Priser för Azure SQL Database

Hanterad, intelligent SQL i molnet

Skaffa ett kostnadsfritt Azure-konto och få $200-kredit i 30 dagar samt 12 månaders kostnadsfri tillgång till Azure SQL Database.

Azure SQL Database är en fullt hanterad relationsdatabas med inbyggd intelligens som har stöd för funktioner som prestandajustering och avisering om hot. Microsoft utför alla uppdateringar av kodbasen och hanterar den underliggande infrastrukturen så att du sparar tid och resurser. Hög kompatibilitet med SQL Server innebär att du kan migrera databaser till SQL Database Managed Instance utan att ändra dina appar.

Inbyggd hög tillgänglighet

Säkerställ verksamhetens kontinuitet utan extra konfiguration, replikering eller databaskostnader.

Flexibel och transparent prissättning

Anpassa beräknings- och lagringsresurser utifrån arbetsbelastningen.

Spara upp till 55 procent på vCore-baserade alternativ*

Migrera SQL Server-licenser med aktiv Software Assurance.

Läs mer

Migrera virtualiserade arbetsbelastningar och spara mer

Flytta virtualiserade arbetsbelastningar i Enterprise Edition till SQL Database.

Läs mer

Läs om alla prisalternativ för SQL Database

Hitta den prestanda och det pris som passar din arbetsbelastning.

SQL Database Managed Instance ger största möjliga SQL Server-kompatibilitet och inbyggt stöd för virtuella nätverk (VNET) så att du kan migrera dina SQL Server-databaser till SQL Database Managed Instance utan att ändra dina appar. Här kombineras de många möjligheterna hos SQL Server med driftsfördelarna och de ekonomiska fördelarna i en intelligent, fullt hanterad tjänst. Managed Instance är det bästa alternativet när du migrerar ett stort antal befintliga SQL Server-databaser från lokala eller virtuella datorer till SQL Database.

Generellt syfte

Enskild instans

Generell användning har balanserade och skalbara beräknings- och lagringsalternativ och passar de flesta företags arbetsbelastningar.

Generation 5

Logiska generation 5-CPU:er baseras på Intel E5-2673 v4 (Haswell) 2,3 GHz- och Intel SP8160 (Skylake)-processorer. I Gen 5 är 1 virtuell kärna = 1 hypertråd. Gen 5 passar utmärkt för de flesta relationsdatabasservrar.

vCore Minne (GB) Inkluderad lagring Pris där licens ingår Pris med Azure Hybrid-förmånen1 (besparing i %) 1-årig reserverad licens inklusive pris (% besparing) 3-årig reserverad licens inklusive pris (% besparing) 3-årig reservation med Azure Hybrid-förmån (% besparing)
4 20,4 Första 32 GB/månad $- $- $- $- $-
8 40,8 Första 32 GB/månad $- $- $- $- $-
16 81,6 Första 32 GB/månad $- $- $- $- $-
24 122,4 Första 32 GB/månad $- $- $- $- $-
32 163,2 Första 32 GB/månad $- $- $- $- $-
40 204 Första 32 GB/månad $- $- $- $- $-
64 326,4 Första 32 GB/månad $- $- $- $- $-
80 396 Första 32 GB/månad $- $- $- $- $-

1Gäller SQL Server-licenser med aktiv Software Assurance (SA). Läs mer om Azure Hybrid-förmånen för SQL Server.

Compute etableras i virtuella kärnor (vCores). En vCore representerar en logisk CPU med möjligheten att välja mellan beräkningsgenereringar.

Generellt syfte

Instanspooler FÖRHANDSVERSION

Instanspooler ger ett bekvämt och kostnadseffektivt sätt att migrera mindre instanser (minst 2 vCores) i stor skala. Mer information finns i dokumentationen.

Generation 5

Logiska generation 5-CPU:er baseras på Intel E5-2673 v4 (Haswell) 2,3 GHz- och Intel SP8160 (Skylake)-processorer. I Gen 5 är 1 virtuell kärna = 1 hypertråd. Gen 5 passar utmärkt för de flesta relationsdatabasservrar.

vCore Minne (GB) Inkluderad lagring Pris där licens ingår Pris med Azure Hybrid-förmånen1 (besparing i %)
8 40,8 Första 32 GB per instans/månad $- $-
16 81,6 Första 32 GB per instans/månad $- $-
24 122,4 Första 32 GB per instans/månad $- $-
32 163,2 Första 32 GB per instans/månad $- $-
40 204 Första 32 GB per instans/månad $- $-
64 326,4 Första 32 GB per instans/månad $- $-
80 396 Första 32 GB per instans/månad $- $-

1Gäller SQL Server-licenser med aktiv Software Assurance (SA). Läs mer om Azure Hybrid-förmånen för SQL Server.

Compute etableras i virtuella kärnor (vCores). En vCore representerar en logisk CPU med möjligheten att välja mellan beräkningsgenereringar.

Storage

På nivån Generell användning debiteras du för Premium-bloblagring som du etablerar för din instans. Lagringsutrymmet kan konfigureras med mellan 32 GB och 8 TB i steg om 32 GB.

Storage Pris
Första 32 GB per instans/månad Ingår
Ytterligare lagring* $-/GB

Lagringsenhet för säkerhetskopior

Återställning av lagring vid olika tidpunkter

Som standard lagras säkerhetskopior av databaser i sju dagar med RA-GRS-standardbloblagring. Kvarhållningsperioden kan utökas till upp till 35 dagar. En skadad eller borttagen databas kan återställas till valfri tidpunkt inom perioden. Lagringen används av veckovisa fullständiga säkerhetskopior, dagliga differentiella säkerhetskopior och frekventa säkerhetskopior av transaktionsloggar däremellan. Kostnaden för säkerhetskopiering beror på databasens storlek, ändringsfrekvens och konfigurerad kvarhållningsperiod. En mängd lagringsenheter för säkerhetskopior som motsvarar storleken på instansens konfigurerade datalagring medföljer utan extra kostnad. Ytterligare förbrukning av lagringsenheter för säkerhetskopior debiteras i GB/månad.

Pris
RA-GRS $-
*Lagring finns tillgängligt i steg om 32 GB upp till 8 TB (2 TB för 4 virtuella kärnor). Mer information finns i avsnittet om resursgränser.

Affärskritisk

Enskild instans

Balanserade och skalbara beräknings- och lagringsalternativ för datatillämpningar med krav på snabb I/O och hög tillgänglighet.

Generation 5

Logiska generation 5-CPU:er baseras på Intel E5-2673 v4 (Haswell) 2,3 GHz- och Intel SP8160 (Skylake)-processorer. I Gen 5 är 1 virtuell kärna = 1 hypertråd. Gen 5 passar utmärkt för de flesta relationsdatabasservrar.

vCore Minne (GB) Inkluderad lagring Pris där licens ingår Pris med Azure Hybrid-förmånen1 (besparing i %) 1-årig reserverad licens inklusive pris (% besparing) 3-årig reserverad licens inklusive pris (% besparing) 3-årig reservation med Azure Hybrid-förmån (% besparing)
4 20,4 Första 32 GB/månad $- $- $- $- $-
8 40,8 Första 32 GB/månad $- $- $- $- $-
16 81,6 Första 32 GB/månad $- $- $- $- $-
24 122,4 Första 32 GB/månad $- $- $- $- $-
32 163,2 Första 32 GB/månad $- $- $- $- $-
40 204 Första 32 GB/månad $- $- $- $- $-
64 326,4 Första 32 GB/månad $- $- $- $- $-
80 396 Första 32 GB/månad $- $- $- $- $-

1Gäller SQL Server-licenser med aktiv Software Assurance (SA). Läs mer om Azure Hybrid-förmånen för SQL Server.

Compute etableras i virtuella kärnor (vCores). En vCore representerar en logisk CPU med möjligheten att välja mellan beräkningsgenereringar.

Storage

På nivån Affärskritisk debiteras du för lokalt SSD-lagringsutrymme som du etablerar för instansen. Lagringsutrymmet kan konfigureras med mellan 32 GB och 4 TB i steg om 32 GB.

Storage Pris
Första 32 GB/månad Ingår
Ytterligare lagring* $-/GB

Lagringsenhet för säkerhetskopior

Återställning av lagring vid olika tidpunkter

Som standard lagras säkerhetskopior av databaser i sju dagar med RA-GRS-standardbloblagring. Kvarhållningsperioden kan utökas till upp till 35 dagar. En skadad eller borttagen databas kan återställas till valfri tidpunkt inom perioden. Lagringen används av veckovisa fullständiga säkerhetskopior, dagliga differentiella säkerhetskopior och frekventa säkerhetskopior av transaktionsloggar däremellan. Kostnaden för säkerhetskopiering beror på databasens storlek, ändringsfrekvens och konfigurerad kvarhållningsperiod. En mängd lagringsenheter för säkerhetskopior som motsvarar storleken på instansens konfigurerade datalagring medföljer utan extra kostnad. Ytterligare förbrukning av lagringsenheter för säkerhetskopior debiteras i GB/månad.

Pris
RA-GRS $-
*Lagring finns tillgängligt i steg om 32 GB upp till 4 TB. Mer information finns i avsnittet om resursgränser.

Beräkning med den föregående generationen

Prissättning för Gen4 finns på sidan för den föregående generationen. CPU:er av generation 4 baseras på Intel E5-2673 v3 (Haswell) 2,4 GHz-processorer.

Aktiv geo-replikering (tillvalsfunktion)

Aktiv geo-replikering skapar upp till fyra (läsbara) sekundära databaser online i valfri Azure-region. Sekundära aktiva geo-replikeringsdatabaser kostar 100 % av priset för primära databaser. Kostnaden för geo-replikeringstrafik mellan den primära databasen och den sekundära onlinedatabasen ingår i kostnaden för den sekundära onlinedatabasen. Aktiv geo-replikering finns tillgängligt för databaser på alla nivåer.

Advanced Threat Protection

SQL Advanced Threat Protection (ATP) – Mer information finns på sidan för Azure Security Center-prissättning.

Prissättning för utveckling/testning är tillgänglig

Dev/test-priser för SQL Database faktureras med samma priser som Azure Hybrid Benefit, med besparingar på upp till 55 % på License Included-priser.

Dev/test-priser är tillgängliga för Visual Studio-prenumeranter som vill köra arbetsbelastningar för utveckling och testning, individuellt eller som ett team. Aktiva Visual Studio-prenumeranter kan utnyttja en mängd olika rabatter när de använder Azure baserat på ett erbjudande för utveckling och testning. Läs mer om erbjudande för utveckling och testning och Visual Studio-prenumerationer.

Support och serviceavtal

 • Kostnadsfri support för fakturering och kontohantering.
 • Flexibla supportavtal från $29/månad. Hitta en prenumeration
 • 99,995 % garanterad drifttid för SQL Database (gäller inte tjänsterna i förhandsversionen). Läs serviceavtalet

Vanliga frågor och svar (FAQ)

Priser för Azure SQL Database Managed Instance

 • Hanterad instans tillåter att beräkningskapacitet och lagring skalas oberoende av varandra. Kunder betalar för beräkning mätt i vCores, lagring och säkerhetskopiering mätt i GB samt antal använda I/O.

  Hanterad instans har två prisalternativ:

  • Licens ingår: Exkluderar Azure Hybrid-förmånen för SQL Server. Detta alternativ är för kunder som väljer att inte använda befintliga SQL Server-licenser med Software Assurance för hanterad instans.
  • Grundpris: Reducerat pris som inkluderar Azure Hybrid-förmånen för SQL Server. Kunder kan välja detta pris genom att använda sina SQL Server-licenser med Software Assurance.
 • En virtuell kärna (vCore) representerar en logisk CPU som är tillgänglig för servern med olika alternativ av maskinvara. Servrar som skapas baserat på 4:e generationens vCores baseras på Intel E5-2673 v3 (Haswell) 2,4 GHz-processorer. Servrar som skapas baserat på 5:e generationens vCores baseras på Intel E5-2673 v4 (Broadwell) 2,3 GHz-processorer. Besök sidan med prissättning för den föregående generationen och läs prisinformation för Gen4.

 • Hanterad instans debiteras enligt en förutsägbar timavgift baserad på tjänstenivå, etablerad beräkning i vCores, etablerad lagring och säkerhetskopiering i GB per månad och antal I/O som använts. Utrymme för säkerhetskopiering av upp till 100 procent av total databaslagring ingår. Efter detta debiteras du i GB per månad och antal I/O som använts per månad.

  Obs! Under en begränsad period, fram till den 30 juni 2018, kommer avgiften för säkerhetskopiering och I/O inte att debiteras.

 • Azure Hybrid-förmånen för SQL Server hjälper dig att maximera värdet från dina nuvarande licensinvesteringar och snabba på din migrering till molnet. Azure Hybrid-förmånen är en Azure-baserad förmån som gör det möjligt för dig att använda SQL Server-licenser med aktiv Software Assurance för att betala en reducerad avgift (”grundpris”) för SQL Database. Azure Hybrid-förmånen för SQL Server är tillgänglig för alla alternativ baserade på virtuell kärna: SQL Database Managed Instance, enkel databas och elastisk pool. Du kan ansöka om den här förmånen även om SKU är aktiv, men observera att grundpriset tillämpas från den tidpunkt då du väljer det i portalen. Ingen kredit utfärdas retroaktivt.

  Du kan aktivera Azure Hybrid-förmånen i Azure Portal genom att ange att du har tillräckligt med aktiva licenser med Software Assurance. Så här fungerar Azure Hybrid-förmånen:

  • Om du har Standard Edition per kärnlicens med Software Assurance kan du få 1 vCore i nivåalternativet Generell användning eller Hyperskala för varje 1 licenskärna du äger lokalt.
  • Om du har Enterprise Edition per kärnlicens med Software Assurance kan du få 1 vCore i alternativet Affärskritisk för varje 1 licenskärna du äger lokalt. Obs! Azure Hybrid-förmånen för SQL Server för alternativet Affärskritisk är endast tillgänglig för Enterprise Edition-kunder.
  • Om du har Enterprise Edition med hög virtualisering per kärnlicens med Software Assurance kan du få 4 vCores i nivåalternativet Generell användning eller Hyperskala för varje 1 licenskärna som du äger lokalt. Det här är en unik virtualiseringsförmån som endast är tillgänglig i Azure.

  Azure Hybrid-förmånen är inte tillgänglig i den serverlösa beräkningsnivån i SQL Database.

 • Dina licenser måste vara antingen lokala eller i molnet, men du har en 180 dagars respitperiod då du kan använda licenser både lokalt och i molnet för att underlätta migrering.

 • Nej. Azure Hybrid-förmånen kan inte användas retroaktivt.

 • Om du vill använda Azure Hybrid-förmånen för SQL Server behöver du ha aktiv Software Assurance. Om Software Assurance förfaller och du inte förnyar den flyttas du över till priset License Included (Licens ingår) för respektive SKU.

 • Virtualiseringsförmånen kan användas för virtualiserade arbetsbelastningar på vCore-baserad Azure SQL Database. Du kan använda den för att omvandla 1 kärna i SQL Enterprise Edition med aktiv Software Assurance och få upp till 4 vCores för nivån Generell användning eller Hyperskala till grundpriset. Det gör det mycket kostnadseffektivt att flytta virtualiserade program till alternativ med vCore-baserad SQL Database. Om du till exempel har 4 kärnlicenser för SQL Enterprise Edition, kan du få upp till 16 vCores generell användning till grundpriset.

 • Du debiteras för varje timme som en hanterad instans finns och för lagringsutrymme som används under den timmen, oavsett om servern var aktiv under mindre än en timme. Om du har skalat databasen blir du debiterad enligt högsta etablerade vCore under timmen.

  Exempel:

  • Om du skapar en hanterad instans-server och tar bort den efter fem minuter debiteras du för en databastimme.
  • Om du skapar en hanterad instans i nivån generell användning med 8 vCores och därefter genast uppgraderar den till 16 vCores debiteras du 16 vCore-kostnaden för den första timmen.
 • Lagringsenhet för säkerhetskopior är associerad till automatiska säkerhetskopior av din instans. När du ökar din kvarhållningsperiod för lagringsenhet för säkerhetskopiering ökar lagringsenheten för säkerhetskopiering som förbrukas av instansen. Det tillkommer ingen ytterligare avgift för lagringsenhet för säkerhetskopior för upp till 100 procent av ditt totala etablerade serverutrymme. Ytterligare förbrukning av lagringsenhet för säkerhetskopior debiteras enligt GB per månad. Om du till exempel har en databaslagringsstorlek på 100 GB får du 100 GB säkerhetskopiering utan extra kostnad. Men om säkerhetskopieringen är på 110 GB får du betala för de extra 10 GB.

  Obs! Under en begränsad period, fram till den 30 juni 2018, kommer avgiften för säkerhetskopiering inte att debiteras.

 • Det tillkommer inga extra avgifter för inkommande eller utgående nätverksdata i den offentliga förhandsversionen. Ytterligare avgifter presenteras när tjänsten är allmänt tillgänglig.

Mer information finns i SQL Database – Vanliga frågor och svar.

*Besparingar baserat på åtta vCore affärskritiska hanterade instanser i regionen USA, östra, som körs 730 timmar per månad. Besparingar beräknas utifrån fullt pris (licens inkluderad) jämfört med grundpriset (med Azure Hybrid-förmån för SQL Server), som exkluderar Software Assurance-kostnaden för SQL Server Enterprise Edition, som kan variera beroende på EA-avtalet. Faktiska besparingar kan variera enligt region, instansstorlek och prestandanivå. Priser i december 2017, kan komma att ändras.

 • Med reserverad kapacitet för Azure SQL Database kan du spara upp till 33 %1 jämfört med priser som inkluderar licens genom att förskottsbetala för din SQL Database-beräkningskapacitet för en ettårs- eller treårsperiod. Det är en utökning av prissättningen för Azure-reservation, vilket även inkluderar reserverade instanser för virtuella Azure-datorer.

  I dag kan kunder med aktiv Software Assurance spara upp till 55 % när de använder Azure Hybrid Benefit för SQL Server med den nya vCore-baserade inköpsmodellen i SQL Database. Med stöd för reserverad kapacitet på enkla databaser, elastiska pooler och hanterade instanser kan du nu göra ännu större besparingar genom att kombinera din Azure Hybrid-förmån med prissättning för reserverad vCore för att spara upp till 80 %2. Du kan sänka den totala ägandekostnaden genom att kombinera reservationsprissättningen med priser som inkluderar licenser och på så sätt förbättra budgeteringen och prognostiseringen med en enskild förskottsbetalning som gör det enkelt att beräkna dina investeringar.

  Reserverad kapacitet är inte tillgängligt i den serverlösa beräkningsnivån i SQL Database.

  1 Besparingar baserat på åtta hanterade vCore SQL Database-instanser för generell användning i regionen USA, västra 2, som körs 730 timmar per månad. Besparingarna beräknas utifrån fullständigt pris för användning på begäran (inklusive licens) jämfört med 3-årig reserverad kapacitet inklusive licens. Faktiska besparingar kan variera enligt region, instansstorlek och prestandanivå. Priser i maj 2018, kan komma att ändras.

  2Besparingar baserat på åtta affärskritiska hanterade vCore SQL Database-instanser i regionen USA, västra 2, som körs 730 timmar per månad. Besparingarna beräknas utifrån fullständigt pris för användning på begäran (inklusive licens) jämfört med grundpriset för Azure Hybrid-förmån plus 3-årig reserverad kapacitet. Besparingarna inkluderar inte Software Assurance-kostnaden för SQL Server Enterprise-versionen, som kan variera beroende på EA-avtal. Faktiska besparingar kan variera enligt region, instansstorlek och prestandanivå. Priser i maj 2018, kan komma att ändras.

 • Reserverad kapacitet för Azure SQL Database är tillgängligt i alla offentliga Azure-regioner förutom Storbritannien, norra. Om du redan har vCore-baserade SQL-distributioner i Storbritannien, norra och vill köpa reserverad kapacitet för dem kan du skapa en Help+Support-begäran så avblockerar vi din prenumeration i den regionen. För närvarande är reserverad kapacitet inte tillgängligt i nationella moln, där Azure Germany, Azure US Government och Azure China ingår.
 • Du kan köpa reserverad kapacitet för SQL Database under ett år eller tre år med en enda förskottsbetalning. Reservationer kan köpas via https://portal.azure.com. Reservationsmenyn visas i den vänstra panelen i Azure-portalen.
 • Reserverad kapacitet för SQL Database har omfattningen för antingen en Enstaka prenumeration eller en Delad. Den här omfattningen styr hur många prenumerationer som kan använda faktureringsförmånen som är kopplad till reservationen, och den styr hur reservationen tillämpas på specifika prenumerationer. 

  En reservation som har omfattning för en enstaka prenumeration innebär att rabatten för reserverad kapacitet endast tillämpas på SQL Database-resurser i den valda prenumerationen.  

  En reservation med omfattning för Delad innebär att dess faktureringsförmån kan delas mellan vilka prenumerationer som helst i registreringen (kunder med Enterprise-avtal) eller i kontot (kunder som betalar per användning) förutom MSDN-prenumerationer i registreringen eller prenumerationer som inte betalas per användning i kontot.

 • Reservationens start- och slutdatum baseras på inköpsdatumet och reservationens varaktighet. Förmånen börjar omedelbart gälla för befintliga distributioner som körs och som överensstämmer med villkoren för reservationen baserat på när reservationen görs tillgänglig, dvs. får omfattning för en enstaka prenumeration eller en delad över hela Azure-kontot/-registreringen. I annat fall tillämpas reservationsförmånen när du har nya distributioner som överensstämmer med villkoren för reservationen.
 • För EA-kunder dras köp av reserverad kapacitet alltid från tillgängligt betalningsåtagande först om sådant finns. Detta sker samma månad som den reserverade kapaciteten köptes. Om betalningsåtagandet inte räcker eller om du inte har något betalningsåtagande visas alla köp av reserverad kapacitet på din nästa överförbrukningsfaktura.

  För web direct-kunder visas alla debiteringar för reserverad kapacitet på det lagrade kreditkortet, eller på nästa faktura om du har upprättat fakturavillkor på ditt konto.

 • Du kan visa användning av reserverad kapacitet på sidan ”Usage Summary” (Sammanfattning av användning) på menyn ”Reports” (Rapporter) på EA-portalen (https://ea.azure.com). Där finns ett avsnitt som heter ”Reservation” som visar användning av reserverad kapacitet. Utöver detta hittar du användningsinformation för reserverad kapacitet i den detaljerade användningsfil (CSV) som du kan ladda ned från EA-portalen (https://ea.azure.com). Fältet ”Additional Info” gör det enklare att identifiera användningen kontra reserverad kapacitet.
 • Dina distributioner fortsätter att köras och faktureras utifrån pris för användning på begäran när förmånen för reserverad kapacitet tar slut. Du får inte längre prisförmånen för reserverad kapacitet.
 • Ja, du får e-postaviseringar minst 30 dagar före utgångsdatumet. Dessutom kan du visa reservationsinformation i Azure-portalen.

Mer information finns i SQL Database – Vanliga frågor och svar.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Azure SQL Database

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad