TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Shared Image Gallery jest teraz dostępna w regionach Azure Government i Azure — Chiny

Data opublikowania: 06 listopada, 2019

Usługa Azure Shared Image Gallery, już dostępna we wszystkich regionach chmury publicznej, jest teraz ogólnie dostępna w regionach Azure Government i Azure — Chiny. Ta funkcja nie będzie jednak dostępna w regionie Azure US Gov Iowa, ponieważ ten region zostanie wycofany w kwietniu 2020 r.

Dzięki ogólnej dostępności możesz teraz łatwo udostępniać i dystrybuować niestandardowe obrazy maszyn wirtualnych oraz zarządzać nimi w regionach platformy Azure w chmurach Azure Government i Azure — Chiny.

Często zadawane pytania:

  • Czy usługa Azure Shared Image Gallery będzie dostępna w regionach platformy Azure — Niemcy?

W marcu 2018 r. ogłosiliśmy dwa nowe regiony w Niemczech z pełną łącznością z globalną siecią chmury Microsoft, aby sprostać zmieniającym się potrzebom naszych klientów. Od momentu tego ogłoszenia nie wdrażamy żadnych nowych usług, w tym usługi Azure Shared Image Gallery, w chmurze Microsoft Cloud w Niemczech.

  • Czy można replikować obrazy między chmurami platformy Azure?

Ponieważ chmury platformy Azure są odizolowane od siebie, obrazu maszyny wirtualnej (VM) w jednej chmurze nie można replikować do innej chmury, lecz tylko z jednego regionu do innego w tej samej chmurze.

  • Jakie są opłaty za korzystanie z usługi w regionach Azure Government i Azure — Chiny?

Korzystanie z usługi Shared Image Gallery nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Obciążymy Cię tylko za:

  • Opłaty za magazyn w przypadku przechowywania wersji obrazów i replik w każdym regionie — źródłowym i docelowym.
  • Opłaty za wychodzący ruch sieciowy w przypadku replikacji pomiędzy regionami.
  • Jak mogę zacząć korzystać z tej funkcji?

Zobacz interfejs wiersza poleceniaprogram PowerShellwitryna Azure Portalinterfejs APIszablony szybkiego startunarzędzie Terraformplatforma .NET i środowisko Java.

  • Maszyny wirtualne
  • Features
  • Management
  • Regions & Datacenters

Powiązane produkty