Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólna dostępność: Zarządzana sieć wirtualna usługi Azure Data Factory

Data opublikowania: 30 września, 2021

Zarządzana sieć wirtualna usługi Azure Data Factory (ADF) jest teraz ogólnie dostępna. Za pomocą zarządzanej sieci wirtualnej można aprowizować środowisko Azure Integration Runtime w ramach zarządzanej sieci wirtualnej i korzystać z prywatnych punktów końcowych w celu bezpiecznego łączenia się z obsługiwanymi magazynami danych. Ruch danych przechodzi przez usługę Azure Private Link, która zapewnia zabezpieczoną łączność ze źródłem danych. Ponadto zapobiega ona eksfiltracji danych w publicznym Internecie. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Zarządzana sieć wirtualna usługi Azure Data Factory.

  • Data Factory V2
  • Features