Prisinivåer för StorSimple-lösningen

Virtuell installation

Virtuella installationer av 1200-modellen kan installeras utan någon fysisk installation och utan Microsoft Enterprise-avtal. Den totala kostnaden för den virtuella installationen består av den månatliga prenumerationsavgiften för StorSimple som visas nedan, samt de underliggande avgifterna för Azure Blob Storage och dataöverföring som varierar efter användning. Standard Support ingår i den månatliga prenumerationsavgiften.

Månatlig prenumeration för Virtuell Installation 1200: $-*

Kostnaden för den virtuella installationen beräknas per dag och börjar så snart enheten aktiveras genom Azure.

StorSimple Manager är tillgängligt i specifika Azure-regioner. StorSimple-enheter som hanteras i en region kan dock skicka data till alla Azure-datacenter som stöder Blob Storage.

*Det här är en ungefärlig månatlig kostnad som är baserad på den dagliga användningen av $- och sedan har multiplicerats med 365 dagar och dividerats med 12 månader.

Fysisk installation

Hybridlagringsmatriserna i Microsoft Azure StorSimple 8000-serien kan köpas och läggas till i ditt Microsoft Enterprise-avtal som en del av din övergripande användning av Microsoft Azure-tjänster och betalas för på samma sätt som du betalar för andra Azure-tjänster.

8000-serien åtföljs av StorSimple Cloud Appliances. Dessa virtuella installationer körs i Azure och kan endast installeras efter att en installation aktiverats.

Introduktion: ett nytt betalt prenumerationsalternativ för StorSimple 8000-serien

Ett nytt prenumerationsalternativ för StorSimple 8000-serien och Cloud Appliance är nu tillgängligt. Under ett Enterprise-avtal, en Enterprise-prenumeration, registrering för utbildningslösningar och server- och molnregistrering kan du prenumerera på StorSimple och få standardsupport till en fast årsavgift. Det tillkommer inga rörliga avgifter för användningen av enheten. Priserna för dataöverföring för Azure-lagring och utgående dataöverföring debiteras dock fortfarande separat.

Det här nya alternativet ger flera fördelar:

  • Ökad flexibilitet och enkelhet vid köp och användning av StorSimple.
  • Lägre ingångskostnad för StorSimple i jämförelse med nuvarande Azure Storage Acceleration Program, ASAP+.
  • Mycket lägre löpande kostnader för lagring av stora datavolymer jämfört med ASAP+.

Kontakta ditt Microsoft-kontoteam eller kontakta oss direkt om du vill få information om hur du köper lösningen för StorSimple 8000-serien. Observera att erbjudandet om ASAP+ upphör 30 juni 2017.

Support och serviceavtal

Vi tillhandahåller teknisk support för StorSimple-lösningar som har släpps som allmänt tillgängliga. StorSimple-relaterad programvara och Microsoft Azure-support ingår i årsprenumerationen på hybridlagringsmatriser i StorSimple 8000-serien. Support för maskinvaran för hybridlagringsmatriser i StorSimple 8000-serien samt tillämpningar i StorSimple 5000- och 7000-serien tillhandahålls av Seagate, som bygger och distribuerar maskinvaran.

Vi garanterar tillgänglighet på minst 99,9 % för säkerhetskopierings-, molnnivå- och återställningsfunktionen i StorSimple-lösningarna. Tillgängligheten beräknas under en 30-dagarscykel. Mer information om serviceavtal finns på sidan om serviceavtal.

Resurser

Kalkylator

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Vanliga frågor om köp

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Produktinformation

Lär dig mer om StorSimple

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Registrera dig nu och få $200 i Azure-kredit

Kom igång nu