Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Hoppa över navigering

Azure Active Directory B2C Priser

Kundidentitets- och åtkomsthantering för molnet

Azure Active Directory B2C är en molnlösning för identitets- och åtkomsthantering för dina webb- och mobilprogram som riktar sig mot konsumenter. Det är en global tjänst med hög tillgänglighet som skalas till hundratals miljoner kundidentiteter. Azure Active Directory B2C bygger på en säker plattform av företagsklass och skyddar din verksamhet och dina kunder.

Prisinformation

Tjänsten är för närvarande tillgänglig kostnadsfritt. Användningsavgifter beräknas tillämpas från och med början av 2017. Kunderna informeras om detta minst 30 dagar innan avgifterna börjar debiteras.

Azure Active Directory B2C kan köpas antingen på ett Microsoft Enterprise-avtal (via Azures betalningsåtagande) eller via Azure Direct. Ett befintligt Enterprise-avtal med Azures betalningsåtagande kan även tillämpas på tjänsten Azure AD B2C.

Användningen av Azure Active Directory (Azure AD) B2C debiteras per månad baserat på det totala antalet av både:

  • lagrade användare: användare som lagrats i katalogen Azure AD B2C och
  • autentiseringar: tokens som utfärdats antingen som svar på en inloggningsförfrågan som användaren startat eller som ett program har startat åt användaren (t.ex. tokenuppdatering, där uppdateringsintervallet kan konfigureras).
En separat avgift tillämpas om du väljer att använda Multi-Factor Authentication per program för alternativet Azure AD B2C för att tillhandahålla högre försäkringsnivåer.

För Azure Direct-kunder debiteras användningen av Azure AD B2C enligt en volymbaserad modell, så som visas nedan, när tjänsten blir allmänt tillgänglig.

Lagrat, användare/månad Pris
Första 50 000 Kostnadsfri
Nästa 950 000 $0.0011
Nästa 9 000 000 $0.0009
Nästa 40 000 000 $0.0008
Större än 50 000 000 $0.0006
Autentiseringar/månad Pris
Första 50 000 Kostnadsfri
Nästa 950 000 $0.0028
Nästa 9 000 000 $0.0021
Nästa 40 000 000 $0.0014
Större än 50 000 000 $0.0007

Azure Multi-Factor Authentication för Azure AD B2C-användare debiteras enligt en fast avgift på $0.03 per autentisering.

För Microsoft Enterprise-avtal (med Azures betalningsåtagande) debiteras användningen av Azure AD B2C enligt en låg fast avgift för varje lagrad användare och autentisering, utan kostnadsfri nivå. Azure Multi-Factor Authentication för B2C-användare kommer också att debiteras enligt en fast avgift. Kontakta en representant för Enterprise-avtalet för prisinformation.

Support och serviceavtal

  • Teknisk support för Azure AD B2C är tillgängligt via Azure-supporten, från $29. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
  • Under den period tjänsten är tillgänglig kostnadsfritt täcks den inte av något serviceavtal.

Resurser

Registrera dig nu och få $200 i Azure-kredit

Kom igång nu