Priser för IP-adresser

En dynamisk eller reserverad adress som används för att identifiera en viss virtuell dator eller molntjänst

Priserna för offentliga IP-adresser i Azure kan variera beroende på vilken SKU kunden valt – Basic eller Standard, och typen av IP-adress – dynamisk eller statisk. Tabellen nedan innehåller en sammanfattning av prisstrukturen för offentliga IP-adresser.

Obs! Azure har två olika distributionsmodeller för att skapa och arbeta med resurser: Resource Manager (ARM) och den klassiska (ASM).

Utforska prisalternativ

Använd filter för att anpassa prisalternativ efter dina behov.

Typ Basic (klassisk) Basic (ARM) Standard (ARM)
Dynamisk IP-adress Första VIP-adressen för molntjänster: Kostnadsfri
Ytterligare adresser: $-/timme1
$-/timme Gäller inte
Statisk IP-adress $-/timme $-/timme $-/timme
Offentligt IP-prefix2 Gäller inte Gäller inte $- per IP/timme3

1Alla offentliga IP-adresser på instansnivå (ILPIP, Instance Level Public IP) debiteras med $-/timme. Varje molntjänst tilldelas en kostnadsfri offentlig VIP. Ytterligare VIP-adresser debiteras med $-/timme.

2Offentligt IP-prefix är ett intervall med sammanhängande offentliga IP-adresser.

3Offentliga IP-prefix debiteras per IP per timme. Så snart ett prefix skapas debiteras du.

Gränserna för IP-adresser anges i den fullständiga förteckningen över nätverksgränser i Azure. Kontakta supporten om du vill öka standardgränserna utifrån dina affärsbehov (upp till maxgränserna).

Priser och köpalternativ för Azure

Kontakta oss direkt

Få en genomgång av priser för Azure. Förstå prissättningen för din molnlösning, läs mer om kostnadsoptimering och begär ett anpassat förslag.

Prata med en säljare

Se köpalternativ

Köp Azure-tjänster via Azure-webbplatsen, din Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Utforska dina alternativ

Vanliga frågor och svar

 • I ARM-distributionsmodellen tas ingen avgift för dynamiska offentliga IP-adresser när den tillhörande virtuella datorn är ”stopped deallocated” (stoppad frigjord). Du debiteras dock för en statisk offentlig IP-adress oberoende av den associerade resursen. Mer information om den statiska och dynamiska allokeringsmetoden finns i den här artikeln.

  I den klassiska distributionsmodellen tas ingen avgift ut för offentliga IP-adresser (ILPIP) på instansnivå när den virtuella datorn är i läget stopped-deallocated (stoppad-frigjord).

 • För statiska offentliga IP-adresser i ARM-distributionsmodellen och reserverade IP-adresser i ASM-distributionsmodellen startar debiteringsklockan den andra timmen efter att du skapat IP-adressen (så att det finns tid att tilldela IP-adressen ordentligt). Klockan stoppas när du tar bort IP-adressresursen.

  För alla andra offentliga IP-adresser startar klockan när den tillhörande resursen startas, och stoppas när den tillhörande resursen tas bort eller stoppas-frigörs.

 • Förutom funktionerna som ingår med offentliga IP-adresser på Basic-nivå ingår zonelasticitet med offentliga IP-adresser på Standard-nivå. I kombination med Standard Load Balancer ger detta hög tillgänglighet och zonelasticitet.

 • Om du köpte offentliga IP-adresser före september 2017 har du offentliga IP-adresser på Basic-nivån.

 • Ja.

 • Det är en reserverad IP-adress som inte används i en distribution som körs. Vi tar ut en mindre avgift (se pristabellen) för reserverade IP-adresser som inte används.

 • Nej, du debiteras inte så länge det finns en virtuell dator som körs i en distribution och den reserverade IP-adressen tillhör de fem reserverade IP-adresser som ingår.

  Du debiteras dock för den reserverade IP-adressen om alla virtuella datorer i distributionen är i läget stopped-deallocated (stoppad-frigjord).

 • I tabellen nedan visas debiteringen per timme för prefix beroende på storleken.

  IP-block Antal IP Per timme*
  /31 2 $-
  /30 4 $-
  /29 8 $-
  /28 16 $-
  /27 32 $-
  /26 64 $-
  /25 128 $-
  /24 256 $-
  *Debitering per timme baserad på ett individuellt IP per timme-pris på $- multiplicerat med antalet IP inom ett block.

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Få kostnadsfria molntjänster och en kredit på $200 för att utforska Azure i 30 dagar.