Prissättning för IP-adresser

Prissättning för IP-adresser

Offentliga IP-adresser i Azure debiteras oftast enligt $-/timme (ca $-/månad). Azure tillhandahåller flera kostnadsfria IP-adresser, utifrån de resurser de associeras till, och den typ av distributionsmodell som används. I tabellen nedan listas dessa kostnadsfria resurser.

Obs! Azure har två olika distributionsmodeller för att skapa och arbeta med resurser: Resource Manager (ARM) och den klassiska (ASM).

Distributionsmodell Typ Priser
ARM Offentlig IP-adress – dynamisk Alla dynamiska offentliga IP-adresser som är associerade med en virtuell dators nätverkskort debiteras med $-/timme.
ARM Offentlig IP-adress – statisk Ingen reservationskostnad utgår för de första fem statiska offentliga IP-adresserna, oavsett om de är associerade med en aktiv virtuell dators nätverkskort eller en Azure Load Balancer-belastningsutjämnare. Användningskostnader utgår. Ytterligare statiska offentliga IP-adresser debiteras för reservation med $-/timme och för användning med $-/timme.
ASM/klassisk VIP-adress för molntjänst Varje molntjänst får en kostnadsfri offentlig VIP. Ytterligare VIP-adresser debiteras enligt $0.004/timme.
ASM/klassisk Reserverad IP-adress De första fem reserverade IP-adresserna som är associerade med en molntjänst som används är kostnadsfria. Alla andra debiteras enligt $0.004/timme.
ASM/klassisk Offentlig IP-adress (ILPIP) på instansnivå Alla ILPIP-adresser debiteras enligt $0.004/timme.

Gränserna för IP-adresser anges i den fullständiga förteckningen över nätverksgränser i Azure. Du kan kontakta supporten om du vill öka standardgränserna upp till de maximala gränserna utifrån dina affärsbehov.

IP-adressommappningar

* Gäller endast för distributioner i ASM/den klassiska distributionsmodellen

Varje gång en reserverad IP-adress associeras med en ny molntjänst behandlas den som en ommappning. De första 100 ommappningarna per månad är kostnadsfria. Alla ytterligare ommappningar debiteras enligt $0.1000000000/ommappning.

Vanliga frågor och svar

 • I ARM-distributionsmodellen uppges ingen avgift för ”dynamiska” offentliga IP-adresser när den associerade virtuella datorn är ”Stopped Deallocated” (Stoppad frigjord). Du debiteras däremot för en ”statisk” offentlig IP-adress oberoende av den associerade resursen (såvida den inte ingår i de första fem ”statiska” i regionen). Mer information om den statiska och dynamiska allokeringsmetoden finns i den här artikeln.

  I ASM-distributionsmodellen uppges ingen avgift för offentliga IP-adresser (ILPIP) på instansnivån när den virtuella datorn är ”Stopped Deallocated” (Stoppad frigjord).

 • För ”statiska” offentliga IP-adresser i ARM-distributionsmodellen och ”reserverade” IP-adresser i ASM-distributionsmodellen startar debiteringsklockan den andra timmen efter att du skapat IP-adressen (så att det finns tid att tilldela IP-adressen ordentligt). Klockan stoppas när du tar bort IP-adressresursen.

  För alla andra offentliga IP-adresser startar klockan när den associerade resursen startas och den stoppas när den associerade resursen tas bort eller stoppas-frigörs.

 • Ja.

 • Det är en reserverad IP-adress som inte används i en distribution som körs. Vi tar en liten avgift (se pristabellen) för reserverade IP-adresser som inte används.

 • Du debiteras inte så länge det finns en virtuell dator som körs i en distribution och den reserverade IP-adressen är med bland de fem reserverade IP-adresser som ingår.

  Du debiteras emellertid för den reserverade IP-adressen om alla virtuella datorer i distributionen är i läget Stopped Deallocated (Stoppad frigjord).

Resurser

Kalkylator

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Vanliga frågor om köp

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Registrera dig nu och få $200 i Azure-kredit

Kom igång nu