Priser för SQL Server Stretch Database

Sträck ut SQL Server-databaser dynamiskt till Azure

Med SQL Server Stretch Database kan du sträcka ut varma och kalla transaktionsdata dynamiskt från Microsoft SQL Server till Azure. Till skillnad från vanliga lösningar för hantering av kalla data har du alltid tillgång till dina data med Stretch Database. Med Stretch Database kan du tillhandahålla längre kvarhållningstider för stora mängder data utan att skala upp företagslagring. Välj en prestandanivå, beroende på dina prestandakrav, och skala sedan upp eller ned efter behov.

Prisinformation

Databearbetningen och lagringen debiteras separat i Stretch Database. Databearbetningen visas i Database Stretch Unit (DSU) och kunderna kan skala upp och ned den prestandanivå eller de DSU:er de behöver.

Databearbetning

Prestandanivå (DSU) Pris
100 $-
200 $-
300 $-
400 $-
500 $-
600 $-
1000 $-
1200 $-
1500 $-
2000 $-

Databasernas storlek är begränsad till 240 TB.

De beräknade månadspriserna baseras på 730 timmar per månad vid konstant DSU-nivå.

Stretch DB är allmänt tillgänglig i alla regioner utom Indien, södra; Kina, norra; Brasilien, södra; USA, norra centrala; Indien, västra, Australien, Japan samt USA-förvaltade regioner.

Pris för utgående dataöverföring

Utgående dataöverföringar debiteras till vanliga dataöverföringstaxor.

Datalagring och ögonblicksbilder

Datalagring debiteras baserat på $-/GB/månad. Datalagring omfattar storleken på din Stretch DB och säkerhetskopiering av ögonblicksbilder. Alla Stretch-databaser har 7 dagars inkrementell säkerhetskopiering av ögonblicksbilder.

Obs! Lagringstransaktioner debiteras inte. Du betalar endast för lagrade data och inte för lagringstransaktioner.

Geo-säkerhetskopiering

Du kan också välja att göra en geo-redundant kopia av din Stretch-databas för haveriberedskap. Lagring för geo-redundanta kopior debiteras enligt avgifterna för Azure Standard Disk RA-GRS på $-/GB/månad.

Support och serviceavtal

 • Gratis support för fakturering och prenumeration.
 • Flexibla supportavtal från $29/månad. Hitta en prenumeration
 • Vi garanterar 99,99 % drifttid. Läs mer

Vanliga frågor och svar

 • Stretch Database är en funktion i SQL Server 2016. Den finns i alla utgåvor av SQL Server 2016. Mer information om Stretch Database finns i Översikt över SQL Server 2016 Stretch Database.

 • Du kan ändra prestandanivån för din Stretch Database. Det tar bara några minuter att byta prestandanivå och dina databaser är online och tillgängliga under tiden.
 • SQL Stretch DSU (Database Stretch Unit) är ett mått på prestanda för frågor och kvantifieras i arbetsbelastningsmål: hur snabbt rader skrivs, läses in och beräknas. Med det här måttet kan kunderna beräkna den relativa mängd prestanda som behövs för deras arbetsbelastning.

 • Du faktureras med en förutsägbar avgift per månad för lagring plus en varierande avgift för databearbetning. Databearbetning varierar månadsvis beroende på kvantitet för de databearbetningsresurser (DSU:er) som förbrukats. Lagring och databearbetning redovisas separat på fakturan för att du lättare ska se mängden databearbetningsresurser som förbrukats.

 • Du debiteras för varje timme som en Stretch Database existerar, oavsett aktivitet och oavsett om databasen finns i mindre än en timme. Om du till exempel skapar en Stretch Database och raderar den 5 minuter senare, visas 1 databastimme beräkning på fakturan, plus använd lagring för den databasen. Om du tar bort en databas och därefter skapar en ny med samma namn, debiteras du för två separata databaser (beräknings- och lagringsavgifter) den timmen. Detta visas på fakturan.

 • DSU:er debiteras per timme för den högsta prestandanivå som nåddes under den timmen. Om du skapar en Stretch Database med 100 DSU och sedan direkt skalar upp till 400 DSU, debiteras du priset för 400 DSU för den första beräkningstimmen.

 • Du kan ändra prestandanivån för din Stretch Database. Det tar bara några minuter att byta prestandanivå och dina databaser är online och tillgängliga under tiden.

 • Du kan sträcka upp till 240 TB data med Stretch Database.

 • Du kan när som helst flytta dina data tillbaka till din lokala miljö. Om du avslutar prenumerationen på Stretch Database måste du flytta tillbaka dina data genom att ta bort utsträckningen eller exportera data till en lagringstjänst så att du fortfarande kommer åt dina data. Obs! Avgifter för utgående trafik gäller för data som flyttas ut från Azure. Mer information om hur du tar bort utsträckning och exporterar data finns i dokumentationen för SQL Server 2016 Stretch Database.

 • Du förbrukar ungefär samma lagringsmängd i Stretch Database som du gör i SQL Server när du flyttar data från SQL Server till Stretch Database.

 • För närvarande stöder inte Stretch Database utsträckning till en annan SQL Server-databas. Du kan inte sträcka ut en SQL Server-databas till en annan SQL Server-databas. Om du vill sträcka ut din SQL Server-databas eller -tabell till en annan SQL Server i stället för Stretch Database kan du ange detaljerad feedback här.

 • Direktuppgradering stöds inte. Om du behöver bevara information som du redan har sträckt ut till Azure måste du först migrera informationen från Azure till din SQL Server-databas. När det är klart kan du uppgradera och sträcka ut informationen till den nya Stretch Database-tjänsten. Tänk på att avgifter tillkommer för att ta ut data när du tar tillbaka en migrering. Om du ligger på RC1 eller senare, kan du uppgradera till en nyare version med en befintlig uppgraderingsmetod som stöds av SQL Server.

 • Du måste först ta tillbaka migreringen av data från Azure till din SQL Server-databas. När det är klart kan du uppgradera och sträcka ut informationen till den nya Stretch Database-tjänsten. Tänk på att avgifter tillkommer för att ta ut data när du tar tillbaka en migrering.

Resurser

Beräkna månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om SQL Server Stretch Database

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Få kostnadsfria molntjänster och en kredit på $200 för att utforska Azure i 30 dagar.