Hoppa till huvudinnehåll

Priser för StorSimple

Sänk kostnaderna med en lösning för hybridmolnlagring för företag

Den totala kostnaden för en StorSimple-installation består av den månatliga prenumerationsavgiften, kapacitets- och åtkomstavgifterna för Azure Blob Storage samt avgifterna för dataöverföring som varierar beroende på användningen.

Prenumerationsavgiften för StorSimple varierar beroende på installationsmodellen. Prenumerationsavgiften debiteras enligt en daglig avgift för varje dag som installationen är registrerad med hanteringstjänsten för Azure StorSimple. För att avsluta tjänsten och sluta debiteras måste du inaktivera installationen från hanteringstjänsten.

Utforska prisalternativ

Använd filter för att anpassa prisalternativ efter dina behov.

Priserna är endast uppskattningar och är inte avsedda som faktiska prisoffert. Den faktiska prissättningen kan variera beroende på vilken typ av avtal som du ingår med Microsoft, inköpsdatum och växelkursen. Priserna beräknas baserat på amerikanska dollar och konverteras med hjälp Thomson Reuters Benchmark-växlingskurs som uppdateras den första dagen i varje kalendermånad. Logga in på Priskalkylator för Azure för att se priser baserat på ditt aktuella program/erbjudande med Microsoft. Kontakta en Azure försäljningsspecialist för mer information om prissättning eller för att begära en prisoffert. Se vanliga frågor och svar om Prissättning för Azure.

Modell Dagstariff Månatlig avgift (månader med 31 dagar)
Virtuell installation – 1200 $- $-
Molnmatris 8010 eller 8020 $- $-
Fysisk installation – 8100 $- $-
Fysisk installation – 8600 $- $-

Kostnaden för den virtuella installationen beräknas per dag och börjar så snart den aktiveras genom Azure. Prenumerationsmätaren stoppas när enheten inaktiveras och tas bort från StorSimple-enhetshanteraren i Azure-portalen. Mätaren stängs inte av när enheten stängs av, den måste inaktiveras.

Om du köpte din StorSimple-installation via Azure Storage Acceleration Program fortsätter du att debiteras enligt den gamla prissättningsmodellen (en månatlig förvaltningsavgift för StorSimple på $0.034 per GB per månad, gäller endast installationer i 8000-serien). Den ursprungliga tidsgränsen för migrering till den nya prenumerationsplanen i juni 2020 har utökats till december 2021. Du har dock alltid möjlighet att byta till den nya prenumerationsbaserade modellen (visas ovan) när som helst. Kontakta representanten för ditt konto om du har några frågor eller om du vill migrera till den nya prissättningsmodellen.

Alla kunder kommer att migreras till den nya prissättningsmodellen i december 2021. Vi rekommenderar starkt att kunderna börjar planera för migrering eftersom stödet för StorSimple avslutas i december 2022.

StorSimple Data Manager

Med StorSimple Data Manager får du enkelt åtkomst till StorSimple-data i molnet. Den här tjänsten tillhandahåller API:er för att extrahera data från StorSimple och presentera dem för andra Azure-tjänster i format som är färdiga att användas. De format som stöds initialt är Azure Blobs-, Azure Files- och Azure Media Services-tillgångar. Detta gör att du enkelt kan etablera arbetsflöden där du kan använda data som lagrats på StorSimple 8000-serieenheter med Azure Media Services, Azure HDInsight, Azure Machine Learning och Azure Cognitive Search.

Prissättningen för StorSimple Data Manager baseras på antalet datatransformeringsjobb som körs och mängden data som transformeras.

Datatransformering (per jobb) $-
Datatransformering (per GB) $-

Underliggande lagrings- och nätverksavgifter med StorSimple

StorSimple använder en kunds lagringskonto för att lagra data. Användningen av lagringskontot är kopplat till kapacitetsavgifter för Blob Storage samt avgifter för lagringsåtkomst och kostnader för nätverksegress.

Om du förstår hur StorSimple hanterar dina data så förstår du lättare hur lagringskontot faktureras. StorSimple bryter ned blockdata i mindre segment för deduplicering. Nedbrytning av data i mindre segment för deduplicering kan leda till lägre molnförbrukning och bättre prestanda, men det leder även till ett högre antal transaktioner. Segmentstorleken är som standard 64 kB i StorSimple. Kunder kan öka storleken till 512 kB för arkivvolymer som är mindre sannolika att gagnas av den mindre dedupliceringsstorleken.

Tre typer av Azure Storage-konton finns tillgängliga för användning med StorSimple: GPv1-konton (General Purpose V1), GPv2-konton (General Purpose V2) och Blob Storage-konton.

Typ av mätare Beskrivning
Daglig avgift för StorSimple Beror på modellen och debiteras för varje dag som installationen är aktiv.
Blob Storage-kapacitet Det här är lagringskontoavgiften för vilande data i Azure efter deduplicering och datakomprimering. Avgifterna skiljer sig beroende på redundansalternativen (LRS, ZRS, GRS, och RA-GRS) samt deras nivåer (högfrekvent eller lågfrekvent).
Åtkomstkostnader för Blob Storage
  • Operations
  • Läsa/Skriva
  • Replikering
Utgående dataöverföring Nätverksavgiften för att ladda ned data från Azure.
Virtual Machines och Standard Managed Disks Om du använder en StorSimple-molnmatris debiteras du för de underliggande virtuella datorerna och lagringsdiskarna samt avgifterna som nämns ovan.
  • Modell 8010 – Linux Standard_A3-VM, 4 x 1 TB Standard Managed Disks (S30) för varje virtuell dator
  • Modell 8020 – Linux Standard_DS3-VM, 4 x 1 TB Standard Managed Disks (S30) för varje virtuell dator

Priser och köpalternativ för Azure

Kontakta oss direkt

Få en genomgång av priser för Azure. Förstå prissättningen för din molnlösning, läs mer om kostnadsoptimering och begär ett anpassat förslag.

Prata med en säljare

Se köpalternativ

Köp Azure-tjänster via Azure-webbplatsen, din Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Utforska dina alternativ

Ytterligare resurser

StorSimple

Läs mer om funktioner och egenskaper för StorSimple.

Priskalkylator

Beräkna din förväntade månadskostnad för användning av valfri kombination av Azure-produkter.

SLA

Granska serviceavtalet för StorSimple.

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser för StorSimple.

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Få kostnadsfria molntjänster och en kredit på $200 för att utforska Azure i 30 dagar.

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator
Kan vi hjälpa dig?