Prisinivåer för StorSimple-lösningen

Virtuell installation

Virtuella installationer av 1200-modellen kan installeras utan någon fysisk installation och utan Microsoft Enterprise-avtal. Den totala kostnaden för den virtuella installationen består av den månatliga prenumerationsavgiften för StorSimple som visas nedan, samt de underliggande avgifterna för Azure Blob Storage och dataöverföring som varierar efter användning. Standard Support ingår i den månatliga prenumerationsavgiften.

Månatlig prenumeration för Virtuell Installation 1200: $-*

Kostnaden för den virtuella installationen beräknas per dag och börjar så snart enheten aktiveras genom Azure.

StorSimple Manager är tillgängligt i specifika Azure-regioner. StorSimple-enheter som hanteras i en region kan dock skicka data till alla Azure-datacenter som stöder Blob Storage.

*Det här är en ungefärlig månatlig kostnad som är baserad på den dagliga användningen av $- och sedan har multiplicerats med 365 dagar och dividerats med 12 månader.

Fysisk installation

The Microsoft Azure StorSimple 8000 series hybrid storage arrays can be purchased and added to your Microsoft Enterprise Agreement as part of your overall commitment to Azure services and paid for in the same way you pay for other Azure services.

The 8000 series are accompanied by the StorSimple Cloud Appliances. These cloud appliances run in Azure and can only be installed after activating an appliance.

Introducing a new subscription purchase option for StorSimple 8000 series

A new subscription option for StorSimple 8000 series and Cloud Appliance is now available. Under an Enterprise Agreement, Enterprise Subscription, Enrollment for Education Solutions, and Server and Cloud Enrollment, you can subscribe to StorSimple and get standard support for a fixed annual fee. There won’t be any variable fees for usage of the device. Although charges for Azure storage and outbound data transfer are still billed separately.

This new option provides several benefits:

  • Additional flexibility and simplicity in purchasing and using StorSimple.
  • Lower StorSimple entry price relative to current Azure Storage Acceleration Program, ASAP+.
  • Significantly lower ongoing costs for storing large amounts of data compared to ASAP+.

Contact your Microsoft Account Team or get in touch with us directly on how to purchase the StorSimple 8000 series solution.

Support och serviceavtal

Vi tillhandahåller teknisk support för StorSimple-lösningar som har släpps som allmänt tillgängliga. StorSimple-relaterad programvara och Microsoft Azure-support ingår i årsprenumerationen på hybridlagringsmatriser i StorSimple 8000-serien. Support för maskinvaran för hybridlagringsmatriser i StorSimple 8000-serien samt tillämpningar i StorSimple 5000- och 7000-serien tillhandahålls av Seagate, som bygger och distribuerar maskinvaran.

Vi garanterar tillgänglighet på minst 99,9 % för säkerhetskopierings-, molnnivå- och återställningsfunktionen i StorSimple-lösningarna. Tillgängligheten beräknas under en 30-dagarscykel. Mer information om serviceavtal finns på sidan om serviceavtal.

Resources

Estimate your monthly costs for Azure services

Review Azure pricing frequently asked questions

Learn more about StorSimple

Review technical tutorials, videos, and more resources

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Free account