Priser för Azure Active Directory B2C

Kundidentitets- och åtkomsthantering för molnet

Azure Active Directory B2C är en molnbaserad lösning för identitets- och åtkomsthantering för dina webb- och mobilprogram som riktar sig mot konsumenter. Det är en global tjänst med hög tillgänglighet som skalas till hundratals miljoner kundidentiteter. Azure Active Directory B2C bygger på en säker plattform av företagsklass och skyddar din verksamhet och dina kunder.

Månatligt aktiva användare (MAU)

Azure Active Directory B2C prissätts utifrån antalet månatligt aktiva användare (MAU), vilket underlättar för kunderna att minska kostnaderna och planera i förväg på ett säkert sätt. Antalet MAU räknas upp för varje unik användare som autentiseras inom en given kalendermånad.

Azure AD B2C faktureras enligt följande standardnivåer.* Kunder med Enterprise-avtal faktureras enligt en fast avgift.

Månatligt aktiva användare/månad Pris när versionen har blivit allmänt tillgänglig Enterprise-avtalspris
Första 50 000 Kostnadsfri Kunder med Enterprise-avtal kan byta till fakturering baserat på antalet månatligt aktiva användare (MAU), som omfattar den kostnadsfria nivån för 50 000 MAU. Användning av Azure AD B2C som överskrider detta kommer faktureras till ett lågt, fast pris per MAU. Kontakta din partner eller Microsoft-representant för mer information.
Nästa 50 000 $0.0055
Nästa 900 000 $0.0046
Nästa 9 000 000 $0.00325
Större än 10 000 000 $0.0025

Separata avgifter:

MFA och SMS-/telefonhändelser $0.03 per SMS/telefonhändelse

Vi har lyssnat noga på våra kunder för att förstå deras behov av lösningar för förutsägbar, intuitiv och kostnadseffektiv fakturering. Med MAU-baserad fakturering kommer kunderna dra nytta av:

 • Utökad kostnadsfria nivå: Den nya kostnadsfria nivån tar det ett steg längre genom att ge kunder 50 000 månatligt aktiva användare — vilket möjliggör fler autentiseringar per unik användare än under den tidigare fria kvoten på 50 000 autentiseringar. De flesta kunder — med 50 000 eller färre månatligt aktiva användare — kommer kunna använda Azure AD B2C utan kostnad.
 • Förutsägbar prognostisering: Det blir lättare och mer förutsägbart att uppskatta månadskostnaden på MAU-basis, än att försöka förutsäga antalet månatliga autentiseringar.
 • Användarbaserad fakturering: Betala endast för de månatligt aktiva användarna. Kunder faktureras inte för efterföljande autentiseringar för aktiva användare eller för lagring av inaktiva användare inom den kalendermånaden.

  Om du t.ex. har 100 000 månatligt aktiva användare (MAU) som använder standardfunktionerna, kommer din månadsräkning att hamna på $275, oavsett hur många gånger varje användare autentiseras:

  (50 000 MAU x $0 (Kostnadsfri nivå)) + (50 000 MAU x $0.0055) = $275

En fast avgift för hela världen på $0.03 faktureras för varje MFA-försök eller SMS-/telefonhändelse.

*Prissättningen för funktioner i den offentliga förhandsgranskningen kan komma att ändras i framtiden.

Support och serviceavtal

 • Teknisk support för Azure AD B2C är tillgängligt via Azure-supporten, från $29. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
 • Den kostnadsfria nivån av Azure Active Directory B2C omfattas inte av något serviceavtal. Mer information finns i serviceavtalet för Azure.
 • Garanterad drifttid på 99,9 % för Azure Active Directory B2C-tjänsten. Läs serviceavtalet.

Vanliga frågor och svar

 • Du kan aktivera MAU-baserad fakturering idag. Ägare av Azure-prenumerationer kan aktivera den nya faktureringsmodellen genom Azure-portalen. Om du inte väljer detta kommer även i fortsättningen faktureras baserat på antalet autentiseringar per månad, fram till ett framtida utfasningsdatum.
 • Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att förstå deras behov av förutsägbar, intuitiv och kostnadseffektiv fakturering.

  Med den kostnadsfria nivån för 50 000 månatligt aktiva användare, kommer de allra flesta kunder uppnå besparingar direkt och kunna använda Azure AD B2C gratis. Alla kunder kommer dra nytta av mer exakt prognostisering, med förutsägbara kostnader månad för månad.

 • Kunder med Enterprise-avtal kan byta till MAU-baserad fakturering. Om du överskrider den kostnadsfria nivån på 50 000 månatligt aktiva användare kommer användning av AD B2C utöver detta faktureras till ett lågt, fast pris per aktiv användare. Kontakta din partner eller Microsoft-representant för mer information.

 • Kunder som länkar en Azure AD B2C-klientorganisation till en prenumeration från den 1 november 2019 kommer vi betrakta som nya kunder. Nya kunder kommer faktureras månatligen på MAU-basis.

  Du är en ny kund om du:


  • Skapade en ny klientorganisation den 1 november 2019 eller senare och länkade klientorganisationen till en Azure-prenumeration, vilket skapade en ny Azure AD B2C-resurs
  • Tidigare har skapat en klientorganisation som inte hade en Azure-prenumeration per den 1 november 2019
 • En månatligt aktiv användare (MAU) är en unik användare som utför en autentisering inom en given månad. Exempelvis så betraktas en användare som autentiseras flera gånger inom en given månad som en MAU. Kunder faktureras inte för efterföljande autentiseringar för aktiva användare under den månaden, inte heller för användare som inte är aktiva.

 • Autentiseringar kan vara:

  • Aktiv, interaktiv inloggning av användaren
  • Passiv, icke-interaktiv inloggning (som t.ex. enkel inloggning, registrering, inloggning, uppdatering av token och ändring av lösenord)

  Andra åtgärder som räknas som autentiseringar är: inloggning på en portal, återkallande av inbjudan, autentisering för utförande av administratörsåtgärder samt när ett program byter ut en uppdaterad token mot en ny identitetstoken eller åtkomsttoken för den användaren.

 • Om du väljer att tillhandahålla högre kontrollnivåer med Multi-Factor Authentication (MFA) för samtal och SMS, kommer du faktureras en fast avgift över hela världen på $0.03 för varje MFA-försök under den månaden, oavsett om det lyckades eller inte. Den fasta avgiften över hela världen ger större förutsägbarhet, eftersom du slipper prisvariationerna för SMS-meddelanden som beror på telefonleverantör eller var måltelefonnumret.

  Om du t.ex. har 100 000 månatligt aktiva användare (MAU), som alla gör två MFA-försök varje månad, kommer du faktureras $6000, förutom din förbrukning:

  100 000 MAU x 2 MFA-försök vardera = 200 000 MFA-försök
  200 000 MFA-försök x $0.03/försök = $6000

  Din totala faktura för B2C- och MFA-användning den månaden blir:

  $275 (MAU-baserad användning) + $6000 (MFA-skydd) = $6275

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Azure Active Directory B2C

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad