Prissättning för IP-adresser

Pricing for Public IP addresses in Azure can vary based on the tier chosen by the customer – Basic or Standard and the type of IP address – dynamic or static. The table below summarizes the pricing structure for Public IPs.

Obs! Azure har två olika distributionsmodeller för att skapa och arbeta med resurser: Resource Manager (ARM) och den klassiska (ASM).

Typ Basic (Classic) Basic (ARM) Standard (ARM)Preview
Dynamic IP address First Cloud Service VIP: Free
Additional: $0.0036/timme1
$-/timme N/A
Static IP address
(reservation + usage)
First 5: Free
Additional: $0.0036/timme
First 5: $-/timme2
Additional: $-/timme
$0.0025/timme3

1All Instance level public IP addresses (ILPIP) are charged at $0.0036/timme. Each Cloud Service gets a free public VIP. Additional VIPs are charged at $0.0036/timme.

2The first five static IPs are not charged for reservation whether associated with a running virtual machine’s network interface or Azure Load Balancer.

3Price for Standard (ARM) reflects a preview discount.

Gränserna för IP-adresser anges i den fullständiga förteckningen över nätverksgränser i Azure. Kontakta supporten om du vill öka standardgränserna utifrån dina affärsbehov (upp till maxgränserna).

IP-adressommappningar

* Gäller endast för distributioner i ASM/den klassiska distributionsmodellen

Varje gång en reserverad IP-adress kopplas till en ny molntjänst behandlas den som en ommappning. De första 100 ommappningarna per månad är kostnadsfria. Alla ytterligare ommappningar debiteras enligt $0.1/ommappning.

Vanliga frågor och svar

 • I ARM-distributionsmodellen tas ingen avgift för dynamiska offentliga IP-adresser när den tillhörande virtuella datorn är ”stopped deallocated” (stoppad frigjord). Du debiteras däremot för en statisk offentlig IP-adress oberoende av tillhörande resurs (såvida den inte ingår i de första fem statiska i regionen). Mer information om den statiska och dynamiska allokeringsmetoden finns i den här artikeln.

  I ASM-distributionsmodellen tas ingen avgift för offentliga IP-adresser (ILPIP) på instansnivå när den virtuella datorn är i läget stopped-deallocated (stoppad-frigjord).

 • För statiska offentliga IP-adresser i ARM-distributionsmodellen och reserverade IP-adresser i ASM-distributionsmodellen startar debiteringsklockan den andra timmen efter att du skapat IP-adressen (så att det finns tid att tilldela IP-adressen ordentligt). Klockan stoppas när du tar bort IP-adressresursen.

  För alla andra offentliga IP-adresser startar klockan när den tillhörande resursen startas, och stoppas när den tillhörande resursen tas bort eller stoppas-frigörs.

 • In addition to the features included in the Basic Public IP, the Standard Public IP provides zone resiliency. Coupled with the Standard Load Balancer, this provides high availability and zone resiliency.

 • If you purchased Public IP address before September 2017, you are on the Basic Public IP.

 • Ja.

 • Det är en reserverad IP-adress som inte används i en distribution som körs. Vi tar ut en mindre avgift (se pristabellen) för reserverade IP-adresser som inte används.

 • Nej, du debiteras inte så länge det finns en virtuell dator som körs i en distribution och den reserverade IP-adressen tillhör de fem reserverade IP-adresser som ingår.

  Du debiteras dock för den reserverade IP-adressen om alla virtuella datorer i distributionen är i läget stopped-deallocated (stoppad-frigjord).

Resources

Estimate your monthly costs for Azure services

Review Azure pricing frequently asked questions

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Free account