Archiwa aktualizacji

Comiesięczne aktualizacje produktów Maszyny wirtualne:, listopad 2019

27 lis

Tworzenie kopii zapasowych oprogramowania SAP HANA przy użyciu usługi Azure Backup jest teraz ogólnie dostępne w regionie Południowe Zjednoczone Królestwo

TERAZ DOSTĘPNE

Rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych baz danych SAP HANA na maszynach wirtualnych platformy Azure przy użyciu usługi Azure Backup jest teraz ogólnie dostępne w regionie Południowe Zjednoczone Królestwo. Rozwiązanie Azure Backup uzyskało również certyfikat oprogramowania SAP HANA i jest to jedyne natywne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych w chmurze z takim certyfikatem.

 • Maszyny wirtualne
 • Pricing & Offerings
22 lis

The D15_v2/DS15_v2 Azure Virtual Machines may no longer be isolated, starting May 15, 2020

Docelowa data wycofania: maja 15, 2020

We recently announced Azure Dedicated Host Preview which allows you to run your organization’s Linux and Windows virtual machines (VMs) on single-tenant physical servers

 • Maszyny wirtualne
 • Retirements
 • Services
18 lis

Specjalizowane maszyny wirtualne HPC (z procesorem GPU) z serii NVv4 są w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Maszyny wirtualne z serii NVv4 są teraz dostępne w wersji zapoznawczej w regionach Południowo-środkowe stany USA i Europa Zachodnia

 • Maszyny wirtualne
 • Features
 • Regions & Datacenters
 • Services
14 lis

Maszyny wirtualne wyspecjalizowane pod kątem obliczeń o wysokiej wydajności (HPC) — serie HB i HC

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Maszyny wirtualne HB i HC platformy Azure są dostępne w nowych regionach

 • Maszyny wirtualne
 • Features
 • Regions & Datacenters
 • Services
6 lis

Usługa Azure Shared Image Gallery jest teraz dostępna w regionach Azure Government i Azure — Chiny

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Shared Image Gallery jest teraz dostępna w regionach chmury Azure Government i Azure — Chiny.

 • Maszyny wirtualne
 • Features
 • Management
 • Microsoft Ignite
 • Regions & Datacenters
6 lis

Usługa Azure Shared Image Gallery obsługuje teraz wyspecjalizowane obrazy w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Shared Image Gallery obsługuje teraz wyspecjalizowane obrazy w wersji zapoznawczej. Ta funkcja umożliwia tworzenie wyspecjalizowanych wersji obrazów przy użyciu wielu migawek (dysku systemu operacyjnego i dysków danych).

 • Maszyny wirtualne
 • Features
 • Management
 • Microsoft Ignite
4 lis

Maszyny wirtualne 2. generacji platformy Azure są już ogólnie dostępne

TERAZ DOSTĘPNE

Maszyny wirtualne 2. generacji są już ogólnie dostępne na platformie Azure. Nowe funkcje obejmują rozszerzenia Intel Software Guard Extensions (Intel SGX), obsługę dużych maszyn wirtualnych (do 12 TB) oraz obsługę aprowizowania dysków systemów operacyjnych o rozmiarach przekraczających 2 TB.

 • Maszyny wirtualne
 • Virtual Machine Scale Sets
 • Features
 • Services
4 lis

Dostępne są nowe maszyny wirtualne platformy Azure z serii Dav4 i Eav4.

TERAZ DOSTĘPNE

Dostępne są nowe maszyny wirtualne platformy Azure z serii Dav4 i Eav4, oparte na procesorach AMD EPYC™. Doskonale nadają się one do obciążeń ogólnego przeznaczenia i obciążeń o znacznym wykorzystaniu pamięci.

 • Maszyny wirtualne
 • Virtual Machine Scale Sets
 • Features
 • Microsoft Ignite
 • Pricing & Offerings
 • Services

Zasoby

Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

4. kwartał 2019 r.

3. kwartał 2019 r.

2. kwartał 2019

Najnowsze wiadomości znajdziesz na blogu poświęconym platformie Azure.

Blog

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie