Hoppa över navigering

Azure SQL Database priser

Den intelligenta molnbaserade relationsdatabastjänsten

Skaffa ett kostnadsfritt Azure-konto och få $200-kredit i 30 dagar samt 12 månaders kostnadsfri tillgång till Azure SQL Database.

Azure SQL Database är en fullt hanterad relationsdatabas med inbyggd intelligens som har stöd för funktioner som prestandajustering och avisering om hot. Microsoft utför alla uppdateringar av kodbasen och hanterar den underliggande infrastrukturen så att du sparar tid och resurser. Hög kompatibilitet med SQL Server innebär att du kan migrera databaser till SQL Database Managed Instance utan att ändra dina appar.

Inbyggd hög tillgänglighet

Säkerställ verksamhetens kontinuitet utan extra konfiguration, replikering eller databaskostnader.

Flexibel och transparent prissättning

Anpassa beräknings- och lagringsresurser utifrån arbetsbelastningen.

Spara upp till 55 procent på vCore-baserade alternativ*

Migrera SQL Server-licenser med aktiv Software Assurance.

Läs mer

Migrera virtualiserade arbetsbelastningar och spara mer

Flytta virtualiserade arbetsbelastningar i Enterprise Edition till SQL Database.

Läs mer

Läs om alla prisalternativ för SQL Database

Hitta den prestanda och det pris som passar din arbetsbelastning.

SQL Database Managed Instance ger största möjliga SQL Server-kompatibilitet och inbyggt stöd för virtuella nätverk (VNET) så att du kan migrera dina SQL Server-databaser till SQL Database Managed Instance utan att ändra dina appar. Här kombineras de många möjligheterna hos SQL Server med driftsfördelarna och de ekonomiska fördelarna i en intelligent, fullt hanterad tjänst. Managed Instance är det bästa målet när du migrerar ett stort antal befintliga SQL Server-databaser från lokala eller virtuella datorer till SQL Database.

Generellt syfte

Generell användning har balanserade och skalbara beräknings- och lagringsalternativ och passar de flesta företags arbetsbelastningar.

Generation 4

CPU:er av generation 4 baseras på Intel E5-2673 v3 (Haswell) 2,4 GHz-processorer. In Gen 4, 1 virtuell kärna = 1 fysisk CPU

vCore Minne (GB) Inkluderad lagring Pris där licens ingår1 Pris med Azure Hybrid-förmånen2 (besparing i %)
8 56 Första 32 GB/månad $- $-
16 112 Första 32 GB/månad $- $-
24 168 Första 32 GB/månad $- $-

1Managed Instance finns i en allmänt tillgänglig förhandsversion. I priserna ingår förhandsversionsrabatter.

2Gäller SQL Server-licenser med aktiv Software Assurance (SA). Läs mer om Azure Hybrid-förmånen för SQL Server.

Compute etableras i virtuella kärnor (vCores). En vCore representerar en logisk CPU med möjligheten att välja mellan beräkningsgenereringar.


Generation 5

Logiska generation 5-CPU:er baseras på Intel E5-2673 v4 (Haswell) 2,3 GHz-processorer. In Gen 5, 1 virtuell kärna = 1 hypertråd

vCore Minne (GB) Inkluderad lagring Pris där licens ingår1 Pris med Azure Hybrid-förmånen2 (besparing i %)
8 44 Första 32 GB/månad $- $-
16 88 Första 32 GB/månad $- $-
24 132 Första 32 GB/månad $- $-
32 176 Första 32 GB/månad $- $-
40 264 Första 32 GB/månad $- $-

1Managed Instance finns i en allmänt tillgänglig förhandsversion. I priserna ingår förhandsversionsrabatter.

2Gäller SQL Server-licenser med aktiv Software Assurance (SA). Läs mer om Azure Hybrid-förmånen för SQL Server.

Compute etableras i virtuella kärnor (vCores). En vCore representerar en logisk CPU med möjligheten att välja mellan beräkningsgenereringar.

Storage

Storage Pris (förhandsversion)
Första 32 GB/månad Ingår
Ytterligare lagring* $-/GB
Säkerhetskopiering** GB/månad $-
*Lagring finns tillgängligt i steg om 32 GB upp till 8 TB.

I/O-enheter

I/O-pris Pris (förhandsversion)
Per 1 miljon begäranden** $-

**Tidsbegränsat kampanjerbjudande. I/O debiteras inte förrän den 31 december 2018. Lagringsenheter för säkerhetskopior debiteras inte före den 31 december 2018.

Affärskritisk

Balanserade och skalbara beräknings- och lagringsalternativ för datatillämpningar med krav på snabb I/O och hög tillgänglighet.


Generation 4

CPU:er av generation 4 baseras på Intel E5-2673 v3 (Haswell) 2,4 GHz-processorer. In Gen 4, 1 virtuell kärna = 1 fysisk CPU

vCore Minne (GB) Inkluderad lagring Pris där licens ingår1 Pris med Azure Hybrid-förmånen2 (besparing i %)
8 56 Första 32 GB/månad kommer snart kommer snart
16 112 Första 32 GB/månad kommer snart kommer snart
24 168 Första 32 GB/månad kommer snart kommer snart

1Managed Instance finns i en allmänt tillgänglig förhandsversion. I priserna ingår förhandsversionsrabatter.

2Gäller SQL Server-licenser med aktiv Software Assurance (SA). Läs mer om Azure Hybrid-förmånen för SQL Server.

Compute etableras i virtuella kärnor (vCores). En vCore representerar en logisk CPU med möjligheten att välja mellan beräkningsgenereringar.

Aktiv geo-replikering (tillvalsfunktion)

Aktiv geo-replikering skapar upp till fyra (läsbara) sekundära databaser online i valfri Azure-region. Sekundära aktiva geo-replikeringsdatabaser kostar 100 % av priset för primära databaser. Kostnaden för geo-replikeringstrafik mellan den primära databasen och den sekundära onlinedatabasen ingår i kostnaden för den sekundära onlinedatabasen. Aktiv geo-replikering finns tillgängligt för databaser på alla nivåer.

Hotidentifiering

Med hotidentifiering i Azure SQL Database får du ett extra lager säkerhetsintelligens som är inbyggt i tjänsten. Det tar tid att lära sig, profilera och identifiera avvikande aktiviteter som visar onormala och potentiellt skadliga försök att komma åt eller utnyttja databaser.

Hotidentifieringen i SQL Database integrerar aviseringar med Azure Security Center. Varje skyddad SQL Database-server debiteras till samma pris som standardnivån för Azure Security Center: $15/nod/månad, där varje skyddad SQL Database-server räknas som en nod. Vi erbjuder dig att testa kostnadsfritt i 60 dagar. På prissättningssidan för Azure Security Center finns mer information.

Support och serviceavtal

 • Gratis support för fakturering och prenumeration
 • Flexibla supportavtal från $29/månad. Hitta en prenumeration
 • 99,99 % garanterad drifttid för SQL Database (gäller inte tjänsterna i förhandsversionen). Läs serviceavtalet

Vanliga frågor och svar (FAQ)

 • Hanterad instans tillåter att beräkningskapacitet och lagring skalas oberoende av varandra. Kunder betalar för beräkning mätt i vCores, lagring och säkerhetskopiering mätt i GB samt antal använda I/O.

  Hanterad instans har två prisalternativ:

  • License Included (Licens ingår): exkluderar Azure Hybrid-förmånen för SQL Server. Detta alternativ är för kunder som väljer att inte använda befintliga SQL Server-licenser med Software Assurance för hanterad instans.
  • Grundpris: reducerat pris som inkluderar Azure Hybrid-förmånen för SQL Server. Kunder kan välja detta pris genom att använda sina SQL Server-licenser med Software Assurance.
 • En virtuell kärna (vCore) representerar en logisk CPU som är tillgänglig för servern med olika alternativ av maskinvara. Servrar som skapas baserat på 4:e generationens vCores baseras på Intel E5-2673 v3 (Haswell) 2,4 GHz-processorer. Servrar som skapas baserat på 5:e generationens vCores baseras på Intel E5-2673 v4 (Broadwell) 2,3 GHz-processorer.

 • Hanterad instans debiteras enligt en förutsägbar timavgift baserad på tjänstenivå, etablerad beräkning i vCores, etablerad lagring och säkerhetskopiering i GB per månad och antal I/O som använts. Utrymme för säkerhetskopiering av upp till 100 procent av total databaslagring ingår. Efter detta debiteras du i GB per månad och antal I/O som använts per månad.

  Obs! Under en begränsad period, fram till den 30 juni 2018, kommer avgiften för säkerhetskopiering och I/O inte att debiteras.

 • Azure Hybrid-förmånen för SQL Server hjälper dig att maximera värdet från dina nuvarande licensinvesteringar och snabba på din migrering till molnet. Azure Hybrid-förmånen är en Azure-baserad förmån som gör det möjligt för dig att använda SQL Server-licenser med aktiv Software Assurance för att betala en reducerad avgift (”grundpris”) för SQL Database. Azure Hybrid-förmånen för SQL Server är tillgänglig för alla vCore-baserade alternativ: SQL Database hanterad instans, enkel databas och elastisk pool. Du kan ansöka om den här förmånen även om SKU är aktiv, men observera att grundpriset tillämpas från den tidpunkt då du väljer det i portalen. Ingen kredit utfärdas retroaktivt.

  Du kan aktivera Azure Hybrid-förmånen i Azure Portal genom att ange att du har tillräckligt med aktiva licenser med Software Assurance. Så här fungerar Azure Hybrid-förmånen:

  • Om du har Standard Edition per kärnlicens med Software Assurance kan du få 1 vCore i alternativet Generell användning för varje 1 licenskärna du äger lokalt.
  • Om du har Enterprise Edition per kärnlicens med Software Assurance kan du få 1 vCore i alternativet Affärskritisk (kommer snart) för varje 1 licenskärna du äger lokalt. Obs! Azure Hybrid-förmånen för SQL Server för alternativet Affärskritisk är endast tillgänglig för Enterprise Edition-kunder.
  • Om du har Enterprise Edition med hög virtualisering per kärnlicens med Software Assurance kan du få 4 vCores i alternativet Generell användning för varje 1 licenskärna som du äger lokalt. Det här är en unik virtualiseringsförmån som endast är tillgänglig i Azure.
 • Dina licenser måste vara antingen lokala eller i molnet, men du har en 180 dagars respitperiod då du kan använda licenser både lokalt och i molnet för att underlätta migrering.

 • Nej. Azure Hybrid-förmånen kan inte användas retroaktivt.

 • Om du vill använda Azure Hybrid-förmånen för SQL Server behöver du ha aktiv Software Assurance. Om Software Assurance förfaller och du inte förnyar den flyttas du över till priset License Included (Licens ingår) för respektive SKU.

 • Virtualiseringsförmånen kan användas för virtualiserade arbetsbelastningar på vCore-baserad Azure SQL Database. Du kan använda den för att omvandla 1 kärna i SQL Enterprise Edition med aktiv Software Assurance och få upp till 4 vCores för generell användning till grundpriset. Det gör det mycket kostnadseffektivt att flytta virtualiserade program till alternativ med vCore-baserad SQL Database. Om du till exempel har 4 kärnlicenser för SQL Enterprise Edition, kan du få upp till 16 vCores generell användning till grundpriset.

 • Du debiteras för varje timme som en hanterad instans finns och för lagringsutrymme som används under den timmen, oavsett om servern var aktiv under mindre än en timme. Om du har skalat databasen blir du debiterad enligt högsta etablerade vCore under timmen.

  Exempel:

  • Om du skapar en hanterad instans-server och tar bort den efter fem minuter debiteras du för en databastimme.
  • Om du skapar en hanterad instans i nivån generell användning med 8 vCores och därefter genast uppgraderar den till 16 vCores debiteras du 16 vCore-kostnaden för den första timmen.
 • Lagringsenhet för säkerhetskopior är associerad till automatiska säkerhetskopior av din instans. När du ökar din kvarhållningsperiod för lagringsenhet för säkerhetskopiering ökar lagringsenheten för säkerhetskopiering som förbrukas av instansen. Det tillkommer ingen ytterligare avgift för lagringsenhet för säkerhetskopior för upp till 100 procent av ditt totala etablerade serverutrymme. Ytterligare förbrukning av lagringsenhet för säkerhetskopior debiteras enligt GB per månad. Om du till exempel har en databaslagringsstorlek på 100 GB får du 100 GB säkerhetskopiering utan extra kostnad. Men om säkerhetskopieringen är på 110 GB får du betala för de extra 10 GB.

  Obs! Under en begränsad period, fram till den 30 juni 2018, kommer avgiften för säkerhetskopiering inte att debiteras.

 • Det tillkommer inga extra avgifter för inkommande eller utgående nätverksdata i den offentliga förhandsversionen. Ytterligare avgifter presenteras när tjänsten är allmänt tillgänglig.

Mer information finns i SQL Database – Vanliga frågor och svar.

*Besparingar baserat på åtta vCore affärskritiska hanterade instanser i regionen USA, östra, som körs 730 timmar per månad. Besparingar beräknas utifrån fullt pris (licens inkluderad) jämfört med grundpriset (med Azure Hybrid-förmån för SQL Server), som exkluderar Software Assurance-kostnaden för SQL Server Enterprise Edition, som kan variera beroende på EA-avtalet. Faktiska besparingar kan variera enligt region, instansstorlek och prestandanivå. Priser i december 2017, kan komma att ändras.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Azure SQL Database

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad