig på gästkonfigurationen erbjuds utan extra kostnad, inklusive VM-tillägg för att möjliggöra tjänster som Azure Monitor och Azure Security Center, eller principer för automatisk taggning.

  • Azure Arc-aktiverad Kubernetes är nu allmänt tillgänglig. Se uppdaterad prisinformation ovan.
  • Vi kommer att uppdatera prisinformationen för Azure Arc-aktiverade datatjänster när de blir allmänt tillgängliga.
  • För att hitta priset för en viss tjänst kan du gå till tjänstens sida på Azure.com och klicka på prisfliken.

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Få kostnadsfria molntjänster och en kredit på $200 för att utforska Azure i 30 dagar.