Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Purview jest teraz ogólnie dostępna

Data opublikowania: 28 września, 2021

Firma Microsoft ogłasza, że usługa Azure Purview jest ogólnie dostępna od 28 września 2021 r. To ujednolicone rozwiązanie do zarządzania danymi pozwala zmaksymalizować wartość danych przechowywanych lokalnie, wielochmurowych i SaaS. Umożliwia ono łatwe tworzenie ujednoliconej mapy zasobów danych i ich relacji za pomocą zautomatyzowanego odnajdywania danych i klasyfikacji danych poufnych, pozwala uzyskać wgląd w lokalizację i przepływ danych w środowisku hybrydowym oraz umożliwia użytkownikom danych odnajdywanie cennych danych za pośrednictwem wykazu danych. Usługa Azure Purview oferuje również gotowe integracje z rozwiązaniami Azure Synapse Analytics, SQL Server, Power BI, Azure SQL i innymi w celu automatycznego przechwytywania relacji pochodzenia między zasobami danych.

Dowiedz się więcej.

Rozpoczęcie pracy.

  • Microsoft Purview
  • Features
  • Services

Powiązane produkty