Hoppa till huvudinnehåll

Reservationer

Spara pengar när du reserverar resurser i förväg. Dessutom är alternativet för månadsbetalning utan extra kostnad.

Molnet erbjuder effektiva sätt att köra teknik. Som molnleverantör fokuserar vi på prisinnovation med målet att hjälpa dig att spara mer. Det ger dig mer moln till en lägre kostnad, samtidigt som du behåller enkelheten.

Få rabatt på Azure-tjänsterna genom att köpa reservationer. Om du ger oss inblick i dina resursbehov för ett eller tre år i förväg kan vi vara mer effektiva. I gengäld vidarebefordrar vi de här besparingarna till dig som rabatter på upp till 72 procent1.

Få mer moln till en lägre kostnad

Minska kostnaderna med upp till 72 procent jämfört med betala per användning-priser för utvalda Azure-tjänster. Spara upp till 80 procent  när du kombinerar reservationsbesparingar med Azure Hybrid-förmåner. Minska dina förskottsbetalningar med alternativ för månatliga betalningar utan extra kostnad.

Effektivare budgetar och prognoser

Reservera resurser i förväg för att planera för långsiktig framgång. Dra nytta av en ettårig eller treårig period utifrån dina budgetmål.

Smidigt och enkelt

Köp   reservationer med några få enkla steg från Azure Portal. Välj ett betalningsalternativ som är rätt för dig. Avbryt när som helst och återlämna återstående månader av en reservation (mot en avgift).

Håll kostnaderna nere med reserverade instanser

Kombinera reserverade instanser för virtuella Windows- och Linux-datorer med betala per användning-priser för att hantera kostnaderna i förutsägbara och varierande arbetsbelastningar.

Virtuella Windows-datorer

UPP TILL

80 procent i besparingar2

jämfört med Användningsbaserad betalning

Virtuella Linux-datorer

UPP TILL

72 procent i besparingar3

jämfört med Användningsbaserad betalning

Minska kostnaderna med reserverad kapacitet

Minska dina utgifter genom att i förväg välja fullständigt hanterade Azure-datatjänster. Betala direkt eller betala månadsvis utan extra kostnad.

Azure SQL Database

UPP TILL

80 procent i besparingar4

jämfört med Användningsbaserad betalning

Azure Cosmos DB

UPP TILL

65 procent i besparingar5

jämfört med Användningsbaserad betalning

Azure Synapse Analytics

UPP TILL

65 procent i besparingar6

jämfört med Användningsbaserad betalning

Reserverad Azure Storage-kapacitet

UPP TILL

38 procent i besparingar7

jämfört med Användningsbaserad betalning

App Service

UPP TILL

55 procent i besparingar8

jämfört med Användningsbaserad betalning

Vanliga frågor och svar

Fler vanliga frågor och svar om reserverad instans och reserverad kapacitet.

  • Köp 1- eller 3- årsbokningar  direkt i  Azure Portal.
  • Du kan välja att betala för reservationer i förskott eller månadsvis. Det månatliga betalningsalternativet är tillgängligt utan extra kostnad. Men om du befinner dig på en icke-amerikansk dollarmarknad kan ditt månatliga betalningsbelopp variera beroende på den aktuella växelkursen för din lokala valuta. Läs mer.
  • Om du behöver byta ut eller avbryta din reserverade instans finns information här.

    Om du behöver utbyte eller avbryta reserverad SQL Database-reserverad kapacitet, information finns här.

Reservera resurser i förväg och erhåll besparingar som vi vidarebefordrar till dig

Köp en reservation

1 Besparingen på 72 % baseras på en M32ts Azure-VM för Windows-operativsystemet i regionen US Gov, Virginia som körs i 36 månader till ett betala per användning-pris på ~$3660.81/månad. Sänkt pris på en treårig reserverad instans på ~$663.45/månad. Azure-priser per 2018-10-30 (priserna kan komma att ändras). Faktiska besparingar kan variera beroende på plats, instanstyp och användning.

2 Besparingen på 80 % baseras på den kombinerade kostnaden för Azure Hybrid-förmånen för Windows Server och den treåriga reserverade Azure-instansen. Uppskattningen innefattar inte någon avgift för Software Assurance. Exempel på årskostnadsjämförelse mellan två virtuella Windows Server-datorer med D2V3. Besparingen baseras på två virtuella D2V3-datorer i USA, västra 2-regionen som kör 744 timmar/månad i 12 månader. Grundberäkningsavgiften är SUSE Linux Enterprise-avgiften för USA, västra 2. Azure-priser per den 4 april 2018. Priserna kan komma att ändras. Faktiska besparingar kan variera beroende på plats, instanstyp och användning.

3 Beräkningar av besparingar baseras på en M32ts Azure-VM för CentOS eller Ubuntu Linux i regionen US Gov, Virginia som körs i 36 månader till ett betala per användning-pris på ~$2371.04/månad. Sänkt pris på en treårig reserverad instans på ~$663.45/månad. Azure-priser per 2018-11-07 (priserna kan komma att ändras). Faktiska besparingar kan variera beroende på plats, instanstyp och användning.

4 Besparingarna på 80 % baseras på åtta affärskritiska virtuella kärnor för SQL Database i regionen USA, västra 2, som körs 730 timmar per månad. Besparingarna beräknas utifrån fullständigt pris för användning på begäran (inklusive licens) jämfört med grundpriset för Azure Hybrid-förmån plus 3-årig reserverad kapacitet. Besparingarna inkluderar inte Software Assurance-kostnaden för SQL Server Enterprise-versionen, som kan variera beroende på EA-avtal. Faktiska besparingar kan variera enligt region, instansstorlek och prestandanivå. Priser i november 2018, kan komma att ändras.

5 Besparingarna gäller en ettårig eller treårig period för reserverad Azure Cosmos DB-kapacitet jämfört med när du betalar per användning. Dina faktiska besparingar kan variera beroende på totalt etablerat dataflöde (RU/s), skrivningar för enstaka eller flera regioner och periodens längd. Priser i november 2018, kan komma att ändras.

6 Besparingarna gäller en ettårig eller treårig period för reserverad kapacitet i Azure Synapse Analytics Compute Optimized Gen2 jämfört med Användningsbaserade priser. Lagring ingår inte. Priser i april 2019, kan komma att ändras.

7 Besparingen på 38 % baseras på en treårsperiod med reserverad Azure Storage-kapacitet för 1 PB datalagring i LRS-redundans för frekvent åtkomstnivå i blockblobar jämfört med Användningsbaserade priser. Besparingar kan variera efter region, redundansalternativ, lagringsåtkomstnivå och perioder för reserverad Azure Storage-kapacitet.

8 Den uppskattade besparingen på 55 % är baserad på App Service Premium V3-planen med 2 kärnor och 8 GB (P1v3) i regionen USA, östra. Priset för betalning per användning för den här planen är $0.155 per timme jämfört med $0.07 per timme med ett treårigt åtagande. Priserna kan komma att ändras.