Prisinformation för offentliga IP-adresser

Priserna för offentliga IP-adresser i Azure kan variera beroende på vilken SKU kunden valt – Basic eller Standard, och typen av IP-adress – dynamisk eller statisk. Tabellen nedan innehåller en sammanfattning av prisstrukturen för offentliga IP-adresser.

Obs! Azure har två olika distributionsmodeller för att skapa och arbeta med resurser: Resource Manager (ARM) och den klassiska (ASM).

Typ Basic (klassisk) Basic (ARM) Standard (ARM)
Dynamisk IP-adress Första VIP-adressen för molntjänster: Kostnadsfri
Ytterligare adresser: $-/timme1
$-/timme Gäller inte
Statisk IP-adress $-/timme $-/timme $-/timme
Offentligt IP-prefix2 Gäller inte Gäller inte $- per IP/timme3

1 Alla offentliga IP-adresser på instansnivå (ILPIP, Instance Level Public IP) debiteras med $-/timme. Varje molntjänst tilldelas en kostnadsfri offentlig VIP. Ytterligare VIP-adresser debiteras med $-/timme.

2Offentligt IP-prefix är ett intervall med sammanhängande offentliga IP-adresser.

3Offentliga IP-prefix debiteras per IP per timme. Så snart ett prefix skapas debiteras du.

Gränserna för IP-adresser anges i den fullständiga förteckningen över nätverksgränser i Azure. Kontakta supporten om du vill öka standardgränserna utifrån dina affärsbehov (upp till maxgränserna).

Ommappning av offentlig IP-adress

* Gäller endast för distributioner i ASM/den klassiska distributionsmodellen

Varje gång en reserverad IP-adress kopplas till en ny molntjänst behandlas den som en ommappning. De första 100 ommappningarna per månad är kostnadsfria. Alla ytterligare ommappningar debiteras enligt $0.1/ommappning.

Vanliga frågor och svar

 • I ARM-distributionsmodellen tas ingen avgift för dynamiska offentliga IP-adresser när den tillhörande virtuella datorn är ”stopped deallocated” (stoppad frigjord). Du debiteras dock för en statisk offentlig IP-adress oberoende av den associerade resursen. Mer information om den statiska och dynamiska allokeringsmetoden finns i den här artikeln.

  I den klassiska distributionsmodellen tas ingen avgift ut för offentliga IP-adresser (ILPIP) på instansnivå när den virtuella datorn är i läget stopped-deallocated (stoppad-frigjord).

 • För statiska offentliga IP-adresser i ARM-distributionsmodellen och reserverade IP-adresser i ASM-distributionsmodellen startar debiteringsklockan den andra timmen efter att du skapat IP-adressen (så att det finns tid att tilldela IP-adressen ordentligt). Klockan stoppas när du tar bort IP-adressresursen.

  För alla andra offentliga IP-adresser startar klockan när den tillhörande resursen startas, och stoppas när den tillhörande resursen tas bort eller stoppas-frigörs.

 • Förutom funktionerna som ingår med offentliga IP-adresser på Basic-nivå ingår zonelasticitet med offentliga IP-adresser på Standard-nivå. I kombination med Standard Load Balancer ger detta hög tillgänglighet och zonelasticitet.

 • Om du köpte offentliga IP-adresser före september 2017 har du offentliga IP-adresser på Basic-nivån.

 • Ja.

 • Det är en reserverad IP-adress som inte används i en distribution som körs. Vi tar ut en mindre avgift (se pristabellen) för reserverade IP-adresser som inte används.

 • Nej, du debiteras inte så länge det finns en virtuell dator som körs i en distribution och den reserverade IP-adressen tillhör de fem reserverade IP-adresser som ingår.

  Du debiteras dock för den reserverade IP-adressen om alla virtuella datorer i distributionen är i läget stopped-deallocated (stoppad-frigjord).

 • I tabellen nedan visas debiteringen per timme för prefix beroende på storleken.

  IP-block Antal IP Per timme*
  /31 2 $-
  /30 4 $-
  /29 8 $-
  /28 16 $-
  /27 32 $-
  /26 64 $-
  /25 128 $-
  /24 256 $-
  *Debitering per timme baserad på ett individuellt IP per timme-pris på $- multiplicerat med antalet IP inom ett block.

Resurser

Beräkna månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Få kostnadsfria molntjänster och en kredit på $200 för att utforska Azure i 30 dagar.