Priser för Azure Data Factory

Wrangling Data Flows finns i offentlig förhandsversion. Kunder som använder Wrangling Data Flows får 50 % rabatt på priserna nedan när de använder funktionen i förhandsversion.

Utforska en rad dataintegrationsmöjligheter som passar dina behov inom skala, infrastruktur, kompatibilitet, prestanda och budget – från hanterade SQL Server Integration Services för smidig migrering av SQL Server-projekt till molnet till storskaliga, serverlösa datapipelines för integrering av data i alla former och storlekar.

Datapipelines

Integrera data från molnet och hybriddatakällor i stor skala.

SQL Server Integration Services

Flytta enkelt dina befintliga lokala SQL Server Integration Services-projekt till en fullständigt hanterad molnmiljö.